Základní popis stránky Plná verze této stránky

Aktualizace stránekDatum Aktualizovaná stránka Nadřazená část
Popis..........
4.11.2018
Karta trolejbusového provozu OSTRAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Úprava sekce Linky díky prodloužení linky 101 na konečnou Ludvíkova,
jež obsluhují jen parciální trolejbusy.
3.11.2018
Karta trolejbusového provozu ČESKÉ BUDĚJOVICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizace sekce Linky díky proběhlému přečíslování linky 1 na 4 od 1.11.2018.
18.10.2018
Karta trolejbusového provozu TEPLICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Rozšířen text v Základních informacích díky plánovanému rozvoji místního trolejbusového provozu v blízké budoucnosti a stav Vozového parku díky pořízení pětice trolejbusů 30Tr
s dojezdem mimo trolejové vedení na pomocný bateriovému pohonu.
Upravena sekce Linky, neboť některé, díky novým parciálním trolejbusům, zajíždějí i do míst, kam není zbudováno trolejové vedení.
16.10.2018
Karta trolejbusového provozu OPAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidán Informační panel s pozvánkou na poslední možnost svézt se s trolejbusy 14Tr a 21Tr v pravidelném provozu nebo i přijet na Slavnostní rozloučení s nimi konané 11.10.2018
Aktualizace sekce: Základní informace vzhledem k blížící se dodávce trolejbusů zcela nového typu 32Tr v karoserii NS SOR.
1.9.2017
Karta trolejbusového provozu ZLÍN
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Upraven text v Základních informacích a stav Vozového parku po zakoupení
ojetého trolejbusu 25Tr z Chomutova-Jirkova a vyřazení téměř všech vozů 15Tr.
1.9.2018
Karta trolejbusového provozu CHOMUTOV-JIRKOV
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Upraven stav Vozového parku vyhledem k vyřazení jediného zdejšího trolejbusu 25Tr
a jeho odprodeji do Zlína.
31.7.2018
Karta trolejbusového provozu JIHLAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizace sekce Základní informace díky očekávanému rozšíření trolejbusové sítě
na Bedřichov. Aktualizace odkazů na Schémata linkového vedení.
4.7.2018
Karta trolejbusového provozu CHOMUTOV-JIRKOV
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Upraven Informační panel díky proběhlému oficiálnímu ukončení provozu trolejbusů 15Tr
a přidání odkazu na reportáž z povedené akce. Změněn stav Vozového parku.
28.6.2018
Karta trolejbusového provozu PRAHA II.
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Vložena dvojice Aktualit - první k ukončení provozu trolejbusu č. 9505 - "Acumario",
druhá k oficiálnímu zahájení pravidelného provozu trolejbusové dopravy v Praze.
od 1.7.2018. Upraven text v části Základní informace reflektující současný vývoj.
21.6.2018
Karta trolejbusového provozu CHOMUTOV-JIRKOV
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidán Informační panel s pozvánkou na poslední možnost svezení se trolejbusy 15Tr
v pravidelném provozu a na související akci spojenou s prohlídkou vozovny a fotojízdou.
20.6.2018
Karta trolejbusového provozu PARDUBICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidán informační panel o blížícím se konci provozu vozů 14 a 21Tr.
Upraven text v sekci Základní informace, aktualizována část Linky - přidány termíny provozu Nostalgické trolejbusové linky č. 51 a stav Vozového parku navýšen o nové trolejbusy 30Tr.
6.6.2018
Karta trolejbusového provozu PRAHA II.
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Upraven stav Vozového parku díky ukončení provozu trolejbusu č. 9505 - "Acumario".
Přidáno mnoho Odkazů na související weby (články Čs. Dopraváku, na TBUSY v Praze atd.)
23.5.2018
Karta trolejbusového provozu JIHLAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizace sekce Linky kvůli změnám v linkovém vedení během Výluky Brněnského mostu.
20.5.2018
Karta trolejbusového provozu CHOMUTOV-JIRKOV
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizace sekce Linky kvůli zásadním výlukám na trolejbusové síti;
Vozový park, který se mění s příchodem nových trolejbusů Škoda 26 a 27Tr.
19.5.2018
Karta trolejbusového provozu PRAHA II.
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidány Aktuality a upraven stav Vozového parku vzhledem k dodání dalšího trolejbusu
a k Uveřejnění tiskové zprávy DP Praha o záměru plné elektrifikace autobusové linky 140.
22.4.2018
Karta trolejbusového provozu PLZEŇ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidána aktualita k oficiálnímu ukončení provozu trolejbusů Škoda 14TrM,
úprava sekce: Vozový park, díky dodávce nových trolejbusů 26Tr.
4.3.2018
Karta trolejbusového provozu PARDUBICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Upraven text v sekci Základní informace, aktualizována část Linky respektující změny provedené spolu se slavnostním otevřením dvou nových trolejbusových tratí.
3.3.2018
Karta trolejbusového provozu OSTRAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Úprava textu v části Základní informace, aktualizována sekce Linky vzhledem k změnám
a zavedení pravidelného provozu trolejbusů mimo úseky opatřené trolejovým vedením,
úprava tabulky Vozový park vzhledem k ukončení provozu trolejbusů Škoda 14 a 15Tr.
9.1.2018
Karta trolejbusového provozu PRAHA II.
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Úprava textu v části Základní informace, přidán titulek s odkazem na nejbližší jízdy trolejbusu na lince 58 pro veřejnost.
5.1.2018
TROLEJBUSY MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Zcela nová sekce podrobně se věnující mariánskolázeňským trolejbusům, zahrnující bohatou Fotogalerii, informace o tamní trolejbusové Síti, Tratích organizaci Provozu, Linkách
a kompletní přehled a popis zdejšího Vozového parku.
22.12.2017
Karta trolejbusového provozu TEPLICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizace sekce: Linky vzhledem k další reorganizaci provozu od 5.11. (resp. 10.12.2017).
Přidány termíny provozu nostalgické linky 111 na rok 2018, kterou obsluhuje historická 9TrHT.
2.12.2017
Karta trolejbusového provozu JIHLAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Úprava části Základní informace a Linky vzhledem k otevření nové trolejbusové trati
(po Vrchlického ulici) a celkové přestavbě linkového vedení trolejbusů.
29.10.2017
Karta trolejbusového provozu PRAHA II.
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Úprava části Základní informace, přidána dvojice Aktualit. Prvá ohledně pantografické zkoušky nové trati, druhá pak věnující se následnému slavnostnímu zahájení provozu.
Do sekce Odkazy přidáno značné množství nových.
12.10.2017
Karta trolejbusového provozu PRAHA II.
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Úprava části Základní informace díky proběhlé pantografické zkoušce trati,
upravena sekce Vozový park, přidány informace k první jízdě nového pražského trolejbusu.
9.10.2017
Karta trolejbusového provozu PRAHA II.
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Úprava části Základní informace vzhledem k blížícímu se zahájení provozu,
doplnění údajů do sekce Vozový park v rámci dodání prvního novodobého trolejbusu.
6.10.2017
Karta trolejbusového provozu TEPLICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizace sekce: Linky díky proběhlému přečíslování i úpravě tras v rámci integrace
teplické MHD do systému Dopravy ústeckého kraje uskutečněnému od září 2017.
Stav linkového vedení odpovídá situaci za probíhající výluky trati na Třešňovku a Novou Ves kvůli uzavírce Lounské ulice.
20.9.2017
Karta trolejbusového provozu PRAHA II.
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta s informacemi o výstavbě nové experimentální trolejbusové trati Kundratka - Kelerka
v rámci plánované elektrifikace autobusové linky č. 140 pomocí parciálních trolejbusů.
20.9.2017
Karta trolejbusového provozu PRAHA I.
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizace textu v části Základní informace vzhledem k současné situaci
(alespoň částečného) návratu trolejbusů do pražských ulic.
20.9.2017 Seznam trolejbusových provozů ČESKÁ REPUBLIKA TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizace seznamu provozů (přidána PRAHA II.) a doprovodného textu díky změnám
ve vývoji trolejbusů v jednotlivých městech ČR (Praha, Ostrava, Chomutov-Jirkov).
28.8.2017
Karta trolejbusového provozu CHOMUTOV-JIRKOV
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizace celé stránky vzhledem k zásadnímu obratu budoucnosti zdejších trolejbusů,
jejich zachování a navíc blízké celkové obměně vozového parku.
26.2.2017
Karta trolejbusového provozu PLZEŇ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidána aktualita, úprava sekce: Vozový park, vzhledem k dodávce nových trolejbusů 26Tr
a vyřazení některých 14TrM a 21TrACI.
22.1.2017
Karta trolejbusového provozu ČESKÉ BUDĚJOVICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizace sekce: Linky vzhledem k uzavírce Pekárenské ulice a odklonu linky 5.
20.1.2017
Karta trolejbusového provozu PLZEŇ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidána aktualita, úprava sekce: Linky, vše k dlouhodobé výluce Mikulášské a odklonu l. 12.
8.1.2017
Karta trolejbusového provozu JIHLAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizována sekce: Linky - zavedení noční trolejbusové linky N;
                                   Vozový park - vyřazení posledních trolejbusů 21Tr.
6.1.2017
Karta trolejbusového provozu BRATISLAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta s informacemi o největším trolejbusovém provozu na Slovensku - v Bratislavě.
6.1.2017
Seznam trolejbusových provozů SLOVENSKO
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Upraven úvodní text vzhledem k dlouhodobě nejisté budoucnosti trolejbusů v Košicích.
2.1.2017
Karta trolejbusového provozu PARDUBICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidána aktualita - dokončen historický vůz 8Tr, úprava sekcí: Linky - změny během výluky Přednádraží; Vozový park - nové přírůstky - trolejbusy 30Tr
13.9.2016
Karta trolejbusového provozu PLZEŇ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizace sekce - Linky, vzhledem ke změnám od 1.9.2016.
13.8.2016
Karta trolejbus. provozu ČESKÉ BUDĚJOVICE I.
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta s informacemi o prvním trolejbusovém provozu v Českých Budějovicích 1948 - 1971.
10.8.2016
Karta trolejbusového provozu TEPLICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta se stručnými informacemi o trolejbusovém provozu v Teplicích.
24.7.2016
Seznam trolejbusových provozů SLOVINSKO
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Seznam trolejbusových provozů ve Slovinsku, řazený dle vzniku, se stručným popisem vývoje.
31.5.2016 ÚVOD ÚVODNÍ ČÁST
Upraven přehled nejbližších trolejbusových akcí (přidán Salzburg a Banská Bystrica).
26.5.2016 ÚVOD ÚVODNÍ ČÁST
Upraven přehled nejbližších trolejbusových akcí (přidány Strašice, Teplice, Prešov).
17.5.2016
Karta trolejbusového provozu MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Upravena "Aktualita" s informacemi o oslavách Zahájení lázeňské sezóny,
přidáno několik fotografií z jízd historických autobusů a trolejbusu.
12.5.2016 ÚVOD ÚVODNÍ ČÁST
Upraven přehled nejbližších trolejbusových akcí (přidáno České Budějovice).
11.5.2016
Karta trolejbusového provozu MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidána "Aktualita" s pozvánkou na Jízdy historických vozidel MHD 14. a 15.5.2016 během akce Zahájení lázeňské sezóny, celkově upraven a doplněn text v sekci "Základní informace"
jako reakce na (snad) konečné odvrácení likvidačních tlaků díky rozhodnutí vedení města:
Zachovat a začít opět rozvíjet trolejbusovou dopravu v Mariánských Lázních!
5.5.2016
Karta trolejbusového provozu ČESKÉ BUDĚJOVICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidána "Aktualita" s pozvánkou na Den otevřených dveří v areálech DPMČB, celkově upraven
a doplněn text v sekci "Základní informace", přidány nové odkazy na související weby.
30.4.2016
Karta trolejbusového provozu PARDUBICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidána "Aktualita" s informací o probíhající akci spolku PSHŽD
spojená s jízdami historických trolejbusů - Škoda 9TrHT a Škoda Sanos 200Tr.
26.4.2016
Karta trolejbusového provozu ZLÍN
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidána "Aktualita" s informací o blížícím se termínu Dne otevřených dveří ve vozovně DSZO.
9.4.2016
Karta trolejbusového provozu PLZEŇ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizován text se základními informacemi, protože: Oslavy 75let plzeňských trolejbusů se blíží!
29.3.2016
Karta trolejbusového provozu OSTRAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizace seznamu linek a úvodního textu vlivem nedávného otevření nové trati na Hranečník.
6.3.2016
Karta trolejbusového provozu BRNO
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta se stručnými informacemi o největším trolejbusovém provozu v ČR - v Brně.
2.3.2016
Karta trolejbusového provozu MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta se stručnými informacemi o trolejbusovém provozu v Mariánských Lázních,
který je bezprostředně ohrožen likvidací!
15.2.2016
Karta trolejbusového provozu ZLÍN
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta se stručnými informacemi o trolejbusovém provozu ve Zlíně.
14.2.2016
Karta trolejbusového provozu České Budějovice
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizován stav vozového parku (vyřazení 15Tr a nové 28Tr), nové odkazy na související weby.
Přidáno několik snímků z předposledního provozního dne 15Tr02/6 č. 524.
5.2.2016
Karta trolejbusového provozu CHOMUTOV-JIRKOV
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Vloženy výsledky ankety Chomutovského deníku (již bylo ukončeno hlasování).
30.1.2016
Karta trolejbusového provozu OSTRAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizace stavu vozového parku vzhledem k vyřazení dvojice trolejbusů 15Tr.
16.1.2016
Karta trolejbusového provozu CHOMUTOV-JIRKOV
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Do přehledu dalších článků přidány nové zprávy z tisku.
6.1.2016
Karta trolejbusového provozu CHOMUTOV-JIRKOV
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizace stránky vzhledem k vypjaté situace kolem další BUDOUCNOSTI trolejbusové dopravy.
2.1.2016
Seznam trolejbusových provozů BULHARSKO
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Upravený seznam a přidána část textu pod ním, vzhledem k nedávnému zániku dvou provozů (!)
29.12.2015
Seznam trolejbusových provozů RAKOUSKO
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Seznam trolejbusových provozů v Rakousku, řazený dle jejich vzniku, se stručným popisem vývoje.
27.12.2015
Karta trolejbusového provozu PLZEŇ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizován stav vozového parku vzhledem k nedávnému vyřazení několika vozů 14TrM
a příchodu jejich náhrady - 26Tr.
26.12.2015
Historie trolejbusů MOST - LITVÍNOV
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Podrobně zpracovaná historie mostecko-litvínovského trolejbusového provozu.
26.12.2015
Karta trolejbusového provozu MOST - LITVÍNOV
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidán odkaz na zpracovanou stránku s historií mostecko-litvínovského trolejbusového provozu.
21.12.2015
Karta trolejbusového provozu DĚČÍN
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta se stručnými informacemi o trolejbusovém provozu v Děčíně.
28.10.2015
Karta trolejbusového provozu PLZEŇ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta se stručnými informacemi o trolejbusovém provozu v Plzni.
17.10.2015
Karta trolejbusového provozu CHOMUTOV-JIRKOV
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta se stručnými informacemi o trolejbusovém provozu v Chomutově-Jirkově.
15.10.2015
Karta trolejbusového provozu PRAHA (1936-1972)
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta se stručnými informacemi o bývalém trolejbusovém provozu v Praze.
14.10.2015
Karta trolejbusového provozu PARDUBICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta se stručnými informacemi o trolejbusovém provozu v Pardubicích.
8.10.2015
Karta trolejbusového provozu JIHLAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta se stručnými informacemi o trolejbusovém provozu v Jihlavě.
3.10.2015
Karta trolejbusového provozu OPAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta se stručnými informacemi o trolejbusovém provozu v Opavě.
9.8.2015
Karta trolejbusového provozu OSTRAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta se stručnými informacemi o trolejbusovém provozu v Ostravě.
21.7.2015
Karta trolejbusového provozu MOST - LITVÍNOV
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta se stručnými informacemi o zaniklém trolejbusovém provozu v Mostě-Litvínově.
5.7.2015
Karta trolejbusového provozu ČESKÉ BUDĚJOVICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta se stručnými informacemi o trolejbusovém provozu v Českých Budějovicích.
1.7.2015
Karta trolejbusového provozu České Budějovice
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta se stručnými informacemi o trolejbusovém provozu ve severočeském České Budějovice.
25.6.2015
Karta trolejbusového provozu HRADEC KRÁLOVÉ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta se stručnými informacemi o trolejbusovém provozu ve východočeském Hradci Králové.
28.1.2015
Seznam trolejbusových provozů ESTONSKO
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Seznam trolejbusových provozů v Estonsku, řazený dle jejich vzniku, se stručným popisem vývoje.
27.1.2015
Seznam trolejbusových provozů DÁNSKO
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Seznam trolejbusových provozů v Dánsku, řazený dle jejich vzniku, se stručným popisem vývoje.
26.1.2015
Seznam trolejbusových provozů BULHARSKO
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Seznam trolejbusových provozů v Bulharsku, řazený dle jejich vzniku, se stručným popisem vývoje.
25.1.2015
Seznam trolejbusových provozů BĚLORUSKO
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Seznam trolejbusových provozů v Bělorusku, řazený dle jejich vzniku, se stručným popisem vývoje.
24.1.2015
Seznam trolejbusových provozů MAĎARSKO
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Seznam trolejbusových provozů v Maďarsku, řazený dle jejich vzniku, se stručným popisem vývoje.
23.1.2015
Seznam TB-provozů BOSNA A HERCEGOVINA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Seznam provozů v Bosně a Hercegovině, řazený dle jejich vzniku, se stručným popisem vývoje.
22.1.2015
Seznam trolejbusových provozů POLSKO
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Seznam trolejbusových provozů v Polsku, řazený dle jejich vzniku, se stručným popisem vývoje.
21.1.2015
Seznam trolejbusových provozů BELGIE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Seznam trolejbusových provozů v Belgii, řazený dle jejich vzniku, se stručným popisem vývoje.
20.1.2015 HLAVNÍ STRANA ÚVODNÍ ČÁST
Zcela nový vzhled úvodní části stránek Československé trolejbusy. Rozčlenění na 3 nosné části.
20.1.2015 TROLEJBUSOVÉ PROVOZY - ÚVOD TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Úvodní strana této části se stručným popisem obsahu.
20.1.2015 AKTUÁLNÍ STAV TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Stránka s aktuálním stavem počtu trolejbusových provozů celosvětově a v zemích světadílů.
20.1.2015 Seznam trolejbusových provozů ČESKÁ REPUBLIKA TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Seznam trolejbusových provozů v České republice, řazený dle vzniku, se stručným popisem vývoje.
20.1.2015
Seznam trolejbusových provozů SLOVENSKO
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Seznam trolejbusových provozů na Slovensku, řazený dle vzniku, se stručným popisem vývoje.


Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 4.11.2018