Základní popis stránky Plná verze této stránky


C H O M U T O V - J I R K O V Česká republika
Pořadí Vznik Zánik Linek Vozů Soustava
17. 1.7.1995 - 6 16 750V =


V sobotu 30.6.2018 se chomutovsko-jirkovský provoz

OFICIÁLNĚ ROZLOUČIL S TROLEJBUSY ŘADY 15Tr

velmi pěkně zorganizovanou akcí pod záštitou DP,
který pro zájemce připravil prohlídku vozovny a jízdu s vozy 15Tr č. 025, 008 (ta byla vyzdobena nápisy připomínající ukončení služby těchto vozidel)
a novým kloubovým vozem 27Tr.


R E P O R T Á Ž   NA   W E B U   B U S p o r t á l


R E P O R T Á Ž   NA   W E B U   M H D 8 6
Základní informace
   Chomutovsko-jirkovský provoz je zatím posledním nově vybudovaným a tak nejmladším v ČR.
Ač je to k nevíře, zároveň byl ještě v nedávné době nejvíce existenčně ohroženým s nebezpečím jeho brzké likvidace! Přítom právě trolejbusy pozvedly před 20 lety úroveň městské dopravy
a nahradily nedostačující autobusy. Na jejich služby byla celá aglomerace po dlouhá léta odkázána, přestaly však kapacitně i technicky vyhovovat, když rozvíjecí se město zbudovalo nová sídliště
ve sklonově náročném terénu a průmyslový charakter celé oblasti přispěl k zhoršeným podmínkám čistoty ovzduší.
   Začalo se uvažovat o adekvátní náhradě, nejprve se přistoupilo k přípravám výstavby
tramvajové rychlodráhy (obdobné Mostu a Litvínovu), po společenských a hospodářských změnách
na počátku 90. let se z ekonomických důvodů projekt mění na zřízení trolejbusové sítě. Ta dvěma páteřemi spojuje Chomutov s Jirkovem, obsluhuje již zmíněná sídliště v náročném kopcovitém terénu a tratě se přivádějí také k tehdy důležitým průmyslovým závodům a později k Poliklinice. Spojkou k novému autobusovému nádraží v Chomutově se rokem 2000 rozvoj zastavil, bohužel
už nedošlo k výstavbě důležité trati ke Globusu, která by nahradila vytíženou autobusovou linku. Stagnace se projevuje zastaráváním vozového parku a jeho nedostatečné obměny.
Boom plynových autobusů a jejich bezbřehá podpora (zejména výhodné dotace na nákup vozidel) vážně ohrožují existenci pro svůj účel mnohem vhodnějšího provozu elektrické trakce.
   Situace se vyhrocuje v letech 2015 - 2016, kdy od zástupců DP i zodpovědných lidí na úrovni měst přichází návrh na postupnou redukci trolejbusového provozu vedoucí až po úplnou likvidaci
a náhradu právě autobusy na plynový pohon. Velmi aktivní likvidační pracovník je starosta Jirkova, silně tlačící na DP a potažmo i Chomutov na co nejbližší zrušení tratí (prozatím v Jirkově)
a zajištění odpovídající autobusové dopravy. Vyhrocení přichází, když zastupitelstvo Jirkova odhlasuje zrušení trolejbusů do roku 2017, činitelé Chomutova naopak jejich zachování schválí.
   Zvrat přichází ve chvíli, kdy se strana pro likvidaci dozvídá o nemožnosti financovat nákup "nízkoemisních" plynových autobusů z fondů Evropské unie, pokud by tyto vozy měly nahradit
plně bezemisní trolejbusy. Jelikož by DP a obě města jen těžko našly potřebné prostředky ve svých pokladnách je návrh rázem uložen k ledu a naopak se podává žádost na spolufinancování zásadní obměny trolejbusového vozového parku z fondů SROP. Jelikož je dotace přiznána, oslovuje se výrobce ŠKODA Electric, který také zajistí porovnávací jízdy dvojice kloubových trolejbusů 27Tr přímo v Chomutově - Jirkově. Jeden, přivežený z Plzně, je dnes "klasický" koncept se zadní hnanou nápravou, který se však v místních podmínkách neosvědčil, druhý půjčuje Ústí nad Labem, kam výrobce dodal vozy s pohonem střední nápravy (ani to však není ideální řešení,
tím je dvoumotorová koncepce). Dodávka celkem 15 nových vozidel (10 kloubových a 5 "sólo")
byla uskutečněna roku 2018, čímž je snad budoucnost zdejší trolejbusové dopravy opět zajištěna. Bohužel ani jeden z trolejbusů nebude vybaven pomocným pohonem (trakčními bateriemi), tak aby mohl obsluhovat i úseky nevybavené trolejovým vedením a pomohl tak vyřešit zbytečné souběhy autobusových a trolejbusových linek. Dopravce nevyužil této možnosti, což je zarážející o to více, že nová vozidla jsou placena z většinové části z dotací. Stav chomutovské MHD, který lze označit za neuspokojivý tak bude po další léta zakonzervován bez možností větších změn k lepšímu...
 Dopravce    Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova
 Schéma    Orientační plán linek MHD
 Linky Denní Noční Celkem
6 0 6
Celotýdenní Jen prac. dny
4 2


POZOR VÝLUKA!
OD 1.4.2017 PROBÍHÁ DLOUHODOBÁ UZAVÍRKA ČELAKOVSKÉHO ULICE
SPOJENÁ S VYLOUČENÍM TROLEJBUSOVÉHO PROVOZU.

LINKY 341, 351 A 353 SE ODKLÁNĚJÍ PŘES PALACKÉHO NA TOČNU VODNÍ, KDE JSOU UKONČENY. LINKY 351 A 353 NEZAJÍŽDĚJÍ NA AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ.

Číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz
340 JIRKOV, AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ - Nové Ervěnice -
PÍSEČNÁ - Zahradní TIP - Kundratická -
Lipská I - Palackého - POLIKLINIKA
celotýdně
341 JIRKOV, HORNÍK - Nové Ervěnice - Zahradní TIP - Kundratická - Chomutov, železniční zastávka -
Vodní - Palackého - Lipská I - Kundratická -
Zahradní TIP - Nové Ervěnice - JIRKOV, HORNÍK

JIRKOV, HORNÍK - Nové Ervěnice - Zahradní TIP - Kundratická - Lipská I - Palackého - VODNÍ
celotýdně
350 PÍSEČNÁ - Zahradní TIP - Kundratická -
Lipská I - Palackého - POLIKLINIKA
pracovní dny
351 PÍSEČNÁ - Zahradní TIP - Kundratická -
Chomutov, železniční zastávka - Vodní - Palackého - CHOMUTOV, AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ
Lipská I - Palackého - VODNÍ
pracovní dny
352 PÍSEČNÁ - Zahradní I - Kundratická -
Lipská I - Palackého - POLIKLINIKA
celotýdně
353 PÍSEČNÁ - Zahradní I - Kundratická -
Chomutov, železniční zastávka - Vodní - Palackého - CHOMUTOV, AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ
Lipská I - Palackého - VODNÍ
celotýdně
Vysvětlivky
PÍSEČNÁ- základní konečná zastávka
Poznámka    Linky byly v rámci integrace MHD do systému Dopravy Ústeckého kraje
   přečíslovány do řady 3xx.
   Číselná  řada 34x je vyhrazena pro linky spojující Chomutov s Jirkovem,
   zatímco řadu 35x zaplňují linky jezdící pouze po území Chomutova.
   Během posledních změn v linkovém vedení došlo ke zkrácení l. 340 a 341
   na území Jirkova. Obě pokračují ze zastávky Dvořákova přímo
   na své konečné bez zajíždění na Horník resp. Autobusové nádraží.
 Vozový park Provozní Historické Celkem
15 1 16
V provozu Historické vozy
Typ Počet Roky dodávek Typ Ev.č. Prav. provoz Od roku
ŠKODA Výrobce 15Tr11/7 008 1995-2018 2018
26Tr 5 2018
27Tr 10 2018
Souhrn všech typů trolejbusů chomutovsko-jirkovského provozu za celou dobu existence
ŠKODA   15, 25, 26, 27Tr
SOLARIS   Trollino: 12AC
Poznámky
 Jaro 2018 - Ukončen provoz trolejbusů 15Tr a Trollino - pro vozy se hledá možný zájemce.
 7/2018 - Odstaven i jediný zástupce typu 25Tr a odprodán do Zlína, kam převezen 30.7.2018.
 Vozovny V provozu Zrušené Celkem
1 0 1
Vozovna Vznik Zánik
PÍSEČNÁ
1995 -
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
   DPCHJ
Oficiální stránky dopravce.
   Seznam-Autobusu.cz
Podrobná evidence
chomutovsko-jirkovských trolejbusů.
   K-report - MHD v CH a J
Diskuzní fórum K-report.net
>>> část věnovaná chomutovsko-jirkovské MHD.
   SPVD - Chomutov a Jirkov
Popis chomutovsko-jirkovského
trolejbusového provozu.
   Wikipedia - TBUS v CH a J
Článek o trolejbusech v Chomutově a Jirkově
na otevřené encyklopedii Wikipedia.
MHD Zastávka - CH a J
11/2006 | 6/2011
Postřehy a fotografie z návštěv
chomutovsko-jirkovského provozu MHD
v různém období.
   Fotodoprava - Chomutov a Jirkov
Velké množství pěkných snímků
chomutovsko-jirkovských trolejbusů,
pořízených v různém časovém období.
   Mestskadoprava.net - CH a J
Set fotografií chomutovsko-jirkovské MHD.
Sekce chomutovské (a jirkovské) elektrické MHD s fotografiemi, seznamem vozového parku aj.
Neuspořádaná směsice fotografií obou trakcí chomutovské (a jirkovské) MHD ze současnosti
i minulosti.
   PN TBUS - Chomutov a Jirkov
Popis a snímky chomutovsko-jirkovských trolejbusů na "Plzeňských trolejbusech".
Solaris Trollino 12AC č. 104 na konečné Chomutov, autobusové nádraží mířící odtud pak jako linka 53 na smyčku Písečná. Vůz pochází z pětikusové série, dodané pro omlazení vozového parku v roce 2006. Trolejbusová trať resp. blokový objezd přes autobusové nádraží je zatím posledním (a snad ne posledním) realizovaným rozšířením trolejové sítě.
Chomutov (CZ)  31.1.2015

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 1.9.2018