Základní popis stránky Plná verze této stránky


J I H L A V A Česká republika
Pořadí Vznik Zánik Linek Vozů Soustava
6. 19.12.1948 - 8 31 600V =


> > > od 1.4.2018 < < <
VÝLUKA BRNĚNSKÉHO MOSTU

Neprůjezdná trasa mezi Handlovo dvory a centrem přes Brněnský kopec. Změny v linkovém vedení trolejbusů i autobusů, zavedení náhradních linek.
Veškeré informace dostupné také na tomto letáku: DPMJ.

Základní informace
   Jihlavská trolejbusová síť náleží svým rozsahem k provozům střední velikosti v rámci ČR, přesto však (až na severní předměstí - Bedřichov) obsluhuje všechny hlavní přepravní směry ve městě
a trolejbusy se podílí na přepravě cestujících více než z 50-ti procent.
   Historie elektrické městské dopravy ve městě sahá až do prvních let 20. století, kdy se díky poměrně vzdálenému hlavnímu nádraží od centra města zřizuje spojnice těchto míst v podobě úzkorozchodné tramvaje. Její provoz přetrvá i II. světovou válku, pak se ale záhy prozíravě rozhoduje o její náhradě trolejbusovou trakcí.
   Síť tratí trolejbusů se postupně rozšiřuje i do dalších částí města, přičemž postupně vznikají
pro Jihlavu typické "trolejbusové okruhy". Rozvoji napomohla také výstavba odpovídajícího opravárenského zázemí a deponovacích prostor. Stagnace v období krize systémů elektrické trakce
na přelomu 60. a 70. let se Jihlavy vůbec nedotkla, naopak i v této době dochází
k rozšiřování sítě. Stále přetrvávající zajímavostí je značení místních trolejbusových linek písmeny namísto obvyklejšími čísly. Dnes si zdejší trolejbusy stojí na solidní úrovni, vozový park byl zcela obměněn a obsahuje již jen nízkopodlažní vozy, a po deseti letech odkladů byla konečně vybudována spojnice mezi Poliklinikou a Horní Kosovem po Vrchlického ulici, čímž došlo
k významným změnám v linkovém vedení od 1.12.2017.
   Následně hned zkraje roku 2018 rozhoduje vedení města o zahájení příprav projektu na výstavbu, rovněž dlouhé období jen uvažované, trati severním směrem do části města Bedřichov
a dále až k místní průmyslové zóně (podnik BOSCH-DIESEL), kam je velká přepravní poptávka. Spolu s tratí by mělo dojít k rozšíření vozového parku o parciální trolejbusy (vozy vybavené trakční baterií pro jízdu i mimo trolejové vedení), tak aby nová linka mohla vybranými spoji obsluhovat
i Antonínův důl (ležící ještě dále za uvažovaným koncovým bodem nové trati). Pokud se toto dílo podaří realizovat, budou mít trolejbusy v rámci jihlavské MHD již zcela dominantní postavení. Záměru je nyní nakloněno i z důvodu možnosti využití dotace EU na výstavbu trati kryjící náklady až do výše 85 procent.
   Svou přítomností trolejbusy, už nyní ovládající hlavní přepravní výkony, přispívají jednak
k čistotě ovzduší, jednak staví Jihlavu na vyšší úroveň oproti ostatním městům v regionu,
kde je MHD také zřízena (př. Třebíč, ve které se trolejbusy do místní dopravy včlenit nepodařilo).
 Dopravce    Dopravní podnik města Jihlavy
 Schéma    Schéma a info | Kompletní síť MHD - výlukový stav | Info | Schéma trolej. vedení
 Linky Denní Noční Celkem
7 1 8
Celotýdenní Jen prac. dny
8 0
Číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz
A DOPRAVNÍ PODNIK - Brtnická - Masarykovo nám. -
Gorkého - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ ČD
celotýdně
B HLAVNÍ NÁDRAŽÍ ČD - Na Helenínské - Březinova -
Brněnský kopec - Masarykovo nám.
DEMLOVA (Handlovy Dvory) - Březinova - Gorkého - Chlumova - Dům kultury -
Dům zdraví - Zátopkova - S.K.Neumanna - NA DOLECH
celotýdně
BX HLAVNÍ NÁDRAŽÍ ČD - Na Helenínské -
Březinova - DEMLOVA (Handlovy Dvory)
výluková
celotýdně
C BŘEZINOVA - Brněnský kopec - DEMLOVA (Handlovy Dvory) - Březinova - Gorkého - Chlumova - Masarykovo nám.
(obrat přes zdejší smyčku) -
Dům kultury -
U Autobusového nádraží - S.K.Neumanna - HORNÍ KOSOV
celotýdně
D HLAVNÍ NÁDRAŽÍ ČD - Gorkého - Dům kultury -
Žižkova - U Hřbitova - POLIKLINIKA
celotýdně
E DOPRAVNÍ PODNIK - Brtnická - Masarykovo nám. -
DŮM KULTURY - Fritzova / Chlumova - Romana Havelky - Staré Hory - MOTORPAL HALA
celotýdně
F POLIKLINIKA - U Hřbitova - Žižkova - Dům kultury -
Masarykovo nám. - Brtnická - DOPRAVNÍ PODNIK
celotýdně
N HLAVNÍ NÁDRAŽÍ ČD - Okružní - Březinova - Demlova (Handlovy Dvory) - Březinova - Gorkého - Chlumova - Masarykovo nám. (obrat přes zdejší smyčku) -
Dům kultury - Dům zdraví - Zátopkova - S.K.Neumanna -
U Autobusového nádraží - Masarykovo nám. - Brtnická - Dopravní podnik - Masarykovo nám. - Chlumova -
Gorkého - Březinova - Demlova (Handlovy Dvory) -
Březinova - Okružní - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ ČD
noční
celotýdně
(v uvedeném směru)
VÝLUKOVÉ INFORMACE
Od 1.4.2018 probíhá výluka Brněnského mostu a pro MHD
je neprůjezdný úsek mezi centrem města a Handlovo Dvory.
Trolejbusové linky B, C a noční N jezdí ve výlukových trasách.
Linky B a C se obrací na obnovené trolejové smyčce Handlovy Dvory (dnes označené jako Demlova). Pro zachování přímého spojení
sídlištní oblasti druhého trolejbusového okruhu s hlavním nádražím ČSD se zavádí výluková linka BX.
Vysvětlivky
DOPRAVNÍ PODNIK- základní konečná zastávka
Chlumova- dočasně centrální přestupní zastávka
Poznámka
Zastávky v režimu "Na znamení",
což jsou v Jihlavě téměř všechny, nejsou vyznačeny.
Poznámky
Významná změna linkového vedení proběhla 1.12.2017 v souvislosti
s otevřením nové trati po Vrchlického, kam byla přesměrována linka B, linka BI byla zrušena a naopak zavedena dvojice nových D a F.
 Vozový park Provozní Historické Celkem
29 2 29+2
V provozu Historické
Typ Počet Roky dodávek Typ Ev.č. Prav. provoz Od roku
24Tr 6 2005-2007 9Tr 11/II. 1980-1997 1997
26Tr 23 2009-2011 14Tr 59 2004-2011 2011
Historické vozy nepatří DPMJ, jsou majetkem spolku ZHTA,
oprava 9Tr zatím nedokončena, vůz 14Tr provozuschopný.
Souhrn všech typů trolejbusů jihlavského provozu za celou dobu existence
ŠKODA   7, 8, 9, 14, 21, 24, 26Tr
VÉTRA-ČKD   TB51
Poznámky
 Provoz trolejbusů 21Tr ukončen roku 2015, zbylé vozy odprodány do Brna, kam odvezeny v 1/2016.
 Vozovny V provozu Zrušené Celkem
1 1 2
Vozovna Vznik Zánik
Havlíčkova
1948 1965
BRTNICKÁ
1965 -
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
   DPMJ
Oficiální stránky dopravce
   Jízdní řády trolejbusů
Přímý link na seznam linek trolejbusů
s odkazy na kompletní jízdní řády,
které lze stáhnout a vytisknout.
   Seznam-Autobusu.cz
Podrobná evidence jihlavských trolejbusů
   K-report - MHD v Jihlavě
Diskuzní fórum K-report.net
>>> část věnovaná jihlavské MHD.
   Jihlavský MHD
Obsáhlé stránky věnující se jihlavské MHD. Aktuality z dopravy, propracovaný seznam vozidel, fotogalerie a další.
   ZHTA o.s
Stránky občanského sdružení "Za záchranu historických trolejbusů a autobusů", sdružení jež vlastní mj. několik původně jihlavských vozidel.
   ČNDS - Jihlava
Již téměř spící portál ČNDS
a jeho část věnující se jihlavské MHD.
   SPVD - Jihlava
Část věnující se jihlavské MHD na portálu SPVD.
   Prahamhd.vhd - Jihlavské TBUS
Stránka (praticky zaniklého) webu "prahamhd.vhd.cz" věnující se jihlavským trolejbusům.
   Wikipedia - TBUS v Jihlavě
Článek o trolejbusech v Jihlavě
na otevřené encyklopedii Wikipedia.
   Citybus - Jihlava
Souhrnné informace o jihlavské MHD
a její historii.
MHD Zastávka - Jihlava
5/2007 | 8/2013
Postřehy a fotografie z návštěv
jihlavského provozu MHD v různém období.
   Trolejbus.cz - Jihlava
Směsice snímků z jihlavských ulic
od konce 80. let do roku 2006.
   Fotodoprava - Jihlava
Velké množství pěkných snímků jihlavských trolejbusů, pořízených v různém časovém období.
   MHD Jihlava - Foto TBUS
Set fotografií jihlavských trolejbusů
z počátku 3. tisíceletí.
   Old.Vlčoun.cz - Jihlava
Stránka z Vlčounova portálu přínašející set fotek, několik hlášení zastávek a přehled linek.
   IMHD.sk - Jihlava
Směsice snímků jihlavské MHD.
   Mestskadoprava.net - Jihlava
Set fotografií jihlavských trolejbusů.
Stránka jihlavské elektrické MHD s fotografiemi, seznamem vozového parku aj.
Neuspořádaná směsice fotografií všech trakcí jihlavské MHD ze současnosti i minulosti.
   PN TBUS - Jihlava
Popis a snímky z provozu jihlavských trolejbusů
na "Plzeňských trolejbusech".
   PN TBUS - 26Tr pro Jihlavu v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů 26Tr
pro Jihlavu při zkušebních jízdách v Plzni.
Slušivý nátěr trolejbusu 24Tr č. 66 a vzorná květinová výzdob
v oknech přibližují úpravné centrum Jihlavy a jeho středobod - Masarykovo náměstí, odkud z místa stejnojmenné zastávky MHD
s přídavkem "Horní" pochází tento snímek.
Jihlava (CZ)  5.8.2009

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 31.7.2018