Základní popis stránky Plná verze této stránky


J I H L A V A Česká republika
Pořadí Vznik Zánik Linek Vozů Soustava
6. 19.12.1948 - 8 31 600V =
Externí fotogalerie - odkazy na snímky


Popis snímků se zobrazí po najetí kurzorem myši na vybraný náhled.


                      


Základní informace
   Jihlavská trolejbusová síť náleží svým rozsahem k provozům střední velikosti v rámci ČR,
přesto však (až na severní předměstí - Bedřichov) obsluhuje všechny hlavní přepravní směry
ve městě a trolejbusy se podílí na přepravě cestujících více než z 50-ti procent.

   Historie elektrické městské dopravy ve městě sahá až do prvních let 20. století, kdy se díky poměrně vzdálenému hlavnímu nádraží od centra města zřizuje spojnice těchto míst v podobě úzkorozchodné tramvaje. Provoz malodráhy přetrvá i II. světovou válku, pak se ale záhy prozíravě rozhoduje o náhradě trolejbusovou trakcí.

   První trať se buduje přibližně v trase původní elektrické dráhy, pokračující výstavba si vyžádá nejprve zkrácení provozního úseku tramvaje a následně úplné ukončení kolejové dopravy.
První linka "A" spojující Hlavní nádraží a Masarykovo náměstí se slavnostně otevírá 19.12.1948.

   Síť tratí trolejbusů se postupně rozšiřuje i do dalších částí města (Staré Hory, Lidická kolonie, Handlovy Dvory), přičemž postupně vznikají, pro Jihlavu typické, "trolejbusové okruhy".
Rozvoji napomohla také výstavba odpovídajícího opravárenského zázemí a deponovacích prostor na Brtnické, kam se DP přestěhoval z původní tramvajové vozovny na Havlíčkově ulici.

   Stagnace v období krize systémů elektrické trakce na přelomu 60. a 70. let se Jihlavy vůbec nedotkla, ta stále oficiálně preferovala trolejbusy a naopak i v této době dochází k rozšiření sítě dokončením druhého městského okruhu přes sídliště Březinova. V 80. letech se pak staví trať průmyslového charakteru do Starých Hor po ulici Romana Havelky k novému areálu podniku Motorpal. Bohužel ve stejné době rovněž vážně uvažovaná trasa na Bedřichov
(prakticky poslední významná městská část, kam trolejbusová síť nezasahuje) se již nerealizuje.

   V 90. letech se velmi negativně na provoz MHD projeví vznik pěší zóny v Benešově ulici a tím zrušení tamní trolejbusové tratě, síť se stává zranitelnější a komplikuje vedení polookružních linek
B a BI. Ke konci dekády se podaří realizovat novou trasu od Starých Hor na Horní Kosov, tím je ale rozvoj na téměř dvacet let zastaven. Probíhá však intenzivně omlazování vozového parku ústící nakonec až v plnou obměnu starších vozů za nízkopodlažní trolejbusy.

   Roku 2017, po deseti letech odkladů, konečně dochází k vybudování spojnice mezi Poliklinikou
a Horní Kosovem po Vrchlického ulici, což přispívá k významným změnám v linkovém vedení
od 1.12.2017. Následující rok do fungování MHD citelně zasahuje rekonstrukce Brněnského mostu spojená s výlukou celé trasy mezi centrem a Handlovo Dvory a nutností obsluhy sídliště Březinova ve směru od severu. Ještě před započetím této akce dochází k výstavbě nového obratiště
na Masarykovo náměstí a obnově smyčky Handlovy Dvory (Demlova).

   Hned zkraje roku 2018 rozhoduje vedení města o zahájení příprav projektu na výstavbu,
rovněž dlouhé období jen uvažované, trati severním směrem do části města Bedřichov
a dále až k místní průmyslové zóně (podnik BOSCH-DIESEL), kam je velká přepravní poptávka. Spolu s tratí by mělo dojít k rozšíření vozového parku o parciální trolejbusy (vozy vybavené trakční baterií pro jízdu i mimo trolejové vedení), tak aby nová linka mohla vybranými spoji obsluhovat
i Antonínův důl (ležící ještě dále za uvažovaným koncovým bodem nové trati). Pokud se toto dílo podaří realizovat, budou mít trolejbusy v rámci jihlavské MHD již zcela dominantní postavení. Záměru je nyní nakloněno i z důvodu možnosti využití dotace EU na výstavbu trati kryjící náklady až do výše 85 procent. Trolejbusy s bateriemi naleznou využití i na opačném konci současné autobusové linky 3 (obsluhující Bedřichov), budou zajíždět na smyčku Horní Kosov jihozápadním objezdem přes Rantířovskou a Lípovou ulici, kde není vybudované trolejové vedení.

   Stále přetrvávající zajímavostí je značení místních trolejbusových linek písmeny namísto obvyklejšími čísly. Jinak si jihlavské trolejbusy stojí na solidní úrovni a svou přítomností,
už nyní ovládající hlavní přepravní výkony, přispívají jednak k čistotě ovzduší, jednak staví Jihlavu na vyšší úroveň oproti ostatním městům v regionu, kde je MHD také zřízena
(například Třebíč, ve které se trolejbusy do místní dopravy včlenit nepodařilo).
 Dopravce    Dopravní podnik města Jihlavy
 Schéma    Oficiální schéma | Kompletní síť MHD | Trolejbusové linky | Trolejové vedení
 Linky Denní Noční Celkem
7 1 8
Celotýdenní Jen prac. dny
8 0
Číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz
A DOPRAVNÍ PODNIK - Brtnická - Masarykovo nám. -
Gorkého - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ ČD
celotýdně
B HLAVNÍ NÁDRAŽÍ ČD - Na Helenínské - Březinova -
Brněnský kopec - Masarykovo nám. - Dům kultury -
Dům zdraví - Zátopkova - S.K.Neumanna - NA DOLECH
celotýdně
C BŘEZINOVA - Brněnský kopec - Masarykovo nám. -
Dům kultury - U Autobusového nádraží -
S.K.Neumanna - HORNÍ KOSOV
celotýdně
D HLAVNÍ NÁDRAŽÍ ČD - Gorkého - Dům kultury (T) -
Žižkova - U Hřbitova - POLIKLINIKA
celotýdně
E MASARYKOVO NÁM. - Chlumova (T) / Fritzova (Z) -
Romana Havelky - Staré Hory - MOTORPAL HALA
celotýdně
F POLIKLINIKA - U Hřbitova - Žižkova - Dům kultury -
Masarykovo nám. - Brtnická - DOPRAVNÍ PODNIK
celotýdně
N HLAVNÍ NÁDRAŽÍ ČD - Okružní - Březinova -
Brněnský kopec - Masarykovo nám. - Dům kultury - Žižkova -
U Hřbitova - Dům zdraví - Zátopkova - S.K.Neumanna -
U Autobusového nádraží - Dům kultury - Masarykovo nám. - Brtnická - Dopravní podnik - Brněnský kopec - Březinova - Okružní - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ ČD
noční
celotýdně
(v uvedeném směru)
Vysvětlivky
DOPRAVNÍ PODNIK- základní konečná zastávka
(T)- zastávka zřízena jen ve směru TAM
(Z)- zastávka zřízena jen ve směru ZPĚT
Zastávky v režimu "Na znamení",
což jsou v Jihlavě téměř všechny, nejsou vyznačeny.
Poznámky

Od 1.11.2018 se trasy linek MHD, díky dokončení rekonstrukce Brněnského mostu, vrací do "normálního" stavu.
Linka E se ale natrvalo zkracuje od DP na smyčku Masarykovo náměstí.

 Vozový park Provozní Historické Celkem
29 2 29+2
V provozu Historické
Typ Počet Roky dodávek Typ Ev.č. Prav. provoz Od roku
24Tr 6 2005-2007 9Tr 11/II. 1980-1997 1997
26Tr 23 2009-2011 14Tr 59 2004-2011 2011
Historické vozy nepatří DPMJ, jsou majetkem spolku ZHTA,
oprava 9Tr zatím nedokončena, vůz 14Tr provozuschopný.
Souhrn všech typů trolejbusů jihlavského provozu za celou dobu existence
ŠKODA   7, 8, 9, 14, 21, 24, 26Tr
VÉTRA-ČKD   TB51
Poznámky
 Provoz trolejbusů 21Tr ukončen roku 2015, zbylé vozy odprodány do Brna, kam odvezeny v 1/2016.
 Vozovny V provozu Zrušené Celkem
1 1 2
Vozovna Vznik Zánik
Havlíčkova
1948 1965
BRTNICKÁ
1965 -
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
   DPMJ
Oficiální stránky dopravce
   Jízdní řády trolejbusů
Přímý link na seznam linek trolejbusů
s odkazy na kompletní jízdní řády,
které lze stáhnout a vytisknout.
   Seznam-Autobusu.cz
Podrobná evidence jihlavských trolejbusů
   K-report - MHD v Jihlavě
Diskuzní fórum K-report.net
>>> část věnovaná jihlavské MHD.
   Jihlavský MHD
Obsáhlé stránky věnující se jihlavské MHD. Aktuality z dopravy, propracovaný seznam vozidel, fotogalerie a další.
   ZHTA o.s
Stránky občanského sdružení "Za záchranu historických trolejbusů a autobusů", sdružení jež vlastní mj. několik původně jihlavských vozidel.
   ČNDS - Jihlava
Již téměř spící portál ČNDS
a jeho část věnující se jihlavské MHD.
   SPVD - Jihlava
Část věnující se jihlavské MHD na portálu SPVD.
   Prahamhd.vhd - Jihlavské TBUS
Stránka (praticky zaniklého) webu "prahamhd.vhd.cz" věnující se jihlavským trolejbusům.
   Wikipedia - TBUS v Jihlavě
Článek o trolejbusech v Jihlavě
na otevřené encyklopedii Wikipedia.
   Citybus - Jihlava
Souhrnné informace o jihlavské MHD
a její historii.
MHD Zastávka - Jihlava
5/2007 | 8/2013
Postřehy a fotografie z návštěv
jihlavského provozu MHD v různém období.
   Trolejbus.cz - Jihlava
Směsice snímků z jihlavských ulic
od konce 80. let do roku 2006.
   Fotodoprava - Jihlava
Velké množství pěkných snímků jihlavských trolejbusů, pořízených v různém časovém období.
   MHD Jihlava - Foto TBUS
Set fotografií jihlavských trolejbusů
z počátku 3. tisíceletí.
   Old.Vlčoun.cz - Jihlava
Stránka z Vlčounova portálu přínašející set fotek, několik hlášení zastávek a přehled linek.
   IMHD.sk - Jihlava
Směsice snímků jihlavské MHD.
   Mestskadoprava.net - Jihlava
Set fotografií jihlavských trolejbusů.
Stránka jihlavské elektrické MHD s fotografiemi, seznamem vozového parku aj.
Neuspořádaná směsice fotografií všech trakcí jihlavské MHD ze současnosti i minulosti.
   PN TBUS - Jihlava
Popis a snímky z provozu jihlavských trolejbusů
na "Plzeňských trolejbusech".
   PN TBUS - 26Tr pro Jihlavu v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů 26Tr
pro Jihlavu při zkušebních jízdách v Plzni.
Slušivý nátěr trolejbusu 24Tr č. 66 a vzorná květinová výzdob
v oknech přibližují úpravné centrum Jihlavy a jeho středobod - Masarykovo náměstí, odkud z místa stejnojmenné zastávky MHD
s přídavkem "Horní" pochází tento snímek.
Jihlava (CZ)  5.8.2009

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 25.12.2018