Základní popis stránky Plná verze této stránky


MOST - LITVÍNOV Česká republika
Pořadí Vznik Zánik Linek celkem Vozů celkem Soustava
4. 6.12.1946 31.1.1959 3 36 600V =
Externí fotogalerie - odkazy na snímky


Popis snímků se zobrazí po najetí kurzorem myši na vybraný náhled.


                      
Základní informace
   Mostecko-litvínovský trolejbusový provoz, ač zaniklý, vyniká mezi ostatními svými specifiky.
Jednalo se o poslední ve válce stavět započetý, avšak až na sklonku roku 1946 otevřený.
Pro zajištění potřebného vozového parku ukořistila ustupující německá armáda zánovní trolejbusy
v italském Miláně (ty z nich, které byly kloubové, se staly prvními svého druhu v Československu). Provoz se během prvého období obešel zcela bez výhybek a po dostavění celého úseku Litvínov - Most se tento stal prvou čs. meziměstskou trolejbusovou tratí.

   Hlavní impuls pro zřízení trolejbusové trakce spočíval ve spojení (pro německý válečný průmysl) strategicky důležitého Hydrogenačního závodu na výrobu syntetického bensinu v Záluží a obytného komplexu Osada v Horním Litvínově.

   Smělý rozvoj po válce přináší prodloužení trati v obou směrech - od chemických závodů přes obec Souš do centra starého Mostu a později ze Stalinovek (nový název pro Osadu) do obce Loučná. Ač Most a Litvínov již po léta spojuje úzkorozchodná tramvajová trať, trolejbusy poskytují značně lepší komfort cestování i vyšší přepravní rychlost.

   Vliv plánů postupné těžby a propagandistické budování tramvajové rychlodráhy na normálním rozchodu však přispěje k postupnému útlumu trolejbusového provozu. Stále kratší pravidelně pojížděné části vedou, i přes vybudovanou přeložku trasy do centra Horního Litvínova
a úvahy na vybudování trati do Horního Jiřetína, k ukončení provozu trolejbusů k 31.1.1959.

   Jejich náhrada - normálněrozchodná tramvaj vyřeší skutečně kapacitní dopravu mezi (novým) Mostem, chemickými závody a Litvínovem, ostatní (také významné) směry ale leží (dodnes)
na bedrech autobusů, které rozhodně nepomáhají k tolik potřebnému ozdravení ovzduší
v těžbou zvlášť zasažené oblasti, ať jsou dieselové či plynové, stále se určitým způsobem
podílejí na znečišťování.

   Úvahy nad obnovením provozu trolejbusů, objevující se v 80. letech, bohužel zůstavají bez odezvy. Dnešní doba takovým záměrům bohužel není nakloněna. Jelikož však DPML disponuje dvěma vozovnami (v Mostě i Litvínově), bylo by možné realizovat dvě i navzájem oddělené sítě trolejbusových tratí, tvořící napájecí linky k páteřní tramvajové trase, nebo spojující jednotlivé části měst v trasách, kudy tramvajové koleje nevedou. Vedlo by to k výraznému posunu k ekologizaci veřejné dopravy mostecko-litvínovské aglomerace.
 Dopravce    Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova
 Historie    Historie mostecko-litvínovského trolejbusového provozu
 Linky Denní Noční Celkem
3 0 3
Celotýdenní Jen prac. dny
3 0
Číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz
A LITVÍNOV, OSADA /STALINOVKY/ - Litvínov nádraží -
Záluží u Litvínova (NX) - STALINOVY ZÁVODY -
Souš kaple (NX) - MOST, NÁM. T.G.MASARYKA (NX)
celotýdně;
od 1946,
od 1948 do Mostu
6 (LOUČNÁ - Koldům) - LITVÍNOV, STALINOVKY -
Litvínov nádraží - Záluží u Litvínova (NX) -
STALINOVY ZÁVODY - Souš kaple (NX) -
MOST, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ (NX)
celotýdně;
přeznačená A,
od 1953
do Loučné
6 SOUŠ, KAPLE (NX) - MOST, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ (NX) celotýdně;
od 1957
zkrácená 6
7 (LOUČNÁ - Koldům) - LITVÍNOV, STALINOVKY -
Litvínov nádraží - Záluží u Litvínova (NX) -
STALINOVY ZÁVODY
celotýdně;
od 1957
rozdělená 6
7 LOUČNÁ - Koldům - LITVÍNOV, VÝCHOD celotýdně;
od 1958
zkrácená 7
Vysvětlivky
STALINOVY ZÁVODY- základní konečná zastávka
(LOUČNÁ)- konečná a průběh trasy vybraných prodloužených spojů
(NX)- obec, či část města již neexistující (těžba, chem. závody)
 Vozový park Vyřazené Celkem
Zahraniční Tuzemské
12 24 36
Vyřazené vozy
Výroby zahraniční Výroby tuzemské
Typ Počet Ve stavu Typ Počet Ve stavu
  I = kloubový
    trofejní
4 1946-1954 Tatra T86 1 1949-1954
  II = kloubový 
    trofejní
1 1947-1951 Tatra T400 14 1949-1959
 III = sólo
        trofejní
6 1946-1957 Škoda 7Tr 9 1953-1959
CST 1 1954-1959

 Vozovny Zrušené Plánované Celkem
2 1 3
Vozovna Vznik Zánik
Horní Litvínov
1946 1949
Most
1949 1959
Litvínov (současný závod DP)
PLÁNOVANÁ
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
   DPMML
Oficiální stránky dnešního místního dopravce
   SPVD - Most-Litvínov
Stručná historie mostecko-litvínovského trolejbusového provozu.
   Wikipedia -
   TBUS v Mostě-Litvínově
Článek o trolejbusech v Mostě-Litvínově
na otevřené encyklopedii Wikipedia.
   Historie Litvínovska -
   Trolejbusy - Vývoj
Pojednání o vývoji trolejbusové dopravy
v mostecko-litvínovské aglomeraci.
   Historie Litvínovska -
   Trolejbusy - Vozový park
Pojednání o vozovém parku trolejbusů
v mostecko-litvínovské aglomeraci.
Trofejní kloubový trolejbus původem z italského Milána, zachycený během zkušebních jízd po plzeňských ulicích (na Doubravce) po nutné opravě a repasi ve Škodových závodech, proběhlé před zahájením provozu mostecko-litvínovského provozu.
Plzeň (ČSR)  1946

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 1.12.2018