Základní popis stránky Plná verze této stránky


M A R I Á N S K É   L Á Z N Ě Česká republika
Pořadí Vznik Zánik Linek Vozů Soustava
11. 27.4.1952 - 4 8 600V =
27.4.1952 - 27.4.2018

TROLEJBUSY V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

slaví 66. výročí od zahájení provozu.Aktualita
5/2016 Jízdy historických vozidel k zahájení lázeňské sezóny 2016


O víkendu 14 a 15.5.2016 proběhla tradiční akce Zahájení lázeňské sezóny letos

zpestřená provozem historického trolejbusu a autobusů na pravidelných i mimořádných linkách.

                 


Trolejbus Škoda 9TrHT26 č. 323 a autobus Škoda 706 RTO č. 51, zapůjčené z Plzně, jezdily
na lince 3 v trase Antoníčkův pramen - Kolonáda a zpět v pravidelných půlhodinových intervalech v rozmezí 9:30 - 17:30. Trojka jinak není běžně o víkendu provozována, přesto se setkala s velkým zájmem i u běžných cestujících, kteří čekali na linku 7 a místo ní využili právě historických vozů. Velkým kladem záměru pořadatelů bylo, že v obou vozech platil normální tarif MDML a běžné předplatní jízdenky, lidé se tak nemuseli rozmýšlet "jestli jim to za to stojí" a jeli.

                 


Uchystán byl také provoz mimořádných linek H1 a H2, zajištěný historickými autobusy
Škoda 706 RTO Lux ze sokolovského závodu ČSAD Karlovy Vary a ŠL11 z Muzea dopravy
ve Strašicích. Oba vozy kroužily do okolí města a za mírně zvýšené jízdné, které však bylo bohatě kompenzováno délkou výletu. Linka H1 (s ŠL11) jezdila v trase City service - Velká Hleďsebe - Drmoul - Hamrníky - Nádraží - Kolonáda - City service, H2 (s eRŤákem) k ní byla opačná.

                 


Akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti, spoje jezdily velice slušně obsazené.
Dobrou vizitkou pořadatelů pak byla vynikající organizace, dodržování jízdního řádu,
profesionální a v dobových uniformách vystrojené osazenstvo vozidel (vždy dvojice -
řidič a průvodčí) i například podrobně zpracované linkové orientace pro jednotlivé vozy a další detaily, které na mnohých podobných akcích v jiných městech nejsou zdaleka tak dotaženy.


Akci pořádalo Město Mariánské Lázně a místní dopravce MDML a.s.    


Základní informace

   Perla západočeského lázeňského trojúhelníku - Mariánské Lázně má v provozování elektrické MHD silnou tradici, a to již od roku 1902, kdy byla otevřena tramvajová malodráha na úzkém (metrovém) rozchodu spojující střed města se vzdáleným nádražím.
   O půl století později, tedy roku 1952, střídají elektrickou dráhu trolejbusy, které navíc zajišťují
i vlastní obsluhu lázeňské zóny - projíždějí ji po velkém jednostopém okruhu z křižovatky U Hodin
přes Mírové nám. kolem Kolonády a Goethovo nám. zpět "k Hodinám", kde tramvajová trať končila.

   V dalších letech se provoz dále rozvíjí, záhy se otevírá odbočka k Lesnímu prameni,
na počátku 60. let pak po etapách trať do Úšovic, kde se staví nová vozovna.

   Období útlumu elektrické trakce (60. a 70. léta) se Mariánských Lázní nedotýká, naopak dál se investuje jak do výstavby nových úseků (k Antoníčkově prameni), tak obnově trolejového vedení
a vozového parku. Významné rozšíření přichází v 80. letech, kdy se otevírá trať do (dnes samostatné) Velké Hleďsebe/Klimentova a na sídliště Panská pole. Provoz trolejbusů v té době charakterizují především krátké intervaly mezi spoji a také existence noční dopravy.

   V 90. letech bohužel přichází výrazný úbytek návštěvníků lázní (konec odborářských rekreací), čímž se také snižuje poptávka po MHD a nastává její velký úpadek. Od poloviny 90. let se poprvé objevují snahy o zrušení trolejbusového provozu, drasticky se snižuje početní stav vozového parku, starší vozy 14Tr se bez náhrady vyřazují, nakonec pro nedostatečné pokrytí všech pořadí linek se pravidelně objevují na trolejbusových spojích autobusy. Otevřená krize se dostavuje v letech
2001 - 2003, kdy je postavení trolejbusů natolik ohroženo, že se zdá jejich konec neodvratný.

   Za velké pomoci veřejnosti a dobrovolných spolků se podaří situaci zvrátit a trolejbusové dopravě je přislíbena budoucnost. Důkazem budiž postupná obměna vozového parku novými nízkopodlažními 24Tr z nichž trojice se osazuje pomocným naftovým pohonem, což umožňuje rozšířit pole působnosti trolejbusů a zavést také novou linku, která na části trasy užívá pomocný pohon trvale (linka 7).

   Poměrně příznivý vývoj pokračuje až do roku 2013, kdy vedení města přijímá jednostranné rozhodnutí o postupném útlumu provozu až k jeho vlastnímu zrušení kolem roku 2018. Je štestím, že mezitím probíhá, díky komunálním volbám, kompletní výměna zastupitelstva a dřívější "vládci" Mariánských Lázní jsou odsunuti do ústraní.

   Strany v nové koalici vesměs podporují zachování a rozvoj elektrické MHD, a proto si město nechá zpracovat studii na toto téma. Ta se nakonec stane dalším kamenem úrazu, protože její závěry zcela nepokrytě prosazují úplné vytlačení trolejbusů (i autobusů) z MHD a jejich náhradu elektrobusy.

   Ač vše na první pohled vypadá idylicky - elektrobus má nulové emise jako trolejbus, navíc nepotřebuje trolejové vedení, skutečnost je odlišná tím, že elektrobus ke svému pohybu potřebuje baterie o dostatečné kapacitě a životnosti, takové ani při dnešní úrovni techniky nejsou k dispozici.

    Elektrobus nezvládne odsloužit celou denní směnu jako jiná vozidla, aniž by nebylo nutno
velmi precizně nastavit jízdní řád a dodržovat jej, případně baterie během přestávek na konečných, (které jsou v místním provozu velmi krátké), průběžně dobíjet vysokými proudy, což se dál negativně podepisuje na jejich životnosti. Ta není dlouhá jako provozní život vlastního vozidla a proto je nutné sadu baterií 1-2x kompletně vyměnit, což přináší výrazné finanční náklady navíc.

   Pokud by opravdu došlo ke 100% naplnění závěrů studie, nebylo by v mariánskolázeňské MHD jiných vozidel než elektrobusů a v případě jejich výpadku by tak nešlo zajistit náhradní dopravu,
což by mohlo vést až k totálnímu kolapsu MHD i v dlouhodobém měřítku tím, že pokud by město (dopravce) nebylo schopno pokrýt nákup nových sad baterií pro všechna vozidla, došlo by postupně k omezování spojů či celých linek vlivem nedostatku vozidel nebo jejich nutný pronájem od externích subjektů, pokud by mezitím byla MHD zbavena kromě trolejbusů také všech autobusů.

   Závěry této studie jsou ale na setkání s občany dne 15.2.2016 hlasitě rozporovány, a to je impulsem pro vedení města, které odsouvá definitivní rozhodnutí o budoucí formě MHD a nechává si zpracovat ke studii oponentní posudek, který odhalí snad záměrné manipulování s údaji a daty
ve studii, upravené tak, aby vyšla v pozitivním duchu právě pro elektrobusy. Posudek naopak zcela jasně doporučuje zachovat a dál rozšiřovat trolejbusovou dopravu, jakožto nejvýhodnější variantu. Rozvoj má proběhnout mj. díky trolejbusům s pomocným bateriovým (tedy bezemisním) pohonem.

   Zastupitelstvo města na svém dalším zasedání zcela jednoznačně vezme v potaz závěry oponentního posudku a odhlasuje zachování a další rozvoj elektrické MHD formou parciálních trolejbusů (s pomocným bateriovým pohonem). Za toto správné a prozíravé rozhodnutí je nutno poděkovat hlavně novému vedení města a jeho ochotě řešit celou věc na mnohem odbornější úrovni (pan starosta je mj. vysokoškolsky vzdělaný elektrotechnik) a které se nenechalo strhnout pochybnými "trendy" prosazovanými v dnešní veřejné dopravě.

Více také v článku Československého dopraváku: Trolejbusy v Mariánských Lázních zachráněny

   Finanční podporu pro trolejbusy měly přinést dotace Evropské unie (na vozidla Výzva č. 20 IROP, jiné pak na pevné celky - troleje, napájecí vedení, měnírnu). Bohužel však Mariánské Lázně neuspěly v konkurenci ostatních měst, které zcela vyčerpaly alokované finance mnohdy i na ne úplně přínosné projekty a na náš nejmenší trolejbusový provoz prostředky nezbyly. Tím se také bohužel opět otevírá otázka budoucnosti trolejbusů, neboť i když vozový park zatím není ještě úplně na hranici své životnosti, v horizontu ca. 5 let bude nutné začít s jeho postupnou obnovou.
U pevných trakčních zařízení je situace horší, mnoho úseků je "zralých" na celkovou rekonstrukci
již léta, nemluvě ani o měnírně, jejíž modernizace se odkládá už víc jak 15 let...
Navíc od některých zastupitelů už se opět ozývají hlasy, že by se mělo s trolejbusy
"ještě pár let přežít" a pak je nahradit "moderními elektrobusy" apod...

   Budoucnost mariánskolázeňských trolejbusů nyní víc než kdy jindy závisí na přísunu finančních prostředků zvenčí, neboť vedení radnice je trolejbusům nakloněno, ale pokud nebude mít dostatek peněžních prostředků, nebude patrně schopné garantovat jejich zachování do budoucna...

 Dopravce    Městská doprava Mariánské Lázně
 Schéma    Kompletní síť MHD
 Linky Denní Noční Celkem
4 0 4
Celotýdenní Jen prac. dny
1 3
Číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz
3 ANTONÍČKŮV PRAMEN - Dopravní podnik - Kovárna - Úšovická křižovatka - Chebská křižovatka - Centrum - Mírové náměstí - KOLONÁDA - City service -
Chebská křižovatka - Úšovická křižovatka - Kovárna -
Dopravní podnik - ANTONÍČKŮV PRAMEN
polookružní, pracovní dny
5 PANSKÁ POLE - Nádraží - Úšovická křižovatka -
Chebská křižovatka - Centrum - Mírové náměstí - KOLONÁDA - City service - Chebská křižovatka -
Úšovická křižovatka - Nádraží - PANSKÁ POLE
polookružní, pracovní dny
6 CITY SERVICE - Chebská - (Kaufland) -
Velká Hleďsebe, Prádelna - KLIMENTOV -
Velká Hleďsebe, Prádelna - (Kaufland) -
Chebská - CENTRUM
polookružní, pracovní dny
7 ANTONÍČKŮV PRAMEN - Dopravní podnik - Kovárna - Úšovická - Nádraží - Třešňovka - (Kaufland) - Chebská - Centrum - Mírové náměstí - KOLONÁDA - City service - Chebská - (Kaufland) - Třešňovka - Panská pole -
Nádraží - Úšovická - Kovárna -
Dopravní podnik - ANTONÍČKŮV PRAMEN
polookružní, celotýdně
Vysvětlivky
PANSKÁ POLE- základní konečná zastávka
KOLONÁDA
KLIMENTOV-Tyto konečné zastávky jsou pouze formální, uváděné
na linkových orientacích, cestující nemusí vystupovat, vozy odjíždějí bez prodlevy zpět do výchozí stanice.
Třešňovka


-


zastávka ležící mimo úseky s trolejovým vedením, obsluhují ji jen vozy vybavené pomocným pohonem.
(Kaufland)-zastávka vybraných spojů ležící mimo úseky
s trolejovým vedením, obsluhují ji jen vozy
vybavené pomocným pohonem.
 Vozový park Provozní Historické Celkem
8 0 8
V provozu Historické vozy
Typ Počet Roky dodávek Typ Ev.č. Prav. provoz Od roku
14TrM 1 2012 Dopravce historické vozy nemá, dochovala se však
  7Tr č. 3 (Škoda-Bus-Club)
a 9TrHT26 č. 28 (DSZO Zlín)
24Tr 7 2004-2006
Souhrn všech typů trolejbusů městského provozu za celou dobu existence
ŠKODA   7, 8, 9, 14, 24Tr
 Vozovny V provozu Zrušené Celkem
1 1 2
Vozovna Vznik Zánik
Nákladní
1952 1961
ÚŠOVICE
1961 -
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
   MDML
Oficiální stránky dopravce
   Jízdní řády trolejbusů
Přímý link na seznam linek trolejbusů
s odkazy na kompletní jízdní řád,
který lze stáhnout v .pdf a vytisknout.
   Seznam-Autobusu.cz
Podrobná evidence
mariánskolázeňských trolejbusů
   K-report - Mariánské Lázně
Diskuzní fórum K-report.net
>>> část věnovaná mariánskolázeňské MHD.
   Trolejbusy.unas.cz
Stránky věnující se mariánskolázeňské MHD.
   SPVD - Mariánské Lázně
Popis mariánskolázeňského
trolejbusového provozu.
   Tbusy.plzenskamhd.net - ML
Část webu, věnující se mariánskolázeňským trolejbusům.
   ČNDS - Mariánské Lázně
Již téměř spící portál ČNDS
a jeho část věnující se mariánskolázeňské MHD.
   Wikipedia - TBUS v ML
Článek o trolejbusech v Mariánských Lázních
na otevřené encyklopedii Wikipedia.
MHD Zastávka - M. Lázně
8/2013
Postřehy a fotografie z návštěv
mariánskolázeňského provozu MHD.
   Trolejbus.cz - Mariánské Lázně
Snímky z mariánskolázeňských ulic
od 80. let do současnosti
   Fotodoprava - Mariánské Lázně
Velké množství pěkných snímků mariánskolázeňských trolejbusů,
pořízených v různém časovém období.
   IMHD.sk - Mariánské Lázně
Směsice snímků mariánskolázeňské MHD.
   Mestskadoprava.net - M. Lázně
Set fotografií mariánskolázeňské MHD.
Stránka mariánskolázeňské elektrické MHD s fotografiemi, seznamem vozového parku aj.
Neuspořádaná směsice fotografií obou trakcí mariánskolázeňské MHD
ze současnosti i minulosti.
   PN TBUS - Mariánské Lázně
Popis a snímky z provozu mariánskolázeňských trolejbusů na "Plzeňských trolejbusech".
   PN TBUS - 24Tr pro ML v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů 24Tr
pro M. Lázně při zkušebních jízdách v Plzni.
"Klasický" trolejbusový snímek z Mariánských Lázní pod Katolickým kostelem v klesání Reitenbergerovy ulice u kolonády Rudolfova pramene. Původně plzeňská 14TrM č. 417 (zde jako 47/II.) jede na pořadí dělené směny linky 3. Doufejme, že podobný záběr bude možno pořídit i v budoucnu,
byť s jinými trolejbusy, které i nadále zůstanou páteří místní MHD.
Mariánské Lázně (CZ)  1.8.2013

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 5.1.2018