Základní popis stránky Plná verze této stránky


O P A V A Česká republika
Pořadí Vznik Zánik Linek Vozů Soustava
14. 24.8.1952 - 11 34 600V =
Základní informace
   Opava jako centrum české části Slezska zřídila již počátkem 20. století plnohodnotnou městskou dopravu v podobě sítě úzkorozchodných tramvají. Ta, ač v létech tzv. první republiky patřila k nejlépe udržovaným v Československu vlivem těžkého období během II. světové války zchátrala natolik
až bylo počátkem 50. let rozhodnuto o její náhradě.
    Trolejbusy svými tratěmi nejen pokrývají původní rozsah malodráhy, přivádějí také elektrickou trakci do nových směrů (Ostroj). Během stagnace v 60. a na počátku 70. let se provoz potýká s tíživou situací s obnovováním vozového parku, existenčně však ohrožen není, dochází i k drobnému rozšíření sítě. Renesance trolejbusů se Opavy dotýká jen mírně, přináší však novou trať a později otevřené kapacitní technické a deponovací zázemí v Kylešovicích.
   Dnes trolejbusová trakce obsluhuje základní přepravní směry města, značné množství linek
je dáno tarifem s omezenými přestupy a nutností tak zajistit přímé spojení jednotlivých konečných.
Rozšíření sítě ukazují zejména úseky dnes pravidelně pojížděné vozy s pomocným pohonem (Kylešovice, sídl. Kateřinky). Vozový park se postupně obnovuje, přesto se nadále počítá také
se staršími vozy 14Tr. Trolejové vedení vykazuje velmi dobrou údržbu a provoz jako celek disponuje moderním technickým zázemím.
   Trolejbusy - jejich včlenění do centru města (důsledná absence zbytečných stožárů vrchního vedení zajištěná převěsy kotvenými na domech), architektura i pečlivá květinová výzdoba
vytvářejí velice pěkný obrázek Opavy jakožto velmi úpravného města.
 Dopravce    Městský dopravní podnik Opava
 Schéma    Síť MHD (trolejbusy i autobusy)
 Linky Denní Noční Celkem
11 0 11
Celotýdenní Jen prac. dny
7 4
Číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz
201 KYLEŠOVICE, BÍLOVECKÁ - Stadion - Východní nádraží - Divadlo - Horovo nám. - Nemocnice - MĚSTSKÝ HŘBITOV celotýdně
202 GLOBUS - Ostroj - Zimní stadion -
Těšínská - Ratibořská - KATEŘINKY
pracovní dny
203 GLOBUS - Ostroj - Těšínská - Zimní stadion -
Divadlo - Stará silnice - Šeděnkova - JAKTAŘ
celotýdně
204 KYLEŠOVICE, BÍLOVECKÁ - Stadion - Východní nádraží - Divadlo - Horovo nám. - Nemocnice -
Psychiatrická léčebna - ALBERT HYPERMARKET
pracovní dny
205 KATEŘINKY - Ratibořská - Divadlo -
Stará silnice - Šeděnkova - JAKTAŘ
pracovní dny
206 KYLEŠOVICE, BÍLOVECKÁ - Stadion - Východní nádraží - Divadlo - Stará silnice - Šeděnkova - JAKTAŘ celotýdně
207 KYLEŠOVICE, BÍLOVECKÁ - Stadion - Východní nádraží - Ratibořská - KATEŘINKY celotýdně
208 KATEŘINKY - Ratibořská - Divadlo - Horovo nám. - Nemocnice - Psychiatrická léčebna -
Albert hypermarket - ENGLIŠOVA
celotýdně
209 GLOBUS - Ostroj - Těšínská - Zimní stadion - Divadlo -
Horovo nám. - Nemocnice - MĚSTSKÝ HŘBITOV
pracovní dny
210 KYLEŠOVICE, BÍLOVECKÁ - Stadion - Východní nádraží - Zimní stadion - Těšínská - Ostroj - GLOBUS celotýdně
221 KYLEŠOVICE, ŠKOLA - Kylešovice, Bílovecká - Stadion - Východní nádraží - Ratibořská - Vrchní - Pekařská -
Divadlo - Horovo nám. - Nemocnice -
Psychiatrická léčebna - ALBERT HYPERMARKET
celotýdně
Poznámka Zastávky "Na znamení", kterých je v Opavě většina, nejsou vyznačeny.
 Vozový park Provozní Historické Celkem
33 1 34
V provozu Historické
Typ Počet Roky dodávek Typ Ev.č. Prav. provoz Musejní od
ŠKODA Výrobce 14Tr07 58 1986-2005 kandidát
14Tr 8 1982-1997
21Tr 1 2001
26Tr 13 2010-2015
SOLARIS "Trollino" Výrobce
12TDC 1 2002
12AC 10 2003-2006
Souhrn všech typů trolejbusů opavského provozu za celou dobu existence
ŠKODA   7, 8, 9, 14, 21, 26Tr
SOLARIS   Trollino: 12TDC, 12AC
 Vozovny V provozu Zrušené Celkem
1 1 2
Vozovna Vznik Zánik
Krnovská
1952 2002
KYLEŠOVICE
2002 -
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
   MDPO
Oficiální stránky dopravce
   Jízdní řády trolejbusů  Přímý link na seznam linek trolejbusů (i autobusů)
 s odkazy na jízdní řád, který lze vytisknout.
   Seznam-Autobusu.cz
Podrobná evidence opavských trolejbusů
   SPVD - Opavské trolejbusy
Popis opavského trolejbusového provozu.
   ČNDS - Opava
Již téměř spící portál ČNDS
a jeho část věnující se opavské MHD.
   Wikipedia - TBUS v Opavě
Článek o trolejbusech v
na otevřené encyklopedii Wikipedia.
MHD Zastávka - Opava
9/2004 | 8/2013
Postřehy a fotografie z návštěv
opavského provozu MHD v různém období.
   Trolejbus.cz - Opava
Několik snímků opavských trolejbusů
   Fotodoprava - Opava
Velké množství pěkných snímků opavských trolejbusů, pořízených v různém časovém období.
   IMHD.sk - Opava
Směsice snímků opavské MHD.
Stránka opavské elektrické MHD s fotografiemi, seznamem vozového parku aj.
Neuspořádaná směsice fotografií obou trakcí opavské MHD ze současnosti i minulosti.
   PN TBUS - Opava
Popis a snímky z provozu opavských trolejbusů
na "Plzeňských trolejbusech".
   PN TBUS - 26Tr pro Opavu v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů
26Tr pro Opavu při zkušebních jízdách v Plzni.
   Vladanfoto - Opavské TBUS
Set snímků opavských trolejbusů.
Vzorně úpravné centrum Opavy s příkladnou integrací trolejbusové trakce přímo do historického jádra města - povšimněte si důsledné absence stožárů trakčního vedení, když vše lze řešit převěsy ukotvenými na domech - novějších nebo historických. Celek pak tvoří dokonalou a prospěšnou symbiózu.
Na snímku se nalézá shluk vozů s karoserií Solaris, stojících na hlavní
opavské zastávce - Divadlo, kudy projíždějí všechny páteřní trolejbusové linky.
Opava (CZ)  6.6.2015

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 16.2.2018