Základní popis stránky Plná verze této stránky


O P A V A Česká republika
Pořadí Vznik Zánik Linek Vozů Soustava
14. 24.8.1952 - 11 34 600V =

Opavským trolejbusům Škoda 14Tr a 21Tr

zbývají již jen poslední týdny provozu.


           

Proto neváhejte a zajeďte do Opavy se s nimi

ještě naposledy svézt. Čas se krátí, trolejbusy zcela

nového typu ŠKODA-SOR 32Tr

už jsou připraveny je nahradit.

Více na  w w w . o p a v a 3 5 l e t . c z
Základní informace
   Opava jako centrum české části Slezska zřídila již počátkem 20. století plnohodnotnou městskou dopravu v podobě sítě úzkorozchodných tramvají. Ta, ač v létech tzv. první republiky patřila
k nejlépe udržovaným v Československu, vlivem těžkého období během II. světové války
zchátrala natolik až bylo počátkem 50. let rozhodnuto o její náhradě.
   Moderní dopravní prostředek - trolejbusy přebírají od tramvají dopravní zátěž postupně.
První trasa se buduje od smyčky Stadión přes centrum města na blokové obratiště Gottwaldova (Englišova) blízko Nemocnice.
   V průbehu 50. let se postupně otevírají další úseky - na Jaktař a do Kateřinek (čímž se zcela nahrazují tramvaje) a také na točnu Vítkovská nebo k důležitému strojírenskému podniku Ostroj. Během stagnace v 60. a na počátku 70. let se provoz potýká s tíživou situací s obnovováním vozového parku, existenčně však ohrožen není, dochází i k drobnému rozšíření sítě (v podobě odbočky k Městskému hřbitovu).
   Renesance trolejbusů v 80. letech se Opavy dotýká jen mírně, přináší však novou trať
na točnu Bílovecká a později otevřené kapacitní technické a deponovací zázemí v Kylešovicích. Další podstatné tratě se již bohužel nedaří realizovat a trolejové vedení tak chybí například skrze sídliště Kateřinky nebo od Bílovecké ke kylešovické škole.
   Na přelomu tisiceletí se díky finančnímu přispění dvojice nákupních řetězců postaví blokové obratiště Hypernova (Albert) místo dosavadní točně Vítkovská nebo krátké prodloužení
od Ostroje ke Globusu a v Jaktaři se zřídí náhrada původní smyčky kruhovým objezdem.
   Dnes trolejbusová trakce obsluhuje základní přepravní směry města, značné množství linek
je dáno tarifem s omezenými přestupy a nutností tak zajistit přímé spojení jednotlivých konečných.
Rozšíření sítě ukazují zejména úseky dnes pravidelně pojížděné vozy s pomocným pohonem (Kylešovice, sídl. Kateřinky).
   Vozový park se postupně obnovuje, zbývající vozy 14Tr a také jedinou místní 21Tr zanedlouho nahradí flotila zcela nového typu trolejbusů řady 32Tr z produkce ŠKODA-SOR v karoserii NS SOR. Trolejové vedení vykazuje velmi dobrou údržbu a provoz jako celek disponuje moderním technickým zázemím.
   Trolejbusy - jejich včlenění do centru města (důsledná absence zbytečných stožárů vrchního vedení zajištěná převěsy kotvenými na domech), architektura i pečlivá květinová výzdoba
vytvářejí velice pěkný obrázek Opavy jakožto velmi úpravného města.
 Dopravce    Městský dopravní podnik Opava
 Schéma    Síť MHD (trolejbusy i autobusy)
 Linky Denní Noční Celkem
11 0 11
Celotýdenní Jen prac. dny
7 4
Číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz
201 KYLEŠOVICE, BÍLOVECKÁ - Stadion - Východní nádraží -
Divadlo - Horovo nám. - Nemocnice - MĚSTSKÝ HŘBITOV
celotýdně
202 GLOBUS - Ostroj - Zimní stadion -
Těšínská - Ratibořská - KATEŘINKY
pracovní dny
1x denně
školní spoj
203 GLOBUS - Ostroj - Těšínská - Zimní stadion -
Divadlo - Stará silnice - Šeděnkova - JAKTAŘ
celotýdně
204 KYLEŠOVICE, BÍLOVECKÁ - Stadion - Východní nádraží -
Divadlo - Horovo nám. - Nemocnice -
Psychiatrická léčebna - ALBERT HYPERMARKET
pracovní dny
205 KATEŘINKY - Ratibořská - Divadlo -
Stará silnice - Šeděnkova - JAKTAŘ
pracovní dny
206 KYLEŠOVICE, BÍLOVECKÁ - Stadion - Východní nádraží -
Divadlo - Stará silnice - Šeděnkova - JAKTAŘ
celotýdně
207 KYLEŠOVICE, BÍLOVECKÁ - Stadion - Východní nádraží - Ratibořská - KATEŘINKY celotýdně
208 KATEŘINKY - Ratibořská - Divadlo - Horovo nám. -
Nemocnice - Psychiatrická léčebna -
Albert hypermarket - ENGLIŠOVA
celotýdně
209 GLOBUS - Ostroj - Těšínská - Zimní stadion - Divadlo -
Horovo nám. - Nemocnice - MĚSTSKÝ HŘBITOV
pracovní dny
210 KYLEŠOVICE, BÍLOVECKÁ - Stadion - Východní nádraží -
Zimní stadion - Těšínská - Ostroj - GLOBUS
celotýdně
221 KYLEŠOVICE, ŠKOLA - Kylešovice, Bílovecká - Stadion -
Východní nádraží - Ratibořská - Vrchní - Pekařská -
Divadlo - Horovo nám. - Nemocnice -
Psychiatrická léčebna - ALBERT HYPERMARKET
celotýdně
Poznámka
KATEŘINKY- základní konečná zastávka
(Vrchní - Pekařská)


-


trasa mimo úseky opatřené trolejovým vedením
pojížděná díky pomocnému pohonu (diesel / baterie)
Zastávky "Na znamení", kterých je v Opavě většina, nejsou vyznačeny.
 Vozový park Provozní Historické Celkem
33 1 34
V provozu Historické
Typ Počet Roky dodávek Typ Ev.č. Prav. provoz Musejní od
ŠKODA Výrobce 14Tr07 58 1986-2005 kandidát
14Tr 8 1982-1997
21Tr 1 2001
26Tr 13 2010-2015
SOLARIS "Trollino" Výrobce
12TDC 1 2002
12AC 10 2003-2006
Souhrn všech typů trolejbusů opavského provozu za celou dobu existence
ŠKODA   7, 8, 9, 14, 21, 26Tr
SOLARIS   Trollino: 12TDC, 12AC
 Vozovny V provozu Zrušené Celkem
1 1 2
Vozovna Vznik Zánik
Krnovská
1952 2002
KYLEŠOVICE
2002 -
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
   MDPO
Oficiální stránky dopravce
   Jízdní řády trolejbusů  Přímý link na seznam linek trolejbusů (i autobusů)
 s odkazy na jízdní řád, který lze vytisknout.
   Seznam-Autobusu.cz
Podrobná evidence opavských trolejbusů
   SPVD - Opavské trolejbusy
Popis opavského trolejbusového provozu.
   ČNDS - Opava
Již téměř spící portál ČNDS
a jeho část věnující se opavské MHD.
   Wikipedia - TBUS v Opavě
Článek o trolejbusech v
na otevřené encyklopedii Wikipedia.
MHD Zastávka - Opava
9/2004 | 8/2013
Postřehy a fotografie z návštěv
opavského provozu MHD v různém období.
   Trolejbus.cz - Opava
Několik snímků opavských trolejbusů
   Fotodoprava - Opava
Velké množství pěkných snímků opavských trolejbusů, pořízených v různém časovém období.
   IMHD.sk - Opava
Směsice snímků opavské MHD.
Stránka opavské elektrické MHD s fotografiemi, seznamem vozového parku aj.
Neuspořádaná směsice fotografií obou trakcí opavské MHD ze současnosti i minulosti.
   PN TBUS - Opava
Popis a snímky z provozu opavských trolejbusů
na "Plzeňských trolejbusech".
   PN TBUS - 26Tr pro Opavu v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů
26Tr pro Opavu při zkušebních jízdách v Plzni.
   Vladanfoto - Opavské TBUS
Set snímků opavských trolejbusů.
Vzorně úpravné centrum Opavy s příkladnou integrací trolejbusové trakce přímo do historického jádra města - povšimněte si důsledné absence stožárů trakčního vedení, když vše lze řešit převěsy ukotvenými na domech - novějších nebo historických. Celek pak tvoří dokonalou a prospěšnou symbiózu.
Na snímku se nalézá shluk vozů s karoserií Solaris, stojících na hlavní
opavské zastávce - Divadlo, kudy projíždějí všechny páteřní trolejbusové linky.
Opava (CZ)  6.6.2015

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 25.12.2018