Základní popis stránky Plná verze této stránky


O S T R A V A Česká republika
Pořadí Vznik Zánik Linek Vozů Soustava
13. 9.5.1952 - 12 77 600V =
1984 - 2018

O S T R A V S K Ý   P R O V O Z

se loučí s legendárními trolejbusy 14Tr a 15TrVíce viz ČESKOSLOVENSKÝ DOPRAVÁKZákladní informace
   Průmyslový charakter ostravské aglomerace a s tím související vysoká hybnost obyvatelstva
přispěla k vybudování sítí rozličných druhů prostředků hromadné městské a příměstské dopravy.
   Trolejbusová trakce se objevuje na počátku 50. let a zlepšuje pokrytí centrální části Ostravy kolem Nové radnice, zčásti pak nahrazuje úseky úzkorozchodných tramvají (Hrušov, Michálkovice).
Další rozvoj bohužel umlká, záměr širšího uplatnění trolejbusů i nad rámec vlastního území města,
(který se během rušení sítě elektrických malodrah na Ostravsku přímo nabízel), se vlivem různých faktorů nedaří realizovat. V 80. letech dochází k opětovnému rozšíření sítě, i tak se však trolejbusy podílejí jen na drobné části přepravních výkonů vzhledem k tramvajím, jejichž tratěmi je město protkáno, i k autobusům. Nejnovějším rozšířením je v únoru 2016 otevřená trať ve Slezské Ostravě od předmostí Mostu Miloše Sýkory po Těšínské na terminál Hranečník, která přispěla ke značnému omezení zajíždění příměstských autobusových linek do centra města.
   Na počátku roku 2018 se s Ostravou rozloučily poslední trolejbusy legendární řady 14 a 15Tr nahrazené nízkopodlažními 26 a 27Tr. U nových krátkých trolejbusů je to první dodávka ve verzi
s pomocnou trakční baterií pro dojezd mimo úseky opatřené trolejovým vedením. Této možnosti bylo v zápětí využito pro prodloužení linky z Hranečníku do Radvanic a na druhé pro závlek přes sídliště Kamenec a Bazaly po staré Michálkovské.
   Možnosti dalšího rozvoje závisí nejen na přísunu finančních prostředků, ale nově také silně
na ochotě do dalších tratí investovat. Bohužel spolu s výměnou vedení dopravního podniku byla
do té doby pevná pozice trolejbusové dopravy v rámci ostravské aglomerace narušena postojem ředitele DP, který se těsně před oslavami 65 let od zahájení provozu trolejbusů nechal veřejně slyšet, že stého výročí se již trolejbusy nedočkají, neboť budou nahrazeny "moderními" výkonnými elektrobusy (!) Bohužel taková prohlášení pak často pohřbívají i léta připravované projekty, nebo jejich realizace o mnoho let odsouvají. Není nyní tedy vůbec jisté, zda se podaří dokončit trolejbusové spojení přes Františkov, trať do Vítkovic apod. Léta převracená myšlenka izolované sítě na sídlišti Poruba (prakticky samostatném městě s téměř 70 000 obyvateli) se rázem přesouvá téměř do utopické roviny.
   I tak lze stále ostravský trolejbusový provoz možno řadit ke špici v kvalitativním žebříčku v ČR, samotné trolejové vedení snese srovnání se vysokou úrovní švýcarských trolejbusových systémů.
 Dopravce    Dopravní podnik Ostrava
 Schéma    Kompletní síť MHD | Schéma trolejbusových linek
 Linky Denní Noční Celkem
9 3 12
Celotýdenní Jen prac. dny
10 2
Číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz
101 HLAVNÍ NÁDRAŽÍ – Sad B. Němcové – Vozovna trolejbusů – Nová radnice – Most M. Sýkory – Slezská Ostrava, kostel – HRANEČNÍK - (Radvanice, LDN - Míroděv - LUDVÍKOVA) celotýdně
102 HLAVNÍ NÁDRAŽÍ – Sad B. Němcové – Vozovna trolejbusů – Nová radnice – Husův sad – Českobratrská –
Hornopolní – Ahepjukova – Strmá – HULVÁKY
celotýdně
103 KOBLOV – Žižkova – Bohumínská – Sad B. Němcové –
Vozovna trolejbusů – Nová radnice –
Husův sad – NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
pracovní dny
104 MICHÁLKOVICE – Na Jánské – ZOO –
Jaklovecká – Most Pionýrů – Husův sad –
Českobratrská – NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
celotýdně
105 KOBLOV – Žižkova – Mexiko – Kamenec –
Most M. Sýkory – Husův Sad – KAROLINA U LÁVKY
celotýdně
106 HLAVNÍ NÁDRAŽÍ – Sad B. Němcové – Vozovna trolejbusů – Nová radnice – Most M. Sýkory – Náměstí J. Gagarina - Jaklovecká - Revírní br. pokladna / (Kamenec - Bazaly)
Koněvova - DŮL HEŘMANICE
celotýdně
107 HRANEČNÍK - Slezská Ostrava, kostel - Most M. Sýkory -
Husův sad - Sídliště Fifejdy - Hornopolní - Husův sad -
Most M. Sýkory - Slezská Ostrava, kostel - HRANEČNÍK
polokružní,
celotýdně
108 HLAVNÍ NÁDRAŽÍ – Sad B. Němcové – Betonářská –
Sídliště Muglinov – Revírní br. pokladna –
Most M. Sýkory – Husův sad – Českobratrská –
Sídliště Fifejdy – Strmá – HULVÁKY
celotýdně
109 DŮL HEŘMANICE – Sídliště Muglinov – Jaklovecká –
Most M. Sýkory – Husův sad – Českobratrská –
Sídliště Fifejdy – Strmá – HULVÁKY
pracovní dny
111 HLAVNÍ NÁDRAŽÍ – Sad B. Němcové – Vozovna trolejbusů – Nová radnice – Most M. Sýkory – Jaklovecká –
ZOO – Na Jánské – MICHÁLKOVICE
noční,
celotýdně
112 HLAVNÍ NÁDRAŽÍ – Sad B. Němcové – Betonářská –
Sídliště Muglinov – Jaklovecká – Most M. Sýkory –
Husův sad – Českobratrská – Hornopolní -
Ahepjukova – Strmá – HULVÁKY
noční,
celotýdně
113 DŮL HEŘMANICE – Koněvova – Jaklovecká –
Most M. Sýkory – Nová radnice – Vozovna trolejbusů –
Sad B. Němcové – Žižkova – KOBLOV
noční,
celotýdně
Vysvětlivky
MICHÁLKOVICE- základní konečná zastávka
(RADVANICE, LDN)-konečná zastávka vybraných spojů
ležící mimo úseky s trolejovým vedením,
obsluhují ji jen vozy s pomocným pohonem.
(Kamenec - Bazaly)


-


trasa vybraných spojů jedoucích mimo úseky
opatřené trolejovým vedením
Poznámky
Od 2.9.2018 došlo k prodložení vybraných spojů linky 101
z konečné Radvanice, LDN na točnu Ludvíkova.
 Vozový park Provozní Historické Celkem
71 6 77
V provozu Historické
Typ Počet Roky dodávek Typ Ev.č. Prav. provoz Musejní od
ŠKODA Výrobce 8Tr6 29II. Zlín 1958-74 1996
14Tr 1 (Služební) 1984-1992 9TrH23 82 1977-1988 1990
21Tr 11 1997-2002 14Tr05 3129 1985-2007 2007
26Tr 23 2010-2018 15Tr03 3511 1994-2018 2018
27Tr 11 2010-2018 17Tr 3902 1997-2006 2006
SOLARIS Výrobce Tatra T400 26II. Praha 1954-67 2006
12AC 17 2003-2015 Historická vozidla jsou v péči
Kroužku přátel MHD Ostrava.
15AC 4 2003-2007
18AC 1 2006
SOR Výrobce
TN 12C 1 2009
TNB 12 1 2011
TNB 18 1 2011
Souhrn všech typů trolejbusů ostravského provozu za celou dobu existence
ŠKODA   7, 8, 9, 14, 15, 17, 21, 26, 27Tr, Sanos 200Tr
TATRA   T400
SOLARIS   Trollino: 12, 15, 18AC
SOR   TN 12C, TNB 12, TNB 18
 Vozovny V provozu Zrušené Celkem
1 2 3
Vozovna Vznik Zánik
Hrušov
1952 1954
Michálkovice
1953 1954
SOKOLSKÁ
1954 -
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
Oficiální stránky dopravce
Seznam trolejbusových linek
s odkazy na kompletní jízdní řád,
který lze stáhnout v .pdf a vytisknout.
Na jednotlivá období rozdělený článek,
stručně pojednávající o historii MHD v Ostravě.
Podrobná evidence ostravských trolejbusů
Stránky naplno se věnující dění a popisu
MHD v Ostravě včetně trolejusové trakce.
Oficiální stránky ostravského sdružení
   SPVD - Ostrava
Informace o ostravské MHD na portálu SPVD.
Článek o trolejbusech v Ostravě
na otevřené encyklopedii Wikipedia.
Již téměř spící portál ČNDS a postarší článek
o historii trolejbusů v ostravské aglomeraci.
MHD Zastávka - Ostrava
9/2004 | 7/2007 | 12/2012
Postřehy a fotografie z návštěv
ostravského provozu MHD v různém období.
Velké množství pěkných snímků ostravské MHD (včetně trolejbusů) z různého časového období.
   IMHD.sk - Ostrava
Směsice snímků (včetně mnoha historických) ostravské MHD.
Stránka ostravské elektrické MHD s fotografiemi, seznamem vozového parku aj.
Neuspořádaná směsice fotografií všech trakcí ostravské MHD ze současnosti i minulosti.
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů 27Tr pro Ostravu při zkušebních jízdách v Plzni.
Kloubová 15Tr03/6 č. 3511 najíždí do nástupní zastávky smyčky Michálkovice kolem areálu technické památky - budov bývalého dolu Michal,
dnes sloužícího jako hornické museum. Trolejbus dne 3.3.2018 uzavřel
jednu z kapitol ostravského provozu spojenou s legendárními vozy 14 a 15Tr.
Ostrava (CZ)  28.7.2015

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 4.11.2018