Základní popis stránky Plná verze této stránky


P R A H A   II. Česká republika
Pořadí Vznik Zánik Linek Vozů Soustava
18. 15.10.2017 - 1 1 600V =
1.7.2018Zahájení pravidelného provozu trolejbusové dopravy v Praze


   Významným mezníkem dějin pražské hromadné dopravy se zajisté stane 1. červenec 2018,
kdy byl zahájen pravidelný provoz trolejbusů v Praze, oficiálně ohlášený jak DPP
tak i organizací ROPID spravující Pražskou integrovanou dopravu. Ještě donedávna prakticky vyloučená věc se stala skutkem - do Prahy se po dlouhých 46 letech vrací trolejbusy jako plnohodnotná součást městské hromadné dopravy!
   

           


   Do "ostrého" provozu vyrazila (prakticky obnovená původní trolejbusová linka) 58 se stejnou trasou v jaké byla vedena během zkušebního a předváděcího provozu od října 2017. Její rozsah i význam je zatím víc než symbolický vzhledem k tomu, že DPP nyní disponuje pouze jedním trolejbusem, bude provoz udržován jen ca. mezi 9. až 18. hodinou v 60 minutovém intervalu.
   V budoucnu se počítá s postupným převzetím dopravní zátěže od autobusové linky 140,
to je však závislé na dodávce dalších vozidel i rozšíření traťových úseků.


27.5.2018Poslední jízdy trolejbusu ACUMARIO


   Poté co se rodící se pražský trolejbusový provoz rozrostl o další vůz - ŠKODA-SOR 30Tr č. 9506, jezdily po krátký čas oba pražské trolejbusy společně, velmi krátce pak byly nasazovány do provozu naráz (na lince 58 tak zkrátily interval). Avšak brzo po zprovoznění 30Tr č. 9506 bylo rozhodnuto
o navrácení trolejbusu "Acumario" zpět výrobci resp. jeho předchozímu provozovateli - DP Brno.
   


              Naposledy tak vyrazil opravdu první novodobý pražský trolejbus do provozu s cestujícími
o víkendu 26. a 27.5.2018, kdy byl spolu s 30Tr nasazen na linku 58 (vždy jeden vůz obsluhoval
její trasu, druhý se dobíjel na Palmovce).


              Posledním výkonem vozu č. 9505 "Acumario" se stal spoj s odjezdem v 17:25 z Letňan.
K převozu trolejbusu zpět do Brna došlo 13.6.2018.


          Ačkoliv svou konfigurací nebyl trolejbus "ACUMARIO" příliš vhodný pro pražské podmínky provozu (převažující jízda na pomocný pohon, navíc do prudkého stoupání a s tím spojené nedostatečné dimensování trakčních baterií), přesto však položil základ novodobým pražským trolejbusům. Právě díky němu a úspěchu zkušebního provozu DPP přikročil k záměru plné elektrifikace autobusové linky č. 140 právě trolejbusy, které se v budoucnu možná objeví jako náhrada dalších významných autobusových linek.


17.4.2018Dodání druhého trolejbusu


   Ještě před schválením záměru plné elektrifikace autobusové linky 140 parciálnimi trolejbusy uzavřel DP Praha smlouvu s plzeňským výrobcem ŠKODA Electric o dlouhodobém pronájmu krátkého "sólo" trolejbusu s karoserií SOR. Jde o vůz napohled stejný s prvním vozidlem novodobého pražského provozu - "Acumario", vychází však z již dříve vyráběného typu 30Tr
a je prvním takovým vyrobeným v závodu ŠKODA s pomocným bateriovým pohonem.
   Trolejbus byl zkompletován v prvním čtvrtletí roku 2018 a zaslán napřed do Hradce Králové,
kde byl ve všech směrech vyzkoušen a dočkal se i nasazení na pravidelnou linku s cestujícími. Zkoušky se uskutečnily hlavně pro ověření koncepce a technických řešení zvláště pří jízdách
mimo zatrolejované úseky, neboť se jedná o první vůz vzešlý ze spolupráce ŠKODA-SOR,
osazený trakčními bateriemi a podobné trolejbusy budou zanedlouho právě do Hradce Králové dodány pro rozšíření tamního provozu.


          Nový pražský trolejbus nesl v Hradci dočasné číslo 99, v Praze naváže na obnovenou řadu 9xxx vyhrazenou již roku 1963 právě pro trolejbusy a bude veden pod číslem 9506. Zvnějšku bude působit nezvykle svým celobílým nátěrem, uvnitř naopak zaujmou sedačky s textilním potahem
a také hluboká schrána na zadní plošině, ukrývající právě set baterií pro jízdu mimo trolejové vedení, což bude v Praze silně využíváno.
   Vůz č. 9506 bude DPP prozatím pronajat jen na 1 rok s možností prodloužení. Do Prahy byl
z Hradce Králové převezen 17.4.2018 a spolu s prvním pražským trolejbusem č. 9505 "Acumario" našel zázemí ve "vozovně" Garáže Klíčov.
   Na první zkušební jízdu v rámci školení řidičů a jejich seznámení s novým vozem se č. 9506 vydává 3.5.2018. Projede se několikrát celá trasa linky 58 a trolejbus se také předvede vedení magistrátu města - náměstkovi pro dopravu Petru Dolínkovi, který vyjádří spokojenost nad svižnou jízdou i rychlostí dobíjení. Vůz opravdu vykazuje oproti druhému trolejbusu "Acumario" lepší vlastnosti při jízdě na baterie, neboť narozdíl od něj má dvojitou sadu trakčních baterií, koncipovanou pro jízdu mimo troleje na delší vzdálenost, kdežto "Acumario" má baterie zastavěny skutečně jen jako nouzový zdroj.


          Cestující veřejnosti a dalším zájemcům se nový pražský trolejbus představuje o víkendu 5.-6.5.2018, kdy se nasazuje na "prezentační jízdy elektrobusu pro veřejnost" a zdarma pendluje mezi Palmovkou a Letňany na lince 58. Díky menší době potřebné pro jeho nabití se zkracuje interval a z Palmovky se odjíždí každou hodinu.


              Od 14.5.2018 se nasazoval do pravidelného provozu linky 58 spolu s druhým trolejbusem "Acumario". Společná výprava umožňovala zkrátit interval a trolejbusem tak bylo možné z Palmovky do Letňan nebo opačně dojet každou půlhodinu. Hned od 16.5.2018 byl ale interval opět prodloužen na hodinový a na lince 58 se tak střídavě objevuje buď 30Tr č. 9506 nebo "Acumario" č. 9505.


           11.4.2018Návrat trolejbusů do Prahy potvrzen


   Vskutku přelomovým datem pro novodobý pražský trolejbusový provoz se jistě právem stane středa 11.4.2018, kdy Dopravní podnik hlavního města Prahy uveřejnil tiskovou zprávu, ve které představil záměr na plnou elektrifikaci autobusové linky 140 Palmovka - Letňany - Čakovice - Miškovice pomocí parciálních trolejbusů (samozřejmě pod kódovým označením elektrobus
s dynamickým dobíjením).
   Jde skutečně o revoluční krok, který, pokud se uskuteční, znamená již velmi reálnou šanci
na postupný plnohodnotný návrat trolejbusů do systému městské dopravy v našem hlavním městě. DP Praha dospěl k takovému rozhodnutí po vyhodnocení zkušebního provozu trolejbusu "Acumario", který byl na části trasy linky 140 testován od poloviny října 2017 a veřejnosti pak
v praxi ukazován během prezentačních jízd pořádaných vždy ve vybraných dnech. Vůz jezdil
(a stále jezdí) jako linka 58 (historicky Libeň, Prosek i Letňany obsluhující) mezi stanicemi metra Palmovka a Letňany. Cestující převážel zdarma.
   Zkušební provoz řádně prověřily i velké mrazy v prvních měsících letošního roku a systém jako celek obstál, což bylo přímým předpokladem pro kladné stanovisko DP i města k dalšímu rozvoji trolejbusů v Praze.
   Plná elektrifikace autobusové linky 140 v sobě skrývá hlavně rozšíření zatrolejovaných úseků (protažení trati ze zastávky Kelerka až na Proseckou / Prosek, výstavbu trati Letňany -
OC Čakovice a možná také vznik jednosměrné spojky mezi Kundratkou a Palmovkou). Vzhledem
k tomuto bude nutné značně posílit napájecí soustavu (možná i provést přechod ze soustavy 600V na 750V i když norma jež toto přikazuje již dnes není závazná). Měnírna Prosecká se (spolu s již stávajícím zatrolejovaným úsekem ve stoupání ulice) stane trvalou stavbou a pro pokrytí horních úseků dojde k reaktivaci původní trolejbusové měnírny Letňany na ulici Beranových,
jež sloužila mezi lety 1952 - 1965 k napájení trasy tehdy vedené kolem průmyslových závodů
Rudý Letov a skrze Avii k čakovickému cukrovaru.
   DP Praha také vypíše výběrové řízení na dodávku 15 kloubových parciálních trolejbusů, které bude deponovat v Garážích Klíčov, kde vznikne odpovídající zázemí včetně nabíjecí
trolejové stopy i zásuvek pro šetrné noční nabíjení a tzv. balancování článků trakčních baterií.
   Pokud se nastíněný plán podaří dovést do konce (hotovo má být do roku 2021) získá Praha svoji prvou novodobou trolejbusovou linku navíc významného páteřního charakteru, na jejímž provozu bude možné zcela reálně dokázat vhodnost trolejbusů pro náročné podmínky pražské MHD
a pomoci tak přivést trolejbusy i na další trasy a do dalších částí města.


15.10.2017SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU TROLEJBUSŮ


Popis snímků se zobrazí po najetí kurzorem myši na vybraný náhled.


   Slavnostní zahájení trolejbusového provozu se uskutečnilo v neděli 15.10.2017,
tedy přesně 45 let od uzavření první pražské trolejbusové éry (1936 - 1972).
Ještě za ranního rozbřesku se z Muzea MHD - Vozovny Střešovice na začátek trati na Prosecké přiváží historický vůz TATRA T400 č. 431, který shodou okolností byl také úplně posledním pražským trolejbusem, který osudnou noc z 15. na 16. října 1972 zatáhl do smíchovské vozovny. Spolu s prvním novodobým pražským trolejbusem SOR TNB 12 č. 9505 a elektrobusem NS 12
byl nyní vyrovnán do řady blízko křižovatky Prosecké s Hejtmánkovou tj. nedaleko konečné
původní trolejbusové linky 58 - U Kříže. Kolem deváté ranní je už kolem vozidel značně "živo".


               


   "Čtyřstovku" zdobí nápis s výmluvným textem: "Trolejbusy se vítají s Prahou. Praha se vítá
s trolejbusy"
přesný opak "smuteční" verze z roku 1972, kdy naopak 431čka vozila nápis "Trolejbusy se loučí s Prahou. Praha se loučí s trolejbusy". Na druhé bočnici mezi střední a zadní dveře se pak umisťuje údaj "15.10.1972 - 15.10.2017" značící období dlouhých 45 let bez trolejbusů v hlavním městě.
   Kolem půl desáté začíná program oslav zahájený projevem pana Jana Čecha, pamětníka posledního dne prvních pražských trolejbusů, který (bohužel však bez mikrofonu) zajímavě povídá
v zadních nástupních dveřích TATRY T400 a následně přestřihne pásku s poněkud kostrbatým textem "45 let od ukončení provozu trolejbusových tratí v Praze". Zájem se následně přesouvá
před trolejbus SOR TNB 12 (poněkud marně vydávaný za elektrobus) a zde již špičky města (primátorka Krnáčová) a DPP (ředitel Gillar) pronášejí projevy své (do mikrofonu ale bohužel
s mizerným zesilovačem, takže je slyší stejně jen přímo kolemstojící). Poté společně přestřihnou pásku s textem "15.10.2017 testování elektrobusu s dynamickým dobíjením v ul. Prosecká"...


               


   Následuje hlavní část slavnosti - jízdy trolejbusů (a elektrobusu). První vyráží zcela obsazená TATRA T400 a zcela bezchybně a s největší razancí do prudkého kopce stoupá pod vedením zkušeného řidiče pana Podívína z Pardubic. Cesta je krátká, končí spolu s trolejí na zastávce Kelerka, kde se vůz zapřahuje za podnikový tahač LIAZ a pomocí něj se obrací do druhého směru. Jezdí se tak i z kopce do zastávky Kundratka opět na konec trati. Trolejbus SOR vozí cestující také pod trolejí, ale ze zastávky Kelerka pokračuje díky bateriím až za zastávku Prosecká, kde se otočí do protisměru a vrací se opaět na Kundratku. Oba trolejbusy jsou označeny dobově jako linka 58, která těmito místy v letech 1952 - 1965 vedla. Elektrobus jezdí celou trasu budoucí trolejbusové linky z Palmovky přes Prosek až do Letňan.


           


   O svezení se všemi vozidly byl velký zájem, díky naprosto vydařenému počasí akce přilákala plno lidí a zvlášť TATROVKA přímo "praskala ve švech". Celý den se pěkně vydařil zásluhou dobré, velmi pohotové organizaci ze strany DP Praha a zvlášť jejího technického ředitele Ing. Šurovského, který také velkou měrou přispěl k návratu trolejbusů do Prahy!


10.10.2017 Pantografická zkouška - první jízda trolejbusu pod trolejí po 45 letech


Popis snímků se zobrazí po najetí kurzorem myši na vybraný náhled.


   Úterý 10.10.2017 se zapíše do dějin pražské městské hromadné dopravy jako den první jízdy trolejbusu po 45-leté přestávce. Stalo se tak u příležitosti konání pantografické zkoušky nové trolejbusové trati "Kundratka - Kelerka" a díky přítomnosti jen den předtím 9.10.2017 do Prahy
z Brna přiveženého trolejbusu určeného pro zkušební provoz, a to SOR TNB 12 "Acumario" - společného výrobku Sdružení opravárenství a rozvoje Libchavy, RAIL Electronics Ostrov nad Ohří
a Dopravního podniku města Brna v jehož vozovně Komín byl vůz zkompletován.


               


   Zkušební jízda se uskutečnila dopoledne 10.10.2017, kdy trolejbus vyrazil z Garáží Klíčov
a na baterie dojel až na Palmovku. Poté se vrátil zpět na Proseckou ulici, kde se na druhý pokus "nabidloval" a krátce po čtvrt na jedenáct se poprvé rozjel pod trolejí. Nejdříve stoupal k zastávce Kelerka omezenou rychlostí (kontroloval se kontakt sběrače a troleje, správné vytrasování trolejové stopy apod.). Po otočení do protisměru sjel vůz k zastávce Kelerka, kde se opět nabidloval nyní již do stopy "z kopce" a dojel před zastávku Kundratka. Na baterie se jel otočit na "historickou" konečnou původní trolejbusové linky č. 58 "U Kříže" a po nasazení sběračů na trolej (nyní přímo
v zastávce Kundratka, kde byla zjištěna nutnost posunu trolejové stopy blíže k chodníku) se rozjel do prudkého svahu již plnou rychlostí a ukázal tak hlavní přednost trolejbusů tj. svižnost a velkou akceleraci, která si poradí i s náročným kopcovitým terénem. Na horní zastávce chvíli setrval,
aby se následně otočil a znovu použil druhé trolejové stopy pro směr dolů a následně odjel vyzkoušet nabíjení z "Dobudky" na konečné na Palmovce. Zpět se vydal již na baterie, dojel až
na druhý konec linky na "terminál v polích" - stanici metra Letňany a odtud zatáhl do Garáží Klíčov.


               


   Druhý den byl již trolejbus SOR (původně provozovaný v Brně) převléknut do pražského kabátu, obdržel na sebe logo DPP a hlavně evidenční číslo 9505 tvořící plynulé pokračování přerušené trolejbusové řady původního pražského provozu (poslední dodaná 8Tr měla č. 504 resp. 9504). Jízdy probíhaly i 12.10.2017, kdy proběhla TBZ (Technicko-bezpečnostní zkouška) trati.


Základní informace

   Novodobý pražský trolejbusový provoz - ještě nedávno se to mohlo zdát jen jako přání na úrovni snů, přesto je to dnes již téměř realitou. V roce 2017 postavil DP v oblasti Libně a Proseka zárodek nové pražské trolejbusové sítě - trať na Prosecké ulici pro ověřovací provoz parciálních trolejbusů
s trakčními bateriemi. Město již delší čas řeší otázku náhrady emisních dieselových autobusů
za ekologicky přívětivější formy silniční hromadné dopravy. Jako první se experimentuje
s elektrobusy několika výrobců a provedení, na různých trasách, různě zatížených linek.
Poměrně dlouhodobý zkušební provoz odhaluje (zejména v zimním období) reálné nedostatky
čistě "nezávislého" elektrického vozidla silně limitovaného kapacitou baterií, určujících jeho dojezd
a režim jejich dobíjení zase pohotovost vozidla k provozu.

   Zcela logická varianta klasického trolejbusu se dlouhou dobu přehlíží a z různých důvodů předem zavrhuje. Přesto byla na konci léta 2017 skutečná trolejbusová trať v Praze postavena!
Jde o trolejové vedení zřizované na části trasy linky 140 mezi zastávkami Kundratka a Kelerka
na pomezí Libně a Proseka, v celé délce vedoucí velmi strmým stoupáním Prosecké ulice.
Není bez zajímavosti, že právě tímto úsekem dříve vedla ucelená trať původní pražské sítě
a využívala ji linka 58 s trasou Libeň - Letňany - Čakovice, trolejbusy se tak víceméně "vracejí
na své" a to i "číselně". Trolejbusová linka ponese právě číslo 58 a nikoliv 140 jako ta autobusová.
Symbolicky se tak stalo ke 45. výročí od ukončení prvního pražského provozu roku 1972
a přesně 50 let od vybudování posledního nového úseku trolejového vedení
(spojky ve Vodní ulici na Smíchově) v roce 1967.

   O celém projektu se oficiálně hovořilo jako o pokusném provozu elektrobusů s dynamickým dobíjením během jízdy na "k tomu zřízené infrastruktuře". O skutečnosti, že půjde vlastně
o parciální trolejbusy s trakční baterií přizpůsobenou na delší dojezd než je obvyklé v jiných městech (Plzeň, Zlín), se dlouhou dobu mlčelo. Jelikož však dle platné legislativy opravdu jde
o trolejbusy - vozidla i infrastrukura spadají pod Drážní úřad, začal DPP již pomalu a postupně přiznávat, že celý projekt je v podstatě zkušební provoz trolejbusů.

   Od podzimu 2017 až do jara 2018 šlo o experiment a stavba trolejbusové trati byla označena jako "dočasná", pro ověřovací provoz byl z Brna zapůjčen prototyp trolejbusu SOR s trakčními bateriemi, který si dopravní podnik pronajal a deponoval v Garážích Klíčov. Řádný zkušební provoz pak prověřil navržené řešení (zvláště v těžších zimních podmínkách) a díky tomu DP oznámil 11.4.2018 v tiskové zprávě záměr plnohodnotné elektrikace autobusové linky 140 pomocí parciálních trolejbusů, rozšíření zatrolejovaných úseků a měnírenských kapacit, jakož i vypsání výběrového řízení na dodávku 15 kloubových trolejbusů vybavených trakčními bateriemi.

   Nezbývá než doufat, že se záměr podaří uskutečnit a úspěch celého projektu povede k výstavbě dalších zásadních traťových úseků i v jiných čásetch Prahy. Zatím se výhledově hovoří o návratu trolejbusů na strahovskou trasu (po lince 176 resp. bývalé trolejbusové 53) přes Hřebenku
ke Stadionu Strahov, která je velmi sklonově náročná a její zatrolejování by bylo víc než přínosné. Pro zdar věci hovoří i možnost využití měnírny Hřebenka, dosud používanou pro tramvaje,
která původní trať rovněž napájela.

   Mezi květnem a červnem 2018 probíhal zkušební provoz trolejbusů v úseku mezi Palmovkou
a Letňany pravidelně každý den v hodinovém intervalu ca. mezi 9. a 18. hodinou, a to linkou 58 pojatou jako prezentační, na které byla bezplatná přeprava.

   Přelomovým dnem se stává 1.7.2018, kdy vstupuje v účinnost "Trvalá změna PID" oficiálně zřizující trolejbusovou linku 58 s trasou Palmovka - Letňany, provozovanou denně v 60 minutovém intervalu. Do Prahy se tak po dlouhých 46 letech oficiálně vrací trolejbusová doprava, řádně zařazená do systému PID. Ač rozsah a význam linky prozatím není příliš velký, lze předpokládat
v nejbližší budoucnosti převzetí hlavní přepravní zátěže od autobusů na lince 140 v rámci záměru na její plnou elektrifikaci. To však bude možné uskutečnit až po dodávce dalších trolejbusů a také rozšíření traťových úseků.
 Dopravce    Dopravní podnik hlavního města Prahy
 Schéma    Schématická mapa trolejbusové trati a linky
 Linky Denní Noční Celkem
1 0 1
Celotýdenní Jen prac. dny
1 0
Číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz
58 PALMOVKA - Kundratka /Z/ - Kelerka /Z/ -
Prosek - LETŇANY
celotýdně
Vysvětlivky
Mezi zastávkami vypsanými kurzívou
jezdí vozidla pod trolejovým vedením.
Poznámky
Trolejbusová linka 58 (prozatím v takto zkrácené trase) posiluje
páteřní autobusovou linku 140, kterou v budoucnu zcela nahradí.
 Vozový park Provozní Vyřazené Celkem
1 1 2
Ev. číslo Typ Zařazen Vyřazen Snímek Poznámka
9505 SOR TNB 12
prototyp
"Acumario"
10.10.2017 13.6.2018 Majetek výrobce,
zapůjčen DPP.
Před a současně
v Brně pod č. 3703.
9506 ŠKODA-SOR 30Tr
bateriový
prototyp
17.4.2018 - Majetek výrobce,
zapůjčen DPP.
Po vyrobení zkoušen
v Hradci Kr. pod č. 99.
 Vozovny V provozu Zrušené Celkem
1 - 1
Vozovna Vznik Zánik
KLÍČOV
(současné autobusové garáže)
2017 -
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
   DPP
Oficiální stránky dopravce
   Jízdní řád trolejbusové linky 58
Stránka s údaji o provozu na "předváděcí" pražské trolejbusové lince 58.
   K-report - Trolejbusy v Praze
Diskuzní fórum K-report.net
>>> část věnovaná pražským trolejbusům.
   Trolejbusy v Praze
Stránky věnující se pražským trolejbusům - historii, současnosti a rozsáhle i možným plánům do budoucna.
   TBUS v Praze - TT Prosecká
Část stránek věnující se výstavbě
trolejbusové trati v Prosecké ulici.
   TBUS v Praze - 1. Zkuš. jízda
Reportáž z prvních jízd trolejbusu v Praze po 45 letech v rámci pantografické zkoušky nové trati.
   TBUS v Praze - Zahájení provozu
Reportáž ze slavnostního zahájení provozu trolejbusů v Praze, konaného 15.10.2017.
   TBUS v Praze - Jízdy vozu
   Acumario na lince 58
Reportáž z prezentačních jízd trolejbusu
Acumario na lince 58 dne 5.11.2017.
   TBUS v Praze - Schválení
   návratu trolejbusů do Prahy
Přepis tiskové zprávy DPP o záměru
plné elektrifikace autobusové linky 140
   TBUS v Praze - Druhý trolejbus
Fotoreportáž nového pražského trolejbusu ŠKODA-SOR 30Tr č. 9506 na prvních jízdách.
   Trolejbusy v Praze -
   Poslední jízdy vozu Acumario
Reportáž z víkendových jízd obou trolejbusů
na lince 58. Pro Acumario to bylo poslední provozní nasazení pod pražskými trolejemi.
   ČsD - Pražské trolejbusy
Článek odborného časopisu Čs. dopravák věnovaný návratu trolejbusů do Prahy.
   ČsD - První jízda
Článek Československého dopraváku
o prvních zkušebních jízdách trolejbusu.
   ČsD - Zahájení provozu
Článek Čs. dopraváku věnovaný
slavnostnímu zahájení trolejbusového provozu.
   ČsD - Škoda 30Tr již v Praze
Článek Čs. dopraváku přinášející informaci
o dodávce druhého trolejbusu pro rodící se pražský provoz.
   ČsD - První jízda trolejbusu 30Tr
Článek Čs. dopraváku o prvních jízdách nového pražského trolejbusu škodovácké provenience.
   ČsD - Konec vozu Acumario
Článek Čs. dopraváku o posledním provozním nasazení trolejbusu Acumario v Praze.
   Citybus - Zahájení provozu
Fotografický report s velmi povedenými snímky ze zahájení provozu trolejbusů 15.10.2017.
   MHD86 - Návrat trolejbusů
Report Ondřeje Matěje Hrubeše
ze slavnostního návratu trolejbusů do Prahy.
   FDrive - První kilometry
Článek o první jízdě trolejbusu
pod pražskou trolejí po 45 letech.
   FDrive - Návrat trolejbusů
Článek o návratu trolejbusů
do služeb pražské MHD.
   SPŽ - Návrat trolejbusů
Aktualita k zahájení provozu trolejbusů v Praze.
   SPŽ - Další trolejbus
Aktualita k dodávce druhé trolejbusu pro Prahu.
   Česká televize - Reportáž
Reportáž Studia 6 z 12.10.2017 o návratu pražských trolejbusů (!) i televize to (trošku opatrně) přiznala.
   Česká televize - Reportáž 2
Reportáž Studia 6 z 14.11.2017 o (nyní již
zcela neskrývaně) pražských trolejbusech.
Dvě "čtyřstovky" vedle sebe, jedna pádící po Novovysočanské ulici skrze kolonii Krejcárek na historickém záběru z 50. let, druhá muzejní č. 431 sjíždějící klesání Prosecké při slavnostním návratu trolejbusů do Prahy dne 15.10.2017.


Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 4.7.2018