Základní popis stránky Plná verze této stránky


P R A H A   II. Česká republika
Pořadí Vznik Zánik Linek Vozů Soustava
18. 15.10.2017 - 1 1 600V =
Aktualita
15.10.2017SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU TROLEJBUSŮ


Popis snímků se zobrazí po najetí kurzorem myši na vybraný náhled.


   Slavnostní zahájení trolejbusového provozu se uskutečnilo v neděli 15.10.2017,
tedy přesně 45 let od uzavření první pražské trolejbusové éry (1936 - 1972).
Ještě za ranního rozbřesku se z Muzea MHD - Vozovny Střešovice na začátek trati na Prosecké přiváží historický vůz TATRA T400 č. 431, který shodou okolností byl také úplně posledním pražským trolejbusem, který osudnou noc z 15. na 16. října 1972 zatáhl do smíchovské vozovny. Spolu s prvním novodobým pražským trolejbusem SOR TNB 12 č. 9505 a elektrobusem NS 12
byl nyní vyrovnán do řady blízko křižovatky Prosecké s Hejtmánkovou tj. nedaleko konečné
původní trolejbusové linky 58 - U Kříže. Kolem deváté ranní je už kolem vozidel značně "živo".


               


   "Čtyřstovku" zdobí nápis s výmluvným textem: "Trolejbusy se vítají s Prahou. Praha se vítá
s trolejbusy"
přesný opak "smuteční" verze z roku 1972, kdy naopak 431čka vozila nápis "Trolejbusy se loučí s Prahou. Praha se loučí s trolejbusy". Na druhé bočnici mezi střední a zadní dveře se pak umisťuje údaj "15.10.1972 - 15.10.2017" značící období dlouhých 45 let bez trolejbusů v hlavním městě.
   Kolem půl desáté začíná program oslav zahájený projevem pana Jana Čecha, pamětníka posledního dne prvních pražských trolejbusů, který (bohužel však bez mikrofonu) zajímavě povídá
v zadních nástupních dveřích TATRY T400 a následně přestřihne pásku s poněkud kostrbatým textem "45 let od ukončení provozu trolejbusových tratí v Praze". Zájem se následně přesouvá
před trolejbus SOR TNB 12 (poněkud marně vydávaný za elektrobus) a zde již špičky města (primátorka Krnáčová) a DPP (ředitel Gillar) pronášejí projevy své (do mikrofonu ale bohužel
s mizerným zesilovačem, takže je slyší stejně jen přímo kolemstojící). Poté společně přestřihnou pásku s textem "15.10.2017 testování elektrobusu s dynamickým dobíjením v ul. Prosecká"...


               


   Následuje hlavní část slavnosti - jízdy trolejbusů (a elektrobusu). První vyráží zcela obsazená TATRA T400 a zcela bezchybně a s největší razancí do prudkého kopce stoupá pod vedením zkušeného řidiče pana Podívína z Pardubic. Cesta je krátká, končí spolu s trolejí na zastávce Kelerka, kde se vůz zapřahuje za podnikový tahač LIAZ a pomocí něj se obrací do druhého směru. Jezdí se tak i z kopce do zastávky Kundratka opět na konec trati. Trolejbus SOR vozí cestující také pod trolejí, ale ze zastávky Kelerka pokračuje díky bateriím až za zastávku Prosecká, kde se otočí do protisměru a vrací se opaět na Kundratku. Oba trolejbusy jsou označeny dobově jako linka 58, která těmito místy v letech 1952 - 1965 vedla. Elektrobus jezdí celou trasu budoucí trolejbusové linky z Palmovky přes Prosek až do Letňan.


           


   O svezení se všemi vozidly byl velký zájem, díky naprosto vydařenému počasí akce přilákala plno lidí a zvlášť TATROVKA přímo "praskala ve švech". Celý den se pěkně vydařil zásluhou dobré, velmi pohotové organizaci ze strany DP Praha a zvlášť jejího technického ředitele Ing. Šurovského, který také velkou měrou přispěl k návratu trolejbusů do Prahy!


10.10.2017 Pantografická zkouška - první jízda trolejbusu pod trolejí po 45 letech


Popis snímků se zobrazí po najetí kurzorem myši na vybraný náhled.


   Úterý 10.10.2017 se zapíše do dějin pražské městské hromadné dopravy jako den první jízdy trolejbusu po 45-leté přestávce. Stalo se tak u příležitosti konání pantografické zkoušky nové trolejbusové trati "Kundratka - Kelerka" a díky přítomnosti jen den předtím 9.10.2017 do Prahy
z Brna přiveženého trolejbusu určeného pro zkušební provoz, a to SOR TNB 12 "Acumario" - společného výrobku Sdružení opravárenství a rozvoje Libchavy, RAIL Electronics Ostrov nad Ohří
a Dopravního podniku města Brna v jehož vozovně Komín byl vůz zkompletován.


               


   Zkušební jízda se uskutečnila dopoledne 10.10.2017, kdy trolejbus vyrazil z Garáží Klíčov
a na baterie dojel až na Palmovku. Poté se vrátil zpět na Proseckou ulici, kde se na druhý pokus "nabidloval" a krátce po čtvrt na jedenáct se poprvé rozjel pod trolejí. Nejdříve stoupal k zastávce Kelerka omezenou rychlostí (kontroloval se kontakt sběrače a troleje, správné vytrasování trolejové stopy apod.). Po otočení do protisměru sjel vůz k zastávce Kelerka, kde se opět nabidloval nyní již do stopy "z kopce" a dojel před zastávku Kundratka. Na baterie se jel otočit na "historickou" konečnou původní trolejbusové linky č. 58 "U Kříže" a po nasazení sběračů na trolej (nyní přímo
v zastávce Kundratka, kde byla zjištěna nutnost posunu trolejové stopy blíže k chodníku) se rozjel do prudkého svahu již plnou rychlostí a ukázal tak hlavní přednost trolejbusů tj. svižnost a velkou akceleraci, která si poradí i s náročným kopcovitým terénem. Na horní zastávce chvíli setrval,
aby se následně otočil a znovu použil druhé trolejové stopy pro směr dolů a následně odjel vyzkoušet nabíjení z "Dobudky" na konečné na Palmovce. Zpět se vydal již na baterie, dojel až
na druhý konec linky na "terminál v polích" - stanici metra Letňany a odtud zatáhl do Garáží Klíčov.


               


   Druhý den byl již trolejbus SOR (původně provozovaný v Brně) převléknut do pražského kabátu, obdržel na sebe logo DPP a hlavně evidenční číslo 9505 tvořící plynulé pokračování přerušené trolejbusové řady původního pražského provozu (poslední dodaná 8Tr měla č. 504 resp. 9504). Jízdy probíhaly i 12.10.2017, kdy proběhla TBZ (Technicko-bezpečnostní zkouška) trati.


Základní informace

   Novodobý pražský trolejbusový provoz - může se to zdát jen přání na úrovni snů, přesto je to opět o něco blíže skutečnosti. V současnosti se totiž v oblasti Libně a Proseka dokončil možný zárodek nové pražské trolejbusové sítě. Město již delší čas řeší otázku náhrady emisních dieselových autobusů za ekologicky přívětivější formy silniční hromadné dopravy. Jako první se experimentuje
s elektrobusy několika výrobců a provedení, na různých trasách, různě zatížených linek.
Poměrně dlouhodobý zkušební provoz odhaluje (zejména v zimním období) reálné nedostatky
čistě "nezávislého" elektrického vozidla silně limitovaného kapacitou baterií, určujících jeho dojezd
a režim jejich dobíjení zase pohotovost vozidla k provozu.

   Zcela logická varianta klasického trolejbusu se dlouhou dobu přehlíží a z různých důvodů předem zavrhuje. Přesto se právě byla na konci léta 2017 skutečná trolejbusová trať v Praze postavena! Jde o trolejové vedení zřizované na části trasy linky 140 mezi zastávkami Kundratka a Kelerka
na pomezí Libně a Proseka, v celé délce vedoucí velmi strmým stoupáním Prosecké ulice.
Není bez zajímavosti, že právě tímto úsekem dříve vedla ucelená trať původní pražské sítě
a využívala ji linka 58 s trasou Libeň - Letňany - Čakovice, trolejbusy se tak víceméně "vracejí
na své" a to i "číselně". Trolejbusová linka ponese právě číslo 58 a nikoliv 140 jako ta autobusová.
Symbolicky se tak stalo k 45. výročí od ukončení prvního pražského provozu roku 1972
a přesně 50 let od vybudování posledního nového úseku trolejového vedení
(spojky ve Vodní ulici na Smíchově) v roce 1967.

   O celém projektu se oficiálně hovořilo jako o pokusném provozu elektrobusů s dynamickým dobíjením během jízdy na "k tomu zřízené infrastrukuře". O skutečnosti, že půjde vlastně
o parciální trolejbusy s trakční baterií přizpůsobenou na delší dojezd než je obvyklé v jiných městech (Plzeň, Zlín), se dlouhou dobu mlčelo. Jelikož však dle platné legislativy opravdu půjde o trolejbusy - vozidla i infrastrukura budou spadat pod Drážní úřad, začal DPP již pomalu a postupně přiznávat, že celý projekt je v podstatě zkušební provoz trolejbusů.

   Prozatím jde o stále experiment a stavba trolejbusové trati má označení "dočasná", vozidla zde jezdící si bude dopravní podnik pronajímat a deponovat v Garážích Klíčov. Ŕádným zkušebním provozem se prověří navržené řešení (zvláště v těžších zimních podmínkách) a pak se teprve rozhodne, zda uvažovat o pokračování elektrifikace silniční městské dopravy touto formou, zakoupení odpovídajících trolejbusů a budování dalších úseků trolejového vedení.

   Nezbývá než doufat, že výsledkem bude výstavba skutečně zásadních traťových úseků
již nezanedbatelných délek. Zatím se výhledově hovoří o návratu trolejbusů na strahovskou trasu
(po lince 176 resp. bývalé trolejbusové 53) přes Hřebenku ke Stadionu Strahov, která je velmi sklonově náročná a její zatrolejování by bylo víc než přínosné. Pro zdar věci hovoří i možnost
využití měnírny Hřebenka, dosud používanou pro tramvaje, která původní trať rovněž napájela.

   V současné době je trať již stavebně dokončena, po TBZ (Technicko-bezpečnostní zkoušce) proběhlé 12.10.2017 schválena a nyní probíhá přípravný zkušební provoz bez cestujících, zpestřený tzv. "prezentačními jízdami elektrobusu" (samozřejmě trolejbusu)
pro veřejnost v předem vyhlášených termínech.
 Dopravce    Dopravní podnik hlavního města Prahy
 Schéma    Schématická mapa trolejbusové trati a linky
 Linky Denní Noční Celkem
1 0 1
Celotýdenní Jen prac. dny
1 0
Číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz
58 PALMOVKA - Kundratka /Z/ - Kelerka /Z/ -
Prosek - LETŇANY
celotýdně
Vysvětlivky
Mezi zastávkami vypsanými kurzívou
budou vozidla jezdit pod trolejovým vedením.
Poznámky
Trolejbusová linka 58 bude (prozatím ve zkrácené trase) posilovat
páteřní autobusovou linku 140, kterou možná v budoucnu zcela nahradí.
 Vozový park Provozní Historické Celkem
1 - 1
Ev. číslo Typ Zařazen Vyřazen Snímek Poznámka
9505 SOR TNB 12
prototyp
"Acumario"
2017 - Majetek výrobce,
zapůjčen DPP.
Po vyrobení zkoušen
v Brně pod č. 3703.
 Vozovny V provozu Zrušené Celkem
1 - 1
Vozovna Vznik Zánik
KLÍČOV
(současné autobusové garáže)
2017 -
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
   DPP
Oficiální stránky dopravce
   K-report - Trolejbusy v Praze
Diskuzní fórum K-report.net
>>> část věnovaná pražským trolejbusům.
   Trolejbusy v Praze
Stránky věnující se pražským trolejbusům - historii, současnosti a rozsáhle i možným plánům do budoucna.
   TBUS v Praze - TT Prosecká
Část stránek věnující se výstavbě
trolejbusové trati v Prosecké ulici.
   TBUS v Praze - 1. Zkuš. jízda
Reportáž z prvních jízd trolejbusu v Praze po 45 letech v rámci pantografické zkoušky nové trati.
   TBUS v Praze - Zahájení provozu
Reportáž ze slavnostního zahájení provozu trolejbusů v Praze, konaného 15.10.2017.
   ČsD - Pražské trolejbusy
Článek odborného časopisu Čs. dopravák věnovaný návratu trolejbusů do Prahy.
   ČsD - První jízda
Článek Československého dopraváku
o prvních zkušebních jízdách trolejbusu.
   ČsD - Zahájení provozu
Článek Čs. dopraváku věnovaný
slavnostnímu zahájení trolejbusového provozu.
   Citybus - Zahájení provozu
Fotografický report s velmi povedenými snímky ze zahájení provozu trolejbusů 15.10.2017.
   MHD86 - Návrat trolejbusů
Report Ondřeje Matěje Hrubeše
ze slavnostního návratu trolejbusů do Prahy.
   FDrive - První kilometry
Článek o první jízdě trolejbusu
pod pražskou trolejí po 45 letech.
   FDrive - Návrat trolejbusů
Článek o návratu trolejbusů
do služeb pražské MHD.
   Česká televize - Reportáž
Reportáž Studia 6 z 12.10.2017 o návratu pražských trolejbusů (!) i televize to (trošku opatrně) přiznala.
   Česká televize - Reportáž 2
Reportáž Studia 6 z 14.11.2017 o (nyní již
zcela neskrývaně) pražských trolejbusech.
Dvě "čtyřstovky" vedle sebe, jedna pádící po Novovysočanské ulici skrze kolonii Krejcárek na historickém záběru z 50. let, druhá muzejní č. 431 sjíždějící klesání Prosecké při slavnostním návratu trolejbusů do Prahy dne 15.10.2017.


Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 8.2.2018