Základní popis stránky Plná verze této stránky


P R A H A   I. Česká republika
Pořadí Vznik Zánik Linek (1958) Vozů celkem Soustava
1. 28.8.1936 15.10.1972 11 204 600V =
Základní informace
   Pražský trolejbusový provoz je symbolický tím, že se stal prvním moderním v pořadí v rámci Československa, v jedné etapě vývoje také největším a v další pak omezovaný a zatracovaný tak,
až nakonec zrušený úplně.
   První experimentální trať se otevírá roku 1936 ve vilové oblasti Střešovic a Dejvic - Hanspaulky.
Po osvědčení nového dopravního prostředku se ještě před II. sv. válkou staví důležitá větev
sklonově náročnou oblastí nad Smíchovem - trať od Anděla přes Malvazinky a Farkáň k Waltrovce.
   Poválečný boom přináší trolejbusy do centra města, na Strahov, přes Vinohrady do Vršovic,
přes Větrov a Podolí na Pankrác, z Vinohrad přes Žižkov do Vysočan k ČKD, z Libně přes Prosek do průmyslových Letňan a Čakovic, posledně pak po strakonické výpadovce do Velké Chuchle. Zdárný rozvoj počátkem 50. let, kdy se navyšuje počet vozů a adaptují se pro ně další prostory, přičemž Vozovna Michle se staví od počátku přímo pro ně, přichází v 2. polovině desetiletí stagnace. Následuje nejprve pomalá redukce a poté zcela lavinová likvidace do té doby největšího trolejbusového provozu v republice. Provoz na posledním zbytku sítě se zastavuje na podzim 1972.
   Krátce nato, v druhé polovině 70. let i v následujícím desetiletí probíhaly diskuse o návratu trolejbusů do pražských ulic, připravovala se řada projektů. Nadějně situace vypadala na počátku 90. let, avšak počínající hospodářský úpadek země spolu s nutnými investicemi do ostatních trakcí MHD nakonec slibně vypadající záměr zcela zhatil.
   Praha bohužel podlehla protitrolejbusové hysterii 60. let a ač je zřejmé, že síť v původní podobě by se bez úprav do současnosti nejspíše nedochovala, v některých směrech a oblastech ji nikdy autobusy adekvátně nemohly nahradit.
   V současnosti se uskutečňuje návrat trolejbusů do pražských ulic výstavbou "experimentální" trati Kundratka - Kelerka na Prosecké ulici (na části trasy původní trati z Libně do Čakovic).
Troleje se budují na nejstrmějším úseku autobusové linky 140, která má být částečně převedena
na elektrickou vozbu formou "elektrobusů s dynamickým dobíjením" resp. parciálních trolejbusů.
s dostatečně dimensovanou trakční baterií. Více na samostatné stránce.
 Dopravce    Dopravní podnik hlavního města Prahy
 Schéma    Schématická mapa trolejbusových tratí
 Linky - 1958 Denní Noční Celkem
11 0 11
Celotýdenní Jen prac. dny
10 1
Číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz
51 BOŘISLAVKA - Hanspaulka - U MATĚJE celotýdně
52 VÁCLAVSKÉ NÁM. - Karlovo nám. - KNV -
Knížecí - Malvazinky - Motorlet - JINONICE
celotýdně
53 VÁCLAVSKÉ NÁM. - Karlovo nám. - KNV -
Arbesovo nám. - Nám. Sovětských tankistů {Kinských} - HŘEBENKA - (STADION JIH)
celotýdně
54 JUNGMANNOVO NÁM. - Karlovo nám. - Žitná - Nám. Míru - Slezská - Orionka - Zdravotní ústav - BĚLOCERKEVSKÁ celotýdně
55 VÁCLAVSKÉ NÁM. - Větrov - Vyšehrad -
Podolí - Děkanka - PANKRÁC, JAWA
celotýdně
56 OHRADA - Krejcárek - Harfa - VYSOČANY celotýdně
57 NÁMĚTÍ MÍRU - Ondříčkova - Žižkovo nám. - Roháčova - Ohrada - Krejcárek - Harfa - VYSOČANY celotýdně
58 LIBEŇ, U KŘÍŽE - Prosek - LETŇANY - Avia - ČAKOVICE celotýdně
59 ÚJEZD - KNV - Nádraží Smíchov -
LIHOVAR - Zlíchov - VELKÁ CHUCHLE
celotýdně
60 MOTORLET - Malvazinky - Knížecí - KNV -
Karlovo nám. - Nám. Míru - Slezská -
Orionka - Zdravotní ústav - PRŮBĚŽNÁ
celotýdně
61 VÁCLAVSKÉ NÁM. - Větrov - Vyšehrad - Podolí - DĚKANKA pracovní dny
jen špičky
Vysvětlivky
MOTORLET- základní konečná zastávka (všech nebo vybraných spojů)
(STADION JIH)- konečná vybraných spojů v prodloužené trase
 Vozový park Vyřazené Historické Celkem
204 7 204
Celkem Historické
Typ Počet Období provozu Typ Ev.č. Prav. provoz Historický v
Tatra T86
6 1936 1956 Tatra T400 431 1954-1972
Praha
Tatra T400
144 1948 1970 Tatra T400 441 1954-1967
Ostrava
Tatra T401
1 1958 1961 Tatra T401 461 1958-1961
TM Brno
Škoda 1Tr
1 1936 1953 Škoda 8Tr 493 1960-1972
Pardubice
Škoda 2Tr
5 1938 1952 Škoda 8Tr 494 1960-1972
Praha
Škoda 8Tr
35 1960 1972 Škoda 8Tr 502 1960-1972  Lipsko (NDR)
Praga TOT
12 1936 1960 Praga TOT 303 1936-1959
Praha
Souhrn všech typů trolejbusů pražského provozu za celou dobu existence
TATRA   T86, T400, T401
ŠKODA   1, 2, 8Tr
PRAGA   TOT
 Vozovny Zrušené Plánované Celkem
5 1 6
Vozovna Vznik Zánik
Střešovice
1936 1959
Smíchov
1939 1972
Orionka
1949 1955
Libeň
1952 1965
Michle
1955 1968
Kačerov
(současné autobusové garáže)
PLÁNOVANÁ
 Dílny Zrušené Celkem
2 2
Vozovna Vznik Zánik
Dejvice
195x 1959
Košíře
1958 1972
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
   DPP
Oficiální stránky dopravce
   Seznam-Autobusu.cz
Nezcela úplná evidence pražských trolejbusů
   K-report - Trolejbusy v Praze
Diskuzní fórum K-report.net
>>> část věnovaná pražským trolejbusům.
   Trolejbusy v Praze
Stránky mapující nejen historii pražských trolejbusů a hmatatelné památky po nich, ale také nabádající k jejich návratu do pražských ulic skrze plány nových tratí.
   Citytrans - TBUS v Praze
Článek o historii pražských trolejbusů včetně tabulek vozového parku a přehledu linek.
   SPVD - Úvaha nad TBUS
Úvaha nad pražským trolejbusovým provozem, doplněná několika fotografiemi.
   Prahamhd.vhd - Pražské TBUS
Stránka (praticky zaniklého) webu "prahamhd.vhd.cz" věnující se pražským trolejbusům.
   Wikipedia - TBUS v Praze
Článek o trolejbusech v Praze
na otevřené encyklopedii Wikipedia.
   IMHD.sk - Pražské trolejbusy
Směsice snímků pražských trolejbusů
z provozu i muzejních.
   Mestskadoprava.net - Praha
Set několika fotografií pražských trolejbusů.
Stránka pražské elektrické MHD mj. také se seznamem trolejbusového vozového parku.
Trolejbusy původního pražského provozu lze potkat v Museu MHD
v bývalé tramvajové a v jedné etapě také trolejbusové vozovně Střešovice. Zleva vůz Škoda 8Tr č. 494 z roku 1960, vpravo pak Tatra T400 č. 431
z roku 1954, oba po kompletní renovaci plně funkční, životadárných 600V proudu stejnosměrného však dostanou zde pouze na 70 metrech troleje,
jinak jsou ke zvláštním jízdám při různých příležitostech půjčovány
do ostatních měst s trolejbusovou dopravou.
Praha (CZ)  4.8.2012

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 19.4.2018