Základní popis stránky Plná verze této stránky


P A R D U B I C E Česká republika
Pořadí Vznik Zánik Linek Vozů Soustava
10. 20.1.1952 - 12 58+2 600V =
20.1.1952 - 20.1.2016

PARDUBICKÉ TROLEJBUSY

slaví 65. výročí od zahájení provozu.Aktualita
1/2017 Nový přírůstek do flotily historických trolejbusů - Škoda 8Tr


   Spolu s blížícími se oslavami 65 let od zahájení trolejbusové dopravy v Pardubicích představili pracovníci DPMP hlavní "tahák" na tuto akci: vzorně zrenovovaný a dlouho očekávaný přírůstek
do zdejší početné flotily historických vozidel - dokončený vůz Škoda 8Tr č. 136/II.


              Historická osmička byla vyrobena v roce 1960 jako součást 35 kusové série trolejbusů pro Prahu. Paradoxem se může zdát, že právě tyto nové vozy přispěly k útlumu a pozdější celkové likvidaci trolejbusové dopravy v hlavním městě, protože svými parametry nevyhovovaly a nestačily náročnému pražskému provozu.
   Sledovaná 8Tr obdržela evidenční číslo 493 (později změněné na 9493) a v provozu se udržela
až do posledního roku trolejbusů v Praze - 1972. Poté byla odprodána k soukromým účelům
a odstavena v obci Šebestěnice na okrese Kutná Hora. Roku 1998 ji zakoupil DP Pardubice
se záměrem zrenovovat ji do provozuschopného stavu a učinit ji historickým vozidlem.
Předpokládaný harmonogram opravy s vyhlídkou na její brzké dokončení se vlivem náročnosti
celé akce protáhl na téměř 20 let a rekonstrukce dostoupila vrcholu teprve roku 2016.


              


   První představení veřejnosti si 8Tr odbyla na podzim 2016 na akci Retroměstečko, skutečná
premiéra se odehraje na oslavách 65 let trolejbusové dopravy v Pardubicích v květnu 2017.


4/2016 Jízdy historických trolejbusů k zahájení 16. sezóny železničního musea


Víkend 30.4 - 1.5.2016 náležel akci "Zahájení 16. sezóny železničního musea" na nádraží v Rosicích (patřící spolku PSHŽD). Doprovodným programem jsou jízdy historických trolejbusů v trase:
Polabiny, Sluneční - Hlavní nádraží - Sukova - Nám. Republiky - Na Drážce - Dubina sever
a autobusu Karosa B731 v podobné trase, jezdící přímo na nádraží Pardubice-Rosice nad Labem.
V sobotu jezdil kloubový trolejbus Škoda Sanos 200Tr, v neděli byla vypravena 9TrHT28 č. 358.


                 


                   

Základní informace
   Pardubický trolejbusový provoz je známý zvláště svojí příměstskou tratí přes průmyslově - chemický Semtín a Rybitví do Lázní Bohdaneč. Síť budovaná od počátku 50. let přináší
do Pardubic skutečně plnohodnotnou MHD, která do té doby městu citelně chyběla.
   Trolejbusy záhy obsluhují základní přepravní směry, autobusy se stávají jejich doplňkem.
Díky stagnaci v 60. a 70. letech se sice další rozvoj připozastavuje, nové tratě pak vznikají především jako nutné objížďky při opravách jednotlivých komunikací ve městě.
   V 80. letech, v souvislosti s uvažovanou výstavbou jaderné elektrárny v lokalitě u Opatovic n/L, zamýšlelo se propojit pardubický systém s hradeckým spojovací tratí, vedenou právě kolem tohoto energetickému závodu. V 90. letech se nakrátko objevil záměr trolejbusovou dopravu úplně zrušit, který byl však záhy oprávněně zavržen.
   Svou pozici trolejbusy upevnily na počátku nového tisíceletí zprovozněním důležité větve
na sídliště Dubina. Nyní přichází do výstavby trať z Polabin skrze Trnovou do Ohrazenic,
(kam trolejbusy jezdily krátkodobě již v 60. letech a o jejich návratu sem se hovořilo již poléta).
Také se připravuje realizace důležité spojky od vozovny Dukla k Nádraží přes nadjezd Paramo, která zajistí napojení vozovny na ostatní síť i při mimořádné situaci v kolizním podjezdu
na tř. Jana Palacha. Blízko k výstavbě má také prodloužení z Pardubiček k tzv. Zámečku.
Další směry rozšíření lze spatřovat v tratích do Černé za Bory nebo do Svítkova a dlouhodobě
(pro nedostatečné energetické pokrytí) odkládané prodloužení trati v Bohdanči až na konec města.
   Pardubické trolejbusy vykazují příkladnou úroveň a své město svou přítomností pozvedají,
ke cti dopravního podniku patří také provoz řádných nostalgických linek,
zajišťovaný vlastní flotilou historických vozů, případně zapůjčených od spolku PSHŽD.
 Dopravce    Dopravní podnik města Pardubic
 Schéma    Kompletní síť MHD | Orientační schéma | Schéma trolejového vedení
 Linky Denní Noční Celkem
12 0 12
Celotýdenní Jen prac. dny Nostalgické
8 3 1
Číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz
1 JESNIČÁNKY, TOČNA - Zborovské nám. - Na Spravedlnosti - Masarykovo nám. > přes Sukovu tř. > Náměstí Republiky - Krajský úřad - Na Okrouhlíku - SLOVANY, TOČNA celotýdně
2 POLABINY, TOČNA - Polabiny, Lidická - Hlavní nádraží, Albert HM - Autobusové nádraží - Masarykovo nám.
> přes Sukovu tř. > Náměstí Republiky -
Krajský úřad - Nemocnice - PARDUBIČKY, TOČNA
celotýdně
3 HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - Autobusové nádraží - Masarykovo nám. - Stavařov - Polabiny, Hradecká - Trnová -
Globus - Semtín, hlavní brána - UMA, točna -
LÁZNĚ BOHDANEČ, TOČNA
celotýdně
4 POLABINY, TOČNA - Polabiny, hotel - Stavařov - Masarykovo nám. - Autobusové nádraží - Hlavní nádraží, Albert HM - Polabiny, Lidická - POLABINY, TOČNA polokružní
pracovní dny
5 DUKLA, TOČNA - Domov mládeže - Na Spravedlnosti - Masarykovo nám. > přes Sukovu tř. > Náměstí Republiky - Krajský úřad - Holubova - ŽIDOV, TOČNA -
(Dubina, centrum - DUBINA, SEVER)
celotýdně
7 DUKLA, VOZOVNA - Demokratické mládeže -
Zborovské nám. - Na Spravedlnosti - Masarykovo nám. - Stavařov - Polabiny, Hradecká - Trnová - GLOBUS -
Semtín, hlavní brána - UMA, TOČNA
celotýdně
11 DUBINA, SEVER - Dubina, centrum - Na Drážce -
Na Okrouhlíku - Krajský úřad - Náměstí Republiky
> přes Sukovu tř. > Stavařov - Polabiny, hotel -
POLABINY, TOČNA - Trnová - GLOBUS -
(Semtín, hlavní brána - UMA, TOČNA)
celotýdně
13 POLABINY, SLUNEČNÍ - Polabiny, Lidická - Hlavní nádraží, Albert HM - Autobusové nádraží - Masarykovo nám.
> přes Sukovu tř. > Náměstí Republiky -
Krajský úřad - Na Okrouhlíku - Na Drážce -
Dubina, centrum - DUBINA, SEVER
celotýdně
21 POLABINY, SLUNEČNÍ - Polabiny, Lidická - Hlavní nádraží, Albert HM - Autobusové nádraží - Masarykovo nám.
> přes Sukovu tř. > Náměstí Republiky -
Krajský úřad - Na Okrouhlíku - SLOVANY, TOČNA
pracovní dny

(kombinace
tras linek 1 a 2)
27 PARDUBIČKY, TOČNA - Nemocnice - Krajský úřad -
Náměstí Republiky - Třída Míru - Na Spravedlnosti -
Domov mládeže - Dukla, náměstí - Demokratické mládeže - Zborovské náměstí - Na Spravedlnosti - Masarykovo nám. > přes Sukovu tř. > Náměstí Republiky - Krajský úřad - Nemocnice - PARDUBIČKY, TOČNA
polokoružní pracovní dny

(kombinace
tras linek 2 a 7)
33 HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - Autobusové nádraží - Masarykovo nám. - Stavařov - Polabiny, Hradecká - Trnová - GLOBUS -
(Semtín, hlavní brána - UMA, TOČNA)
celotýdně
Vysvětlivky
SLOVANY, TOČNA- základní konečná zastávka (všech nebo vybraných spojů)
(... - UMA, TOČNA)- trasa a konečná vybraných spojů v prodloužené trase
51 DUBINA, SEVER - Dubina, centrum - Na Drážce -
Na Okrouhlíku - Krajský úřad - Náměstí Republiky -
Třída Míru - Autobusové nádraží - Hlavní nádraží - Polabiny, Lidická - Polabiny, točna - Trnová - Globus -
Semtín, hlavní brána - UMA, točna - LÁZNĚ BOHDANEČ
nostalgická
občasně
Provoz nostalgické linky 51 v roce 2017 o těchto nedělích:
9.7. | 30.7. | 20.8. | 10.9. | 1.10.


JÍZDNÍ ŘÁDY A DALŠÍ INFORMACE (VEB DPMP)

 Vozový park Provozní Historické Celkem
55 3+2 58+2
V provozu Historické vozy
Typ Počet Roky dodávek Typ Ev.č. Prav. provoz Od roku
14Tr 12+2 1982-1999 8Tr9 136/II. Praha 1960-72 1998
21Tr 15 2000-2004 9TrHT28 358 1980-1995 1995
24Tr 6 2006-2007 14Tr08/6 311/III. HK 1989-2001 2003
26Tr 10 2012-2014 9TrHT28 353 1979-1995 1997
28Tr 10 2008-2012 200Tr 329 Zlín 1987-2001 2003
30Tr 3 2016 Vozy 9TrHT28 č. 358 a Sanos 200Tr č. 329, majetkem PSHŽD, deponovány ve vozovně Dukla.
Souhrn všech typů trolejbusů pardubického provozu za celou dobu existence
ŠKODA   7, 8, 9, 14, 21, 24, 26, 28, 30Tr
 Vozovny V provozu Zrušené Celkem
1 0 1
Vozovna Vznik Zánik
DUKLA
1952 -
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
   DPMP
Oficiální stránky dopravce
   Jízdní řády trolejbusů
Přímý link na seznam linek trolejbusů
s odkazy na kompletní jízdní řád,
který lze stáhnout v .pdf a vytisknout.
   Nostalgické linky DPMP
Jízdní řády a další informace o nostalgických linkách, na které se vypravují historické trolejbusy a autobusy.
   Seznam-Autobusu.cz
Podrobná evidence pardubických trolejbusů
   K-report - TBUSY v Pardubicích
Diskuzní fórum K-report.net
>>> část věnovaná pardubické MHD.
   Trolejbus.cz
Stránky plně věnované trolejbusům,
hlavně pardubickým
   Pardubická MHD
Stránky obsahující mnoho fotografií
a také informace o pardubické MHD.
   PSHŽD
Pardubický spolek historie železniční dopravy, jenž vlastní mj. dva provozní historické trolejbusy (329 a 358 - viz výše).
V jeho železničním museu
v bývalé vodárně v žst. Pardubice-Rosice n/L
je také trvalá výstavka o pardubické MHD.
   ČNDS - Pardubice
Již téměř spící portál ČNDS
a jeho část věnující se pardubické MHD.
   SPVD - Pardubice
Stránka o pardubické MHD na portálu SPVD.
   Prahamhd.vhd - Pardubice
Část (praticky zaniklého) webu "prahamhd.vhd.cz" věnující se pardubické MHD.
   Prahamhd.vhd - Pardubické TBUS
Podstránka přecházejícího odkazu,
zaměřená na pardubické trolejbusy.
   Wikipedia - TBUS v Pardubicích
Článek o trolejbusech v Pardubicích
na otevřené encyklopedii Wikipedia.
   PK - Pardubické trolejbusy
Stručný článek o historii pardubických trolejbusů mezi lety 1952 - 2002.
   PSPTrD - Pardubice
Patrně pozapomenuté stránky Pardubické společnosti přátel trolejbusové dopravy.
MHD Zastávka - Pardubice
6/2005 | 5/2012
Postřehy a fotografie z návštěv
pardubického provozu MHD v různém období.
   Fotodoprava - Pardubice
Velké množství pěkných snímků pardubických trolejbusů, pořízených v různém časovém období.
   Veřejná doprava.eu - Pardubice
Set snímků pardubických trolejbusů,
rozdělený dle typů a data pořízení záběru.
   IMHD.sk - Pardubice
Směsice snímků pardubické MHD.
   Mestskadoprava.net - Pardubice
Set fotografií pardubické MHD.
Stránka pardubické elektrické MHD
s fotografiemi, seznamem vozového parku aj.
Neuspořádaná směsice fotografií pardubické dopravy ze současnosti i minulosti.
   PN TBUS - Pardubice
Popis a snímky z provozu pardubických trolejbusů na "Plzeňských trolejbusech".
   PN TBUS - 26Tr pro PU v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů 26Tr pro Pardubice při zkouškách v Plzni.
   PN TBUS - 28Tr pro PU v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů 28Tr pro Pardubice při zkouškách v Plzni.
Symbióza "starých a nových věků" na točně Dubina sever,
kde se potkaly historické vozy - trolejbus 9TrHT28 č.358 z r. 1980
a autobus Škoda 706 RTO č. 28/II. se zánovními vozy 26Tr č. 332 a 330 (/III.). Otevřením tratí na sídliště Dubina v roce 2002 si trolejbusy výrazně upevnily pozice v pardubické MHD a zažehnal se tím i nesmyslný záměr,
který naopak počítal s postupným zrušením trolejbusové trakce.
Pardubice (CZ)  6.9.2015

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 19.8.2017