Základní popis stránky Plná verze této stránky


T E P L I C E Česká republika
Pořadí Vznik Zánik Linek Vozů Soustava
12. 1.5.1952 - 9 29 600V =
Základní informace
   Teplický trolejbusový provoz patří ke středně velkým v ČR, přesto má elektrická trakce v MHD
na vlastním území Teplic rozhodující podíl a dlouhou tradici.

   Tratě poměrně rovnoměrně protkávají celé město, na jeho střed napojují velké sídlištní celky - Trnovany, Šanov II, Panoráma, Prosetice, Nová Ves; (bývalé) průmyslové středisko - Řetenice
i lázeňskou zónu - Šanov I. Vozový park byl v posledních letech kompletně omlazen
a nyní zahrnuje už jen nízkopodlažní trolejbusy, jeho zpestřením je pak historický vůz 9TrHT pravidelně se objevující v ulicích ve dny provozu nostalgické linky č. 111.

   Trolejbusům předcházela elektrická dráha na úzkém rozchodu (1000mm). Teprve druhý provoz elektrické tramvaje v Čechách vznikl roku 1895. Kolejová síť se později ustálila na hlavní větev
z Řetenic přes střed města a Trnovany do Novosedlic a Dubí a odbočnou do lázeňské čtvrti Šanov.

   Počátek 50. let přeje v Československu vzniku mnoha trolejbusových provozů vedoucí také
k zavedení tohoto druhu dopravy v Teplicích. Původní projekt počítá s vybudování dvou okruhů
a na ně navazujících tratí do přilehlých obcí a se zachováním tramvajové dopravy resp. její páteřní větve. Takto se realizuje prvá část, ale značná nevytíženost trolejbusů v takto zvoleném řešení
a poměrně vysoká finanční náročnost na provozování kompletního trojlístku prostředků MHD vzhledem k velikosti města vede k rozhodnutí o postupném zrušení tramvajové malodráhy
a její náhradě trolejbusy.

   Změna koncepce vede k opuštění některých nedávno vybudovaných trolejových tras,
(na kterých navíc ještě nebyl zahájen provoz) a naopak vystavění trati do Řetenic právě nahrazující část sítě tramvají. Bohužel nikdy se nepodařilo vybudovat všechny úseky, jež by kompenzovaly kompletní rozsah tramvajové dopravy až do Dubí, trolejbusová trať sice dosáhla Novosedlic, navazující pokračování však nebylo realizováno. Ani také Pozorka a Sobědruhy se dosud svého napojení na síť nedočkaly.

   Poslední nová trasa zřízená ještě před krizovým obdobím elektrické trakce (60. resp. 70. léta)
v ČSSR obsloužila staré Trnovany, padla však za obět rozsáhlé přestavbě této části města tak jako stará zástavba. V tu dobu se také Dopravní podnik potýkal s nedostatkem nových trolejbusů,
dokonce se uvažovalo o importu sovětských vozů ZIU-9.

   Zásadní zlepšení přináší až 80. léta a opětovný příklon k elektrické dopravě, budují se nové tratě (Zemská, do Trnovan jednak na točnu Anger a také k závodu Somet, do Prosetic). 90. léta přejí trolejbusům hlavně díky poloze Teplic v tehdy značně znečištěných severních Čechách, kam byly soustředěny značné prostředky pro zlepšení kvality ovzduší. Díky tomu se postaví tratě na Šanov II, Třešňovku a Novou Ves. Také se zřizuje trasa po Jateční ulici paralelní k řetenické větvi, sloužící případně také jako odklonová při výlukách či uzavírkách na této páteřní větvi. Poslední nová trať konečně po letech plánů dosáhne smyčky Panoráma.

   Smělé období rozvoje střídá počátkem tisiceletí stagnace, spojená s redukcí provozu, stárnutím vozového parku i zhoršujícím se stavem trolejového vedení v určitých úsecích. Město se náhle chová k trolejbusům přezíravě až nakonec roku 2004 se začnou z úst činovníků radnice ozývat hlasy pro postupnou redukci provozu až po jeho úplné zrušení. Krizi se nakonec i za přispění veřejnosti podaří odvrátit a od roku 2006 probíhají investice do rozsáhlé obnovy vozového parku, bohužel až dodnes je zcela zmrazen rozvoj trolejové sítě a nezdá se, že by se situaci dařilo zvrátit
v dalších letech.

   Nová organizace dopravy v Ústeckém kraji preferující hlavně linkovou autobusovou dopravu značně zredukovala provoz autobusových linek MHD v Teplicích, trolejbusům však patrně zcela znemožnila případné rozvíjení se do nejbližšího okolí města. Výhodně by však mohly převzít dopravu do Novosedlic, Bystřice, Pozorky a Dubí. Přes Sobědruhy dosáhnout nedaleko ležící Krupky a v budoucnu by bylo možné uvažovat i o propojení s ústeckým trolejbusovým provozem přes Přestanov a Chabařovice do Starých Předlic, kam troleje vedou.
V současné době to vše ale zní jako utopie...
 Dopravce    Arriva City s.r.o. (oblast Teplice)
 Schéma    Kompletní síť MHD
 Linky Denní Noční Celkem
9 0 9
Celotýdenní Jen prac. dny Nostalgické
6 2 1
Číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz
101 NOVÁ VES - Bílá cesta - Třešňovka - Alejní -
Benešovo náměstí - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ (T) / Hotel de Saxe (Z) -
Masarykova - Jankovcova - Šanov II - Somet - ANGER
celotýdně
102 (ŘETENICE, TOLSTÉHO) / ŘETENICE, V BŘÍZKÁCH -
Nemocnice - Alejní - Benešovo náměstí -
Hotel de Saxe - Trnovany - ANGER
celotýdně
103 PROSETICE - Pražská - Divadlo - Benešovo náměstí -
Hlavní nádraží - Masarykova - Trnovany - Somet -
ŠANOV II - Fráni Šrámka - PANORAMA
celotýdně
104 NEMOCNICE - Alejní -
Benešovo náměstí - Hotel de Saxe - Jankovcova -
Fráni Šrámka - PANORAMA
pracovní dny
105 ŘETENICE, TOLSTÉHO - Nemocnice - Alejní -
Benešovo náměstí - Hotel de Saxe -
Trnovany - Somet - ŠANOV II - (Fráni Šrámka - PANORAMA)
celotýdně
106 ŠANOV I LÁZNĚ - Pražská - Divadlo - Benešovo náměstí - Jateční - Nemocnice - Alejní - Benešovo náměstí -
Divadlo - Pražská - ŠANOV I LÁZNĚ
polookružní
pracovní dny
107 ŘETENICE, TOLSTÉHO - Nemocnice - Alejní -
Benešovo náměstí - Divadlo - Pražská - PROSETICE
celotýdně
108 NOVÁ VES - Bílá cesta - Třešňovka - Alejní -
Benešovo náměstí - Hlavní nádraží -
Hotel de Saxe - Trnovany - ANGER
celotýdně
Vysvětlivky
PROSETICE- základní konečná zastávka
(PANORAMA)- konečná vybraných spojů v prodloužené trase
(T)- zastávka zřízena jen ve směru TAM
(Z)- zastávka zřízena jen ve směru ZPĚT
Poznámky
K 5.11.2017 proběhla (pro daný rok už několikátá) reorganizace MHD
v Teplicích, která se dotkla také trolejbusových linek.
111 ŠANOV I LÁZNĚ - Pražská - Divadlo - Benešovo náměstí - Alejní - Bílá cesta - Nová Ves - Bílá cesta - Třešňovka - Nemocnice - Jateční - Hlavní nádraží - Masarykova -
Trnovany - Somet - Šanov II - Fráni Šrámka - PANORAMA
nostalgická
občasně
Provoz nostalgické linky 111 v roce 2018 v těchto víkendových dnech:
28.4. | 26.5. | 27.5. | 23.6.
 Vozový park Provozní Historické Celkem
27 2 29
V provozu Historické vozy
Typ Počet Roky dodávek Typ Ev.č. Prav. provoz Od roku
ŠKODA Výrobce 9TrHT28 105/VI. od 1980 1993
14Tr 1 (Služební) 1983-1996 15Tr 205 1990-2014 kandidát
24Tr 7 2006-2008
25Tr 2 2008
26Tr 6 2009-2010
28Tr 7 2009-2015
30Tr 3 2013
SOR Výrobce
TN 12A 1 2011
Souhrn všech typů trolejbusů teplického provozu za celou dobu existence
ŠKODA   7, 8, 9, 14, 15, 24, 26, 28, 30Tr
SOR   TN 12A
 Vozovny V provozu Zrušené Celkem
1 0 1
Vozovna Vznik Zánik
EMÍLIE DVOŘÁKOVÉ
1952 -
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
   Arriva Teplice
Oficiální stránky dopravce
   Arriva - Jízdní řády MHD
Přímý link na seznam linek MHD Teplice
s odkazy na kompletní jízdní řády,
které lze stáhnout v .pdf a vytisknout.
   Arriva - Historie MHD
Rozcestník článků k tématu historie MHD
v Teplicích, zahrnující statě o všech třech zde provozovaných druzích prostředků, historii linek.
   Arriva - Vývoj trolejbusů
Chronologicky uspořádaný sled událostí
kolem vývoje teplické trolejbusové dopravy.
   Arriva - Fotogalerie
Směs fotogalerií s tématem teplické MHD současné i historické.
   Arriva - Nostalgická linka
Samostatná stránka věnovaná
nostalgické trolejbusové lince č. 11
tj. přehledu dnů vypravení a jízdnímu řádu.
   Seznam-Autobusu.cz
Podrobná evidence
současných teplických trolejbusů
   Seznam-Autobusu.cz
Podrobná evidence všech teplických trolejbusů
   K-report - TBUS v Teplicích
Diskuzní fórum K-report.net
>>> část věnovaná teplické MHD.
   MHDTeplice.cz
Internetový magazín o MHD v Teplicích.
   50 let TBUS v Teplicích
Set snímků z Oslav 50. výročí
od zahájení provozu trolejbusové dopravy.
   TBUSPNMHD.net - Teplice
Sada fotografií z Oslav 50. výročí trolejbusů.
   BUS blog - Jezevčíci pro Teplice
Reportáž o příchodu prvních trolejbusů
s karosérií Solaris do Teplic.
   SPVD - Historie trolejbusů
Historie teplického trolejbusového provozu.
   SPVD - Trolejbusová krize
Vývoj událostí kolem krizového období let
2004 - 2005, kdy vedení města vážně uvažovalo
o zrušení teplického trolejbusového provozu.
   SPVD - Fotogalerie
Směsice fotografií teplické MHD
(zvláště z let 2004 - 2007).
   ČNDS - Teplice
Již téměř spící portál ČNDS
a jeho část věnující se teplické MHD.
   Prahamhd.vhd - Teplické TBUS
Stránka (praticky zaniklého) webu "prahamhd.vhd.cz" věnující se teplickým trolejbusům.
   Wikipedia - TBUS v Teplicích
Článek o trolejbusech v Teplicích
na otevřené encyklopedii Wikipedia.
MHD Zastávka - Teplice
3/2006 | 6/2011 | 7/2015
Postřehy a fotografie z návštěv
teplického provozu MHD v různém období.
   Trolejbus.cz - Teplice
Snímky z teplických ulic kolem přelomu tisíceletí
   Fotodoprava - Teplice
Velké množství pěkných snímků teplických trolejbusů, pořízených v různém časovém období.
   IMHD.sk - Teplice
Směsice snímků teplické MHD.
   Mestskadoprava.net - Teplice
Set fotografií teplické MHD.
Stránka teplické elektrické MHD s fotografiemi, seznamem vozového parku aj.
Neuspořádaná směsice fotografií obou trakcí teplické MHD ze současnosti i minulosti.
   PN TBUS - Teplice
Popis a snímky z provozu teplických trolejbusů
na "Plzeňských trolejbusech".
   PN TBUS - 24Tr pro TP v Plzni
Snímky a popis (tehdy) nově vyrobených trolejbusů 24Tr pro Teplice při zkušebních jízdách v Plzni.
   PN TBUS - 25Tr pro TP v Plzni
Snímky a popis (tehdy) nově vyrobených trolejbusů 25Tr pro Teplice při zkušebních jízdách v Plzni.
   PN TBUS - 26Tr pro TP v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů
26Tr pro Teplice při zkušebních jízdách v Plzni.
   PN TBUS - 28Tr pro TP v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů
28Tr pro Teplice při zkušebních jízdách v Plzni.
Dnešní podoba teplické trolejbusové MHD je spjata již jen
s nízkopodlažními vozy. Zde na smyčce Panorama dva zástupci typu 26Tr, přitom z dalších typů lze v Teplicích nalézt ještě třínápravovou verzi s karoserií Solaris - 28Tr i starší vozy 24 a kloubové 25Tr.
Teplice (CZ)  27.4.2011

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 22.12.2017