Základní popis stránky Plná verze této stránky


T E P L I C E Česká republika
Pořadí Vznik Zánik Linek Vozů Soustava
12. 1.5.1952 - 9 34 600V =
Základní informace
   Teplický trolejbusový provoz patří ke středně velkým v ČR, přesto má elektrická trakce v MHD
na vlastním území Teplic rozhodující podíl a dlouhou tradici.

   Tratě poměrně rovnoměrně protkávají celé město, na jeho střed napojují velké sídlištní celky - Trnovany, Šanov II, Panoráma, Prosetice, Nová Ves; (bývalé) průmyslové středisko - Řetenice
i lázeňskou zónu - Šanov I. Vozový park byl v posledních letech kompletně omlazen
a nyní zahrnuje už jen nízkopodlažní trolejbusy, jeho zpestřením je pak historický vůz 9TrHT pravidelně se objevující v ulicích ve dny provozu nostalgické linky č. 111.

   Trolejbusům předcházela elektrická dráha na úzkém rozchodu (1000mm). Teprve druhý provoz elektrické tramvaje v Čechách vznikl roku 1895. Kolejová síť se později ustálila na hlavní větev
z Řetenic přes střed města a Trnovany do Novosedlic a Dubí a odbočnou do lázeňské čtvrti Šanov.

   Počátek 50. let přeje v Československu vzniku mnoha trolejbusových provozů vedoucí také
k zavedení tohoto druhu dopravy v Teplicích. Původní projekt počítá s vybudování dvou okruhů
a na ně navazujících tratí do přilehlých obcí a se zachováním tramvajové dopravy resp. její páteřní větve. Takto se realizuje prvá část, ale značná nevytíženost trolejbusů v takto zvoleném řešení
a poměrně vysoká finanční náročnost na provozování kompletního trojlístku prostředků MHD vzhledem k velikosti města vede k rozhodnutí o postupném zrušení tramvajové malodráhy
a její náhradě trolejbusy.

   Změna koncepce vede k opuštění některých nedávno vybudovaných trolejových tras,
(na kterých navíc ještě nebyl zahájen provoz) a naopak vystavění trati do Řetenic právě nahrazující část sítě tramvají. Bohužel nikdy se nepodařilo vybudovat všechny úseky, jež by kompenzovaly kompletní rozsah tramvajové dopravy až do Dubí, trolejbusová trať sice dosáhla Novosedlic, navazující pokračování však nebylo realizováno. Také ani Pozorka a Sobědruhy se dosud svého napojení na síť nedočkaly.

   Poslední nová trasa zřízená ještě před krizovým obdobím elektrické trakce (60. resp. 70. léta)
v ČSSR obsloužila staré Trnovany, padla však za obět rozsáhlé přestavbě této části města tak jako stará zástavba. V tu dobu se také Dopravní podnik potýkal s nedostatkem nových trolejbusů,
dokonce se uvažovalo o importu sovětských vozů ZIU-9.

   Zásadní zlepšení přináší až 80. léta a opětovný příklon k elektrické dopravě, budují se nové tratě (Zemská, do Trnovan jednak na točnu Anger a také k závodu Somet, do Prosetic). 90. léta přejí trolejbusům hlavně díky poloze Teplic v tehdy značně znečištěných severních Čechách, kam byly soustředěny značné prostředky pro zlepšení kvality ovzduší. Díky tomu se postaví tratě na Šanov II, Třešňovku a Novou Ves. Také se zřizuje trasa po Jateční ulici paralelní k řetenické větvi, sloužící případně také jako odklonová při výlukách či uzavírkách na této páteřní větvi. Poslední nová trať konečně po letech plánů dosáhne smyčky Panoráma.

   Smělé období rozvoje střídá počátkem tisiceletí stagnace, spojená s redukcí provozu, stárnutím vozového parku i zhoršujícím se stavem trolejového vedení v určitých úsecích. Město se náhle chová k trolejbusům přezíravě až nakonec roku 2004 se začnou z úst činovníků radnice ozývat hlasy pro postupnou redukci provozu až po jeho úplné zrušení. Krizi se nakonec i za přispění veřejnosti podaří odvrátit a od roku 2006 probíhají investice do rozsáhlé obnovy vozového parku, který dnes zahrnuje už jen nízkopodlažní trolejbusy.

   Nová organizace dopravy v Ústeckém kraji preferující hlavně linkovou autobusovou dopravu značně zredukovala provoz autobusových linek MHD v Teplicích, trolejbusům zkomplikovala případné rozvíjení se do nejbližšího okolí města. Výhodně by však mohly převzít dopravu
do Novosedlic, Bystřice, Pozorky a Dubí. Přes Sobědruhy dosáhnout nedaleko ležící Krupky
a v budoucnu by bylo možné uvažovat i o propojení s ústeckým trolejbusovým provozem přes Přestanov a Chabařovice do Starých Předlic, kam troleje vedou.
V současné době to vše ale zní jako utopie...

   Teplický trolejbusový provoz jako takový podléhal dlouhodobé stagnaci po stránce rozvoje
své sítě. Zlom nastává až s příchodem doby tzv. parciálních vozů - tedy trolejbusů vybavených pomocným pohonem - trakčními bateriemi, jež jako ekologickou náhradou dříve užívaných dieselagregátů. V tu chvíli bylo možné nastínit budoucí rozvoj v Teplicích právě za přispění takových vozidel a díky nim rozšířit pole působnosti trolejbusů v MHD.

   První takové úvahy spadají do roku 2013 a sílí v roce 2014 po prezentaci nového škodováckého trolejbusu s trakčními bateriemi určeného pro španělský Castellon, jenž vzbudí dobrý ohlas.
Po krátké odmlce (o dva roky později) město schvaluje rozhodnutí o nákupu první pětice trolejbusů vybavených trakčními bateriemi, ty nakonec přijdou v létě 2018 a to ve verzi Škoda 30Tr.
Vozidla se slavnostně představují veřejnosti 10.7.2018 na Zámeckém náměstí za účasti zástupců radnice. Do pravidelného provozu vyrážejí s reorganizací linkového vedení teplické MHD
od 3.9.2018, kdy se zavádí trolejbusové linky jezdící v části své trasy mimo úseky s trolejovým vedením (nově je obsluhován Hudcov ležící jihozápadně za Řetenicemi a historická trasa,
kde trolejbusy už měly jezdit od 50. let, a to přes Valy.)

   Stejně důležitý je i fakt, že se město po víc jak dvou dekádách rozhodlo rozšířit trolejovou síť,
a to výstavbou spojovací trati přes trnovanské sídliště. Její počátek by měl navazovat na současnou manipulační trasu do vozovny na křižovatce Emilie Dvořákové x Stanová, odtud pak těmito ulicemi Jana Koziny - Přítkovská - Obránců míru - Maršovská - Jana Koziny - Bohosudovská
a tudy na křižovatku s Přítkovksou, kde se troleje zaústí do stávající trati K Angru.
Také v jiné části nové trasy už trolejové vedení visí, jež patří právě zmíněné trati.

   S podobným "dozatrolejováním" Trnovan se počítalo už na přelomu tisiceletí, projekt se tenkrát nepodařilo dovést do realizace. Spolu s touto stavbou dojde zároveň k snesení dlouhodobě napoužívané krátké odbočky na točnu Zemská, (kam frekvence dopravy prudce poklesla v 90. letech po zániku blízkých průmyslových podniků) a již víc jak 15 let na ní není pravidelný provoz.

   Konečně také dojde k vyřešení navázání obou tratí v lázeňské čtvrti Šanov I, kde se trolejbusy bezprostředně potkávají, ale troleje fyzicky propojeny nejsou. Nově bude původní smyčka šanovské trati demontována a místo ní vznikne plnohodnotný trolejový trojúhelník. Po této změně bude možné výrazně optimalizovat dopravu do lázeňské čtvrti (například odklonem některých průjezdných linek vedených na Panoramu nebo Šanov II právě na trasu přes lázeňské území). Zároveň se počítá s celkovou rekonstrukcí hlavní teplické měnírny na Riegrově ulici, která napájí značnou část sítě a jejíž zařízení slouží už víc jak třicet let.

    Realizace všech nastíněných projektů se předpokládá mezi lety 2020 - 2023, po jejím dokončení bude výrazně upevněna pozice trolejbusů, které by se měly stát zcela dominantním prostředkem MHD v Teplicích. Mají totiž převzít provoz na všech současně provozovaných autobusových linkách, což je pravda, ale jejich počet se v rámci reorganizace krajské dopravy značně redukoval
a ty z nich, jež zajíždějí do přilehlých obcí byly převedeny do systému meziměstských linek.
Do vlastního města však stále zajíždějí, tedy autobusy úplně nezmizí.
 Dopravce    Arriva City s.r.o. (oblast Teplice)
 Schéma    Kompletní síť MHD
 Linky Denní Noční Celkem
11 0 11
Celotýdenní Jen prac. dny Nostalgické
5 5 1
Číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz
101 NOVÁ VES - Bílá cesta - Třešňovka - Bílinská - Alejní -
Benešovo náměstí - Hotel de Saxe -
Masarykova - Jankovcova - Šanov II - Somet - ANGER
celotýdně
102 ŘETENICE, TOLSTÉHO -
Nemocnice - Alejní - Benešovo náměstí -
Hotel de Saxe - Trnovany - ANGER
celotýdně
103 PROSETICE - Pražská - Divadlo - Benešovo náměstí -
Hlavní nádraží - Masarykova - Trnovany - Somet -
ŠANOV II - Fráni Šrámka - PANORAMA
pracovní dny
(do 18. hodin)
104 HUDCOV - Hudcov, Panorama - ŘETENICE, V BŘÍZKÁCH - Nemocnice - Bílinská - Bystřanská u přejezdu - Valy -
Divadlo - Benešovo náměstí - Hlavní nádraží - Masarykova - Jankovcova - Fráni Šrámka - PANORAMA
pracovní dny
(do 18. hodin)
105 ŘETENICE, TOLSTÉHO - Nemocnice - Alejní -
Benešovo náměstí - Hotel de Saxe - Masarykova
Trnovany - Somet - Šanov II - Fráni Šrámka - PANORAMA
celotýdně
106 NOVÁ VES - Bílá cesta - Třešňovka - Bílinská -
Nemocnice - Jateční - Benešovo náměstí -
Divadlo - Pražská - ŠANOV I LÁZNĚ
pracovní dny
(do 18. hodin)
107 ŘETENICE, TOLSTÉHO - Nemocnice - Alejní -
Benešovo náměstí - Divadlo - Pražská - PROSETICE
celotýdně
108 NOVÁ VES - Bílá cesta - Třešňovka -
Bílinská - Alejní - Benešovo náměstí -
Hotel de Saxe - Trnovany - ANGER
celotýdně
113 ŘETENICE, V BŘÍZKÁCH - Nemocnice - Bílinská -
Bystřanská u přejezdu - Valy - Divadlo - Benešovo náměstí - Hlavní nádraží - Masarykova - Trnovany -
Somet - Šanov II - Fráni Šrámka - PANORAMA
pracovní dny
(po 18. hodině)

volné dny
114 HUDCOV - Hudcov, Panorama - Řetenice, V Břízkách - Nemocnice - Alejní - Benešovo náměstí -
Hotel de Saxe - Masarykova - Jankovcova -
Fráni Šrámka - PANORAMA
pracovní dny
(po 18. hodině)

volné dny
Vysvětlivky
PROSETICE- základní konečná zastávka
(HUDCOV)-konečná zastávka vybraných spojů
ležící mimo úseky s trolejovým vedením,
obsluhují ji jen vozy s pomocným pohonem.
Bystřanská - Valy


-


trasa mimo úseky opatřené trolejovým vedením
pojížděná díky pomocnému pohonu
Poznámky

Od 3.9.2018 došlo ke změnám v linkovém vedení trolejbusové dopravy vzhledem k zařazení vozů vybavených pomocným pohonem - trakčními bateriemi, které mohou obsluhovat i úseky neopatřené vrchním vedením. Nově je tak trolejbusy obsluhována část města - Hudcov a vozy elektrické trakce také jezdí v plánované avšak nikdy nedostavěné trati přes Valy.

111 ŠANOV I LÁZNĚ - Pražská - Divadlo - Benešovo náměstí - Alejní - Bílá cesta - Nová Ves - Bílá cesta - Třešňovka - Nemocnice - Jateční - Hlavní nádraží - Masarykova -
Trnovany - Somet - Šanov II - Fráni Šrámka - PANORAMA
nostalgická
občasně
Provoz nostalgické linky 111 letos v těchto víkendových dnech:
27.10.2018
 Vozový park Provozní Historické Celkem
32 2 34
V provozu Historické vozy
Typ Počet Roky dodávek Typ Ev.č. Prav. provoz Od roku
ŠKODA Výrobce 9TrHT28 105/VI. od 1980 1993
14Tr 1 (Služební) 1983-1996 15Tr 205 1990-2014 kandidát
24Tr 7 2006-2008
25Tr 2 2008
26Tr 6 2009-2010
28Tr 7 2009-2015
30Tr 8 2013-2018
SOR Výrobce
TN 12A 1 2011
Souhrn všech typů trolejbusů teplického provozu za celou dobu existence
ŠKODA   7, 8, 9, 14, 15, 24, 26, 28, 30Tr
SOR   TN 12A
 Vozovny V provozu Zrušené Celkem
1 0 1
Vozovna Vznik Zánik
EMÍLIE DVOŘÁKOVÉ
1952 -
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
   Arriva - Teplice
Oficiální stránky dopravce
   Mobilita Teplice - historie MHD
Stať o historickém vývoji, současnosti
a budoucnosti trolejbusové dopravy v Teplicích.
   Seznam-Autobusu.cz
Podrobná evidence
současných teplických trolejbusů
   Seznam-Autobusu.cz
Podrobná evidence všech teplických trolejbusů
   K-report - TBUS v Teplicích
Diskuzní fórum K-report.net
>>> část věnovaná teplické MHD.
   MHDTeplice.cz
Internetový magazín o MHD v Teplicích.
   50 let TBUS v Teplicích
Set snímků z Oslav 50. výročí
od zahájení provozu trolejbusové dopravy.
   TBUSPNMHD.net - Teplice
Sada fotografií z Oslav 50. výročí trolejbusů.
   BUS blog - Jezevčíci pro Teplice
Reportáž o příchodu prvních trolejbusů
s karosérií Solaris do Teplic.
   SPVD - Historie trolejbusů
Historie teplického trolejbusového provozu.
   SPVD - Trolejbusová krize
Vývoj událostí kolem krizového období let
2004 - 2005, kdy vedení města vážně uvažovalo
o zrušení teplického trolejbusového provozu.
   SPVD - Fotogalerie
Směsice fotografií teplické MHD
(zvláště z let 2004 - 2007).
   ČNDS - Teplice
Již téměř spící portál ČNDS
a jeho část věnující se teplické MHD.
   Prahamhd.vhd - Teplické TBUS
Stránka (praticky zaniklého) webu "prahamhd.vhd.cz" věnující se teplickým trolejbusům.
   Wikipedia - TBUS v Teplicích
Článek o trolejbusech v Teplicích
na otevřené encyklopedii Wikipedia.
MHD Zastávka - Teplice
3/2006 | 6/2011 | 7/2015
Postřehy a fotografie z návštěv
teplického provozu MHD v různém období.
   Trolejbus.cz - Teplice
Snímky z teplických ulic kolem přelomu tisíceletí
   Fotodoprava - Teplice
Velké množství pěkných snímků teplických trolejbusů, pořízených v různém časovém období.
   IMHD.sk - Teplice
Směsice snímků teplické MHD.
   Mestskadoprava.net - Teplice
Set fotografií teplické MHD.
Stránka teplické elektrické MHD s fotografiemi, seznamem vozového parku aj.
Neuspořádaná směsice fotografií obou trakcí teplické MHD ze současnosti i minulosti.
   PN TBUS - Teplice
Popis a snímky z provozu teplických trolejbusů
na "Plzeňských trolejbusech".
   PN TBUS - 24Tr pro TP v Plzni
Snímky a popis (tehdy) nově vyrobených trolejbusů 24Tr pro Teplice při zkušebních jízdách v Plzni.
   PN TBUS - 25Tr pro TP v Plzni
Snímky a popis (tehdy) nově vyrobených trolejbusů 25Tr pro Teplice při zkušebních jízdách v Plzni.
   PN TBUS - 26Tr pro TP v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů
26Tr pro Teplice při zkušebních jízdách v Plzni.
   PN TBUS - 28Tr pro TP v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů
28Tr pro Teplice při zkušebních jízdách v Plzni.
Dnešní podoba teplické trolejbusové MHD je spjata již jen
s nízkopodlažními vozy. Zde na smyčce Panorama dva zástupci typu 26Tr, přitom z dalších typů lze v Teplicích nalézt ještě třínápravovou verzi s karoserií Solaris - 28Tr i starší vozy 24 a kloubové 25Tr.
Teplice (CZ)  27.4.2011

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 18.10.2018