Základní popis stránky Plná verze této stránky


ÚSTÍ NAD LABEM Česká republika
Pořadí Vznik Zánik Linek Vozů Soustava
15. 1.7.1988 - 13 77 600V =
1.7.1988 - 1.7.2018

Ú S T E C K É   T R O L E J B U S Y

slaví letos 30 let od zahájení provozu.Základní informace
   Ústecký trolejbusový provoz patří k nejmladším zřízeným v ČR, svou velikostí však
(až na brněnský) všechny ostatní předčí. Systém tratí byl koncepčně budován tak, aby trolejbusy ovládaly páteřní přepravní trasy z nichž vytlačily předtím dominantní autobusy. Až na několik výjimek se tak podařilo a role autobusů se omezila jen na linky do přilehlých obcí.
   Potenciál trolejbusů zdaleka není vyčerpán, hovoří se o trase ke střekovskému nádraží, druhé trati na Klíši od Všebořic. Důležitá by mohla být spojnice ze Stříbrníků na sídl. Výstupní (po trase autobusové linky 5) jako variantní trasa pro směrování trolejbusů do oblasti Krásného Března
a nebo náhradní při neprůjezdnosti nábřeží a podjezdu "Pět oblouků" (vlivem např. povodní).
   Vozový park dlouhou dobu sestával převážně z kloubových vozů Škoda 15Tr, dodávaných téměř
od počátků provozu po celá 90. léta. Dnes již je nahrazují nové nízkopodlažní typy 27 a 28Tr.
Klasické dvounápravové sólo trolejbusy mají zastoupení pouze okrajové.
   Ústecké trolejbusy mohou být považovány za důstojné nástupce tramvají, jejichž provoz byl účelově ukončen roku 1970 a město chemického průmyslu pak bylo na dlouhá léta odkázáno
pouze na autobusy. Trolejbusová trakce výrazně napomohla k ozdravení ovzduší města
a svou přítomností staví Ústí nad Labem na vyšší úroveň než např. blízký Děčín,
kde byly trolejbusy zrušeny a zásahem tamní radnice nemohlo dojít k jejich obnovení.
 Dopravce    Dopravní podnik města Ústí nad Labem
 Schéma    Schéma linek MHD - denní provoz | Schéma linek MHD - noční provoz
 Linky Denní Noční Celkem
11 2 13
Celotýdenní Jen prac. dny
9+2 2
Číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz
51 MÍROVÁ - Severní terasa - Sociální péče - Hilarova - Hraničář - Mírové náměstí - Vojanova - Jungmannova -
Krásné Březno - OD Květ - SKALKA
celotýdně
52 SEVERNÍ TERASA - Mírová - Stříbrnická - Malátova -
Důlce /Z/ - Mírové náměstí - Hraničář - Kampus - KLÍŠE LÁZNĚ
celotýdně
53 (SEVERNÍ TERASA) - MÍROVÁ - Krušnohorská -
Hornická - Hilarova - Hraničář - Mírové náměstí -
Důlce /Z/ - Stříbrníky - DOBĚTICE TOČNA
celotýdně
54 VŠEBOŘICE - Bukov - Beethovenova - Hraničář -
Mírové náměstí - Důlce /Z/ - Stříbrníky - DOBĚTICE TOČNA
celotýdně
55 SEVERNÍ TERASA - Mírová - Krušnohorská -
Hornická - Hilarova - Hraničář - Mírové náměstí -
Vojanova - Výstupní - ŽEŽICKÁ
celotýdně
56 VŠEBOŘICE - Bukov - Beethovenova - Hraničář -
Mírové náměstí - Vojanova - Výstupní - Krásné Březno - Zahradnický podnik - POD VYHLÍDKOU
celotýdně
57 STARÉ PŘEDLICE - Nové Předlice - Západní nádraží -
Mírové náměstí - Vojanova - Jungmannova -
Krásné Březno - OD Květ - MOJŽÍŘ
celotýdně
58 KLÍŠE LÁZNĚ - Kampus - Hraničář -
Mírové náměstí - Vojanova - Výstupní -
Krásné Březno - OD Květ - SKALKA
špičky dnů školního vyučování
59 KLÍŠE LÁZNĚ - Kampus - Hraničář -
Mírové náměstí - Vojanova - Jungmannova -
Krásné Březno - Zahradnický podnik - POD VYHLÍDKOU
špičky dnů školního vyučování
60 MÍROVÁ - Severní terasa - Masarykova nemocnice -
Vinařská - Beethovenova - Hraničář -
Hlavní nádraží (T) - Mírové náměstí (Z) -
Kamenný vrch - Novosedlické náměstí - KARLA IV.
celotýdně
62 GLOBUS - Nové Předlice - Západní nádraží -
Hlavní nádraží (T) - Mírové náměstí (Z) -
Kamenný vrch - Novosedlické náměstí - KARLA IV.
celotýdně
43 SEVERNÍ TERASA - Mírová - Krušnohorská -
Hornická - Hilarova - Hraničář - Mírové náměstí -
Důlce - Stříbrníky - DOBĚTICE TOČNA
noční
celotýdně
46 VŠEBOŘICE - Bukov - Beethovenova - Hraničář -
Mírové náměstí - Vojanova - Výstupní - Krásné Březno - Zahradnický podnik - POD VYHLÍDKOU
noční
celotýdně
Vysvětlivky
VŠEBOŘICE- základní konečná zastávka
(SEVERNÍ TERASA)- konečná vybraných spojů v prodloužené trase
(T)- zastávka zřízena jen ve směru TAM
(Z)- zastávka zřízena jen ve směru ZPĚT
/Z/- zastávka na znamení
 Vozový park Provozní Historické Celkem
72 1+1 73
V provozu Historické
Typ Počet Roky dodávek Typ Ev.č. Prav. provoz Musejní od
14Tr 1 1988 14Tr08 403 od 1988 kandidát
15Tr(M) 31 1989-2011 15Tr02/6 501 1989-2015 kandidát
21Tr(AC) 3 2013
22Tr 3 2003
25Tr 6 2006
27Tr 10 2014-15
28Tr 18 2011-15
Souhrn všech typů trolejbusů ústeckého provozu za celou dobu existence
ŠKODA   14, 15, 21, 22, 25, 27, 28Tr
Poznámky
 9.2.2016 - Poslední provozní den poslední cedulové 15Tr (poslední ze série 15Tr02/6) č. 524.
 Nyní již Ústí nad Labem dominují trolejbusy vybavené digitálními linkovými orientacemi,
 které obdržely i některé nerekonstruované 15Tr novějších sérií.
 Úplně poslední cedulový trolejbus tak zbývá 14Tr č. 403.
               
 Vozovny V provozu Zrušené Celkem
1 0 1
Vozovna Vznik Zánik
VŠEBOŘICE
1990 -
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
   DPMÚL
Oficiální stránky dopravce
   Seznam-Autobusu.cz
Podrobná evidence ústeckých trolejbusů
   K-report - TBUS v Ústí n/L
Diskuzní fórum K-report.net
>>> část věnovaná trolejbusům v Ústí n/L.
   Zbynďova videogalerie
Bohatý set videí nejen z Ústí nad Labem.
   Vlčoun.cz
Pod záložkou "Ústecká doprava" se skrývá značné množství informací o ústecké MHD - aktuality, linkové vedení, tratě, provozní zázemí, vozový park, výluky, tarif aj.
   ČNDS - Ústí nad Labem
Již téměř spící portál ČNDS
a jeho část věnující se ústecké MHD.
   SPVD - Ústí nad Labem
Popis ústeckého trolejbusového provozu.
   Doprava.cx - MHD v Ústí n/L
Stručný popis ústeckého provozu,
seznam linek, tarifní podmínky
   Doprava.cx - Výluky v Ústí n/L
Informace o výlukách ústecké MHD
   Wikipedia - TBUS v Ústí n/L
Článek o trolejbusech v Ústí nad Labem
na otevřené encyklopedii Wikipedia.
MHD Zastávka - Ústí n/L
4/2004 | 3/2006 | 5/2011 | 6/2015
Postřehy a fotografie z návštěv
ústeckého provozu MHD v různém období.
   Trolejbus.cz - Ústí nad Labem
Snímky z ústeckých ulic
od 80. let do současnosti
   Fotodoprava - Ústí nad Labem
Velké množství pěkných snímků ústeckých trolejbusů, pořízených v různém časovém období.
   IMHD.sk - Ústí nad Labem
Směsice snímků ústecké MHD.
Stránka ústecké elektrické MHD s fotografiemi, seznamem vozového parku aj.
Neuspořádaná směsice fotografií obou trakcí ústecké MHD ze současnosti i minulosti.
   PN TBUS - Ústí nad Labem
Popis a snímky z provozu ústeckých trolejbusů
na "Plzeňských trolejbusech".
   PN TBUS - 27Tr pro Ústí v Plzni
Snímky a popis nových trolejbusů 27Tr pro Ústí při zkušebních jízdách v Plzni.
   PN TBUS - 28Tr pro Ústí v Plzni
Snímky a popis nových trolejbusů 28Tr pro Ústí při zkušebních jízdách v Plzni.
Střídání generací - trolejbusy Škoda 15 a 28Tr na Mírovém náměstí,
které je zároveň důležitým dopravním uzlem ústecké dopravy.
Ústí nad Labem (CZ)  26.6.2015

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 16.2.2018