Základní popis stránky Plná verze této stránky


Z L Í N Česká republika
Pořadí Vznik Zánik Linek Vozů Soustava
3. 27.1.1944 - 13 56 600V =
Základní informace
   Zlínský trolejbusový provoz patří k velmi dobře udržovaným v rámci ČR a trolejbusy
se zde vždy těšily značné oblibě i v těžkých dobách odklonu od elektrické trakce v 70. letech.
   Trolejová síť zahrnuje jak vlastní území města, tak významnou část tvoří větev
do sousedních Otrokovic (trolejbusy zajišťují kapacitní napojení hlavního vlakového nádraží souměstí umístěného právě v Otrokovicích se Zlínem). Vozidla vybavená pomocným pohonem (dieselagregátem a nově také trakčními bateriemi) zajíždějí i do lokalit, kam troleje nezasahují.
   Jako celá aglomerace i trolejbusy vděčí za svůj vznik obuvnickému koncernu Baťa. První etapa výstavby spadá ještě do válečného období protektorátu, další následuje brzo po válce.
Základ sítě tvoří okružní trať městem z Náměstí Práce k Baťově nemocnici (v jejíž blízkosti se staví vozovna) a odbočných větví na Lesní čtvrť a do Prštného. Poválečný rozvoj přináší trať na Vršavu,
do Podhoří a na etapy stavěný meziměstský úsek přes Malenovice a Kvítkovice do Otrokovic.
I přes to, že v 60. a 70. letech prochází provoz víceméně nucenou stagnací, udrží si zde trolejbusy zásadní pozici a během renesance elektrické trakce v 80. letech se podaří otevřít nové důležité úseky směr Příluky, Bartošova čtvrť a hlavně sídliště Jižní svahy.
   Zlínský provoz byl od počátku pojat velmi moderně a v době svého otevření technickou úrovní značně předčil dvojici již existujících (Praha a Plzeň). Zásluhu na tom měl především pan inženýr Vilém Pecina, který vůbec myšlenku na zřízení trolejbusové dopravy ve Zlíně nejen vyslovil,
ale také zdárně dovedl projekt do konce. Vysoká technická úroveň provozu byla zajištěna již
od počátku, neboť značná část technického zařízení i vozidla se díky inž. Pecinovi objednala
ve Švýcarsku - trolejové vedení od firmy Kummler-Matter s dodnes nepřekonanou konstrukcí pružného závěsu, zařízení měníren anebo dvounápravové trolejbusy FBW-BBC moderní koncepce, které spolehlivě sloužily víc jak 20 let.
   Dnešní doba zlínským trolejbusům přeje, obsluhují významné přepravní proudy, disponují neustále obnovovaným vozovým parkem, vzorným trolejovým vedením i technickým zázemím na dobré úrovni. Na druhé straně se však na dlouhá léta zcela zastavil stavební rozvoj sítě a rozšíření provozu trolejbusových linek se děje pouze díky využívání pomocných pohonů vozidel v běžném provozu. Přitom již několik dekád existuje projekt na značné rozšíření působnosti trolejbusů
v Otrokovicích, vybudováním "městské tratě" od nádraží na Štěrkoviště. Tato trať se nyní dokonce připravuje do výstavby, avšak ne v celé její délce bude nataženo trolejové vedení, část trasy budou muset vozy opět překonávat pomocným pohonem. Po další dodávce takto vybavených vozidel se také počítá s prodloužením vybraných spojů z konečné Vršava až k areálu zlínské ZOO na zámku Lešná. Potenciál trolejbusů tak v celé zlínsko-otrokovické aglomeraci zdaleka není vyčerpán.
 Dopravce    Dopravní společnost Zlín-Otrokovice
 Schéma    Kompletní síť MHD
 Linky Denní Noční Celkem
13 0 13
Celotýdenní Jen prac. dny
11 2
Číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz
1 PŘÍLUKY - Příční - Slovenská - Náměstí Práce - Prštné - Louky, křiž. - Malenovice ZPS - OTROKOVICE, ŽEL. ST. celotýdně, jen několik spojů
2 BARTOŠOVA ČTVRŤ - Baťova nemocnice - Cigánov -
Dlouhá - Náměstí Práce - Louky, křiž. -
Malenovice ZPS - OTROKOVICE, ŽEL. ST.
celotýdně
3 LESNÍ ČTVRŤ - (Gymnázium Lesní čtvrť (Z)) -
Slovenská - Náměstí Práce -
Prštné - Louky, křiž. - LOUKY TOČNA
celotýdně
4 VRŠAVA - Burešov - Cigánov - Dlouhá -
Náměstí Práce - Letná, škola - PODHOŘÍ
celotýdně
6 JIŽNÍ SVAHY, KOCANDA - Slunečná - Čepkov -
Náměstí Práce - Louky, křiž. -
Malenovice ZPS - OTROKOVICE, ŽEL. ST.
celotýdně
7 JIŽNÍ SVAHY, KOCANDA - Slunečná - Čepkov -
Náměstí Práce - SPORTOVNÍ HALA
celotýdně, jen několik spojů
8 JIŽNÍ SVAHY, KOCANDA - Slunečná - Čepkov -
Školní - Dlouhá - Cigánov - BAŤOVA NEMOCNICE -
Příční - Slovenská - Náměstí Míru - Čepkov -
Slunečná - JIŽNÍ SVAHY, KOCANDA
polokružní, celotýdně
9 JIŽNÍ SVAHY, STŘEDOVÁ - Slunečná - Čepkov - Školní - Slovenská - Příční - BAŤOVA NEMOCNICE - Cigánov -
Dlouhá - Náměstí Míru - Čepkov - Slunečná -
JIŽNÍ SVAHY, STŘEDOVÁ
polokružní, celotýdně
10 JIŽNÍ SVAHY, STŘEDOVÁ - Slunečná - Čepkov -
Náměstí Práce - Louky, křiž. -
Malenovice ZPS - MALENOVICE, CENTRO
pracovní dny
11 LUŽKOVICE, NA GRUNTECH - PRŮMYSLOVÁ ZÓNA, TOČNA / PŘÍLUKY, ZA KAPLIČKOU - PŘÍLUKY -Příční - Slovenská - Náměstí Práce - SPORTOVNÍ HALA / ANTONÍNOVA celotýdně
12 ŽELECHOVICE, ŠKOLA - ŽELECHOVICE, KŘIŽ. - PŘÍLUKY -
Příční - Slovenská - Náměstí Práce -
SPORTOVNÍ HALA / ANTONÍNOVA
celotýdně
13 LESNÍ ČTVRŤ - (Gymnázium Lesní čtvrť (Z))  -
Slovenská - Náměstí Práce - SPORTOVNÍ HALA
celotýdně
14 JIŽNÍ SVAHY, STŘEDOVÁ - Slunečná - Čepkov -
Náměstí Práce - SPORTOVNÍ HALA
pracovní dny
Vysvětlivky
PŘÍLUKY- základní konečná zastávka
LOUKY TOČNA

-

konečná zastávka ležící mimo úseky s trolejovým vedením, obsluhují ji jen vozy s pomocným pohonem.
(Z)- zastávka zřízena jen ve směru ZPĚT
 (Gymnázium Lesní čtvrť) - zastávka obsluhovaná vybranými spoji jedoucími
                      v části trasy mimo úseky pod trolejovým vedením
 Vozový park Provozní Historické Celkem
53 2+1 54+1
V provozu Historické vozy
Typ Počet Roky dodávek Typ Ev.č. Prav. provoz Od roku
14Tr 1 1981-1995 9TrHT26 1V. ML 1979-96 2004
15Tr 1 1989-2001 14Tr17/6M 170 1995 kandidát
24Tr 20 2004-2014 Karosa B40 - ? 2013
25Tr 14 2005-2018 Karosa B40 je vlečný vůz, užívá se k vytvoření dobové soupravy s historickým trolejbusem 9Tr
nebo autobusem ŠKODA 706RTO
26Tr 6 2013-2016
27Tr 11 2013-2014
Souhrn všech typů trolejbusů zlínského provozu za celou dobu existence
ŠKODA   7, 8, 9, 14, 15, 24, 25, 26, 27Tr, Sanos 200Tr
FBW-BBC   51ZH
FBW-ČKD   TBS-WH
VÉTRA-ČKD   TB51
Poznámky
 26Tr č. 271 je prototypem trolejbusu ŠKODA 26Tr s trakčními bateriemi nezávislého pohonu.
 7/2018 - Z Chomutova-Jirkova zakoupen vůz 25Tr (ex. ev. č. 026), do Zlína přivezen 30.7.2018.
 Vozovny V provozu Zrušené Celkem
1 0 1
Vozovna Vznik Zánik
PODVESNÁ
1944 -
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
   DSZO
Oficiální stránky dopravce
   DSZO - Jízdní řády trolejbusů
Přímý link na seznam linek trolejbusů
s odkazy na kompletní jízdní řád.
Na jednotlivá období rozdělený článek,
pojednávající o historii MHD ve Zlíně a okolí.
   Seznam-Autobusu.cz
Podrobná evidence zlínských trolejbusů
   K-report - MHD ve Zlíně
Diskuzní fórum K-report.net
>>> část věnovaná MHD ve Zlíně a okolí.
   Trajfly.wz.cz
Stránky o trolejbusech a dopravě obecně ve Zlíně a okolí. Historie, seznam vozového parku, bohatá fotogalerie (i z jiných měst) atd.
   Trajflyzlin.blog.cz
Blog s množstvím fotografií MHD ve Zlíně
a okolí.
   Zlín.estránky.cz - Trolejbusy
Historie MHD ve Zlíně a okolí a věci související...
   Wikipedia - Trolejbusy
   ve Zlíně a v Otrokovicích
Článek o trolejbusech ve Zlíně a Otrokovicích
na otevřené encyklopedii Wikipedia.
   SPVD - TBUS Zlín-Otrokovice
Popis zlínsko-otrokovického
trolejbusového provozu.
   ČNDS - Zlín
Již téměř spící portál ČNDS
a jeho část věnující se MHD ve Zlíně a okolí.
MHD Zastávka - Zlín
5/2007 | 7/2012
Postřehy a fotografie z návštěv
zlínského provozu MHD v různém období.
   Trolejbus.cz - Zlín
Snímky ze zlínských ulic od 80. let do současnosti
   Fotodoprava - Zlín a Otrokovice
Velké množství pěkných snímků městských trolejbusů, pořízených v různém časovém období.
   IMHD.sk - Zlín-Otrokovice
Směsice snímků MHD ve Zlíně a okolí.
   Mestskadoprava.net - Zlín
Set fotografií MHD ve Zlíně a okolí.
Stránka zlínské elektrické MHD s fotografiemi, seznamem vozového parku aj.
Neuspořádaná směsice fotografií všech trakcí MHD ve Zlíně a okolí ze současnosti i minulosti.
   PN TBUS - 24Tr pro Zlín v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů 24Tr pro Zlín při zkušebních jízdách v Plzni.
   PN TBUS - 25Tr pro Zlín v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů 25Tr pro Zlín při zkušebních jízdách v Plzni.
   PN TBUS - 26Tr pro Zlín v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů 26Tr pro Zlín při zkušebních jízdách v Plzni.
   PN TBUS - 27Tr pro Zlín v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů 27Tr pro Zlín při zkušebních jízdách v Plzni.
Konečná u otrokovického nádraží je důležitým přestupním bodem mezi železnicí a páteřní trolejbusovou tratí z Otrokovic do Zlína.
Na snímku dnes již vyřazený vůz 15Tr č. 340 (prodán do DP Lvov).
Zlín (CZ)  21.6.2008

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 1.9.2018