Základní popis stránky Plná verze této stránky


S L O V E N S K O - Slovakia
V provozu 5 Zrušeno 0 Celkem 5
Pořadí Město Vznik Zánik
 1.
BRATISLAVA
31.7.1941  -
 2.
PREŠOV
13.5.1962  -
 3.
BANSKA BYSTRICA
24.8.1989  -
 4.
!KOŠICE
27.9.1993  -
 5.
ŽILINA
17.11.1994  -

   Slovenská republika provozuje trolejbusovou dopravu v celkem 5 městech.

   První provoz moderních trolejbusů se zahajuje roku 1941 v Bratislavě,
avšak velký poválečný boom na přelomu 40. a 50. let se území Slovenska vyhýbá.
Jediný vzešlý systém z tohoto období se otevírá roku 1962 v Prešově
(jako poslední před odklonem od trolejbusů v ČSSR).

   V 70. letech se zvláště v Bratislavě projevují silné likvidační tlaky, které však trolejbusy ustávají. Další rozvoj přichází až během renesance elektrické dopravy v 80. letech,
kdy se na jejich konci spouští doprava v Banské Bystrici.
V 90. letech následují města Košice a Žilina.

   Politické a hospodářské změny po roce 1989 přinášejí pro MHD na Slovensku
zcela nové podmínky, zvláště financování. Změna provozovatele v Banské Bystrici vede
k přerušení trolejbusového provozu mezi 1.1.2006 a 10.11.2007.

   Velmi nejistou budoucnost prožívají trolejbusy v Košicích, kde je od roku 2015 doprava zastavena. Záminkou pro tento stav se stala rekonstrukce tramvajové trati v centru města (křížící se s trolejovým vedením trolejbusů). Košice se dlouhodobě orientují pouze na nákupy nových autobusů, zatímco vozový park trolejbusů byl silně zanedbáván. Bez jeho obměny město nechce trolejbusovou dopravu obnovit, pro získání nutných finančních prostředků
na nová vozidla však aktivně nedělá nic. Budoucnost zdejšího provozu tak není vůbec jistá,
protože zřejmě nelze očekávat zásadní změnu náhledu na trolejbusy,
jak od městských orgánů, tak ze strany DP. Ke scénáři jako v Banske Bystrici, kde po volbách došlo k poměrně rychlému obnovení provozu elektrické trakce, tak v Košicích nemusí dojít.

   V druhé polovině prvního desetiletí 21. století se v ostatních městech počíná s obnovou vozového parku (českými vozy ŠKODA), což značí ochotu nadále trolejbusovou dopravu provozovat a rozvíjet. V Bratislavě tomuto výrazně dopomáhají dotace EU,
ze kterých jsou budovány nové trolejbusové i tramvajové tratě a nakupovány nové vozy.


Kloubový vůz 25Tr určený pro Prešov, zachycený na zkušebních jízdách v Plzni.
Plzeň (CZ)  14.7.2008


Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 6.1.2017