Hlavní strana » Aktualizace stránek
Základní popis stránky Plná verze této stránky

Aktualizace stránek   Vážení návštěvníci tohoto webu, omluvte prosím váznoucí aktualizace jednotlivých částí
i mírně již zastarávající obsah jednotlivých stránek.

   Probíhají dlouhodobé přípravy zcela nové verze webu Československé trolejbusy,
které krom technických úprav a obměnu designu stránek, tak aby je bylo možné pohodlněji prohlížet i z mobilních zařízení, přinesou také rozšíření obsahu webu o nové části, k nimž bude patřit například sekce Trolejbusové a další Dopravní knížky, přinášející přehled a podrobné informace o publikacích věnujících se trolejbusům, jakož i dalším prostředkům městské hromadné dopravy. Připravuje se rovněž obměna náplně sekce Trolejbusy, či sestavování obsahu Atlasu trolejbusů. Plány jsou opravdu velké a množství připravovaných témat široké a práce
na tvorbě zabere ještě nějaký čas.

   Rádi bychom vám tak poděkovali za stálou přízeň a těšíme se na vaši návštěvu
i na novém webu, jehož spuštění zde bude dopředu avizováno.
Datum Aktualizovaná stránka Nadřazená část
Popis změn na stránce..........
25.9.2022
Karta trolejbusového provozu OPAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Vložen panel Rychlé odkazy do horní části Karty. Do Schémat přidáno množství nových. Aktualizace sekce Linky vzhledem k zásadní reorganizaci opavského trolejbusového provozu, provedené na jaře – podrobnosti v nově přidané podčásti Mimořádnosti a změny v provozu.
Aktualizace tabulky Vozového parku, přidání shrnutí druhu a počtu trolejbusů s alternativním zdrojem energie, zásadní úprava a doplnění podsekce Poznámky.
6.7.2022
Karta trolejbusového provozu PLZEŇ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Opětovná aktualizace sekce Linky kvůli zásadní letní výluce - uzavírce křižovatky U Práce
a ovlivnění tras prakticky všech plzeňských trolejbusových linek.
Podrobnosti včetně mapek v podsekci Mimořádnosti.
1.5.2022
Karta trolejbusového provozu PLZEŇ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizace sekce Linky kvůli právě probíhající výluce na lince 14 z důvodu přestavby křižovatky u Tyršova mostu na kruhový objezd. Podrobnosti v podsekci Mimořádnosti.
V části Vozový park – v Poznámkách vloženy informace o již dříve provedeném
odprodeji dvojice trolejbusů 24Tr do bulharského města Chaskovo.
24.4.2022
Karta trolejbusového provozu TEPLICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidána nová aktuální Schémata teplické MHD, aktualizace části Linky – vzhledem k ukončení dlouhodobých výluk a návratu běžného stavu linkového vedení. Proběhlé výluky popsány podrobně – v podčásti Mimořádnosti a změny v provozu. Změny v sekci Vozový park, díky postupnému odstavování starších trolejbusů 24Tr a jejich odprodeji - více v oddílu Poznámky.
6.3.2022
Karta trolejbusového provozu PLZEŇ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Vložen panel Rychlé odkazy do horní části Karty. Aktualizace sekce Linky vzhledem k provedenému významnému prodloužení linky 11 díky užití tolejbusů s trakčními bateriemi
a to do částí města Radčice, Křimice resp. Malesice. Podrobnosti v podsekci Mimořádnosti. Změny ve Vozovém parku díky dalším dodávkám parciálních vozů ŠKODA 26 a 27Tr.
29.12.2021
Karta trolejbusového provozu BRATISLAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Vložení tlačítek Rychlé odkazy do hlavičky stránky. Úprava a rozšíření textu v části Základní informace. Aktualizace Schémat a přidání odkazů na další stránky s mapami a plánky.
Úprava sekce Linky v rámci nedávného kompletního přečíslování trolejbusových linek.
Nově také vložena podčást Mimořádnosti a změny v provozu. Aktualizace a doplnění odkazů na kompletní seznamy jednotlivých typů a fotografií k historickým vozům do Vozového parku. Přidání rozšířené verze Poznámek s informacemi a snímky. Do Odkazů dán "Trolleymotion".
2.11.2021
Karta trolejbusového provozu HRADEC KRÁLOVÉ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidání řady nových Schémat - aktuálních i starších také včetně podrobných tras jednotlivých linek. Do sekce Linky nově vložena podčást Mimořádnosti a změny v provozu s aktuálními informacemi o výluce na lince 1. Aktualizace stavu Vozového parku a přidání rozšířené verze Poznámek s informacemi a snímky.
16.8.2021
Karta trolejbusového provozu PARDUBICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Úprava sekce Linky díky rozsáhlé výlukové činnosti (nadjezd u Nemocnice), aktualizace stavu Vozového parku díky vyřazení všech trolejbusů 21Tr, přidání přímých odkazů na kompletní databáze vozového parku pardubických trolejbusů, doplnění podsekce Poznámky
o informace o ukončení provozu vozů 21Tr a vybraných 14Tr (o poslední vyrobené
pro tuzemský trh a dvojici služebních).
6.7.2021
Karta trolejbusového provozu ZLÍN
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Úprava sekce Linky díky novému prodloužení linky 11 do Prštného, přidání aktuálního Schéma linkového vedení, aktualizace stavu Vozového parku vzhledem k vyřazení
prototypu 25Tr a naopak pořízení vozu 35Tr, rozšíření podsekce Poznámky
se zajímavostmi kolem zlínské trolejbusové flotily.
25.4.2021
Seznam trolejbusových provozů BULHARSKO
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Celková aktualizace a úprava stránky. Oprava údajů v seznamu vzhledem k zániku provozu
v Perniku, přepracován a doplněn text ve stati o bulharských trolejbusových provozech.
Přidán odkaz na seznam bulharských provozů elektrické trakce na portálu Transphoto.org, kde jsou také podrobnější informace o jednotlivých městech, schémata, seznamy vozů atd.
19.2.2021
Karta trolejbusového provozu JIHLAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizace vzhledem k prodloužení linky B za pomoci nových parciálních trolejbusů z konečné Na Dolech k Motorpalu. Úprava textu v Základních informacích, v sekci Linky úprava u B a doplnění informací u sekce Mimořádnosti a změny v provozu vzhledem k dočasnému přerušení provozu noční linky N vlivem pandemie čínského koronaviru.
Kontrola aktuálnosti Odkazů.
26.1.2021 TROLEJBUSOVÉ UDÁLOSTI T R O L E J B U S Y
Co se událo ve světě trolejbusů v České republice, na Slovensku a v zahraničí? Tato stránka přináší přehled o všech možných událostech kolem "bezkolejné závislé elektrické trakce".
Jde o souhrn aktualit z celého světa s odkazy na články, týkající se dané problematiky,
dále je možné vybrat si i události jen pro danou oblast (ČR, SR, Zahraničí).
17.11.2020
Karta trolejbusového provozu MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Rozšíření textu v Základních informacích, přidáno mnoho nových Schémat » aktuální
s podrobným zákresem trolejbusové sítě, orientační z let 2004 - 2017. Upravena sekce Linky vzhledem k aktuálnímu omezení provozu z důvodu pokračující pandemie čínského koronaviru. Přidání údajů do podsekce Mimořádnosti v provozu o proběhlé rekonstrukci Chebské třídy. Změny ve Vozovém parku » odprodej vozů 24Tr a vyčlenění jednoho z nich jako možné budoucí historické vozidlo.
14.11.2020 Trolejbusové události ČESKÁ REPUBLIKA T R O L E J B U S Y
Celkem pět nových událostí - ze západních Čech, z Prahy a Pardubic.
14.11.2020 Trolejbusové události SLOVENSKO T R O L E J B U S Y
Čtvero událostí na Slovensku, z toho jedna z Prešova a tři týkající se Bratislavy.
14.11.2020 Trolejbusové události Zahraničí T R O L E J B U S Y
Nejvíce nových událostí je ze zahraničí, a to doslova z celého světa - od Mexika přes Francii, Švýcarsko, Švédsko, Itálii, Německo, Rakousko až po Ukrajinu, Moldávii a Rusko.
20.10.2020
Karta trolejbusového provozu PLZEŇ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidáno velké množství Schémat včetně vývoje sítí elektrické trakce a trolejového vedení.
Aktualizována sekce Linky do Mimořádností přidána informace o proběhlé rozsáhlé letní výluce Tylovy ulice. Upraven stav Vozového parku - vyřazení několik 24Tr oproti tomu příchod nových vozů 26 a 27Tr. Do podsekce Bývalé plzeňské trolejbusy v jiných sbírkách přidána 24Tr č. 502. do Poznámek pak vložen vůz č. 500, který se stal prvním novodobým trolejbusem v majetku DP Praha.
30.9.2020
Karta trolejbusového provozu JIHLAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Změna Infopanelu o Oslavách 111let MHD v Jihlavě » vložení odkazů na (foto)reportáže. Drobné rozšíření textu v Základních informacích. V sekci Linky úprava údajů díky prodloužení linky C ke Kauflandu. Změna počtu historických vozů » přidán vůz 14TrM č. 46/II.
z Pardubic, repasovaný do jihlavské podoby, o něm přidány informace do Poznámek.
24.9.2020 Trolejbusové události ČESKÁ REPUBLIKA T R O L E J B U S Y
Čtvero nových událostí, z nichž dvě se týkají akcí k výročím 111 let MHD v Jihlavě resp. 70 let MHD v Pardubicích. Další pak novému výběrovému řízení na dodávku kloubových trolejbusů pro Brno
a dočasnému přerušení provozu na pražské trolejbusové lince z důvodu uzavírky Prosecké ulice.
24.9.2020 Trolejbusové události SLOVENSKO T R O L E J B U S Y
Nová událost z Prešova, kam začínají přicházet první trolejbusy z letošní 10-ti vozové dodávky.
24.9.2020 Trolejbusové události Zahraničí T R O L E J B U S Y
Přidána aktualita z norského Bergenu, kam dorazila čtveřice z celkem 10-ti objednaných trolejbusů Solaris Trollino 18 s výzbrojí ŠKODA.
18.9.2020
Karta trolejbusového provozu ŽILINA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Značné rozšíření textu v Základních informacích vzhledem k oznámení značných investic
do zásadní modernizace a rozvoje trolejbusového systému. Do Schémat vloženo nové zachycující stav "Nové koncepce trolejbusové dopravy" z roku 2006. Aktualizace stavu Vozového parku a přidání sekce Poznámky se zajímavostmi žilinské trolejbusové flotily.
12.9.2020
Karta trolejbusového provozu BRNO
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidány odkazy na aktuální Schémata linkového vedení MHD i trolejbusových linek.
Úprava sekce Linky dle změn v provozu od 1.9.2020, detailněji popsaných v podsekci Mimořádnosti, výluky, změny v provozu. Aktualizován stav Vozového parku.
11.9.2020 Trolejbusové události ČESKÁ REPUBLIKA T R O L E J B U S Y
Přidána čtveřice aktualit, dvě se týkají blížících se dopravních akci v Pardubicích a Ostravě, další výluce v Brně a konečně čtvrtá rodícímu se pražskému provozu, kde se nyní hledá dodavatel projektu pro trolejbusové tratě na levém břehu Vltavy.
11.9.2020 Trolejbusové události Zahraničí T R O L E J B U S Y
Pět nových zahraničních aktualit » dvě z Moskvy o konci tamních trolejbusů,
trojice z pak z Itálie, měst Rimini, Pescara a Avellino.
6.9.2020
Karta trolejbusového provozu JIHLAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Vložení Infopanelu o blížících se Oslavách 111let MHD v Jihlavě. Přidání snímku do Externí fotogalerie - nový typ trolejbusu ŠKODA-SOR 32Tr, o jejich dodávkách upraven text
v Základních informacích i sekce Vozový park, tady také rozšířen oddíl Poznámky
o zajímavosti jihlavské trolejbusové flotily. Upraven stav Linek reflektující změny tras D & F. Přidána podsekce Mimořádnosti, výluky, změny v provozu přinášející i zpětně výčet
trvalých změn i krátkodobých úprav provozu trolejbusů.
22.8.2020 Trolejbusové události ČESKÁ REPUBLIKA T R O L E J B U S Y
Vloženy dvě aktuality, první týkající se blížící se akce Oslavy 111 let jihlavské MHD,
druhá pak z Prahy připomínající první vyjetí trolejbusu 24Tr č. 9508 do provozu s cestujícími.
22.8.2020 Trolejbusové události Zahraničí T R O L E J B U S Y
Čtvero nových událostí z dění kolem trolejbusů ve světě. Jedna ze švýcarského Lausanne. Tam vyjel do provozu první tříčlánkový trolejbus, druhá z lotyšské Rigy, kde jsou trolejbusy v ohrožení, třetí z italské Ancony, jež získala od vlády finance na rozvoj svého trolejbusového systému
a čtvrtá z Maďarska » Szegedu, kde do provozuu zasahuje již kompletní pětice ex-chomutovských vozů Solaris Trollino 12.
19.8.2020 Karta trolejbusového provozu ÚSTÍ NAD LABEM TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Úprava sekce Linky vzhledem k významné změně od 1.7.2020 » detailní popis v podsekci
Mimořádnosti, výluky, změny v provozu. Navazující je pak obměna odkazů na Schémata
dle aktuálního stavu a také úprava tabulky Vozového parku a přidání Poznámky o typu 22Tr.
9.8.2020 Trolejbusové události ČESKÁ REPUBLIKA T R O L E J B U S Y
Přidána trojice událostí » z Prahy, kde se v sobotu 15.8.2020 chystá start trolejbusu 24Tr č. 9508
do provozu s cestujícími. Druhá rovněž z Prahy o letištních trolejbusech, jejichž projekt nebude muset projít procesem EIA. Třetí pak ze Zlína, kde už více než před rokem úspěšně nahradily parciální trolejbusy autobusovou dopravu do příměstské oblasti Kostelce, Štípy a k místní ZOO.
9.8.2020 Trolejbusové události SLOVENSKO T R O L E J B U S Y
Přidána aktualita z Bratislavy, kde tamní DP zamýšlí (s finančním přispěním EU) pořídit 50 nových trolejbusů, z toho 16 velkokapacitních tříčlánkových, 23 dvoumotorových kloubových a 11 "sólo".
9.8.2020 Trolejbusové události Zahraničí T R O L E J B U S Y
Vložena dvojice aktualit, prvá z Rumunska, kam do měst Ploiești a Mediaș dodá polský Solaris
ve spolupráci se závodem ŠKODA Electric dvacítku nových trolejbusů Trollino 12.
Druhá se týká italského Janova, který obdržel od vlády rekordní finanční injekci
na zásadní rozšíření tamního trolejbusového provozu.
6.8.2020
Karta trolejbusového provozu PRAHA II.
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidání trojice Aktualit » o schválení záměru elektrifikace čtveřice autobusových linek,
o první zkušební jízdě pražského trolejbusu ŠKODA 24Tr č. 9508 a o letištních trolejbusech
a procesu EIA. Opět rozšířen text v sekci Vývoj událostí podchycující období od poslední aktualizace celé stránky v květnu t.r.
31.7.2020
Karta trolejbusového provozu CHOMUTOV-JIRKOV
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Vložení sekce Fotogalerie v horní části stránky s odkazy na snímky vývoje místních trolejbusů. Celková úprava a rozšíření textu v Základních informacích » nově stručná popsána rovněž historie místního provozu. Přidání množství odkazů na Schémata. Aktualizace sekce Linky vzhledem k probíhající výluce Palackého ulice v Chomutově. Vložení podsekce Mimořádnosti a změny v provozu tamtéž. Úprava stavu Vozového parku (služební a historické vozy) rozšířena část Poznámky reflektující významné události vývoje vozového parku trolejbusů.
Do Odkazů přidána fotogalerie snímků zaslaných do diskuzní části portálu K-Report.net
29.7.2020 Trolejbusové události ČESKÁ REPUBLIKA T R O L E J B U S Y
Trolejbusová událost z Jihlavy, kam 24.7.2020 dorazil první nový trolejbus » ŠKODA-SOR 32Tr.
28.7.2020 Trolejbusové události ČESKÁ REPUBLIKA T R O L E J B U S Y
Trolejbusová aktualita z Prahy, kde vyjel na zkoušky první novodobý trolejbus v majetku DPP - bývalý plzeňský vůz ŠKODA 24Tr č. 500. Po svém zakoupení od PMDP prošel repasí
a přelakování do schématu DPP, v němž se poprvé představil 27.7.2020 v Libni na Prosecké.
20.7.2020 Trolejbusové události ČESKÁ REPUBLIKA T R O L E J B U S Y
Nové trolejbusové události » z Plzně, kde právě procházejí výrobní linkou doudleveckého závodu ŠKODA budoucí jihlavské trolejbusy ŠKODA 32Tr; z Brna, kde se chystá výstavba dočasné maniuplační trolejbusové trati a dvojice z Ostravy - ohledně prodeje společnosti EKOVA Electric
a zrušení výběrového řízení na nové trolejbusy.
20.7.2020 Trolejbusové události Zahraničí T R O L E J B U S Y
Vložení dvou nových událostí ze zahraničí » z Rumunska, kde město Brašov hodlá pořídit dalších 25 nových trolejbusů a z jediného norského provozu v Bergenu, jehož nová trolejbusová flotila právě prochází výrobou v plzeňském závodě ŠKODA Electric, kde se do polských karosérií
Solaris Trollino 18 instaluje elektrická výzbroj, vozy procházejí oživením a zkušebními jízdami.
5.7.2020 Trolejbusové události ČESKÁ REPUBLIKA T R O L E J B U S Y
Vložení další trojice událostí » 2× z Mariánských Lázní o znovuzprovoznění trolejbusů 24Tr
a budoucím historickém voze této řady a z Ostravy o letních jízdách historických vozů k ZOO.
25.6.2020 Trolejbusové události ČESKÁ REPUBLIKA T R O L E J B U S Y
Přidána trojice událostí » Představení českoamerického trolejbusu v Praze, nové knihy o MHD
v Hradci Králové a přehled letních jízd historických vozidel v Pardubicích.
25.6.2020 VYHLEDÁVAČ / OBSAH STRÁNEK ÚVODNÍ ČÁST
Pomocníci pro snazší prohlížení těchto stránek. Interní vyhledávač
a přehledný obsah všech podstránek jednotlivých částí webu.
23.6.2020 Trolejbusové události ČESKÁ REPUBLIKA T R O L E J B U S Y
Přidána aktualita ze Zlína » Vyřazení prototypu kloubového trolejbusu 25Tr z pravidelného provozu.
23.6.2020 Seznam trolejbusových provozů ČESKÁ REPUBLIKA TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Změna grafického provedení tabulky seznamu měst, úprava průvodního textu
v dolní části stránky vzhledem k novým událostem kolem vývoje trolejbusů v ČR.
23.6.2020
Seznam trolejbusových provozů SLOVENSKO
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Změna grafického provedení tabulky seznamu měst, úprava průvodního textu
v dolní části stránky vzhledem k novým událostem kolem vývoje trolejbusů na Slovensku.
20.6.2020 Trolejbusové UDÁLOSTI T R O L E J B U S Y
Nová sekce přinášející Aktuality, zprávy a události ze světa trolejbusů
s obrazovým doprovodem a odkazy na stránky, portály a články s detailními informacemi k tématu.
20.6.2020 Trolejbusové události ČESKÁ REPUBLIKA T R O L E J B U S Y
Nová podsekce trolejbusových událostí věnující se dění v České republice.
20.6.2020 Trolejbusové události SLOVENSKO T R O L E J B U S Y
Nová podsekce trolejbusových událostí věnující se dění na Slovensku.
20.6.2020 Trolejbusové události Zahraničí T R O L E J B U S Y
Nová podsekce trolejbusových událostí věnující se dění za hranicemi ČR a SR.
20.6.2020 TROLEJBUSY - ÚVOD T R O L E J B U S Y
Úvodní strana této části se stručným popisem obsahu.
15.6.2020
Karta trolejbusového provozu TEPLICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Do Schémat přidáno plno nových, aktualizace oddílu Linky – upraveno dle aktuální výluky Jankovcovy ulice, vložení pododdílu Mimořádnosti a změny v provozu včetně jeho archivu. Rozšíření sekce Vozový park, nově tabulka s počtem vozů s alternativním pohonem a část Poznámky. Vložení nových Odkazů na další weby - vyznačeny světle zeleným podbarvením.
28.5.2020
Karta trolejbusového provozu OSTRAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizace sekce Linky » kvůli posílení provozu trolejbusů v reakci na rozvolňování
mimořádných opatření souvisejících s pandemií čínského koronaviru.
25.5.2020
Karta trolejbusového provozu MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Upravena sekce Linky vzhledem k ukončení omezení provozu kvůli pandemii koronaviru
a dalším výrazným změnám v provozu, souvisejícím s velkou rekonstrukcí Chebské třídy.
Vložena podsekce Mimořádnosti a změny v provozu reflektující nedávné události v MHD.
24.5.2020
Karta trolejbusového provozu ÚSTÍ NAD LABEM
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Nová sekce Fotogalerie v horní části stránky s odkazy na snímky ústeckých trolejbusů.
Úplné přepracování textu v Základních informacích » nově stručně zmíněn i historický vývoj místního provozu. Přidání materiálů do sekce Schémata. Aktualizace a rozšíření Linek » vložení podsekce Mimořádnosti a změny v provozu. Přidána informace o Hlášení zastávek včetně zvukové ukázky. Úprava stavu Vozového parku, vzhledem k proběhlé dodávce
nových parciálních trolejbusů 27Tr do Poznámek zařazeno několik dalších.
Do Odkazů přidána DÚK a Hlášení zastávek na portálu Vlčoun, nové odkazy značeny zeleně.
8.5.2020
Karta trolejbusového provozu PRAHA II.
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Další aktualizace díky překotnému dění kolem pražských trolejbusů ;) Přidání Aktuality
» První (novodobý) trolejbus v majetku DPP a s tím související aktualizace textu
v sekci Vývoj událostí. Trolejbus Škoda 24Tr přidán do tabulky Vozového parku a do Odkazů doplněny další na článek časopisu Československý dopravák o nákupu trolejbusu do Prahy.
3.5.2020
Karta trolejbusového provozu PRAHA II.
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Vložení Aktuality » Až 112 trolejbusů do roku 2024 a Ukončení provozu 30Tr č. 9506.
Aktualizace textu v sekci Základní informace, a ve Vývoji událostí reflektující dění kolem novodobých pražských trolejbusů v uplynulých měsících. Do Schémat přidán detailní zákres trolejového vedení na Prosecké, upravena sekce Linky vzhledem k současnému přerušení provozu na lince 58. Díky ukončení prezentace trolejbusu Electron 12T i předchozí vrácení 30Tr změny vypsány do tabulky Vozového parku. Do sekce Odkazy doplněny další nové
na články časopisu Československý dopravák a magazínu ZDopravy.
29.4.2020
Karta trolejbusového provozu MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidána Aktualita s reportáží z prvního dne provozu nové generace parciálních trolejbusů.
Aktualizace textu v Základních informacích díky dodávce nových trolejbusů a změnách
v provozu vzhledem k pandemii koronaviru. V sekci Linky tyto změny shrnuty.
V tabulce Vozový park přidán typ 30Tr do seznamu i do Poznámek.
20.4.2020
Karta trolejbusového provozu OSTRAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidání sekce Fotogalerie v horní části stránky s odkazy na snímky ukazující vývoj
vozového parku. Celkové přepracování a rozšíření textu v Základních informacích »
nově stručná popsána také historie místního provozu. Přidání značného množství odkazů
na Schémata. Aktualizace sekce Linky vzhledem k pandemii koronaviru a úpravě provozu. Vložení podsekce Mimořádnosti a změny v provozu tamtéž. Úprava stavu Vozového parku, do Poznámek přidán seznam a snímky trolejbusů v jiných historických sbírkách než v DPO.
Do Odkazů přidán Koordinátor ostravské dopravy - KODIS.
27.1.2020
Karta trolejbusového provozu JIHLAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Vložení Infopanelu o blížící se dodávce nových parciálních trolejbusů ŠKODA-SOR 32Tr Přidání Odkazu na ONLINE mapu jihlavské MHD.
26.1.2020
Karta trolejbusového provozu MOST - LITVÍNOV
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidání sekce Schémata s odkazy na nákresy mostecko-litvínovské trolejbusové sítě
zachycujícími mostecko-litvínovský trolejbusový provoz. Vložení dvojice nových Odkazů,
jedním z nich je rozcestník na fragmenty webu www.mosteckamhd.unas.cz
21.1.2020
Karta trolejbusového provozu ZLÍN
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizace sekce Linky (odebrání již nečinné pomocné linky 44), do Poznámek v části
Vozový park přidána tabulka bývalých zlínských trolejbusů v jiných historických sbírkách.
17.12.2019
Karta trolejbusového provozu BRNO
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidání textu v Základních informacích ohledně prodloužení trolejbusové trati z Novolíšeňské na Jírovu. Přidání aktuálních Schémat linek, úprava v sekci Linky díky nové trati v Líšni
a ukončení výluky Zábrdovického mostu.
9.12.2019
Karta trolejbusového provozu PLZEŇ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Sekce Schémata obohacena o nové odkazy na Schémata linkového vedení i trolejbusové sítě.
Do Linek vložena trasa nové (dočasné) linky 19 a související informace k ní pak do podsekce Mimořádnosti. Velká úprava ve Vozovém parku. Do stavu provozních vozů vrácen typ 14Tr
(1 vůz služební), přidány ilustrační fotografie k seznamu historických vozidel PMDP, vytvořena tabulka Poznámky a zcela nová podsekce Bývalé plzeňské trolejbusy v jiných sbírkách.
3.12.2019
Karta trolejbusového provozu OPAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Úprava textu v Základních informacích s ohledem na proběhlou generační výměnu
ve vozovém parku opavských trolejbusů i nezdařené dokončení léta plánovaného prodloužení trolejbusové trati v Kylešovicích. Do Schémat přidány nové odkazy na různé plánky sítě.
Aktualizace tabulky Vozového parku, přidání podsekce Poznámky.
20.11.2019
Karta trolejbusového provozu MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Vložení Infopanelu s informací o blížící se dodávce nových trolejbusů.
Aktualizace textu v Základních informacích s ohledem na proběhlé
ukončení provozu trolejbusů řady 14Tr » upravena sekce Vozový park - přidány "Poznámky".
13.11.2019
Karta trolejbusového provozu PARDUBICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Rozšíření Fotogalerie v úvodu stránky. Úprava textu v Základních informacích a tabulky Vozového parku vzhledem k proběhlé dodávce nových trolejbusů ŠKODA-SOR 32Tr.
Do Schémat přidáno z roku 1998, nový Odkaz a v Linkách změna u polabinské "čtyřky",
u níž byl od 1.11.2019 obnoven provoz.
3.11.2019
Karta trolejbusového provozu BRNO
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Nová sekce Fotogalerie v horní části stránky s odkazy na snímky ukazující vývoj
vozového parku. Zásadní přepracování a rozšíření textu v Základních informacích »
nově stručná popsána také historie místního provozu. Přidání značného množství materiálů
do Schémat. Aktualizace sekce Linky vzhledem k výluce Zábrdovického mostu. Vložení podsekce Mimořádnosti a změny v provozu tamtéž. Úprava stavu Vozového parku vzhledem k proběhlé dodávce parciálních trolejbusů ŠKODA 26Tr.
3.10.2019
Karta trolejbusového provozu PRAHA II.
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Vložení Aktuality » o schválení záměru elektrifikace letištní autobusové linky 119
a její obsluhu velkokapacitními tříčlánkovými trolejbusy, plán zároveň uvažuje
s převedením dalších autobusových linek na trolejbusy v levobřežní části Prahy.
Celková úprava a aktualizace textu v sekci Základní informace, přidání zcela nové části
Vývoj událostí, kde je podrobné shrnutí dění kolem novodobých pražských trolejbusů.
Přidáno značné množství Schémat, v sekci Linky nově vypsány všechny autobusové linky uvažované k postupné elektrifikaci a náhradě trolejbusy a do sekce Vozovny přidány provozovny Řepy a Vršovice, perspektivně uvažované jako budoucí střediska trolejbusů.
Do sekce Odkazy doplněn další nový na článek magazínu ZDopravy.
16.9.2019
Karta trolejbusového provozu PRAHA II.
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Vložen Infopanel o blížícím se zkušebním provozu trolejbusu EKOVA Electron 12T v Praze.
Přidání Aktuality » o zkouškách trolejbusu EKOVA a upravena tabulka Vozového parku.
Do sekce Odkazy doplněny nové na články Čs. Dopraváku a magazínu ZDopravy.
5.9.2019
Karta trolejbusového provozu PARDUBICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Rozšíření sekce Schémata, úprava v Linkách, reflektující změny v MHD od 31.8.2019
z důvodu nedostatku řidičů a tím nutnosti omezení provozu.
4.9.2019
Karta trolejbusového provozu TEPLICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidám odstavec do textu v Základních informacích ohledně blížící se dodávky trolejbusů ŠKODA 32 a 33Tr. Přidání nových odkazů do Schémat. Aktualizace stavu v sekci Linky vzhledem k úpravám od 1.9.2019, vložení aktuálních termínů provozu nostalgické linky 111. Úprava tabulky Vozového parku díky vyřazení unikátního trolejbusu SOR TN 12A.
1.9.2019
Karta trolejbusového provozu ZLÍN
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Vložení sekce Fotogalerie do horní části stránky s odkazy na snímky přinášejícími stručný vhled do vývoje vozového parku místního provozu. Přidání textu v Základních informacích ohledně rozšíření trolejbusové dopravy k ZOO Lešná. Aktualizace sekce Linky spojená
s daným rozšířením. Úprava stavu Vozového parku po dodávce nových parciálních trolejbusů ŠKODA-SOR 30Tr a převodu poslední provozní 14Tr mezi historické vozy.
Do Schémat přidány historické z 80. a 90. let.
19.8.2019
Karta trolejbusového provozu JIHLAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Vložení Infopanelu o blížícím se termínu letošního Dne otevřených dveří. Přidání odstavečku do Základních informacích ohledně nové generace jihlavských trolejbusů pro nadcházející dodávku. Úprava sekce Linky vzhledem k ukončení výluky na lince B a návrat trolejbusů
jako její obsluhy.
1.8.2019
Karta trolejbusového provozu JIHLAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Úprava textu v Základních informacích týkající se plánovaných nových traťových úseků (Bedřichov, Žižkova). Výrazné rozšíření sekce Schémata o historické mapy, linková vedení
a stav trolejové sítě v různých letech, trasa noční linky atd.
31.7.2019
Karta trolejbusového provozu ŽILINA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Vložení Infopanelu s pozvánkou na Slavnostní rozloučení s trolejbusy ŠKODA 14Tr a 15Tr, které se uskuteční v sobotu 17.8.2019 mezi 12.-17.hod. v areálu vozovny DPMŽ na Kvačalovej,
kam bude návštěvníky vozit zvláštní linka č. 94, na níž dopravce nasadí vozy 14Tr a 15Tr.
7.7.2019
Karta trolejbusového provozu MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidání Infopanelu s pozvánkou na Oficiální rozloučení s provozem trolejbusů 14Tr,
které se bude konat v sobotu 13.7.2019. Ve středu 10.7. pak bude "čtrnáctka" naposledy vypravena do pravidelného provozu, a to netypicky na linku 5 Panská Pole - Kolonáda a zpět.
Upraven text v Základních informacích, vzhledem k získání dotace na nové trolejbusy.
10.6.2019
Karta trolejbusového provozu KOŠICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidán Infopanel s pozvánkou na Košický trolejbusový den, který se bude konat 22.6.2019
a bude zahrnovat bohatý dopravní program s jízdami trolejbusů, tramvají i autobusů i návštěvu dvou vozoven DPMK. Do sekce Vozový park k trolejbusu ev. č. 1000 přidána informace o jeho nedávném dovezení do Košic.
10.5.2019
Karta trolejbusového provozu KOŠICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta s informacemi o trolejbusovém provozu na Slovensku - v Košicích,
který se od roku 2015 nachází mimo provoz a v současnosti se objevuje vůle na jeho obnovu.
Přináší set několika fotografií demonstrujících místní provoz, stručný historický vývoj,
informace o (bývalých) Linkách, Vozovém parku a seznam Odkazů na další weby
věnující se košickým trolejbusům a MHD.
24.4.2019
Karta trolejbusového provozu PLZEŇ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidána Aktualita informující o dokončení dodávky nových kloubových trolejbusů ŠKODA 27Tr.
Do Schémat vložen historický plánek linkového vedení MHD z roku 1974.
Úpravy v sekcích: Linky - výrazná část vybraných spojů linky 15 prodloužena ze zastávky Markodrap na nové obratiště Hlavní nádraží, Vozový park - zvýšení počtu typu 27Tr.
7.4.2019
Karta trolejbusového provozu PRAHA II.
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Vložen plakát informující o provozu kloubového trolejbusu v Praze,
který je možné šířit všemi směry a prostředky.
2.4.2019
Karta trolejbusového provozu PRAHA II.
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidána Aktualita s reportáží o zkušebním a předváděcím provozu kloubového trolejbusu
Š K O D A  27 Tr, který až do 14.4. bude jezdit na druhém pořadí linky 58 spolu s vozem 30 Tr.
26.3.2019
Karta trolejbusového provozu PRAHA II.
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Vložení Infopanelu k probíhajícímu Testovacímu provozu kloubového trolejbusu
ŠKODA 27Tr (zapůjčeného z Plzně od PMDP - ev. č. 583) na trolejbusové lince 58.
23.3.2019
Karta trolejbusového provozu PARDUBICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Doplnění části Fotogalerie do horní části stránky s odkazy na snímky představujícími vývoj pardubického vozového parku. Zcela nový text v části Základní informace s podrobnějším vypsáním historie i současnosti, úprava sekce Linky díky převedení autobusové linky 12
na trolejbusovou po dodání vozů vybavených trakčními bateriemi » Aktualizace tabulky
Vozový park, kam rovněž přidány ilustrační fotky historických vozů.
10.3.2019
Karta trolejbusového provozu HRADEC KRÁLOVÉ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Vložení sekce Fotogalerie do horní části stránky s odkazy na snímky přinášejícími stručný vhled do vývoje vozového parku místního provozu. Zásadní úprava a rozšíření textu v části Základní informace s podrobnějším přehledem historie i současnosti, úprava sekce Linky
díky zavedení trojice nových linek, souvisejících s dokončením nové trolejbusové trati
a s dodávkou trolejbusů vybavených trakčními bateriemi » Aktualizace tabulky Vozový park
tamtéž přidání ilustračních fotek historických vozů.
27.2.2019
Karta trolejbusového provozu BRATISLAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidání sekce Fotogalerie do horní části stránky s odkazy na snímky ve zkratce přibližujícími vývoj bratislavského trolejbusového provozu. Rozšíření textu v části Základní informace, úprava sekce Linky vzhledem k rozsáhlé výlukové činnosti kolem Autobusové stanice.
Aktualizace tabulky Vozový park vzhledem k již téměř dokončenému vyřazení starších trolejbusů 14 a 15Tr. Přidání několika odkazů na Schémata - trolejbusová síť, její vývoj, plánovaný rozvoj i napájení. Vložení nových Odkazů na související weby - vyznačeny světle zeleným podbarvením.
26.1.2019
Karta trolejbusového provozu ŽILINA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta s informacemi o nejmladším trolejbusovém provozu na Slovensku - v Žilině.
Obsahuje několik fotografií přibližujících místní provoz, stručný historický vývoj,
dále informace o Linkách, Vozovém parku a seznam Odkazů na další weby
věnující se žilinským trolejbusům a MHD.
26.1.2019
Seznam trolejbusových provozů SLOVENSKO
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidání odkazu na kartu věnující se trolejbusovému provozu Žilina.
Úprava a rozšíření Úvodního textu vzhledem k aktuálnímu dění kolem trolejbusů.
8.1.2019
Karta trolejbusového provozu PLZEŇ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidána "aktualita" k oficiálnímu ukončení provozu trolejbusů Škoda 21TrACI,
změna textu v části: Základní informace, úprava sekce: Linky, Vozový park.
25.12.2018
Karta trolejbusového provozu JIHLAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidání sekce Fotogalerie do horní části stránky s odkazy na snímky ve zkratce ukazujícími jihlavský trolejbusový provoz. Rozšíření textu v části Základní informace, aktualizace informací Linkách a odkazů na Schémata linkového vedení vzhledem k dokončení rekonstrukce Brněnského mostu a návratu provozních poměrů do předvýlukového stavu.
1.12.2018
Karta trolejbusového provozu MOST - LITVÍNOV
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidání sekce Fotogalerie do horní části stránky s dobovými snímky
zachycujícími mostecko-litvínovský trolejbusový provoz.
4.11.2018
Karta trolejbusového provozu OSTRAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Úprava sekce Linky díky prodloužení linky 101 na konečnou Ludvíkova,
jež obsluhují jen parciální trolejbusy.
3.11.2018
Karta trolejbusového provozu ČESKÉ BUDĚJOVICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizace sekce Linky díky proběhlému přečíslování linky 1 na 4 od 1.11.2018.
18.10.2018
Karta trolejbusového provozu TEPLICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Rozšířen text v Základních informacích díky plánovanému rozvoji místního trolejbusového provozu v blízké budoucnosti a stav Vozového parku díky pořízení pětice trolejbusů 30Tr
s dojezdem mimo trolejové vedení na pomocný bateriovému pohonu.
Upravena sekce Linky, neboť některé, díky novým parciálním trolejbusům, zajíždějí i do míst, kam není zbudováno trolejové vedení.
16.10.2018
Karta trolejbusového provozu OPAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidán Informační panel s pozvánkou na poslední možnost svézt se s trolejbusy 14Tr a 21Tr v pravidelném provozu nebo i přijet na Slavnostní rozloučení s nimi konané 11.10.2018
Aktualizace sekce: Základní informace vzhledem k blížící se dodávce trolejbusů zcela nového typu 32Tr v karoserii NS SOR.
1.9.2018
Karta trolejbusového provozu ZLÍN
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Upraven text v Základních informacích a stav Vozového parku po zakoupení
ojetého trolejbusu 25Tr z Chomutova-Jirkova a vyřazení téměř všech vozů 15Tr.
1.9.2018
Karta trolejbusového provozu CHOMUTOV-JIRKOV
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Upraven stav Vozového parku vyhledem k vyřazení jediného zdejšího trolejbusu 25Tr
a jeho odprodeji do Zlína.
31.7.2018
Karta trolejbusového provozu JIHLAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizace sekce Základní informace díky očekávanému rozšíření trolejbusové sítě
na Bedřichov. Aktualizace odkazů na Schémata linkového vedení.
4.7.2018
Karta trolejbusového provozu CHOMUTOV-JIRKOV
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Upraven Informační panel díky proběhlému oficiálnímu ukončení provozu trolejbusů 15Tr
a přidání odkazu na reportáž z povedené akce. Změněn stav Vozového parku.
28.6.2018
Karta trolejbusového provozu PRAHA II.
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Vložena dvojice Aktualit - první k ukončení provozu trolejbusu č. 9505 - "Acumario",
druhá k oficiálnímu zahájení pravidelného provozu trolejbusové dopravy v Praze.
od 1.7.2018. Upraven text v části Základní informace reflektující současný vývoj.
21.6.2018
Karta trolejbusového provozu CHOMUTOV-JIRKOV
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidán Informační panel s pozvánkou na poslední možnost svezení se trolejbusy 15Tr
v pravidelném provozu a na související akci spojenou s prohlídkou vozovny a fotojízdou.
20.6.2018
Karta trolejbusového provozu PARDUBICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidán informační panel o blížícím se konci provozu vozů 14 a 21Tr.
Upraven text v sekci Základní informace, aktualizována část Linky - přidány termíny provozu Nostalgické trolejbusové linky č. 51 a stav Vozového parku navýšen o nové trolejbusy 30Tr.
6.6.2018
Karta trolejbusového provozu PRAHA II.
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Upraven stav Vozového parku díky ukončení provozu trolejbusu č. 9505 - "Acumario".
Přidáno mnoho Odkazů na související weby (články Čs. Dopraváku, na TBUSY v Praze atd.)
23.5.2018
Karta trolejbusového provozu JIHLAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizace sekce Linky kvůli změnám v linkovém vedení během Výluky Brněnského mostu.
20.5.2018
Karta trolejbusového provozu CHOMUTOV-JIRKOV
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizace sekce Linky kvůli zásadním výlukám na trolejbusové síti;
Vozový park, který se mění s příchodem nových trolejbusů Škoda 26 a 27Tr.
19.5.2018
Karta trolejbusového provozu PRAHA II.
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidány Aktuality a upraven stav Vozového parku vzhledem k dodání dalšího trolejbusu
a k Uveřejnění tiskové zprávy DP Praha o záměru plné elektrifikace autobusové linky 140.
22.4.2018
Karta trolejbusového provozu PLZEŇ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidána aktualita k oficiálnímu ukončení provozu trolejbusů Škoda 14TrM,
úprava sekce: Vozový park, díky dodávce nových trolejbusů 26Tr.
4.3.2018
Karta trolejbusového provozu PARDUBICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Upraven text v sekci Základní informace, aktualizována část Linky respektující změny provedené spolu se slavnostním otevřením dvou nových trolejbusových tratí.
3.3.2018
Karta trolejbusového provozu OSTRAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Úprava textu v části Základní informace, aktualizována sekce Linky vzhledem k změnám
a zavedení pravidelného provozu trolejbusů mimo úseky opatřené trolejovým vedením,
úprava tabulky Vozový park vzhledem k ukončení provozu trolejbusů Škoda 14 a 15Tr.
9.1.2018
Karta trolejbusového provozu PRAHA II.
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Úprava textu v části Základní informace, přidán titulek s odkazem na nejbližší jízdy trolejbusu na lince 58 pro veřejnost.
5.1.2018
TROLEJBUSY MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Zcela nová sekce podrobně se věnující mariánskolázeňským trolejbusům, zahrnující bohatou Fotogalerii, informace o tamní trolejbusové Síti, Tratích organizaci Provozu, Linkách
a kompletní přehled a popis zdejšího Vozového parku.
22.12.2017
Karta trolejbusového provozu TEPLICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizace sekce: Linky vzhledem k další reorganizaci provozu od 5.11. (resp. 10.12.2017).
Přidány termíny provozu nostalgické linky 111 na rok 2018, kterou obsluhuje historická 9TrHT.
2.12.2017
Karta trolejbusového provozu JIHLAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Úprava části Základní informace a Linky vzhledem k otevření nové trolejbusové trati
(po Vrchlického ulici) a celkové přestavbě linkového vedení trolejbusů.
29.10.2017
Karta trolejbusového provozu PRAHA II.
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Úprava části Základní informace, přidána dvojice Aktualit. Prvá ohledně pantografické zkoušky nové trati, druhá pak věnující se následnému slavnostnímu zahájení provozu.
Do sekce Odkazy přidáno značné množství nových.
12.10.2017
Karta trolejbusového provozu PRAHA II.
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Úprava části Základní informace díky proběhlé pantografické zkoušce trati,
upravena sekce Vozový park, přidány informace k první jízdě nového pražského trolejbusu.
9.10.2017
Karta trolejbusového provozu PRAHA II.
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Úprava části Základní informace vzhledem k blížícímu se zahájení provozu,
doplnění údajů do sekce Vozový park v rámci dodání prvního novodobého trolejbusu.
6.10.2017
Karta trolejbusového provozu TEPLICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizace sekce: Linky díky proběhlému přečíslování i úpravě tras v rámci integrace
teplické MHD do systému Dopravy ústeckého kraje uskutečněnému od září 2017.
Stav linkového vedení odpovídá situaci za probíhající výluky trati na Třešňovku a Novou Ves kvůli uzavírce Lounské ulice.
20.9.2017
Karta trolejbusového provozu PRAHA II.
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta s informacemi o výstavbě nové experimentální trolejbusové trati Kundratka - Kelerka
v rámci plánované elektrifikace autobusové linky č. 140 pomocí parciálních trolejbusů.
20.9.2017
Karta trolejbusového provozu PRAHA I.
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizace textu v části Základní informace vzhledem k současné situaci
(alespoň částečného) návratu trolejbusů do pražských ulic.
20.9.2017 Seznam trolejbusových provozů ČESKÁ REPUBLIKA TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizace seznamu provozů (přidána PRAHA II.) a doprovodného textu díky změnám
ve vývoji trolejbusů v jednotlivých městech ČR (Praha, Ostrava, Chomutov-Jirkov).
28.8.2017
Karta trolejbusového provozu CHOMUTOV-JIRKOV
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizace celé stránky vzhledem k zásadnímu obratu budoucnosti zdejších trolejbusů,
jejich zachování a navíc blízké celkové obměně vozového parku.
26.2.2017
Karta trolejbusového provozu PLZEŇ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidána aktualita, úprava sekce: Vozový park, vzhledem k dodávce nových trolejbusů 26Tr
a vyřazení některých 14TrM a 21TrACI.
22.1.2017
Karta trolejbusového provozu ČESKÉ BUDĚJOVICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizace sekce: Linky vzhledem k uzavírce Pekárenské ulice a odklonu linky 5.
20.1.2017
Karta trolejbusového provozu PLZEŇ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidána aktualita, úprava sekce: Linky, vše k dlouhodobé výluce Mikulášské a odklonu l. 12.
8.1.2017
Karta trolejbusového provozu JIHLAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizována sekce: Linky - zavedení noční trolejbusové linky N;
                                   Vozový park - vyřazení posledních trolejbusů 21Tr.
6.1.2017
Karta trolejbusového provozu BRATISLAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta s informacemi o největším trolejbusovém provozu na Slovensku - v Bratislavě.
6.1.2017
Seznam trolejbusových provozů SLOVENSKO
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Upraven úvodní text vzhledem k dlouhodobě nejisté budoucnosti trolejbusů v Košicích.
2.1.2017
Karta trolejbusového provozu PARDUBICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidána aktualita - dokončen historický vůz 8Tr, úprava sekcí: Linky - změny během výluky Přednádraží; Vozový park - nové přírůstky - trolejbusy 30Tr
13.9.2016
Karta trolejbusového provozu PLZEŇ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizace sekce - Linky, vzhledem ke změnám od 1.9.2016.
13.8.2016
Karta trolejbus. provozu ČESKÉ BUDĚJOVICE I.
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta s informacemi o prvním trolejbusovém provozu v Českých Budějovicích 1948 - 1971.
10.8.2016
Karta trolejbusového provozu TEPLICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta se stručnými informacemi o trolejbusovém provozu v Teplicích.
24.7.2016
Seznam trolejbusových provozů SLOVINSKO
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Seznam trolejbusových provozů ve Slovinsku, řazený dle vzniku, se stručným popisem vývoje.
31.5.2016 ÚVOD ÚVODNÍ ČÁST
Upraven přehled nejbližších trolejbusových akcí (přidán Salzburg a Banská Bystrica).
26.5.2016 ÚVOD ÚVODNÍ ČÁST
Upraven přehled nejbližších trolejbusových akcí (přidány Strašice, Teplice, Prešov).
17.5.2016
Karta trolejbusového provozu MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Upravena "Aktualita" s informacemi o oslavách Zahájení lázeňské sezóny,
přidáno několik fotografií z jízd historických autobusů a trolejbusu.
12.5.2016 ÚVOD ÚVODNÍ ČÁST
Upraven přehled nejbližších trolejbusových akcí (přidáno České Budějovice).
11.5.2016
Karta trolejbusového provozu MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidána "Aktualita" s pozvánkou na Jízdy historických vozidel MHD 14. a 15.5.2016 během akce Zahájení lázeňské sezóny, celkově upraven a doplněn text v sekci "Základní informace"
jako reakce na (snad) konečné odvrácení likvidačních tlaků díky rozhodnutí vedení města:
Zachovat a začít opět rozvíjet trolejbusovou dopravu v Mariánských Lázních!
5.5.2016
Karta trolejbusového provozu ČESKÉ BUDĚJOVICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidána "Aktualita" s pozvánkou na Den otevřených dveří v areálech DPMČB, celkově upraven
a doplněn text v sekci "Základní informace", přidány nové odkazy na související weby.
30.4.2016
Karta trolejbusového provozu PARDUBICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidána "Aktualita" s informací o probíhající akci spolku PSHŽD
spojená s jízdami historických trolejbusů - Škoda 9TrHT a Škoda Sanos 200Tr.
26.4.2016
Karta trolejbusového provozu ZLÍN
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidána "Aktualita" s informací o blížícím se termínu Dne otevřených dveří ve vozovně DSZO.
9.4.2016
Karta trolejbusového provozu PLZEŇ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizován text se základními informacemi, protože: Oslavy 75let plzeňských trolejbusů se blíží!
29.3.2016
Karta trolejbusového provozu OSTRAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizace seznamu linek a úvodního textu vlivem nedávného otevření nové trati na Hranečník.
6.3.2016
Karta trolejbusového provozu BRNO
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta se stručnými informacemi o největším trolejbusovém provozu v ČR - v Brně.
2.3.2016
Karta trolejbusového provozu MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta se stručnými informacemi o trolejbusovém provozu v Mariánských Lázních,
který je bezprostředně ohrožen likvidací!
15.2.2016
Karta trolejbusového provozu ZLÍN
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta se stručnými informacemi o trolejbusovém provozu ve Zlíně.
14.2.2016
Karta trolejbusového provozu ÚSTÍ NAD LABEM
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizován stav vozového parku (vyřazení 15Tr a nové 28Tr), nové odkazy na související weby. Přidáno několik snímků z předposledního provozního dne 15Tr02/6 č. 524.
5.2.2016
Karta trolejbusového provozu CHOMUTOV-JIRKOV
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Vloženy výsledky ankety Chomutovského deníku (již bylo ukončeno hlasování).
30.1.2016
Karta trolejbusového provozu OSTRAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizace stavu vozového parku vzhledem k vyřazení dvojice trolejbusů 15Tr.
16.1.2016
Karta trolejbusového provozu CHOMUTOV-JIRKOV
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Do přehledu dalších článků přidány nové zprávy z tisku.
6.1.2016
Karta trolejbusového provozu CHOMUTOV-JIRKOV
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizace stránky vzhledem k vypjaté situace kolem další BUDOUCNOSTI trolejbusové dopravy.
2.1.2016
Seznam trolejbusových provozů BULHARSKO
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Upravený seznam a přidána část textu pod ním, vzhledem k nedávnému zániku dvou provozů (!)
29.12.2015
Seznam trolejbusových provozů RAKOUSKO
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Seznam trolejbusových provozů v Rakousku, řazený dle jejich vzniku, se stručným popisem vývoje.
27.12.2015
Karta trolejbusového provozu PLZEŇ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Aktualizován stav vozového parku vzhledem k nedávnému vyřazení několika vozů 14TrM
a příchodu jejich náhrady - 26Tr.
26.12.2015
Historie trolejbusů MOST - LITVÍNOV
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Podrobně zpracovaná historie mostecko-litvínovského trolejbusového provozu.
26.12.2015
Karta trolejbusového provozu MOST - LITVÍNOV
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Přidán odkaz na zpracovanou stránku s historií mostecko-litvínovského trolejbusového provozu.
21.12.2015
Karta trolejbusového provozu DĚČÍN
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta se stručnými informacemi o trolejbusovém provozu v Děčíně.
28.10.2015
Karta trolejbusového provozu PLZEŇ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta se stručnými informacemi o trolejbusovém provozu v Plzni.
17.10.2015
Karta trolejbusového provozu CHOMUTOV-JIRKOV
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta se stručnými informacemi o trolejbusovém provozu v Chomutově-Jirkově.
15.10.2015
Karta trolejbusového provozu PRAHA (1936-1972)
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta se stručnými informacemi o bývalém trolejbusovém provozu v Praze.
14.10.2015
Karta trolejbusového provozu PARDUBICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta se stručnými informacemi o trolejbusovém provozu v Pardubicích.
8.10.2015
Karta trolejbusového provozu JIHLAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta se stručnými informacemi o trolejbusovém provozu v Jihlavě.
3.10.2015
Karta trolejbusového provozu OPAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta se stručnými informacemi o trolejbusovém provozu v Opavě.
9.8.2015
Karta trolejbusového provozu OSTRAVA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta se stručnými informacemi o trolejbusovém provozu v Ostravě.
21.7.2015
Karta trolejbusového provozu MOST - LITVÍNOV
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta se stručnými informacemi o zaniklém trolejbusovém provozu v Mostě-Litvínově.
5.7.2015
Karta trolejbusového provozu ČESKÉ BUDĚJOVICE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta se stručnými informacemi o trolejbusovém provozu v Českých Budějovicích.
1.7.2015
Karta trolejbusového provozu ÚSTÍ NAD LABEM
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta se stručnými informacemi o trolejbusovém provozu ve severočeském Ústí nad Labem.
25.6.2015
Karta trolejbusového provozu HRADEC KRÁLOVÉ
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Karta se stručnými informacemi o trolejbusovém provozu ve východočeském Hradci Králové.
28.1.2015
Seznam trolejbusových provozů ESTONSKO
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Seznam trolejbusových provozů v Estonsku, řazený dle jejich vzniku, se stručným popisem vývoje.
27.1.2015
Seznam trolejbusových provozů DÁNSKO
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Seznam trolejbusových provozů v Dánsku, řazený dle jejich vzniku, se stručným popisem vývoje.
26.1.2015
Seznam trolejbusových provozů BULHARSKO
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Seznam trolejbusových provozů v Bulharsku, řazený dle jejich vzniku, se stručným popisem vývoje.
25.1.2015
Seznam trolejbusových provozů BĚLORUSKO
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Seznam trolejbusových provozů v Bělorusku, řazený dle jejich vzniku, se stručným popisem vývoje.
24.1.2015
Seznam trolejbusových provozů MAĎARSKO
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Seznam trolejbusových provozů v Maďarsku, řazený dle jejich vzniku, se stručným popisem vývoje.
23.1.2015
Seznam TB-provozů BOSNA A HERCEGOVINA
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Seznam provozů v Bosně a Hercegovině, řazený dle jejich vzniku, se stručným popisem vývoje.
22.1.2015
Seznam trolejbusových provozů POLSKO
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Seznam trolejbusových provozů v Polsku, řazený dle jejich vzniku, se stručným popisem vývoje.
21.1.2015
Seznam trolejbusových provozů BELGIE
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Seznam trolejbusových provozů v Belgii, řazený dle jejich vzniku, se stručným popisem vývoje.
20.1.2015 HLAVNÍ STRANA ÚVODNÍ ČÁST
Zcela nový vzhled úvodní části stránek Československé trolejbusy.
Rozčlenění na 3 nosné části.
20.1.2015 TROLEJBUSOVÉ PROVOZY - ÚVOD TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Úvodní strana této části se stručným popisem obsahu.
20.1.2015 AKTUÁLNÍ STAV TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Stránka s aktuálním stavem počtu trolejbusových provozů celosvětově a v zemích světadílů.
20.1.2015 Seznam trolejbusových provozů ČESKÁ REPUBLIKA TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Seznam trolejbusových provozů v České republice, řazený dle vzniku, se stručným popisem vývoje.
20.1.2015
Seznam trolejbusových provozů SLOVENSKO
TROLEJBUSOVÉ PROVOZY
Seznam trolejbusových provozů na Slovensku, řazený dle vzniku, se stručným popisem vývoje.


Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 10.9.2023