Základní popis stránky Plná verze této stránky
ČESKOSLOVENSKÉ TROLEJBUSY - HLAVNÍ STRANA

Vítejte na stránkách zasvěcených trolejbusům, zejména československým...

Nejnovější  A K T U A L I Z A C E   S T R Á N E K  proběhla 1.5.2022.

Web věnující se obsáhle tématu trolejbusů,
členěný do tří základních částí:


T R O L E J B U S Y zahrnující (prozatím jen)
aktuální i archivní události kolem
trolejbusové dopravy na území
býv. Československa i v zahraničí.


ATLAS TROLEJBUSŮ
se bude věnovat přehledu výrobců vozidel
a jednotlivým typům trolejbusů,
provozovaných na území Československa, jejich popis a seznamy u provozovatelů.
Stránky této části se nachází v přípravě.


TROLEJBUSOVÉ PROVOZY představují především česká a slovenská města, kde trolejbusy jsou nebo v minulosti byly součástí MHD. Každý provoz má svoji "kartu" s přehledně uspořádánými základními informacemi o linkách, vozovém parku atd.
Doplňkem jsou seznamy trolejbusových provozů také v jiných vybraných státech.


Ke snadnější orientaci poslouží Mapa stránek,
obsahující také interní Vyhledávač.
Seznam nejnovějších úprav stránek
se nachází po záložkou Aktualizace.
Děkujeme za Váš zájem, návštěvu
i sdílení odkazů na tyto webové stránky.
Upozornění: Stránky jsou v postupné výstavbě,
témata se nalézají v přípravě a některá zatím nejsou podrobně zpracována.

Děkujeme za pochopení.

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova

________________________________________________________________________________