Stránka přinášející odkazy na dochované fragmenty stránek www.mosteckamhd.unas.cz,

jejichž úvodní stránka již není dostupná, a proto dostupnost dalších částí tohoto webu je obtížná.

Za účelem možnosti procházet jednotlivými dochovanými částmi webu byla zřízena tato stránka,

sloužící tak jako určitý rozcestník pro zájemce o jeho pěkně zpracovaný a poutavý obsah.