Základní popis stránky Plná verze této stránky

Popis - Vývoj mariánskolázeňských trolejbusových linek

Při procházení této stránky doporučujeme otevřít si také Schémata linkového vedení
vázaná na jednotlivá provozní období.


Číslo Popis          Více...
   Prvá trolejbusová linka (zavedená v celé délce tratě č. 1), zajišťující spojení
Nádraží s centrem města, zde zakončená objezdem po Lázeňském okruhu.
Až do roku 1962 označena jen směrovými tabulkami.
Zrušena v roce 1984 a v plné délce nahrazena linkou 5.
Vývoj chronologicky
27.4.1952 N Spuštění dopravy na lince v rámci zahájení trolejbusového provozu.
7.1.1962 Jo Zavedení číselného označení linek - přidělení čísla 1.
1977-78

 
(X)

 


 
Dočasné přerušení provozu na lince z důvodu výluky tratě č. 1 od Úšovické křižovatky do centra města během rekonstrukce trolejbusové sítě. Nahrazena výlukovou linkou 4
v úseku Nádraží - Úšovická křižovatka, ve zbývající trase autobusy (linka A).
1.10.1984 X Zrušení linky - plná náhrada linkou 5 v celé délce trasy.
Průběh trasy v roce
1952 Nádraží - Klas - Úšovická křižovatka - Šumava - Knihovna - Pošta - Excelsior -
Národní výbor - Stalinovo náměstí - Křížový pramen - Gottwaldovo náměstí

Gottwaldovo náměstí - Casino - Čedok - Cristal - Slovan - Chebská -
Úšovická křižovatka - Nákladní - Nákladní, Zelenina - Nádraží
1960 Nádraží - Hamrnická - Úšovická - Šumava - Knihovna - Cristal - Turista -
Městský národní výbor - Stalinovo náměstí - Státní lázně - Gottwaldovo náměstí

Gottwaldovo nám. - Turista - Cristal - Slovan - Šumava -
Úšovická - Hamrnická - Husova - Nádraží
1972 Nádraží - Klas - Úšovická křižovatka - Šumava - Knihovna - Pošta-Fontána - Čedok -
Městský národní výbor - Mírové náměstí - Křížový pramen - Gottwaldovo náměstí

Gottwaldovo náměstí - Casino - Čedok - Cristal - Slovan - Haná -
Úšovická křižovatka - Nákladní - Nákladní, Zelenina - Nádraží

   Zřízena při otevření úšovické větve jako nástupce do té doby sem vedené linky autobusů. Prodlužována postupně, nejprve se zprovozněním trati č. 3 až před DP, později odtud po trase č. 4 až k Antoníčkově prameni. Na opačném konci se linka 2 otáčí u Lesního pramene a při výluce zdejší trati pak na Mírovém náměstí.
V závěru existence se zkracuje ke křižovatce U Hodin (k City Service).
Zrušena během útlumu trolejbusové dopravy r. 2001.

Vývoj chronologicky
1960 N Zavedení linky, obracení na točně Kovárna.
7.1.1962
 
P
Jo
Prodloužení na smyčku Dopravní podnik.
Zavedení číselného označení linek - přidělení čísla 2.
2.3.1973 P Další prodloužení - od DP k Antoníčkovu prameni.
1977
 
Zz
 
Změna trasy z důvodu dlouhodobé uzavírky trati k Lesnímu prameni.
Pravděpodobně otáčení po Lázeňském okruhu.
1977-78
 
(X)
 
Dočasné přerušení provozu (jako u l. 1), nahrazení linkou 4 v úseku Antoníčkův pramen - Úšovická křižovatka, ve zbývajícím úseku autobusovou linkou A (1977/78) a B (1978)
1979 K Zkrácení linky, v centru obracení na dočasně zřízené točně Mírové náměstí.
1986 P Znovuzprovoznění trati č. 2 - prodloužení linky zpět k Lesnímu prameni.
20.4.1994
 
(X)
 
Přerušení provozu na lince, z důvodu uzavření trati č. 2,
způsobené sesutím domu v Třebízského ulici.
1.5.1994
 
(Xx)
K
Obnovení ve zkrácené trase,
otáčení na smyčce Taxislužba.
29.8.1995 P Opětné prodloužení na původní konečnou.
20.3.1996
 
K
 
Trvalé zkrácení na křižovatku U Hodin. Obracení objezdem od Cristalu po Hlavní třídě
a zpět po Masarykově třídě při užití spojovacího oblouku u City Service.
6.1.2001 X Zrušení linky vlivem útlumu trolejbusového provozu. V celé délce trasy pokryta linkou 3.
Průběh trasy v roce
1972 Úšovice, Dopravní podnik - Úšovice, sídliště - Úšovice, U kovárny -
Úšovice, U lékárny - Úšovická křižovatka - Šumava - Knihovna - Pošta - Excelsior -
Městský národní výbor - Evropa - Lesní pramen

Lesní pramen - Horník - Mléčná jídelna - Čedok - Cristal - Slovan -
Haná - Úšovická křižovatka - Úšovice, U lékárny - Úšovice, U kovárny -
Úšovice, sídliště - Úšovice, Dopravní podnik
1974 Úšovice, Antoníčkův pramen - Úšovice, Dopravní podnik - Úšovice, sídliště -
Úšovice, U kovárny - Úšovice, U lékárny - Úšovická křižovatka - Šumava - Knihovna -
Pošta - Excelsior - Městský národní výbor - Evropa - Lesní pramen

Lesní pramen - Horník - Mléčná jídelna - Čedok - Cristal - Slovan -
Haná - Úšovická křižovatka - Úšovice, U lékárny - Úšovice, U kovárny -
Úšovice, sídliště - Úšovice, Dopravní podnik - Úšovice, Antoníčkův pramen
1981 Úšovice, Antoníčkův pramen - Úšovice, Dopravní podnik - Úšovice, sídliště -
Úšovice, U kovárny - Úšovice, U lékárny - Úšovická křižovatka - Šumava - Knihovna -
Pošta - Excelsior - Městský národní výbor - Mírové náměstí

Mírové náměstí - Mléčná jídelna - Čedok - Cristal - Slovan -
Haná - Úšovická křižovatka - Úšovice, U lékárny - Úšovice, U kovárny -
Úšovice, sídliště - Úšovice, Dopravní podnik - Úšovice, Antoníčkův pramen
1991 Antoníčkův pramen - Dopravní podnik - Sídliště - Kovárna -
Lékárna - Úšovická křižovatka - ČSAD - Knihovna - Pošta -
Centrum MHD - Městský národní výbor - Evropa - Lesní pramen

Lesní pramen - Horník - Mléčná jídelna - Centrum MHD -
Cristal - Slovan - Haná - Úšovická křižovatka - Lékárna - Kovárna -
Škola - Sídliště - Dopravní podnik - Antoníčkův pramen
2000 Antoníčkův pramen - Dopravní podnik - Sídliště - Kovárna - Lékárna -
Úšovická křižovatka - Chebská křižovatka - Knihovna - Pošta - Centrum

City Service - Cristal - Slovan - Haná - Úšovická křižovatka - Lékárna -
Kovárna - Škola - Sídliště - Dopravní podnik - Antoníčkův pramen


   V centru města v sobě spojila trasy linek 1 a 2. Vedena z Úšovic na Mírové náměstí,
odtud po Lázeňském okruhu na křižovatku U Hodin a zpět do Úšovic.
V této podobě jezdí prakticky dodnes.


Vývoj chronologicky
1.9.1973 N Zavedení linky.
1977-78


(X)


Dočasné přerušení provozu (z důvodu jako u l. 1) a nahrazení v úseku
Antoníčkův pramen - Úšovická křižovatka výlukovou linkou 4,
ve zbytku náhradní autobusovou dopravou (l. A, B).
20.3.1996

Zp

Převedení z Hlavní třídy (v úseku křižovatka U Hodin - Cristal)
na novou trať č. 7 na Masarykově třídě.
6.9.-3.11.2008

(X)

Dočasné přerušení provozu z důvodu úplné uzavírky Hlavní třídy v jedné z fází její rekonstrukce mezi Úšovickou a Chebskou křižovatkou. Posílení výpravy na lince 7.
16.1.2010 Jr Provoz pouze v pracovní dny (v ostatním čase nahrazení linkou 7).
4.11.2014

(K)
 
Dočasné zkrácení linky na obratiště City Service z důvodu neprůjezdnosti Nehrovy (součast blokového objezdu Lázeňský okruh), uzavřené po požáru hotelu Rozkvět.
2/2015 (Kx) Ukončení výluky, obnovení provozu linky po Lázeňském okruhu
7.-10.4.2015

(K)

Opětovné dočasné zkrácení po křižovatku U Hodin a obracení na točně City Service
z důvodu další uzavírky Nehrovy ul. v čase celkové demolice zbytku budovy Rozkvětu.
Průběh trasy v roce
1974 Úšovice, Antoníčkův pramen - Úšovice, Dopravní podnik - Úšovice, sídliště -
Úšovice, U kovárny - Úšovice, U lékárny - Úšovická křižovatka - Šumava - Knihovna - Pošta - Excelsior - Městský národní výbor - Mírové náměstí - Křížový pramen - Gottwaldovo náměstí

Gottwaldovo náměstí - Casino - Čedok - Cristal - Slovan -
Haná - Úšovická křižovatka - Úšovice, U lékárny - Úšovice, U kovárny -
Úšovice, sídliště - Úšovice, Dopravní podnik - Úšovice, Antoníčkův pramen
1991 Antoníčkův pramen - Dopravní podnik - Sídliště - Kovárna - Lékárna -
Úšovická křižovatka - ČSAD - Knihovna - Pošta - Taxislužba -
Městský národní výbor - Mírové náměstí - Křížový pramen - Goethovo náměstí

Goethovo náměstí - Čedok - Cristal - Slovan - Haná - Úšovická křižovatka -
Lékárna - Kovárna - Škola - Sídliště - Dopravní podnik - Antoníčkův pramen
2000 Antoníčkův pramen - Dopravní podnik - Sídliště - Kovárna - Lékárna -
Úšovická křižovatka - Chebská křižovatka - Knihovna - Pošta - Centrum -
Městský úřad - Mírové náměstí - Kolonáda - Goethovo náměstí

Goethovo náměstí - City Service - Cristal - Slovan - Chebská křižovatka - Úšovická křižovatka -
Lékárna - Kovárna - Škola - Sídliště - Dopravní podnik - Antoníčkův pramen
2013 Antoníčkův pramen - Dopravní podnik - Sídliště - Kovárna - Lékárna - Úšovická křižovatka -
Chebská křižovatka - Knihovna - Pošta - Centrum - Městský úřad - Mírové náměstí - Kolonáda

Kolonáda - Goethovo náměstí - City Service - Cristal - Slovan -
Chebská křižovatka - Úšovická křižovatka - Lékárna - Kovárna -
Škola - Sídliště - Dopravní podnik - Antoníčkův pramen
Výluka Rozkvět Antoníčkův pramen - Dopravní podnik - Sídliště - Kovárna - Lékárna -
Úšovická křižovatka - Chebská křižovatka - Knihovna - Pošta - Centrum

City Service - Cristal - Slovan - Chebská křižovatka - Úšovická křižovatka -
Lékárna - Kovárna - Škola - Sídliště - Dopravní podnik - Antoníčkův pramen

Platnost: 4.11.2014 - 2/2015;  7.-10.4.2015


   Poprvé vozy s tímto označením jezdí v trase Antoníčkův pramen - Nádraží
při uzavírce trati č. 1, kdy je trolejbusová doprava do centra města přerušena.
Po dobu této výluky operuje ve městě jako jediná linka trolejbusů, ostatní jsou nahrazeny autobusy.

   Nastálo se linka otevírá se zahájením provozu na trati č. 5 na Panská pole.
Od Nádraží je vedena společně po trase linky 1, avšak v centru ukončená
na smyčce Mírové náměstí. Zrušena záhy r. 1984 a nahrazena linkou 5 v celé délce.
Obnovena v 90. letech a zrušena úplně při útlumu trolejbusové dopravy r. 2001.


Vývoj chronologicky
1977-78

 
(N)

 
Prvé použití čísla 4 pro výlukovou linku, zajišťující spojení mezi Nádražím a Úšovicemi
s přestupem na náhradní autobusovou dopravu na Úšovické křižovatce. Nahrazuje části tras linek 1 a 2, které jsou mimo provoz z důvodu uzavírky tratí v centru.
1980
 
N
 
Zahájení provozu společně s otevřením trati na Panská pole.
Obracení na smyčce Mírové náměstí.
1.10.1984 X Zastavení provozu, pokryta linkou 5.
1.5.1994 N Obnovení ve zkrácené trase - obracení na smyčce Taxislužba.
29.8.1995 P Prodloužení na smyčku Lesní pramen z důvodu zrušení smyčky Taxislužba.
20.3.1996 K Zkrácení po # U Hodin, obracení na spojovacím oblouku City Service (jako l. 2).
6.1.2001 X Zrušení linky vlivem útlumu trolejbusového provozu (v celé délce trasy pokryta l. 5).
Průběh trasy v roce
1977 Úšovice, Antoníčkův pramen - Úšovice, Dopravní podnik - Úšovice, sídliště -
Úšovice, U kovárny - Úšovice, U lékárny - Úšovická křižovatka - Nákladní -
Nákladní, Zelenina - Nádraží

Nádraží - Klas - Úšovická křižovatka - Úšovice, U lékárny - Úšovice, U kovárny -
Úšovice, sídliště - Úšovice, Dopravní podnik - Úšovice, Antoníčkův pramen
1981 Panská pole - Nádraží - Klas - Úšovická křižovatka - Šumava -
Knihovna - Pošta-Fontána - Čedok - Městský národní výbor - Mírové náměstí

Mírové náměstí - Mléčná jídelna - Čedok - Cristal - Slovan - Haná -
Úšovická křižovatka - Klas - Nádraží - Husova - Panská pole
2000 Panská pole - Nádraží - Klas - Úšovická - Chebská křižovatka - Knihovna - Pošta - Centrum

City Service - Cristal - Slovan - Haná - Úšovická - Klas - Nádraží - Husova - Panská pole
   Prakticky prodloužená podoba linky 1 (oproti ní navíc obsluhující úsek
od Nádraží na Panská pole), otevřená současně s dokončením této trati.
Roku 1984 přebírá veškerou přepravu v relaci Panská pole - Nádraží - Lázeňská zóna (za zrušené linky 1 a 4) a tuto funkci plní dodnes.
Vývoj chronologicky
1980 N Zavedení linky, v centru obracení po Lázeňském okruhu.
1.10.1984 Jr Nahrazení linek 1 a 4 v plné délce.
20.3.1996 Zp Přeložení trasy od křižovatky U Hodin po Cristal na novou trať č. 7 na Masarykově tř.
8-11/2007

K

Dočasné zkrácení linky na točnu Nádraží kvůli uzavírce Husovy třídy během
její rekonstrukce, která zapřičiní nemožnost otáčení na konečné Panská pole.
6.9.-3.11.2008

(X)

Dočasné přerušení provozu z důvodu úplné uzavírky Hlavní třídy v jedné z fází její rekonstrukce mezi Úšovickou a Chebskou křižovatkou. Posílení výpravy na lince 7.
16.1.2010 Jr Omezení provozu jen na pracovní dny (v jiné době suplována l. 7 v upravené trase).
14.2.2012

(Zp)

Kvůli celkové uzavírce Nádražního náměstí (vlivem pokročilé fáze jeho rekonstrukce) odklon linky na objízdnou trasu obousměrně po Nákladní ulici.
6.7.2012

(Zpx)

Otevření Nádražního náměstí po dokončení jeho rekonstrukce -
obnovení provozu trolejbusů mezi Klasem a Nádražím ve běžné trase.
4.11.2014(Zp)Dočasná změna průběhu linky v horní části centra z důvodu neprůjezdnosti
Nehrovy ulice (součast blokového objezdu Lázeňský okruh), uzavřené po požáru hotelu Rozkvět. Náhradní trasa vedena ulicemi Fibichovo a Ibsenovo.
Zastávka Mírové náměstí není obsluhována.
1.2.2015
Jr(Zpx)
Obnovení celotýdenního provozu linky, o volných dnech však vedena
jen jednosměrně v části trasy. Jezdí mezi zastávkami City Service - Nádraží,
zbytek trasy tj. Nádraží - Kolonáda - City Service vozy jezdí formálně pod č. 7.
Výsledné spoje kombinují linky 5 a 7 a jsou proloženy mezi intervaly l. 7.
Ukončení výluky Nehrovy, vrácení linky do stálé trasy přes zastávku Mírové náměstí.
7.-10.4.2015

(Zp)

Krátkodobé navrácení výlukového stavu (platného od 11/2014) kvůli uzavírce
Nehrovy ulice, vynucené celkovou demolicí zbytku budovy bývalého hotelu Rozkvět.
Průběh trasy v roce
1981 Panská pole - Nádraží - Klas - Úšovická křižovatka - Šumava - Knihovna - Pošta-Fontána -
Čedok - Městský národní výbor - Mírové náměstí - Kolonáda - Gottwaldovo náměstí

Gottwaldovo náměstí - Casino - Čedok - Cristal - Slovan - Haná -
Úšovická křižovatka - Klas - Nádraží - Husova - Panská pole
1991 Panská pole - Nádraží - Klas - Úšovická - ČSAD - Knihovna - Pošta -
Čedok - Městský národní výbor - Mírové náměstí - Kolonáda - Goethovo náměstí

Goethovo náměstí - Casino - Čedok - Cristal - Slovan - Haná -
Úšovická - Klas - Nádraží - Husova - Panská pole
2000 Panská pole - Nádraží - Klas - Úšovická - Chebská křižovatka - Knihovna - Pošta -
Centrum - Městský úřad - Mírové náměstí - Kolonáda - Goethovo náměstí

Goethovo náměstí - City Service - Cristal - Slovan - Chebská křižovatka -
Úšovická - Klas - Nádraží - Husova - Panská pole
2013 Panská pole - Nádraží - Klas - Úšovická křižovatka - Chebská křižovatka -
Knihovna - Pošta - Centrum - Městský úřad - Mírové náměstí - Kolonáda

Kolonáda - Goethovo náměstí - City Service - Cristal - Slovan - Chebská křižovatka -
Úšovická křižovatka - Klas - Nádraží - Husova - Panská pole
Výluka Rozkvět Panská pole - Nádraží - Klas - Úšovická křižovatka - Chebská křižovatka -
Knihovna - Pošta - Centrum - Městský úřad - Mírové náměstí - Kolonáda

Kolonáda - Goethovo náměstí - City Service - Cristal - Slovan - Chebská křižovatka -
Úšovická křižovatka - Klas - Nádraží - Husova - Panská pole

Platnost: 4.11.2014 - 2/2015;  7.-10.4.2015
od 1.2.
2015
volné dny
Nádraží - Husova - Chebská - Knihovna - Pošta - Centrum - Městský úřad -
Mírové náměstí - Kolonáda - Goethovo náměstí - City Service (vůz označen jako linka 7)

City Service - Cristal - Slovan - Chebská křižovatka - Úšovická křižovatka - Klas - Nádraží
(vůz označen jako linka 5)
   Dnes meziměstská trolejbusová linka, mající svůj počátek blízko křižovatky U Hodin
a z Chebské # mířící po trati č. 6 za hranice města do Velké Hleďsebe a Klimentova.
V současné době jeden ranní spoj pokračuje ze zastávky Centrum po Lázeňském okruhu na Kolonádu a dále k City Service, v průběhu trasy není zanesen.
Vývoj chronologicky
29.9.1984 N Slavnostní zahájení provozu, v centru obracení na smyčce Taxislužba.
1.5.1994
 
Jo
 
Z důvodu odtržení Velké Hleďsebe od Mariánských Lázní přeznačení na CH 417 010
a zavedení jízdného dle zvláštního tarifu.
29.8.1995
 
P
 
Prodloužení k Lesnímu prameni z důvodu zrušení smyčky Taxislužba
(počátek úprav Masarykovy třídy).
1.9.1995 Jo Přeznačení zpět na číslo 6.
20.3.1996
 
K
 
Zkrácení zpět po křižovatku U Hodin.
Obracení přes spojovací oblouk City Service.
10/2005 - 31.5.2006 NAD
 
Vlivem rekonstrukce Chebské třídy přerušení trolejbusového provozu na lince 6, zavedena náhradní autobusová doprava.
1.9.2006

 
Zpč

 
Po výstavbě supermarketu Kaufland na Chebské zavedení vybraných spojů zajíždějících do jeho těsné blízkosti (bez instalace vrchního vedení, tj. pomocí dieselagregátu). Z nedostatku dvousilových trolejbusů, o víkendu autobusový provoz.
16.1.2010
 
Jr
 
Omezení provozu jen na pracovní dny
(o víkendu nahrazení autobusovou linkou 16, navíc zajíždějící do Lázní Kynžvart).
2009


NAD


Několikaměsíční výluka Chebské třídy kvůli opravě železničního viaduktu
u Velké Hleďsebe Přerušení trolejbusového provozu na lince 6, zavedena náhradní autobusová doprava linka 6X resp. X6 objíždějící uzavírku přes Hamrníky a Drmoul.
17.11.2011 Zpč Obsluha zastávky TESCO vybranými spoji.
1.2.2015 Zpč Linka přestává zajíždět do zastávky TESCO.
Průběh trasy v roce
1984 Taxislužba - Cristal - Slovan - Chebská -
Velká Hleďsebe, statek - Velká Hleďsebe, Růžek

Velká Hleďsebe, Růžek - Klimentov - Klimentov, sídliště - Velká Hleďsebe, statek -
Chebská - Knihovna - Pošta - Taxislužba
1991 Centrum MHD - Cristal - Slovan - Chebská -
Velká Hleďsebe, statek - Velká Hleďsebe, Růžek

Velká Hleďsebe, Růžek - Klimentov - Klimentov, sídliště - Velká Hleďsebe, statek -
Chebská - Knihovna - Pošta - Centrum MHD
2000 City Service - Cristal - Slovan - Chebská -
Velká Hleďsebe, statek - Velká Hleďsebe, Růžek

Velká Hleďsebe, Růžek - Klimentov - Klimentov, sídliště - Velká Hleďsebe, statek -
Chebská - Knihovna - Pošta - Centrum
2013 City Service - Cristal - Slovan - Chebská - (Kaufland) - (TESCO) -
Velká Hleďsebe, Prádelna - Růžek - Klimentov

Klimentov - Klimentov, sídliště - Velká Hleďsebe, Prádelna -
(TESCO) - (Kaufland) - Chebská - Knihovna - Pošta - Centrum
2015 City Service - Cristal - Slovan - Chebská - (Kaufland) -
Velká Hleďsebe, Prádelna - Velká Hleďsebe, Růžek - Klimentov

Klimentov - Klimentov, sídliště - Velká Hleďsebe, Prádelna -
(Kaufland) - Chebská - Knihovna - Pošta - Centrum
Pozn.: Zastávky vysázené v textu kurzívou leží mimo traťové úseky opatřené trolejovým vedením
     a obsluhují je jen vozy s pomocným pohonem.
     Názvy uzavřené v textu (do závorek) značí, že danou zastávkou projíždí jen vybrané spoje.
   Trolejbusová linka zavedená roku 2007 po zakoupení dvousilových trolejbusů,
využívající jejich pomocného pohonu pro pravidelné pojíždění úseků nevybavených trolejovým vedením (část Husovy třídy, Kaufland, Koliba).
   Prvotní trasa modifikuje původní vedení linky 9, kterou linka 7 nahrazuje.
   Od Antoníčkova pramene sleduje trasu linky 3 až na Úšovickou #, odtud
s l. 5 k Nádraží a Husovo třídou. Dále díky dieselagregátu po její nezatrolejované části k Chebské, (část spojů se závlekem ke Kauflandu). Pod trakčním vedením
až na Goethovo náměstí. Několik spojů odtud v zimním období jezdí, opět díky pomocnému pohonu, k dolní stanici kabinkové lanové dráhy - zastávka Koliba,
kde se také nalézá středisko zimních sportů se sjezdovkou. Linka se z centra vrací opět přes Chebskou (Kaufland), Panská pole a Nádraží na Úšovickou křižovatku
a odtud k Antoníčkově prameni.
   Druhé období přichází po úpravě linkového vedení roku 2010, kdy trasa prakticky zůstává, ruší se ale zajíždění ke Kolibě. Ve volných dnech pak linka 7 zajišťuje veškerý rozsah trolejbusového provozu a nahrazuje linky 3 a 5.
   Po další úpravě v roce 2015 jsou do provozu o volných dnech vloženy spoje
jedoucí částečně jako linka 7 a od City Service pak jako linka 5 k Nádraží.
Vývoj chronologicky
26.2.2007 N Zavedení linky, včetně vybraných spojů obsluhujících zastávku Koliba, lanovka.
8-11/2007

Zp

Změna vedení linky v oblasti Panských polí z důvodu uzavírky Husovy třídy,
(kde probíhala celková rekonstrukce).
6.9.-3.11.2008

(Jr)

Posílení výpravy za spoje dočasně zrušených linek 3, 5 a 9 z důvodu úplné uzavírky Hlavní třídy v jedné z fází její rekonstrukce mezi Úšovickou a Chebskou křižovatkou.
16.1.2010

Jr
Zpč
Rozšíření provozu, o volných dnech nahrazuje linky 3 a 5.
Zrušení zajíždění vybraných spojů ke Kolibě.
17.11.2011 Zpč Obsluha zastávky TESCO vybranými spoji.
14.2.2012

(Zp)

Kvůli celkové uzavírce Nádražního náměstí (vlivem pokročilé fáze jeho rekonstrukce) odklon linky na objízdnou trasu obousměrně po Nákladní ulici.
6.7.2012

(Zpx)

Otevření Nádražního náměstí po dokončení jeho rekonstrukce -
obnovení provozu trolejbusů mezi Klasem a Nádražím ve běžné trase.
4.11.2014(Zp)Dočasná změna průběhu linky v horní části centra z důvodu neprůjezdnosti Nehrovy
(součast blokového objezdu Lázeňský okruh), uzavřené po požáru hotelu Rozkvět. Náhradní trasa vedena ulicemi Fibichovo a Ibsenovo.
Zastávka Mírové náměstí není obsluhována.
1.2.2015(Zpx)
Jr

Zpč
Skončení uzavírky Nehrovy, navrácení linky do trasy přes zastávku Mírové náměstí.
Rozšíření provozu o volných dnech, spoje kombinují trasy linek 5 a 7
(ve své trase jedou střídavě pod jejich čísly).
Zrušení obsluhy zastávky TESCO.
7.-10.4.2015

(Zp)

Krátkodobé navrácení výlukového stavu (platného od 11/2014) kvůli uzavírce Nehrovy, vynucené celkovou demolicí zbytku budovy býv. hotelu Rozkvět.
2015 - 2016


(Zp)


Dlouhodobá rekonstrukce Palackého třídy v Úšovicích mezi Kollárovo ulicí
a Kovárnou. O vybraných víkendech probíhají celkové uzavírky a linka 7 jezdí odklonem souběžnými ulicemi.
Průběh trasy v roce
2007 Antoníčkův pramen - Dopravní podnik - Sídliště - Kovárna - Lékárna - Úšovická - Klas -
Nádraží - Husova - Třešňovka - Kaufland - Chebská - Knihovna - Pošta - Centrum -
Městský úřad - Mírové náměstí - Kolonáda

Kolonáda - Goethovo náměstí - (Koliba, lanovka) - City service - Cristal - Slovan -
Chebská - Kaufland - Panská pole - Nádraží - Klas - Úšovická - Lékárna - Kovárna -
Škola - Sídliště - Dopravní podnik - Antoníčkův pramen
2013 Antoníčkův pramen - Dopravní podnik - Sídliště - Kovárna - Lékárna - Úšovická - Klas -
Nádraží - Husova - Třešňovka - (Kaufland) - (TESCO) - Chebská - Knihovna - Pošta -
Centrum - Městský úřad - Mírové náměstí - Kolonáda

Kolonáda - Goethovo náměstí - City service - Cristal - Slovan - Chebská -
(Kaufland) - (TESCO) - Panská pole - Nádraží - Klas - Úšovická - Lékárna -
Kovárna - Škola - Sídliště - Dopravní podnik - Antoníčkův pramen
Výluka Rozkvět Antoníčkův pramen - Dopravní podnik - Sídliště - Kovárna - Lékárna - Úšovická - Klas -
Nádraží - Husova - Třešňovka - (Kaufland) - (TESCO) - Chebská - Knihovna - Pošta -
Centrum - Městský úřad - Mírové náměstí - Kolonáda

Kolonáda - Goethovo náměstí - City service - Cristal - Slovan - Chebská -
(Kaufland) - (TESCO) - Panská pole - Nádraží - Klas - Úšovická - Lékárna -
Kovárna - Škola - Sídliště - Dopravní podnik - Antoníčkův pramen

Platnost: 4.11.2014 - 2/2015;  7.-10.4.2015
od 1.2.
2015
Antoníčkův pramen - Dopravní podnik - Sídliště - Kovárna - Lékárna - Úšovická - Klas -
Nádraží - Husova - Třešňovka - (Kaufland) - Chebská - Knihovna - Pošta - Centrum -
Městský úřad - Mírové náměstí - Kolonáda

Kolonáda - Goethovo náměstí - City service - Cristal - Slovan - Chebská -
(Kaufland) - Třešňovka - Panská pole - Nádraží - Klas - Úšovická - Lékárna -
Kovárna - Škola - Sídliště - Dopravní podnik - Antoníčkův pramen
Pozn.: Zastávky vysázené v textu kurzívou obsluhují jen vozy vybavené dieselagregátem.
     Názvy uzavřené v textu (do závorek) značí, že danou zastávkou projíždí jen vybrané spoje.


   Linka 9 (formálně autobusová) byla předchůdcem dnešní "duobusové" č. 7. Kombinovala trasy linek 3 a 5 (prakticky jezdila jako linka 3 se závlekem přes Nádraží
a Panská pole). Po zrušení tzv. nočního spoje N (r. 2001) zajišťovala také ve velmi omezené podobě (jen 2 spoje) provoz MHD v nočním období.
   Po zavedení linky 7 provoz značně zredukován, číslem 9 už jen formálně označeny vozy vyjíždějící, či zatahující z linky 5. Výjezd se uskutečňoval přes Antoníčkův pramen a odtud na Panská pole. Zatahující spoje končily u Dopravního podniku.


Vývoj chronologicky
1999 N Zavedení linky.
2001

Jr

Vložení dvojice spojů v nočním období jako velmi redukovaná náhrada
za noční trolejbus N.
26.2.2007
 
K
Jr
Omezení provozu jen na do trasy Antoníčkův pramen - Panská pole,
tj. jen spoje l. 5 vyjíždějící / zatahující do vozovny.
8-11/2007

K

Dočasné zkrácení linky k Nádraží z důvodu rekonstruované Husovy třídy,
která způsobuje nemožnost užít pro otáčení konečnou Panská pole.
16.1.2010 X Zrušení, nahrazení v plné délce linkou 7.
Průběh trasy v roce
2000 Antoníčkův pramen - Dopravní podnik - Sídliště - Kovárna - Lékárna - Úšovická -
Klas - Nádraží - Husova - Panská pole - Nádraží - Klas - Úšovická - Chebská křižovatka - Knihovna - Pošta - Centrum - Městský úřad - Mírové náměstí - Kolonáda - Goethovo náměstí -
City Service - Cristal - Slovan - Chebská křižovatka - Úšovická křižovatka - Lékárna - Kovárna -
Škola - Sídliště - Dopravní podnik - Antoníčkův pramen

Antoníčkův pramen - Dopravní podnik - Sídliště - Kovárna - Lékárna - Úšovická křižovatka - Chebská křižovatka - Knihovna - Pošta - Centrum - Městský úřad - Mírové náměstí - Kolonáda -
Goethovo náměstí - City Service - Cristal - Slovan - Chebská křižovatka - Úšovická - Klas -
Nádraží - Husova - Panská pole - Nádraží - Klas - Úšovická - Lékárna - Kovárna -
Škola - Sídliště - Dopravní podnik - Antoníčkův pramen
2008 Antoníčkův pramen - Dopravní podnik - Sídliště - Kovárna -
Lékárna - Úšovická - Klas - Nádraží - Husova - Panská pole

Panská pole - Nádraží - Klas - Úšovická - Lékárna - Kovárna -
Škola - Sídliště - Dopravní podnik (odtud přímo do vozovny)
   Noční trolejbusová linka, komplexně obsluhující území města a na Nádraží navazující na noční vlaky. Trasa vedla přes všechny konečné (kromě smyčky
Lesní pramen), provoz začínal kolem 22. hodiny a končil před 4. ranní. Rozsah postupně omezován a linka celkově zrušena roku 2001, částečně nahrazena l. 9.
Vývoj chronologicky
1.10.1984


N


Zavedení linky.
Během noci projíždění celé trolejbusové sítě (kromě trati k Lesnímu prameni),
tj. také do Velké Hleďsebe a Klimentova.
2.6.1994 Zp Po osamostatnění Velké Hleďsebe sem linka přestává zajíždět.
2. pol. 90. let Jr Redukce provozu, rozsah upraven na 23:31 - 3:40 hodin.
6.1.2001 X Zrušení linky. Ve značně omezeném rozsahu nahrazena l. 9.
Průběh trasy v roce
Ukázka provozní služby nočního spoje dle jízdního řádu platného k 1.5.1994.
Vůz obsluhoval všechny zastávky na trase (níže vypsány jen některé).


199422:20


Antoníčkův pramen - Dopravní podnik - Úšovická - Nádraží - Úšovická křižovatka - ČSAD - Centrum MHD - Mírové náměstí - Kolonáda - Centrum MHD - Haná - Úšovická křižovatka - Nádraží - Panská pole - Nádraží - Úšovická - Dopravní podnik - Antoníčkův pramen
23:00


Antoníčkův pramen - Dopravní podnik - Úšovická - Nádraží - Úšovická křižovatka - ČSAD - Centrum MHD - Mírové náměstí - Kolonáda - Centrum MHD - Haná - Úšovická křižovatka - Dopravní podnik - Antoníčkův pramen
23:40Antoníčkův pramen - Dopravní podnik - Úšovická - Nádraží (zde spoj vyčkává na příjezd nočního rychlíku max. ale 30 minut do jeho zpoždění) - Úšovická křižovatka - ČSAD -
Centrum MHD - Mírové náměstí - Kolonáda - Centrum MHD - Haná - Úšovická křižovatka - Dopravní podnik - Antoníčkův pramen
00:20


Antoníčkův pramen - Dopravní podnik - Úšovická - Nádraží - Úšovická křižovatka - ČSAD -
Centrum MHD - Mírové náměstí - Kolonáda - Centrum MHD - Haná - Úšovická křižovatka - Dopravní podnik - Antoníčkův pramen
03:40


Antoníčkův pramen - Dopravní podnik - Úšovická - Nádraží - Úšovická křižovatka - ČSAD -
Centrum MHD - Mírové náměstí - Kolonáda - Centrum MHD - Haná - Úšovická křižovatka - Dopravní podnik - Antoníčkův pramen
04:15


Antoníčkův pramen - Dopravní podnik - Úšovická - Nádraží - Úšovická křižovatka - ČSAD -
Centrum MHD - Mírové náměstí - Kolonáda - Centrum MHD - Haná - Úšovická křižovatka - Dopravní podnik (následovalo zatažení do vozovny)P ř í b u z n é   s t r á n k y

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 5.1.2018