Základní popis stránky Plná verze této stránky

Provoz

Rozsah pracovní dny .......... 4:56 - 23:43 hod.
volné dny ............. 5:00 - 23:43 hod.
 
Linky

 
Celkem
 
.................................... 9  
V provozu .................................... 4  
z toho    v pracovní dny ..................... 4  

 
o volných dnech .................... 2  
z toho    v celé trase pod trolejovým vedením 2  

 
část trasy mimo traťové úseky 2  
Zrušené .................................... 5     Na mariánskolázeňské trolejbusové síti jsou v současnosti zavedeny čtyři linky,
všechny radiálního charakteru (tj. s trasou z okraje do centra města).
Provoz je zajišťován celotýdně zhruba od páté hodiny ranní a od prosince 2017 trvá
až téměř do půlnoci (poslední spoj linky 7 navazuje na příjezd nočního rychlíku od Prahy).
V pracovní dny vyjíždějí všechny linky (tj. č. 3, 5, 6, 7).
Číslo 7 vykoná během dne jen několik spojů, zatímco mezi ca. 20. až 23. hodinou.
(po zátahu vozů ostatních linek) zajišťuje veškerý provoz ve městě. O volných dnech
je doplněna několika spoji linky 5 (jedoucí však pod tímto označením pouze v úseku
z centra města k Nádraží přes Úšovickou křižovatku). Ostatní nejsou v provozu.
Meziměstský úsek do Velké Hleďsebe a Klimentova není o víkendu pojížděn trolejbusy,
napojení oblasti (a navíc Lázní Kynžvart) zprostředkovává autobusová linka 16.

   Linky minulé
   V minulosti byly v provozu také linky čísel 1, 2, 4 a 9, z nichž prvá definitivně dojezdila
v roce 1984, druhé dvě roku 2001 a čtvrtá nahrazena jinou r. 2010. Linky 2 a 4 v různých obdobích také obsluhovaly dnes zaniklý traťový úsek z Mírového náměstí k Lesnímu prameni.

   Noční provoz
   Zvláštní kapitolou byla existence nočního trolejbusového provozu v podobě
tzv. Nočního spoje (s ozn. N), který zahajoval provoz kolem 22. hodiny. Výchozím místem byla smyčka Antoníčkův pramen odkud během noci mířil postupně na všechny konečné (jedenkrát zajel také do Velké Hleďsebe/Klimentova). Před půlnocí vyčkával na Nádraží příjezdu rychlíku, pak pokračoval do města. Po síti projížděl až do ca. 4. hodiny ranní.
V průběhu let byl rozsah jeho provozu postupně omezován až zanikl úplně roku 2001
částečně nahrazen tzv. polonoční linkou č. 9, jež však byla později zrušena také.
Dnes plnohodnotný noční provoz v Mariánských Lázních není zaveden, od prosince 2017
se však rozšiřuje provozní doba na lince 7 až téměř do půlnoci, kdy poslední spoj
od Antoníčkova pramene navazuje na Nádraží na příjezd nočního rychlíku od Prahy.

   Přeprava rekreantů
   Po osvobození roku 1945 vznikají z konfiskovaných lázeňských domů první zotavovny ROH, kde se konají tzv. odborářské rekreace. Jejich účastníky svážejí z celé republiky zvláštní vlaky, vlastní dopravu po městě zajišťují mimořádné spoje, přistavované na zastávku Nádraží
dle příjezdu jednotlivých vlaků. Pro snadnou orientaci se označují tabulkou "REKREACE", doplněnou názvem konkrétní zotavovny, k níž spoj míří (v blízkosti těchto budov se zřizují účelové zastávky). Přepravuje se zdarma, cestující se prokazují jen poukazem na rekreaci,
na jejímž konci jsou podobným způsobem odvezeni zpět na Nádraží.
Takto se trolejbusy (a také autobusy) činily až do prvé poloviny 90. let,
kdy zvláštní spoje zanikly v souvislosti s koncem masových rekreací ROH.P ř í b u z n é   s t r á n k y


Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 5.1.2018