Hlavní strana » Trolejbusové provozy » Belgie
Základní popis stránky Plná verze této stránky


B E L G I E - België-Belgique - Belgium
V provozu 0 Zrušených 6 Celkem 6
Pořadí Město Vznik Zánik
 1.
ANTWERPEN-ANVERS (Antverpy) I.
7.9.1929  21.9.1931 
 2.
LUIK-LIÈGE (Lutych)
31.7.1930  9.11.1971 
 3.
ANTWERPEN-ANVERS (Antverpy) II.
15.2.1933  30.3.1964 
 4.
LUIK-LIÈGE (Lutych) - SERAING
14.5.1936  31.8.1964 
 5.
BRUSSEL-BRUXELLES (Brusel)
18.4.1939  14.2.1964 
 6.
GENT-GAND (Gent)
24.3.1989  14.6.2009 
 
Transphoto.org - informace, seznamy trolejbusů, schémata a fotografie
Wikipedia - Seznam belgických trolejbusových provozů na otevřené encyklopedii
Portál YTRAM - Informace, schémata a fotografie z vybraných provozů

   Belgie se bohužel řadí k té evropské zemi, kde v minulosti (v tomto případě ještě celkem nedávné) byly trolejbusy provozovány, avšak nyní se zde žádný jejich funkční systém nenachází.

   Prvý trolejbusový provoz vzniká ve významném přístavním městě Antverpy na konci 20. let a po krátké odmlce zde trolejbusy brázdí ulice až do 1. poloviny 60. let. Druhým provozem se stává Lutych, doplněný později meziměstskou tratí do Seraingu, na které jezdily unikátní třínápravové obousměrné trolejbusy. Jako poslední v této dekádě zavádí bezkolejnou elektrickou trakci také Brusel.

   Poválečná expanze trolejbusů se Belgii zcela vyhýbá, naopak odklon od tohoto druhu dopravy se projeví již na počátku 60. let, kdy se v jednom roce ruší provozy v Antverpách, Bruselu i z Lutychu do Seraingu. Poslední přeživší síť v Lutychu se likviduje na počátku 70. let. Tím trolejbusy poprvé mizí z celé Belgie.

   Návrat se uskutečnuje v 80. letech, v Belgii totiž působí výrobce trolejbusů Van Hool a v tuto dobu dokončuje vývoj nové typové řady vozidel. Pro náležitý zkušební a předváděcí provoz a také jako propagaci produktu pro export se za výrazné podpory tehdejšího ministra dopravy vybírá město Gent, kde se staví a následně otevírá téměř 9 kilometrová trať nahrazující původní tramvajovou linku. Provoz trolejbusů je celkem úspěšný, po roce 2000 však často narušovaný i několikaměsíčními výlukami. Ke konci první dekády nového tisíceletí se již začíná projevovat stáří vozidel a i přesto, že se uvažuje o nákupu nové flotily, nakonec se město odkloní k plánu nahradit trolejbusy zpět tramvajovou linkou a provoz se roku 2009 uzavírá. Vysloužilá vozidla pak ještě krátkodobě působí v bulharském Plovdivu, kde však tamní síť záhy také zaniká.
Autobus gentské městské dopravy zachycený na náměstí Vlasmarkt
rok a tři měsíce po ukončení pravidelné trolejbusové dopravy. Trať trolejbusů sem přicházela z Belfortstraat, jak je vidět ze směrování vrchního vedení,
které v té době ještě nebylo demontováno.
Gent (B)  23.3.2010

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 13.2.2022