Základní popis stránky Plná verze této stránky


C H O M U T O V - J I R K O V Česká republika
Pořadí Vznik Zánik Linek Vozů Soustava
17. 1.7.1995 - 6 17 750V =
Externí fotogalerie - odkazy na snímky


Popis snímků se zobrazí po najetí kurzorem myši na vybraný náhled.


                  

           

           

               


Aktualita


V sobotu 30.6.2018 se chomutovsko-jirkovský provoz

OFICIÁLNĚ ROZLOUČIL S TROLEJBUSY ŘADY 15Tr

velmi pěkně zorganizovanou akcí pod záštitou DP,
který pro zájemce připravil prohlídku vozovny a jízdu s vozy 15Tr č. 025, 008 (ta byla vyzdobena nápisy připomínající ukončení služby těchto vozidel)
a novým kloubovým vozem 27Tr.


R E P O R T Á Ž   NA   W E B U   B U S p o r t á l


R E P O R T Á Ž   NA   W E B U   M H D 8 6


Základní informace
   Chomutovsko-jirkovský provoz byl po dlouhá léta nejmladším nově vybudovaným provozem v ČR (než ho roku 2017 předstihla Praha), stál však také v poměrně nedávné době před bizarní otázkou ohledně další existence, když bylo vážně tlačeno na jeho likvidaci a nahrazení "ekologickými" autobusy na CNG. V současnosti po kompletní obnově vozového parku je další budoucnost zajištěna, avšak bez viditelných snah o zlepšení organizace provozu či další expanzi
elektrické trakce v rámci MHD.

   Souměstí Chomutova a Jirkova byla po léta odkázáno pouze na služby autobusové dopravy,
která zpočátku kapacitně dostačovala. Přibližně od 70. let začal být budován pás sídlišť mezi oběma městy nad státní silnicí I/13, kam se stěhovalo značné množství nových obyvatel i těch vystěhovaných z vesnic, které pohltila povrchová těžba hnědého uhlí. Celek byl založen v poměrně sklonově náročném terénu a autobusová doprava zde brzy narazila na své přirozené limity.

   V 80. letech plných renesance elektrické trakce se projednává nová podoba MHD,
jež má být založena (podobně jako v Mostě a Litvínově) na rychlodrážním systému tramvají.
V tomto směru probíhají projekční a částečně i stavební přípravné práce, avšak celospolečenské změny po roce 1989 ukázaly projekt jako finančně velmi náročný a jen obtížně realizovatelný.

   V tuto chvíli přicházejí na scénu trolejbusy, které nabízejí vše co město potřebuje a očekává. Vyšší kapacitu a výkon oproti autobusům, bezhlučný a bezemisní provoz (tehdy byly severní Čechy územím s opravdu poškozeným životním prostředím), výrazně nižší pořizovací náklady na stavbu tratí i nákup vozidel, to vše při vysoké životnosti jednotlivých komponent. S vlastní výstavbou
se tak počíná roku 1992 a za dva roky byl z ostrovského závodu ŠKODA dodán první trolejbus (nakonec jich bylo 25 kloubových 15Tr11/7).

   Zahájení trolejbusové dopravy probíhá 1.7.1995. V rámci první etapy byla postavena
páteřní trasa z chomutovské smyčky Vodní (u Válcoven trub) přes Palackého, silnici I/13
a sídlištní pás do Jirkova, kde se větví na úsek k Autobusovému nádraží a na sídliště Horník. Následuje poměrně krátké období rozvoje sítě, kdy došlo k dotvoření "půlkruhu" kolem středu
města otevřením trati od smyčky Vodní přes Čelakovského ulici a kolem železniční zastávky Chomutov-město. Poté se trolejbusy rozjely také k Poliklinice, Železárnám a k Autobusovému nádraží v Chomutově. Pro obraty chomutovských městských linek došlo ke zřízení smyčky Písečná u hranic katastrů obou měst. Tím však veškerý stavební rozvoj skončil, nedošlo už ani k původně plánované realizaci trati ke Globusu, kterou by částečně platil tento hypermarket (podobně jako
v Ústí nad Labem).

   Trolejbusový systém i MHD doplatily na svoji podobu "ala ČSAD provoz" tj. nástup jen předními dveřmi - zcela nevhodný pro aglomeraci s více než 70 000 obyvateli, tím dlouhé prostoje
na zastávkách a tím nutná jejich výrazně velká vzdálenost mezi sebou, nepravidelné a dlouhé intervaly mezi spoji bez dostatečné provázanosti při velkém množství linek, souběhy trolejbusových a autobusových linek atd. Stagnace s sebou přinesla úbytek cestujících, redukci počtu linek (za cenu opuštění trolejbusové trati k Železárnám nebo rychlíkové trasy po části I/13 kolem Lesoparku),
ale nakonec i drobné změny k lepšímu v zavedení alespoň nějak pravidelných intervalů, přívětivějšího odbavovacího systému.

   Horší situace nastala v otázce obnovy vozového parku. Po dodávce pětice sólo trolejbusů
Solaris Trollino 12 v roce 2006 byl zakoupen již jen jediný kloubový vůz ŠKODA 25Tr v roce 2009, který se navíc díky pohonu zadní nápravy moc neosvědčil. Město a DP se snažily získat
finanční prostředky na nové trolejbusy z evropských fondů. Jelikož tyto byly ale v rámci programu ROP Severozápad skutečně masivně vytunelovány, se žádostí neuspěly. Přitom mezitím docházelo k odstavování a vyřazování starších vozů bez náhrady.

   K těmto nepříznivým okolnostem se přidal další výrazný soupeř, kterými byly ve své době
hojně prosazované a adorované plynové autobusy, které měly být "ekologickou" náhradou naftových autobusů, podle představ některých zájmových skupin i trolejbusů, snad i tramvají atd. Mnohem snažší možnost získání finančních prostředků právě na autobusy na CNG a jen obtížně financovatelná obnova trolejbusového vozového parku vedla představitele DPCHJ i vedení obou měst k otevření otázky další budoucnosti elektrické MHD.

   V určitém období to s trolejbusy vypadalo doslova "bledě", už bylo známo i orientační datum ukončení provozu. Zvrat přinesla Pařížská klimatická konference a na ní navazující úřední proces, který nastavil nové podmínky evropských dotací, kdy v dopravě nebylo možné poskytnout dotaci
na vozidla tzv. nízkoemisní (CNG), pokud by došlo k náhradě vozidel bezemisních (trolejbusy).
Tím se pro DPCHJ uzavřel finační tok na záměr právě takové výměny. Současně se otevřela možnost až 85% dotace na nákup nových trolejbusů, o kterou bylo, nyní již úspěšně, zažádáno
a potřebný objem pěněz byl projektu přiznán.

   V první polovině roku 2018 se tak chomutovsko-jirkovský provoz konečně dočkal nových trolejbusů. Bohužel nejednalo se o zcela kompletní obměnu, neboť dodáno bylo celkem 15 vozů
(10 kloubových se střední hnanou nápravou a 5 klasických sólo), ale původně (roku 1995) bylo trolejbusů 25. Navíc dopravce i přes značné výhody tohoto řešení a reálnou potřebu na své síti, nepořídil ani jeden nový trolejbus osazený alternativním zdrojem energie v podobě trakčních baterií, které jsou dnes již běžným doplňkem a s úspěchem pomohly v mnohých městech k rozvoji trolejbusových linek i za hranice pevné trolejové sítě. Právě v Chomutově by bylo možné s takto vybavenými vozy odstranit mnohé souběhy s autobusovými linkami a provoz by se stal efektivnější. Bohužel nevyužitím této možnosti (zarážející o to více, že nová vozidla byla placena z většinové části z dotací) stav chomutovské MHD, co do organizace provozu nijak nepokročil a bude tak
po další léta zakonzervován bez možností větších změn k lepšímu...
 Dopravce    Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova
 Schémata Kompletní schéma MHD - bezvýlukový stav

Schéma linek: 2004 | 2009 | 2013 | 2014 | 2018 | 2019

Schéma sítě v roce 2011
 Linky Denní Noční Celkem
6 0 6
Celotýdenní Jen prac. dny
4 2


POZOR VÝLUKA!
MEZI 15.6. do odvolání (předpoklad 15.11.2020)

PROBÍHÁ UZAVÍRKA PALACKÉHO ULICE

SPOJENÁ S VYLOUČENÍM TROLEJBUSOVÉHO PROVOZU.

Linky 341, 351 a 353 se zkracují na točnu VODNÍ, kde jsou ukončeny.

LINKY 340, 350 a 352 se zkracují na AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ.

Mezi Autobusovým nádražím a konečnou POLIKLINIKA

se zavádí náhradní bezplatná linka 344.


OFICIÁLNÍ INFORMACE NA STRÁNKÁCH DPCHJ


Číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz
340 JIRKOV, AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ – Nové Ervěnice –
PÍSEČNÁ – Zahradní TIP – Březenecká II – Kundratická –
Lipská I – CHOMUTOV, AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ
Chomutovka (T) – Palackého – POLIKLINIKA
výluka
–––
celotýdně
341 JIRKOV, HORNÍK - Nové Ervěnice – Zahradní TIP –
Březenecká II – Kundratická –
Chomutov, železniční zastávka – VODNÍ
– Palackého – Lipská I – Kundratická –
Zahradní TIP – Nové Ervěnice – JIRKOV, HORNÍK
výluka
–––
celotýdně
350 PÍSEČNÁ – Zahradní TIP – Březenecká II – Kundratická – Lipská I – CHOMUTOV, AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ
Chomutovka (T) – Palackého – POLIKLINIKA
výluka
–––
pracovní dny
351 PÍSEČNÁ – Zahradní TIP – Březenecká II – Kundratická –
Chomutov, železniční zastávka – VODNÍ – Palackého – Chomutovka (Z) – CHOMUTOV, AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ
výluka
–––
pracovní dny
352 PÍSEČNÁ – Zahradní I – Březenecká II – Kundratická –
Lipská I – CHOMUTOV, AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍChomutovka (T) – Palackého – POLIKLINIKA
výluka
–––
celotýdně
353 PÍSEČNÁ – Zahradní I – Březenecká II – Kundratická –
Chomutov, železniční zastávka – VODNÍ – Palackého – Chomutovka (Z) – CHOMUTOV, AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ
výluka
–––
celotýdně
Vysvětlivky
PÍSEČNÁ- základní konečná zastávka
(T)- zastávka zřízena jen ve směru TAM
(Z)- zastávka zřízena jen ve směru ZPĚT
Poznámka    Linky byly v rámci integrace MHD do systému Dopravy Ústeckého kraje
   přečíslovány do řady 3xx.
   Číselná  řada 34x je vyhrazena pro linky spojující Chomutov s Jirkovem,
   zatímco řadu 35x zaplňují linky jezdící pouze po území Chomutova.
   Během posledních změn v linkovém vedení došlo ke zkrácení l. 340 a 341
   na území Jirkova. Obě pokračují ze zastávky Dvořákova přímo
   na své konečné bez zajíždění na Horník resp. Autobusové nádraží.
Mimořádnosti, výluky, změny v provozu
   Přes letní sezónu od 15.6. původně do 31.8.2020 následně až ca. do 15.11.2020 probíhá úplná uzavírka Palackého ulice v centru Chomutova spojená s vyloučením trolejbusového provozu. Změny se dotýkají všech linek »
» 340, 350 a 352 se zkracují na Autobusové nádraží; 341, 351 a 353 na Vodní. Mezi Poliklinikou
a Autobusovým nádražím je zavedena bezplatná náhradní autobusová doprava - l. 344.

 » Oficiální zpráva na webu DPCHJ
Archiv mimořádností, výluk a změn v provozu
   Mezi 1.4.-31.8.2019 byl přerušen provoz trolejbusů na území Jirkova z důvodu celkové přestavby křižovatky ulic Dvořákova x Palackého x Ervěnická na kruhový objezd. Linky 340 a 341 se zkracují na smyčku Písečná, ve zbylé části jejich služby supluje náhradní autobusová linka č. 342.

 » Oficiální zpráva na webu DPCHJ    »» Info na stránkách města Jirkov


   Během velké rekonstrukce Dvořákovy ulice v Jirkově nebyl v období od 16.10.2017 do 14.1.2018 obsluhován trolejový úsek na sídliště Horník. Linka 341 byla po tu dobu přesměrována na konečnou Jirkov, Autobusové nádraží - společnou s linkou 340.

 » Článek na echomutovsko.cz


   Od 11.12.2016 se MHD v Chomutově-Jirkově zapojuje do krajského systému DÚK, což znamená mj. tarifní integraci, zvýšení variability používání a uznávání jízdních dokladů různých dopravců,
ale také plošné přečíslování linek MHD, kterým byla přidělena "třístovková" řada. U všech se tedy předřazuje číslice 3 před stávající označení (40 » 340 atd.)

 » Informační text


   Výrazná změna v linkovém vedení trolejbusů proběhla 15.12.2013, kdy došlo k zrušení všech stávajících linek a vytvoření zcela nových v odlišné číselné řadě. Úprava měla za následek ukončení pravidelného provozu na odbočce k Železárnám (linka 25) a po části rychlostní komunikace I/13, kde byla vedena rychlíková linka č. 31.

   Nový systém označení rozdělil linky na chomutovsko-jirkovské tj. spojující obě města » řada 4x – 40 a 41 a čistě chomutovské, končící na hranici města na točně Písečná » řada 5x – 50-53.
Dále pak podle druhé číslice na ty, jezdící přes zdravotní středisko na Písečné » 0 a 1
nebo přes Zahradní I a II » 2 a 3. Navíc sudá druhá čísla značí, že z Březenecké I trolejbusy pokračují přes silnici I/13 na centrální přestupní bod v Chomutově – Palackého a dál na Polikliniku, lichá pak objezdem přes Čelakovského a Vodní na Palackého a odtud zpět do Jirkova
nebo na Autobusové nádraží v Chomutově.

 » Jirkov.cz »» Značení linek trolejbusů


 » Chomutovský deník »» Malá revoluce v MHD: Jiná čísla, trasy, časy...


 » IDnes.cz »» Chomutov zruší všechny trolejbusové linky a nahradí je zcela novými
 Vozový park Provozní Historické Celkem
16 1 17
V provozu Historické vozy
Typ Počet Roky dodávek Typ Ev.č. Prav. provoz Od roku
15Tr 1 (Služební) 1994-1995 15Tr11/7 008 1995-2018 2018
26Tr 5 2018
27Tr 10 2018
Souhrn všech typů trolejbusů chomutovsko-jirkovského provozu za celou dobu existence
ŠKODA   15, 25, 26, 27Tr
SOLARIS   Trollino: 12AC
Poznámky
   Dlouhodobě nejistou budoucnost a hrozbu zrušení provozu pomáhá odvrátit kompletní obnova vozového parku trolejbusů uskutečněná v roce 2018 za značného příspěvku dotací EU. Dodávka zahrnuje 10 kloubových vozů ŠKODA 27Tr se střední hnanou nápravou a 5 sólo ŠKODA 26Tr oboje v provedení
tzv. III. generace karoserie Solaris. Bohužel žádný není řešený jako parciální (s trakční baterií), nemůže tedy dojít
k výraznějšímu posunu v organizaci zdejšího provozu.
   Nástup nových vozů ukončil rovněž působení jediného zástupce nízkopodlažního kloubového trolejbusu ŠKODA 25Tr
z roku 2009. Původně patrně dopravce zamýšlel obnovu svého parku vozidel tímto typem, z nedostatku financí a dalšího
z myšlenky sešlo. Zájem o koupi se našel ve Zlíně, kde tamní dopravní podnik provozuje více než desítku stejné řady.
Po převozu do DSZO prošel vůz opravou a přelakováním
do místních barev.
   Spolu se staršími vysokopodlažními vozy došlo k vyřazení celé pětice krátkých "sólo" trolejbusů Solaris Trollino 12 z roku 2006. Veškeré zakoupil maďarský podnik SZKT provozující MHD v Szegedu. V jeho vyhlášených dílnách nyní postupně jednotlivé vozy procházejí důslednou opravou spojenou
i se změnou lakování do slušivé tmavé červené.
   Po celkové obměně vozového parku došlo k vyřazení původní generace trolejbusů ŠKODA 15Tr, které provoz v Chomutově
v roce 1995 zahajovaly. Pro upomenutí těchto časů a jejich dlouholeté poctivé služby, rozhodl se DPCHJ zachovat vůz
č. 008 jako historické vozidlo. Během jara až podzimu 2019 proběhla jeho generální oprava u externího dodavatele » plzeňských dílen Bammer trade, jež zajišťuje údržbu a opravy vozů pro plzeňský DP. Po návratu zpět do Chomutova vyjel poprvé na akci Mikulášský trolejbus a nyní je nabízen
i k pronájmu zájemcům o svezení.
   Z vyřazených trolejbusů první generace - 15Tr byl nakonec zachován jako služební a pracovní vůz č. 002, později vybavený zařízením pro nanášení nemrznoucí směsi na trolej (Fridex) a sloužící tak především v mrazivém období zimních měsíců pro prevenci před nesjízdnostmi na trolejové síti.
   Na začátku léta 2018 proběhla kompletní generační výměna trolejbusového vozového parku, který zapříčinil odstavení všech zbývajích kloubových vozů 15Tr, pro něž je od té doby (zatím bez úspěchu) hledán kupec. Vyřazené trolejbusy tak zatím zůstávají na odstavné ploše vozovny.
   15Tr č. 014 po svém vyřazení zakupuje Čs. dopravák. Trolejbus se převáží
do Opavy, kde prochází úpravou nátěru a následně se stává jedním z hlavních lákadel slavnostního ukončení provozu trolejbusů 14Tr v listopadu 2018.
Na jaře 2019 se přemisťuje do areálu dílen DPO v Ostravě-Martinově, kde se uskutečňuje úprava do retro designu. Následně je vůz dlouhodobě zapůjčen
do Košic, kde má dopomoci k obnovení zmrazené trolejbusové dopravy.
Bohužel však po úspěšném prezentaci na trolejbusovém dni 22.6.2019 již
nadále není používán a snahy o obnovu místního provozu mezitím také umlkají.
   Bývalé chomutovské vozy v jiných historických sbírkách »

» 15Tr11/7 č. 014 (Čs. dopravák)
 Vozovny V provozu Zrušené Celkem
1 0 1
Vozovna Vznik Zánik
PÍSEČNÁ
1995 -
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
   DPCHJ
Oficiální stránky dopravce.
   Seznam-Autobusu.cz
Podrobná evidence
chomutovsko-jirkovských trolejbusů.
   K-report - MHD v CH a J
Diskuzní fórum K-report.net
» část věnovaná chomutovsko-jirkovské MHD.
   K-r - MHD v CH–J - Fotky
Prohlížeč obrázků zaslaných do diskuze
portálu K-report o chomutovsko-jirkovské MHD.
   SPVD - Chomutov a Jirkov
Popis chomutovsko-jirkovského
trolejbusového provozu.
   Wikipedia - TBUS v CH a J
Článek o trolejbusech v Chomutově a Jirkově
na otevřené encyklopedii Wikipedia.
MHD Zastávka - CH a J
11/2006 | 6/2011 | 12/2017
Postřehy a fotografie z návštěv
chomutovsko-jirkovského provozu MHD
v různém období.
   Fotodoprava - Chomutov a Jirkov
Velké množství pěkných snímků
chomutovsko-jirkovských trolejbusů,
pořízených v různém časovém období.
   Mestskadoprava.net - CH a J
Set fotografií chomutovsko-jirkovské MHD.
Sekce chomutovské (a jirkovské) elektrické MHD s fotografiemi, seznamem vozového parku aj.
Neuspořádaná směsice fotografií obou trakcí chomutovské (a jirkovské) MHD ze současnosti
i minulosti.
   PN TBUS - Chomutov a Jirkov
Popis a snímky chomutovsko-jirkovských trolejbusů na "Plzeňských trolejbusech".
Solaris Trollino 12AC č. 104 na konečné Chomutov, autobusové nádraží mířící odtud pak jako linka 53 na smyčku Písečná. Vůz pochází z pětikusové série, dodané pro omlazení vozového parku v roce 2006. Trolejbusová trať resp. blokový objezd přes autobusové nádraží je zatím posledním (a snad ne posledním) realizovaným rozšířením trolejové sítě.
Chomutov (CZ)  31.1.2015

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 20.10.2020