Hlavní strana » Trolejbusové provozy » Česká republika » Děčín


Základní popis stránky Plná verze této stránky


D Ě Č Í N Česká republika
Pořadí Vznik Zánik Linek Vozů celkem Soustava
9. 6.1.1950 14.12.1973 4 36 600V =
Základní informace
   Děčínský trolejbusový provoz náleží k trojici bez náhrady zrušených v rámci ČR. Jeho vznik spadá do éry budování obdobných systémů na přelomu 40. a 50. let. Trolejbusy zásadně pozvedly úroveň městské dopravy, řešenou původně (a dnes rovněž) pouze autobusy. Síť tratí, rozkládající se na obou stranách Labe, pokryla všechny tehdy důležité přepravní směry a roku 1958 byla dokončena, další uvažovaná rozšíření již nebyla realizována.
   Bohužel odklon od elektrické trakce v MHD, citelný v Československu od první poloviny 60. let přinesl děčínským trolejbusům období stagnace. Sílící automobilismus, špatný stav vozovek ve městě, nízké podjezdy a také silně přetížený jediný most přes Labe se staly záminkou pro likvidaci celého provozu, konanou po etapách na počátku 70. let a dokončenou 14.12.1973.
   V době opětovné podpory trolejbusů v 80. letech se vážně uvažovalo o obnovení děčínského provozu, tyto snahy však utlo zamítavé stanovisko radnice vyřčené roku 1993. Děčín tak díky tomu přišel o historickou možnost napravit negativní krok vykonaný v 70. letech a v úrovni MHD tak zaostal za blízkým Ústím nad Labem, které ve stejné době podobně naložilo se svým tramvajovým provozem, ale na konci 80. let elektrickou trakci obnovilo ve formě trolejbusů, jejichž systém
za 25 let dokázalo rozšířit tak, že dnes náleží k druhému největšímu v pořadí v rámci ČR.
 Dopravce    Dopravní podnik města Děčína
 Schémata    Schéma trolejbusové sítě | Orientační plánek TBUS tratí | Současná síť MHD
 Historie Stručná historie děčínského trolejbusového provozu
 Linky - 1965 Denní Noční Celkem
4 0 4
Celotýdenní Jen prac. dny
3 1
Číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz
1 CHROCHVICE - Bažantnice - Dělnická - Hlavní nádraží - Tyršův most - Leninovo {Masarykovo} náměstí -
Náměstí Svobody - KAMENICKÁ
celotýdně
2 BYNOV - Dolní Oldřichov - Hlavní nádraží -
Tyršův most - Leninovo {Masarykovo} náměstí -
Náměstí Svobody - STARÉ MĚSTO
celotýdně
3 CHROCHVICE - Bažantnice - Rozbělesy - Hlavní nádraží - Tyršův most - Leninovo {Masarykovo} náměstí -
Náměstí Svobody - KAMENICKÁ
celotýdně
4 GOTTWALDOVA - Hlavní nádraží - Tyršův most -
Leninovo {Masarykovo} náměstí - NÁMĚSTÍ SVOBODY
pracovní dny
Vysvětlivky
BYNOV- základní konečná zastávka
{Masarykovo}- současný název
 Vozový park Vyřazené celkem
36
Vyřazené vozy
Typ Počet Ve stavu Typ Počet Ve stavu
Vétra-ČKD 5 1950-1958 Škoda 8Tr 7 1957-1973
Škoda 7Tr 15 1951-1973 Škoda 9Tr 9 1963-1973
Souhrn všech typů trolejbusů děčínského provozu za celou dobu existence
VÉTRA-ČKD   TB51
ŠKODA   7, 8, 9Tr
 Vozovny Zrušené celkem
1
Vozovna Vznik Zánik
Dělnická
1950 1973
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
   DPMD
Oficiální stránky dopravce
   DPMD - Historie trolejbusů
Podrobně psaná historie trolejbusového provozu
v Děčíně, doplněná dobovými fotografiemi.
   TBUS v Praze - Děčín
Část stránek, věnující se zaniklým děčínským trolejbusovým tratím v podobě fotografického pátraní po pozůstatcích vrchního vedení.
   Seznam-Autobusu.cz
Podrobná evidence děčínských trolejbusů
   K-report - Děčín
Diskuzní fórum K-report.net
» část věnovaná děčínské MHD.
   SPVD - Děčín
Popis děčínského trolejbusového provozu.
   ČNDS - Děčín
Již téměř spící portál ČNDS
a jeho část věnující se děčínské MHD.
   Wikipedia - TBUS v Děčíně
Článek o trolejbusech v Děčíně
na otevřené encyklopedii Wikipedia.
   ČDS - Trolejbusy v Děčíně
Stručně vzatá stať o děčínských trolejbusech.
   IMHD.sk - Děčín
Směsice snímků děčínské MHD
včetně záběrů trolejbusů.
   Děčínský deník - Trolejbusy
Několik snímků děčínských trolejbusů jako součást článku k 40. výročí ukončení jejich provozu
Pohlednice vydaná Dopravním podnikem města Děčína k připomenutí
provozu trolejbusů, které ve své době tvořily páteř městské dopravy.
Děčín (ČSSR)  196x/197x

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 7.3.2022