Hlavní strana » Trolejbusové provozy » Česká republika » Jihlava


Základní popis stránky Plná verze této stránky


J I H L A V A Česká republika
Pořadí Vznik Zánik Linek Vozů Soustava
6. 19.12.1948 - 7 39+4 600V =
Externí fotogalerie - odkazy na snímky


Popis snímků se zobrazí po najetí kurzorem myši na vybraný náhled.


                                 


Základní informace
   Jihlavská trolejbusová síť náleží svým rozsahem k provozům střední velikosti v rámci ČR,
přesto však (až na severní předměstí - Bedřichov) obsluhuje všechny hlavní přepravní směry
ve městě a trolejbusy se podílí na přepravě cestujících více než z 50-ti procent.

   Historie elektrické městské dopravy ve městě sahá až do prvních let 20. století, kdy se díky poměrně vzdálenému hlavnímu nádraží od centra města zřizuje spojnice těchto míst v podobě úzkorozchodné tramvaje. Provoz malodráhy přetrvá i II. světovou válku, pak se ale záhy prozíravě rozhoduje o náhradě trolejbusovou trakcí.

   První trať se buduje přibližně v trase původní elektrické dráhy, pokračující výstavba si vyžádá nejprve zkrácení provozního úseku tramvaje a následně úplné ukončení kolejové dopravy.
První linka "A" spojující Hlavní nádraží a Masarykovo náměstí se slavnostně otevírá 19.12.1948.

   Síť tratí trolejbusů se postupně rozšiřuje i do dalších částí města (Staré Hory, Lidická kolonie, Handlovy Dvory), přičemž postupně vznikají, pro Jihlavu typické, "trolejbusové okruhy".
Rozvoji napomáhá také výstavba odpovídajícího opravárenského zázemí a deponovacích prostor na Brtnické, kam se DP v polovině 60. let stěhuje z původní tramvajové vozovny na Havlíčkově ul.

   Stagnace v období krize systémů elektrické trakce na přelomu 60. a 70. let se Jihlavy vůbec nedotýká, město i DP stále oficiálně preferují trolejbusy, a proto i v této době dochází k rozšiření sítě dokončením druhého městského okruhu přes sídliště Březinova. V 80. letech se pak staví trať průmyslového charakteru do Starých Hor po ulici Romana Havelky k novému areálu podniku Motorpal. Bohužel ve stejné době rovněž vážně uvažovaná trasa na Bedřichov
(prakticky poslední významná městská část, kam trolejbusová síť nezasahuje) se již nerealizuje.

   V 90. letech se velmi negativně na provoz MHD projeví vznik pěší zóny v Benešově ulici a tím zrušení tamní trolejbusové tratě, síť se stává zranitelnější a komplikuje vedení polookružních linek
B a BI. Ke konci dekády se podaří realizovat novou trasu od Starých Hor na Horní Kosov, tím je ale rozvoj na téměř dvacet let zastaven. Probíhá však intenzivně omlazování vozového parku ústící nakonec až v plnou obměnu starších vozů za nízkopodlažní trolejbusy.

   Roku 2017, po deseti letech odkladů, konečně dochází k vybudování spojnice mezi Poliklinikou
a Horní Kosovem po Vrchlického ulici, což přispívá k významným změnám v linkovém vedení
od 1.12.2017. Následující rok do fungování MHD citelně zasahuje rekonstrukce Brněnského mostu spojená s výlukou celé trasy mezi centrem a Handlovo Dvory a nutností obsluhy sídliště Březinova netradičně ve směru od severu. Ještě před započetím této akce dochází k výstavbě nového obratiště na Masarykovo náměstí a obnově smyčky Handlovy Dvory (Demlova).
Po ukončení oprav a návratu normálního stavu se ukazuje potřeba přímého spojení sídlišt ležících u II. trolejbusového okruhu s obchodně-nákupní zónou v okolí ulic Pražská a Romana Havelky. Proto se prověřuje možné doplnění výhybek na kruhovém objezdu křižovatky Havlíčkova x Pražská tak, aby bylo možné odbočení na trať linky E k Motorpalu i ve směru od sídlišť a Nádraží.

   Hned zkraje roku 2018 rozhoduje vedení města o zahájení příprav projektu na výstavbu,
rovněž dlouhé období jen uvažované, trati severním směrem do části města Bedřichov
a dále až k místní průmyslové zóně (podnik BOSCH-DIESEL), kam je velká přepravní poptávka. Spolu s tratí by mělo dojít k rozšíření vozového parku o parciální trolejbusy (vozy vybavené trakční baterií pro jízdu i mimo trolejové vedení), tak aby nová linka mohla vybranými spoji obsluhovat
i Antonínův důl (ležící ještě dále za uvažovaným koncovým bodem nové trati). Pokud se toto dílo podaří realizovat, budou mít trolejbusy v rámci jihlavské MHD již zcela dominantní postavení. Záměru je nyní nakloněno i z důvodu možnosti využití dotace EU na výstavbu trati kryjící náklady až do výše 85 procent. Realizace se předpokládá v období let 2021-2022

   Trolejbusy s bateriemi naleznou využití i na opačném konci současné autobusové linky 3 (obsluhující Bedřichov), budou zajíždět na smyčku Horní Kosov jihozápadním objezdem přes Rantířovskou a Lípovou ulici, kde není vybudované trolejové vedení. To by se naopak (dle dalšího záměru radnice) mohlo vrátit do části Žižkovy ulice, a to do úseku mezi křižovatkami se Seifertovo
a s ulicí Na Skalce. Tady již v letech 1987-1989 existovala dočasná objízdná trať za uzavřenou část I. trolejbusového okruhu ve výše zmíněných ulicích. Trakční stožáry zde zůstaly (po mnoho let
i s výložníky) a obnova vrchního vedení tedy nebude tolik nákladná. Realizace souvisí s přípravou náhrady autobusů na lince 3 právě parciálními trolejbusy a nutností zajištění co nejdelšího úseku "pod trolejí" pro dostatečné dobíjení pomocných trakčních baterií.

   Podoba nové generace jihlavských trolejbusů získala na začátku srpna 2019 konkrétní rysy.
DP podepsal kupní smlouvu na desatero vozidel s plzeňským závodem ŠKODA Electric,
Ten pro město v létě 2020 dodává zánovní typ 32Tr, u nějž je elektrická výzbroj zastavěna
do karoserie NS12 (nová řada libchavského výrobce SOR). Sedmero z nich jsou trolejbusy parciální, vybavené trakčními bateriemi pro nezávislý pohyb » první v jihlavském provozu,
trojice pak klasické "čistokrevné" trolejbusy.

   Pro bateriové trolejbusy se nalézá využití hned v září 2020, kdy se prodlužují vybrané spoje linky C z Březinovy ke Kauflandu. I když je celý úsek pod "dráty", (zatím) chybějící trolejové spojky neumožňují vést v této trase klasické trolejbusy, jízdou na baterie si tak parciální vozy vypomáhají mezi zastávkami Okružní - Kaufland a zpět. Další uplatnění těchto vozů se nachází v prodloužení vybraných spojů linky B ze smyčky Na Dolech k vstupní bráně závodu MOTORPAL (na konečnou linky E).

   Stále přetrvávající zajímavostí je značení jihlavských trolejbusových linek písmeny namísto obvyklejšími čísly. Nutno dodat, že trolejbusy si zde stojí na solidní úrovni a svou přítomností,
už nyní ovládající hlavní přepravní výkony, přispívají jednak k čistotě ovzduší, jednak staví Jihlavu na vyšší úroveň oproti ostatním městům v regionu, kde je MHD také zřízena
(například Třebíč, ve které se trolejbusy do místní dopravy včlenit nepodařilo).
 Dopravce    Dopravní podnik města Jihlavy
 Schémata Oficiální schéma | Trolejové vedení | ONLINE mapa MHD


Historické schéma linek MHD z 80. let | Historické schéma MHD z roku 1989


Schéma sítě MHD: 2009 | 2016 | 2016 | 2018 | trolejbusy 2018 | 2019 | 2019


Schéma sítě v roce 2010 | Trolejbusové tratě (2010) | Trolejbusové linky (2010)


Ortofotomapa (2010) | Schéma sítě v roce 2013 | Mapa sítě MHD v roce 2019


Trasa noční trolejbusové linky N v roce 2016


Schéma trolejového vedení v roce: 2000 | 2010 | 2015 | 2017 | 2018


 Linky Denní Noční Celkem
6 1 7
Celotýdenní Jen prac. dny
7 0
Pro jihlavský provoz je typické stále užívané písmenné označování trolejbusových linek
Písmeno Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz
A HLAVNÍ NÁDRAŽÍ ČD – Jiřího z Poděbrad –
Gorkého – Chlumova – Masarykovo nám. –
Brtnická ul. – DOPRAVNÍ PODNIK
celotýdně
B HLAVNÍ NÁDRAŽÍ ČD – Jiřího z Poděbrad – Na Helenínské –
Březinova – Demlova – Brněnský kopec – Masarykovo nám. – Dům kultury – 17. listopadu – Dům zdraví – Zátopkova –
S.K.Neumanna – NA DOLECH – (MOTORPAL HALA)
celotýdně
C KAUFLAND – Okružní – Na Helenínské – Březinova /
BŘEZINOVA, KONEČNÁ – Demlova – Brněnský kopec –
Masarykovo nám. – Dům kultury –
U Autobusového nádraží – Jiráskova ul. –
S.K.Neumanna – HORNÍ KOSOV
celotýdně
D HLAVNÍ NÁDRAŽÍ ČD – Jiřího z Poděbrad – Gorkého –
Chlumova – Dům kultury – 17. listopadu – Poliklinika –
U Hřbitova – Žižkova – Ke Skalce – Dům kultury –
Masarykovo nám. – Brtnická ul. – DOPRAVNÍ PODNIK
celotýdně
E MASARYKOVO NÁM. – Chlumova (T) / Fritzova (Z) –
Kaufland – Romana Havelky – Staré Hory – MOTORPAL HALA
celotýdně
F DOPRAVNÍ PODNIK – Brtnická ul. – Masarykovo nám. –
Dům kultury – Ke Skalce – Žižkova – U Hřbitova –
Poliklinika – 17. listopadu – Dům kultury – Chlumova – Gorkého – Jiřího z Poděbrad – HLAVNÍ NÁDRAŽÍ ČD
celotýdně
N HLAVNÍ NÁDRAŽÍ ČD – Jiřího z Poděbrad – Na Helenínské – Březinova – Demlova – Brněnský kopec – Masarykovo nám. – Dům kultury – Ke Skalce – Žižkova – U Hřbitova –
Dům zdraví – Zátopkova – S.K.Neumanna – Jiráskova ul. –
U Autobusového nádraží – Dům kultury – Masarykovo nám. – Brtnická ul. – Dopravní podnik – Brněnský kopec –
Demlova – Březinova – Na Helenínské –
Jiřího z Poděbrad – HLAVNÍ NÁDRAŽÍ ČD
noční
celotýdně
(v uvedeném směru)


dlouhodobě mimo provoz
Vysvětlivky
NA DOLECH- základní konečná zastávka
(KAUFLAND)-konečná zastávka (případně trasa) vybraných spojů
ležící mimo úseky s trolejovým vedením,
obsluhují ji jen vozy s alternativním zdrojem energie.
(Na Helenínské – ...)- trasa vybraných spojů v prodloužené trase
(T)- zastávka zřízena jen ve směru TAM
(Z)- zastávka zřízena jen ve směru ZPĚT
Zastávky v režimu "Na znamení",
což jsou v Jihlavě téměř všechny, nejsou vyznačeny.
Mimořádnosti, výluky, změny v provozu
   Po úspěchu s prodloužením linky C přistupuje DP od 1.1.2021 k pravidelnému využívání služeb parciálních trolejbusů také na další trase mimo troleje. Vybrané spoje linky B nově zajíždějí od konečné Na Dolech na smyčku Motorpal hala, kam jezdí z jiného směru linka E.
Dopravce tak vychází vstříc zaměstnancům tamního závodu a usnadňuje cestování
do jihozápadní části města bez nutnosti zajíždět do centra a tam přestupovat.

» Info na webu DPMJ


   Od 16.10.2020 spolu se zhoršující se situací kolem šíření čínského viru a díky novým omezením, redukuje se rozsah městské dopravy. Dočasně je úplně přerušena noční doprava v podobě trolejbusové linky N.

» Info na webu DPMJ
Archiv mimořádností, výluk a změn v provozu
   Po zprovoznění nových parciálních trolejbusů s trakčními bateriemi, umožňujících i nezávislou jízdu bez trolejí přistupuje DP k dlouho očekávanému prodloužení linky C z Březinek přes Okružní
ke Kauflandu. Nejvetší jihlavské sídliště tak od 19.9.2020 dosáhlo na přímé spojení s vyhledávanou nákupním zónou v údolí řeky Jihlavy. V budoucnu se plánuje doplnění trolejových spojek
na křižovatce Havlíčkova x Pražská a na obratovém kruhovém objezdu u Kauflandu tak,
aby parciálních trolejbusů pro tuto trasu nebylo potřeba.


   Období od jara 2020 provází pandemie čínského koronaviru, která způsobila i omezení a změny
v provozu jihlavské MHD. První vlna omezení přichází 23.3.2020, kdy dochází k redukci na linkách A, B & C a dočasnému zrušení noční linky N. Od 6.4.2020 vzhledem k velmi nízkému využívání MHD se přechází na víkendové jízdní řády. Opětovné oživení přichází 25.5.2020 s rozvolňováním protikoronavirových opatření. Další rozšíření následuje začátkem školního roku k 1.9.2020.


   V rámci celostátní změny jízdních řádů k 15.12.2019 došlo k úpravě provozu linek D a F.
Jejich původní uspořádání samostatných oddělených tras » D Hlavní nádraží - Poliklinika
a F Poliklinika - DP pojížděných obousměrně bylo změněno tak, že nově jsou obě jednosměrné, projíždějí však celou trasu. Linka D nyní jezdí z Hlavního nádraží přes Polikliniku k Dopravnímu podniku, linka F pak k ní protisměrně.

 » Schéma jihlavské MHD k 15.12.2019


   Z důvodu výstavby malého přestupního terminálu mezi trolejbusy a železnicí na konečné
Na Dolech ve Starých Horách se od 1.7. do 18.8.2019 přerušuje provoz trolejbusů na lince B,
náhradní autobusová doprava byla navíc zkrácena do zastávky S.K.Neumanna.


   Velkým zásahem do provozu jihlavské MHD se stává rozsáhlá rekonstrukce Brněnského mostu spojená s celkovou výlukou trolejbusové trati na Hradební a Brněnské ulici až po Handlovy Dvory. Mění se tak především organizace obsluhy největšího jihlavského sídliště Březinova, jehož dopravní páteří jsou linky B a C. V předstihu před uzavírkou se obnovuje vrchní vedení na točně Handlovy Dvory (v opačném směru otáčení než dříve) a stává se z ní konečná Demlova.
Ta slouží pro obracení spojů linky C a B resp. BX.

   Výluka trvá mezi 1.4. a 31.10.2018 a změny se týkají trolejbusových linek:
» B – od Domu kultury vedena odklonem přes Chlumovu po II. trolejbusovém okruhu na Demlovu          (vynechává Masarykovo náměstí);
» BX – doplňková linka k B zajišťuje spojení mezi smyčkou Demlova a Hlavním nádražím;
» C – od Horního Kosova zajíždí na Masarykovo náměstí, kde se otáčí na tehdy zánovní točně
          pod OD Prior a přes Chlumovu je vedena spolu s linkou B na smyčku Demlova.
Provoz je upraven i na noční lince N.

 » Výlukové schéma    »» Výlukou dotčené linky


   Od 1.3.2018 dochází k úpravě provozu na lince E, díky zprovoznění vratné smyčky
na Masarykově náměstí. Všechny spoje nyní končí zde tj. u většiny dochází k prodloužení
od Domu kultury, kde se linka E otáčela blokově přes Fritzovu ulici, další se naopak zkracují »
ty, jež původně jezdily až na točnu Dopravní podnik.

 » Informační leták    »» Aktualita ze 17.2.2018 na webu Jihlavský MHD


   Velká revoluce v trolejbusové dopravě v Jihlavě přichází 1.12.2017, kdy je po letech odkladů dokončena nová trať po Vrchlického ulici (spojka mezi Domem zdraví a tratí na Horní Kosov).
Ta iniciuje rozsáhlou změnu linkového vedení, kdy končí polookružní provoz linek B a BI » linka B se prodlužuje po nové trati a na obnovenou smyčku Staré Hory (nový název Na Dolech), linka BI
je zrušena. Jako její částečná náhrada se zavádí dvojice linek – D » Hlavní nádraží - Poliklinika
& F » Poliklinika - Dopravní podnik. Upravena byla trasa noční linky N (nově jezdí přes Vrchlického a vynechává Horní Kosov).

 » Informační leták    »» Info na webu Jihlavský MHD


   Od 1.4.2016 došlo k úpravám jízdních řádů a snížení základního intervalu na linkách A, B & BI
na 12 minut, čímž se výrazně zlepšily možnosti koordinace s dalšími spoji a odjezdy ze zastávek se staly zapamatovatelné. Zásadní je vznik noční dopravy reprezentované linkou N » Hlavní nádraží - Březinova - DP (od 1.7.2016) - Masarykovo náměstí - Dům kultury - Jiráskova - Horní Kosov

 » Schéma nové noční linky N
 Vozový park Provozní Historické Celkem
39 4 39+4
 Alternativní
 zdroj energie
Dieselagregát Trakční baterie Celkem / [%]
0 7 7 / ~18%
V provozu Historické
Typ Počet Roky dodávek Typ Ev.č. Prav. provoz Od roku
24Tr 6 2005-2007 9TrHT28 11/II. 1980-1997 1997
26Tr 23 2009-2011 9TrHT28 19/II. 1981-1996 bez výzbroje
32Tr 10 2020 14Tr 59 2004-2011 2011
14TrM 46/II. PU 1991-2018 2020
Historické vozy nepatří DPMJ, jsou majetkem spolku ZHTA,
oprava 9Tr č. 11/II. zatím nedokončena, vozy 14Tr a 14TrM provozuschopné.
Souhrn všech typů trolejbusů jihlavského provozu za celou dobu existence
ŠKODA   7, 8, 9, 14, 21, 24, 26, 32Tr
VÉTRA-ČKD   TB51
Poznámky
   Jedním z hlavních lákadel Oslav 111 let MHD, konaných v září 2020, se stává vůz 14TrM č. 46, původem z Pardubic (č. 346). Před svým představením byl repasován a přelakován do jihlav-ských barev z 90. let a má reprezentovat alternativní vývoj, jakým by se ubírala obnova zdejšího vozového parku, pokud by se v první dekádě nepodařilo najít dostatek financí na nové trolejbusy. V takovém případě by procházely místní vozy
14Tr modernizací na typ "M" podobně, jako ty pardubické.
   Parciální trolejbusy zatím slouží na prodloužené lince C
ke Kauflandu, později mají působit na severovýchodní trase
z Pávova přes Červený kříž k Antonínově dolu a na lince 3
na Horní Kosov po Rantířovské a Lípové.
   Výrazné omlazení a hlavně rozšíření vozového parku
o trolejbusy s trakčními bateriemi přichází v létě 2020 spolu
s dodávkou vozidel ŠKODA-SOR 32Tr z nichž 3 jsou klasické čistokrevné a 7 parciálních, které poslouží k dalšímu rozvoji elektrické trakce v Jihlavě i do míst, kam nevedou troleje.
   Jihlava má ve své flotile i samotný prototyp řady ŠKODA 26Tr, vyrobený roku 2009. Od ostatních místních vozů stejného typu se dříve lišil nápisy "ŠKODA 26Tr" na bočnicích nebo absencí červeného proužku na čelní masce.
   Po masivní obnově vozového parku v letech 2009-2011 došlo k postupnému odstavení první generace nízkopodlažních trolejbusů ostrovské řady 21Tr. Většina našla nový domov
v Brně, kde také jednotlivé vozy prošly důkladnými opravami. Poslední trojice byla vyřazena r. 2015 a odeslána v lednu 2016.
   Výrazně početná dodávka trolejbusů ŠKODA 26Tr vedla
k vlně vyřazování trolejbusů řady 14Tr a to do té míry, že se jihlavský provoz roku 2011 stal prvním v ČR, kde tento legendární typ v pravidelném provozu dojezdil.
   Jihlava provozovala mj. dvojici nezvyklého provedení trolejbusů Škoda 14TrM » č. 46 a 47. Jejich původní místo určení bylo ázerbajdžánské Baku, ale tamní dopravce je neodebral. Vícekusovou sérii si mezi sebou rozdělilo několik českých provozů » Jihlava, Pardubice a Opava. Poznávacím znamením vozů bylo zdvojené provedení dveřních madel.
   Jihlava jako první vyřadila z provozu trolejbusy ŠKODA 14Tr, byla však naopak posledním městem, kde měděnou pavučinu brázdily ještě legendárnější vozy řady 9Tr, a to až do 30.5.1997. Poslední z nich č. 11/II. je uchována jako historické vozidlo spolku ZHTA a čeká na dokončení generální opravy.
 Vozovny V provozu Zrušené Celkem
1 1 2
Vozovna Vznik Zánik
Havlíčkova
1948 1965
BRTNICKÁ
1965 -
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
   DPMJ
Oficiální stránky dopravce
   Jízdní řády trolejbusů
Přímý link na seznam linek trolejbusů
s odkazy na kompletní jízdní řády,
které lze stáhnout a vytisknout.
   ONLINE mapa jihlavské MHD
ONLINE mapa polohy spojů linek
jihlavské MHD včetně aktuálního zpoždění.
   Seznam-Autobusu.cz
Podrobná evidence jihlavských trolejbusů
   K-report - MHD v Jihlavě
Diskuzní fórum K-report.net
» část věnovaná jihlavské MHD.
   Jihlavský MHD
Obsáhlé stránky věnující se jihlavské MHD. Aktuality z dopravy, propracovaný seznam vozidel, fotogalerie a další.
   ZHTA o.s
Stránky občanského sdružení "Za záchranu historických trolejbusů a autobusů", sdružení jež vlastní mj. několik původně jihlavských vozidel.
   Wikipedia - TBUS v Jihlavě
Článek o trolejbusech v Jihlavě
na otevřené encyklopedii Wikipedia.
   SPVD - Jihlava
Část věnující se jihlavské MHD na portálu SPVD.
   Prahamhd.vhd - Jihlavské TBUS
Ukázka stránky zaniklého webu "prahamhd.vhd.cz" věnující se jihlavským trolejbusům.
   ČNDS - Jihlava
Již téměř spící portál ČNDS
a jeho část věnující se jihlavské MHD.
   ČDS - Trolejbusy v Jihlavě
Pojednání o jihlavských trolejbusech
brané k roku 1999.
   Citybus - Jihlava
Souhrnné informace o jihlavské MHD
a její historii.
MHD Zastávka - Jihlava
5/2007 | 8/2013 | 9/2020
Postřehy a fotografie z návštěv
jihlavského provozu MHD v různém období.
   Trolejbus.cz - Jihlava
Směsice snímků z jihlavských ulic
od konce 80. let do roku 2006.
   Fotodoprava - Jihlava
Velké množství pěkných snímků jihlavských trolejbusů, pořízených v různém časovém období.
   MHD Jihlava - Foto TBUS
Set fotografií jihlavských trolejbusů
z počátku 3. tisíceletí.
   Old.Vlčoun.cz - Jihlava
Stránka z Vlčounova portálu přínašející set fotek, několik hlášení zastávek a přehled linek.
   IMHD.sk - Jihlava
Směsice snímků jihlavské MHD.
Stránka jihlavské elektrické MHD s fotografiemi, seznamem vozového parku aj.
Neuspořádaná směsice fotografií všech trakcí jihlavské MHD ze současnosti i minulosti.
   PN TBUS - Jihlava
Popis a snímky z provozu jihlavských trolejbusů
na "Plzeňských trolejbusech".
   PN TBUS - 26Tr pro Jihlavu v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů 26Tr pro Jihlavu při zkušebních jízdách v Plzni.
Slušivý nátěr trolejbusu 24Tr č. 66 a vzorná květinová výzdoba
v oknech přibližují úpravné centrum Jihlavy a jeho středobod - Masarykovo náměstí, odkud z místa stejnojmenné zastávky MHD
s přídavkem "Horní" pochází tento snímek.
Jihlava (CZ)  5.8.2009

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 6.3.2021