Hlavní strana » Trolejbusové provozy » Česká republika » Most - Litvínov


Základní popis stránky Plná verze této stránky


MOST - LITVÍNOV Česká republika
Pořadí Vznik Zánik Linek celkem Vozů celkem Soustava
4. 6.12.1946 31.1.1959 3 36 600V =
Externí fotogalerie - odkazy na snímky


Popis snímků se zobrazí po najetí kurzorem myši na vybraný náhled.


                      


Základní informace
   Mostecko-litvínovský trolejbusový provoz, ač zaniklý, vyniká mezi ostatními svými specifiky.
Jednalo se o poslední ve válce stavět započetý, avšak až na sklonku roku 1946 otevřený.
Pro zajištění potřebného vozového parku ukořistila ustupující německá armáda zánovní trolejbusy
v italském Miláně (ty z nich, které byly kloubové, se staly prvními svého druhu v Československu). Provoz se během prvého období obešel zcela bez výhybek a po dostavění celého úseku Litvínov - Most se tento stal prvou čs. meziměstskou trolejbusovou tratí.

   Hlavní impuls pro zřízení trolejbusové trakce spočíval ve spojení (pro německý válečný průmysl) strategicky důležitého Hydrogenačního závodu na výrobu syntetického bensinu v Záluží a obytného komplexu Osada v Horním Litvínově.

   Smělý rozvoj po válce přináší prodloužení trati v obou směrech - od chemických závodů přes obec Souš do centra starého Mostu a později ze Stalinovek (nový název pro Osadu) do obce Loučná. Ač Most a Litvínov již po léta spojuje úzkorozchodná tramvajová trať, trolejbusy poskytují značně lepší komfort cestování i vyšší přepravní rychlost.

   Vliv plánů postupné těžby a propagandistické budování tramvajové rychlodráhy na normálním rozchodu však přispěje k postupnému útlumu trolejbusového provozu. Stále kratší pravidelně pojížděné části vedou, i přes vybudovanou přeložku trasy do centra Horního Litvínova
a úvahy na vybudování trati do Horního Jiřetína, k ukončení provozu trolejbusů k 31.1.1959.

   Jejich náhrada - normálněrozchodná tramvaj vyřeší skutečně kapacitní dopravu mezi (novým) Mostem, chemickými závody a Litvínovem, ostatní (také významné) směry ale leží (dodnes)
na bedrech autobusů, které rozhodně nepomáhají k tolik potřebnému ozdravení ovzduší
v těžbou zvlášť zasažené oblasti, ať jsou dieselové či plynové, stále se určitým způsobem
podílejí na znečišťování.

   Úvahy nad obnovením provozu trolejbusů, objevující se v 80. letech, bohužel zůstavají bez odezvy. Dnešní doba takovým záměrům bohužel není nakloněna. Jelikož však DPML disponuje dvěma vozovnami (v Mostě i Litvínově), bylo by možné realizovat dvě i navzájem oddělené sítě trolejbusových tratí, tvořící napájecí linky k páteřní tramvajové trase, nebo spojující jednotlivé části měst v trasách, kudy tramvajové koleje nevedou. Vedlo by to k výraznému posunu k ekologizaci veřejné dopravy mostecko-litvínovské aglomerace.
 Dopravce Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova
 Schémata Nákres trolejbusové sítě | Historické schéma z roku 1976 | Současná síť MHD

Vývoj trolejbusových tratí v roce: 1946 | 1948 | 1952 | 1957 | 1959
 Historie Historie mostecko-litvínovského trolejbusového provozu
 Linky Denní Noční Celkem
3 0 3
Celotýdenní Jen prac. dny
3 0
Číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz
A LITVÍNOV, OSADA /STALINOVKY/ - Litvínov nádraží -
Záluží u Litvínova (NX) - STALINOVY ZÁVODY -
Souš kaple (NX) - MOST, NÁM. T.G.MASARYKA (NX)
celotýdně;
od 1946,
od 1948 do Mostu
6 (LOUČNÁ - Koldům) - LITVÍNOV, STALINOVKY -
Litvínov nádraží - Záluží u Litvínova (NX) -
STALINOVY ZÁVODY - Souš kaple (NX) -
MOST, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ (NX)
celotýdně;
přeznačená A,
od 1953
do Loučné
6 SOUŠ, KAPLE (NX) - MOST, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ (NX) celotýdně;
od 1957
zkrácená 6
7 (LOUČNÁ - Koldům) - LITVÍNOV, STALINOVKY -
Litvínov nádraží - Záluží u Litvínova (NX) -
STALINOVY ZÁVODY
celotýdně;
od 1957
rozdělená 6
7 LOUČNÁ - Koldům - LITVÍNOV, VÝCHOD celotýdně;
od 1958
zkrácená 7
Vysvětlivky
STALINOVY ZÁVODY- základní konečná zastávka
(LOUČNÁ)- konečná a průběh trasy vybraných prodloužených spojů
(NX)- obec, či část města již neexistující (těžba, chem. závody)
 Vozový park Vyřazené Celkem
Zahraniční Tuzemské
12 24 36
Vyřazené vozy
Výroby zahraniční Výroby tuzemské
Typ Počet Ve stavu Typ Počet Ve stavu
  I = kloubový
     trofejní
4 1946-1954 Tatra T86 1 1949-1954
  II = kloubový 
     trofejní
1 1947-1951 Tatra T400 14 1949-1959
  III = sólo
           trofejní
6 1946-1957 Škoda 7Tr 9 1953-1959
CST 1 1954-1959

 Vozovny Zrušené Plánované Celkem
2 1 3
Vozovna Vznik Zánik
Horní Litvínov
1946 1949
Most
1949 1959
Litvínov (současný závod DP)
PLÁNOVANÁ
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
   DPMML
Oficiální stránky dnešního místního dopravce.
   Mostecká MHD
Rozcestník odkazů na fragmenty stránek www.mosteckamhd.unas.cz pojednávající
také o provozu trolejbusů v Mostě-Litvínově.
   SPVD - Most-Litvínov
Stručná historie mostecko-litvínovského trolejbusového provozu.
   Wikipedia -
   TBUS v Mostě-Litvínově
Článek o trolejbusech v Mostě-Litvínově
na otevřené encyklopedii Wikipedia.
   IMHD.sk - Most & Litvínov
Směsice snímků mostecké MHD
včetně dobových snímků trolejbusů.
Trofejní kloubový trolejbus původem z italského Milána, zachycený během zkušebních jízd po plzeňských ulicích (na Doubravce) po nutné opravě a repasi ve Škodových závodech, proběhlé před zahájením provozu mostecko-litvínovského provozu.
Plzeň (ČSR)  1946

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 6.3.2022