Hlavní strana » Trolejbusové provozy » Česká republika » Mariánské Lázně


Základní popis stránky Plná verze této stránky


M A R I Á N S K É   L Á Z N Ě Česká republika
Pořadí Vznik Zánik Linek Vozů Soustava
11. 27.4.1952 - 4 8 600V =»»» 27.4.1952 – 27.4.2022 «««

70 LET PROVOZU
MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝCH TROLEJBUSŮ


» program oslav k výročí ZDE «


Aktualita
23.4.2020Start provozu nové generace trolejbusů ŠKODA-SOR 30Tr
   Velkým darem k 68. výročí od zahájení provozu trolejbusů v Mariánských Lázních se stává
první nasazení nových parciálních vozů ŠKODA-SOR 30Tr do provozu s cestujícími, uskutečněné 23.4.2020. Na své počáteční kilometry služby městu se vydala dvojice vozů ev. č. 60 a 61.


Popis snímků se zobrazí po najetí kurzorem myši na vybraný náhled.


                  První pravidelný spoj linky 7, na kterém byl nasazen vůz typu 30Tr (ev. č. 60),
odjíždí od Antoníčkova pramene v 15:05. Právě v tuto chvíli ve městě odstartovala
éra zcela bezemisní trolejbusové dopravy » místo dieselagregátů využívají nové vozy
na nezatrolejovaných úsecích trakční baterie. Těmi je navíc prozíravě osazena celá flotila
(celkem 8 trolejbusů), čímž se značně rozšiřuje akční rádius trolejbusové dopravy,
která by tak v budoucnu mohla převzít i další výkony od autobusů.


                  Oproti původním přepokladům došlo nakonec k výpravě dvojice vozů 30Tr, které tak pokryly veškerou výpravu (jezdí se podle jízdních řádů pro volné dny) na lince 7. Druhým žlutým "okřídleným šípem", jež se toho dne podíval do ulic, se stal trolejbus ev. č. 61.
Od Antoníčkova pramene odjel s půlhodinovým odstupem od prvního spoje, tedy v 15:35.


Série snímků trolejbusu ev. č. 60 při jízdě na lince 7


                   


           


           


           


Série snímků trolejbusu ev. č. 61 při jízdě na lince 7


               


               


               


                  Akci, která však z důvodu omezení kvůli šíření čínského koronaviru, nemohla být dostatečně propagována a tudíž navštívena, provázelo velmi pěkné slunečné jarní počasí, které přálo
i pořizování prvních záběrů nových trolejbusů nasazených do "ostrého provozu".


   Brzy se stanou rutinou a každodenností, ale je potřeba nezapomínat, že znamenají
pro mariánskolázeňský (do nedávné doby ohrožený) trolejbusový provoz pravý "dar z nebes",
jež hrozbu likvidace nejen zažehnal, nýbrž v budoucnu může pomoci i dalšímu upevnění pozice trolejbusů v městské dopravě.
5/2016 Jízdy historických vozidel k zahájení lázeňské sezóny 2016


O víkendu 14 a 15.5.2016 proběhla tradiční akce Zahájení lázeňské sezóny letos

zpestřená provozem historického trolejbusu a autobusů na pravidelných i mimořádných linkách.

                 


Trolejbus Škoda 9TrHT26 č. 323 a autobus Škoda 706 RTO č. 51, zapůjčené z Plzně, jezdily
na lince 3 v trase Antoníčkův pramen - Kolonáda a zpět v pravidelných půlhodinových intervalech v rozmezí 9:30 - 17:30. Trojka jinak není běžně o víkendu provozována, přesto se setkala s velkým zájmem i u běžných cestujících, kteří čekali na linku 7 a místo ní využili právě historických vozů. Velkým kladem záměru pořadatelů bylo, že v obou vozech platil normální tarif MDML a běžné předplatní jízdenky, lidé se tak nemuseli rozmýšlet "jestli jim to za to stojí" a jeli.

                 


Uchystán byl také provoz mimořádných linek H1 a H2, zajištěný historickými autobusy
Škoda 706 RTO Lux ze sokolovského závodu ČSAD Karlovy Vary a ŠL11 z Muzea dopravy
ve Strašicích. Oba vozy kroužily do okolí města a za mírně zvýšené jízdné, které však bylo bohatě kompenzováno délkou výletu. Linka H1 (s ŠL11) jezdila v trase City service - Velká Hleďsebe - Drmoul - Hamrníky - Nádraží - Kolonáda - City service, H2 (s eRŤákem) k ní byla opačná.

                 


Akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti, spoje jezdily velice slušně obsazené.
Dobrou vizitkou pořadatelů pak byla vynikající organizace, dodržování jízdního řádu,
profesionální a v dobových uniformách vystrojené osazenstvo vozidel (vždy dvojice -
řidič a průvodčí) i například podrobně zpracované linkové orientace pro jednotlivé vozy a další detaily, které na mnohých podobných akcích v jiných městech nejsou zdaleka tak dotaženy.


Akci pořádalo Město Mariánské Lázně a místní dopravce MDML a.s.    


Základní informace
   Perla západočeského lázeňského trojúhelníku - Mariánské Lázně má v provozování elektrické MHD silnou tradici, a to již od roku 1902, kdy byla otevřena tramvajová malodráha na úzkém (metrovém) rozchodu spojující střed města se vzdáleným nádražím.

   O půl století později, tedy roku 1952, střídají elektrickou dráhu trolejbusy, které navíc zajišťují
i vlastní obsluhu lázeňské zóny - projíždějí ji po velkém jednostopém okruhu z křižovatky U Hodin
přes Mírové nám. kolem Kolonády a Goethovo nám. zpět "k Hodinám", kde tramvajová trať končila.

   V dalších letech se provoz dále rozvíjí, záhy se otevírá odbočka k Lesnímu prameni,
na počátku 60. let pak po etapách trať do Úšovic, kde se staví nová vozovna.

   Období útlumu elektrické trakce (60. a 70. léta) se Mariánských Lázní nedotýká, naopak dál se investuje jak do výstavby nových úseků (k Antoníčkově prameni), tak obnově trolejového vedení
a vozového parku. Právě Mariánské Lázně se stávají prvním provozovatelem později legendárních trolejbusů ŠKODA 14Tr, kdy roku 1974 získávají oba prototypy této výrobní řady a v 80. letech,
kdy se produkce nového modelu konečně rozbíhá, pak vozy z ověřovací série (původně určené
pro řecké hlavní město Athény). Ve stejné době ostrovský výrobce provádí po místní síti zkušební jízdy prvního prototypu ryze československého kloubového trolejbusu Škoda 15Tr.

   Mohutné investice do celkové obnovy trolejbusové infrastruktury, prováděné za pomoci Dopravního podniku Ostrava v závěru 70. let, přinášejí také významné rozšíření sítě uskutečněné během první poloviny 80. let. Nejprve se mění koncový úsek trati k Nádraží a napojuje se na něj prodloužení na sídliště Panská pole, následně se otevírá dlouhá trať do (dnes samostatné)
Velké Hleďsebe / Klimentova, která má být zárodkem budoucího propojení s městem Tachovem, tehdy významným zemedělským střediskem. Provoz trolejbusů v té době charakterizují především krátké intervaly mezi spoji a také existence noční dopravy.

   V 90. letech bohužel přichází výrazný úbytek návštěvníků lázní (konec odborářských rekreací), čímž se také snižuje poptávka po MHD a nastává její velký úpadek. Od poloviny 90. let (po dosti nepovedené privatizaci Dopravního podniku) se poprvé objevují snahy o zrušení trolejbusového provozu, drasticky se snižuje početní stav vozového parku, starší vozy 14Tr se bez náhrady vyřazují, nakonec pro nedostatečné pokrytí všech pořadí linek se pravidelně objevují
na trolejbusových spojích autobusy.

   Otevřená krize se dostavuje v letech 2001 - 2003, kdy je postavení trolejbusů natolik ohroženo,
že se zdá jejich konec neodvratný. Za velké pomoci veřejnosti a dobrovolných spolků se podaří situaci zvrátit a trolejbusové dopravě je přislíbena budoucnost. Důkazem budiž postupná obměna vozového parku novými nízkopodlažními 24Tr z nichž trojice se osazuje pomocným naftovým pohonem, což umožňuje rozšířit pole působnosti trolejbusů a zavést také novou linku,
která na části trasy užívá pomocný pohon trvale (linka 7).

   Poměrně příznivý vývoj pokračuje až do roku 2013, kdy vedení města přijímá jednostranné rozhodnutí o postupném útlumu provozu až k jeho vlastnímu zrušení kolem roku 2018.
Je štestím, že v té době je zrovna pod dohledem orgánů EU novostavba přednádražního prostoru, kam šly investice také do nového trolejového vedení trolejbusů a doba udržitelnosti projektu
je minimálně 5 let, nelze tedy zrušit provoz trolejbusů okamžitě. Mezitím probíhá, díky komunálním volbám, kompletní výměna zastupitelstva a dřívější "vládci" Mariánských Lázní jsou odsunuti
do ústraní. Naopak vítezem voleb se stává Pirátská strana, která se v předvolební kampani
jako jediná výslovně vyjádřila pro trolejbusy.

   Strany v nové koalici vesměs podporují zachování a rozvoj elektrické MHD, a proto si město nechá zpracovat studii na toto téma. Ta se nakonec stane dalším kamenem úrazu, protože její závěry zcela nepokrytě prosazují úplné vytlačení trolejbusů (i autobusů) z MHD a jejich náhradu elektrobusy.

   Ač vše na první pohled vypadá idylicky - elektrobus má nulové emise jako trolejbus, navíc nepotřebuje trolejové vedení, skutečnost je odlišná tím, že elektrobus ke svému pohybu potřebuje baterie o dostatečné kapacitě a životnosti, takové ani při dnešní úrovni techniky nejsou k dispozici.

    Elektrobus nezvládne odsloužit celou denní směnu jako jiná vozidla, aniž by nebylo nutno
velmi precizně nastavit jízdní řád a dodržovat jej, případně baterie během přestávek na konečných, (které jsou v místním provozu velmi krátké), průběžně dobíjet vysokými proudy, což se dál negativně podepisuje na jejich životnosti. Ta není dlouhá jako provozní život vlastního vozidla,
a proto je nutné sadu baterií 1-2x kompletně vyměnit, což přináší výrazné finanční náklady navíc.

   Pokud by opravdu došlo ke 100% naplnění závěrů studie, nebylo by v mariánskolázeňské MHD jiných vozidel než elektrobusů a v případě jejich výpadku by tak nešlo zajistit náhradní dopravu,
což by mohlo vést až k totálnímu kolapsu MHD i v dlouhodobém měřítku tím, že pokud by město (dopravce) nebylo schopno pokrýt nákup nových sad baterií pro všechna vozidla, došlo by postupně k omezování spojů či celých linek vlivem nedostatku vozidel nebo jejich nutný pronájem od externích subjektů, pokud by mezitím byla MHD zbavena kromě trolejbusů také všech autobusů.

   Závěry této studie jsou ale na setkání s občany dne 15.2.2016 hlasitě rozporovány, a to je impulsem pro vedení města, které odsouvá definitivní rozhodnutí o budoucí formě MHD a nechává si zpracovat ke studii oponentní posudek, který odhalí, snad záměrné, manipulování s údaji a daty
ve studii, upravené tak, aby vyšla v pozitivním duchu právě pro elektrobusy. Posudek naopak zcela jasně doporučuje zachovat a dál rozšiřovat trolejbusovou dopravu, jakožto nejvýhodnější variantu. Rozvoj má proběhnout mj. díky trolejbusům s pomocným bateriovým (tedy bezemisním) pohonem.

   Zastupitelstvo města na svém dalším zasedání zcela jednoznačně vezme v potaz závěry oponentního posudku a odhlasuje zachování a další rozvoj elektrické MHD formou parciálních trolejbusů (vybavených trakčními bateriemi). Za toto správné a prozíravé rozhodnutí je nutno poděkovat hlavně novému vedení města a jeho ochotě řešit celou věc na mnohem odbornější úrovni (tehdejší pan starosta je mj. vysokoškolsky vzdělaný elektrotechnik) a které se nenechalo strhnout pochybnými "trendy" prosazovanými v dnešní veřejné dopravě.

Více také v článku Československého dopraváku: Trolejbusy v Mariánských Lázních zachráněny

   Finanční podporu pro trolejbusy měly přinést dotace Evropské unie (na vozidla Výzva č. 20 IROP, jiné pak na pevné celky - troleje, napájecí vedení, měnírnu). Nejprve Mariánské Lázně neuspěly
v konkurenci ostatních měst, které zcela vyčerpaly alokované finance mnohdy i na ne úplně přínosné projekty (CNG vozy) a na náš nejmenší trolejbusový provoz prostředky nezbyly.

   Nakonec však došlo k přesunu nespotřebovaných peněz z operačního programu Podnikání
právě na Dopravu, díky čemuž Mariánské Lázně postoupily v seznamu žadatelů na vyšší příčky mezi úspěšné a nárok na dotaci na osmero nových trolejbusů jim byl přiznán. Město dále stálo
před úkolem sehnání celé výše peněžní částky za nové trolejbusy ve formě úvěru, neboť finanční příspěvek od EU (tj. 85% nákladů) bude městu proplacen až po úspěšném dokončení projektu.

   Zároveň se město v současnosti snaží o převzetí plné kontroly nad podnikem provozujícím MHD.
Ve společnosti MDML vzniklé po roce 2006 drží město 60% podíl, 40% pak soukromá firma
patřící do holdingu Z-Group. Poměrně vleklé problémy se soukromým spolumajitelem vedou současné představitele města k pokusu o nápravu osudové chyby z roku 1994, kdy byl zdejší Dopravní podnik privatizován a následoval strmý sestup úrovně zdejší MHD, znatelný pokles výkonů i opakované pokusy o zrušení trolejbusů. Pokud by se tento záměr podařil, získá město
nad MHD a jejím financováním plnou kontrolu a bude možné se začít soustředit i na nutné investice do pevných trakčních zařízení, kde je situace horší. Mnoho úseků je "zralých" na celkovou rekonstrukci již léta, nemluvě ani o měnírně, jejíž modernizace se nyní konečně připravuje.

   V červenci 2019 proběhla akce, která je významným mezníkem mariánskolázeňské MHD. Definitivně totiž dojezdil poslední zástupce legendární řady trolejbusů ŠKODA 14Tr, jejíž provoz
ve městě trval celých 45 let (od roku 1974, kdy ostrovský výrobce dodal dvojici prototypů).
S poslední 14TrM č. 47/II. byla v sobotu 13.7.2019 uspořádána důstojná rozlučková akce
v podobě provozu zvláštní linky č. 9 i speciální noční fotojízdy.

   V létě 2019 začalo být ohledně obnovy vozového parku trolejbusů jasno. Novou flotilu
osmi vozů dodá plzeňská ŠKODA Electric ve spolupráci s libchavským SORem. Půjde o vozy
30Tr (v designu autobusů NB12) vybavené trakčními bateriemi pro dojezd až 14km mimo trolej.

   Výroba a dodávka se uskutečňuje během jara roku 2020. První parciální trolejbus příjíždí
na trajleru 6.4.2020. Po nutných formalitách, osazení prvků odbavovacího systému, instalace nezbytných polepů vozidel a po zácviku řidičů se může přistoupit k jejich zařazení do provozu.

   Slavnostní chvíle nastává 23.4.2020, kdy jsou během odpoledne oba po městě operující trolejbusy 24Tr staženy do vozovny a místo nich přesně v 15:05 resp. 15:35 vyráží na linku 7
s cestujícími nová generace parciálních trolejbusů. Bohužel kvůli mimořádnému stavu ohrožení čínským koronavirem nelze provést okázalejší akci, kterou by si takto významná událost pro místní MHD určitě zasloužila. O nové éře tak informovaly alespoň pěkně provedené informační cedule
za čelním sklem obou trolejbusů.

   Přechod a přínos pro MHD v Mariánských Lázních je to jednoznačný. Nová generace vozů totiž zajistí fungování trolejbusové dopravy ve zcela bezemisním režimu (v úsecích bez trolejového vedení se dosud používal jako náhradní zdroj energie dieselagregát). Dojde k výraznému ušetření nákladů na provoz díky úspoře nafty bez výrazného nárůstu spotřeby elektrické energie
(parciální bateriový trolejbus je v režimu jízdy mimo trolej energeticky účinnější než trolejbus
s dieselagregátem). Nově je také na trolejovém vedení "nezávislá" celá flotila osmi vozů (proti třem trolejbusům s pomocným pohonem ze staré generace). To s sebou přináší mnohem bohatší možnosti organizace městské dopravy, tak aby případně trolejbusy mohly převzít i další výkony
od autobusů » do úvahy přišla myšlenka na "elektrifikaci" dopravy do čtvrti Hamrníky právě pomocí parciálních (bateriových) trolejbusů.

   Zbývá dodat, že většina trolejbusů "staré" generace 24Tr (včetně unikátního prototypu) je již odstavena z provozu a nabízena k odprodeji z nichž některé již mají svého kupce (bulharský zákazník z Chaskovo). Vůz č. 54 byl z příprav na odprodej vyčleněn, byl do něj zamontován dieselagregát získaný z č. 53 a zůstává u DP zatím jako záložní vůz, v budoucnu se možná
stane prvním zdejším historickým trolejbusem.

   Významně však do fungování MHD i celého města zasáhla pandemie čínského koronaviru,
která paralyzovala cestovní ruch i lázeňství jako takové. Ulice v centru jsou prakticky liduprázdné, město vypadá jako v přípravě před náletem. V provozu trolejbusů i autobusů se tak přešlo
na jízdní řády pro volné dny, což s sebou přináší prakticky dočasné zrušení linek 3, 5 a 6 a existenci pouze linky 7 s omezenou výpravou vozů (pro celodenní interval 30 minut postačují dva vozy).

   Od 25.5.2020 došlo ke změnám organizace MHD, linka 7 byla z důvodu rekonstrukce
Chebské třídy výrazně omezena, naopak se vrátil celotýdenní provoz na linkách 3, 5 a 6,
čímž se po deseti letech objevily trolejbusy na "meziměstské" lince i o víkendu.

   Od podzimu 2020 dochází k opětovné redukci provozu z důvodu pokračující pandemie koronaviru, zavádí se víkendové jízdní řády a linky 3 a 5 se dočasně ruší při obnovení linky 7
a ponechání "šestky" v celotýdenním režimu.

   Z investiční akcí se připravuje léta odkládáná rekonstrukce měnírny a trolejového vedení
v centru města na Lázeňském okruhu. Postupně by měly obnovou projít i další traťové úseky.
 Dopravce    Městská doprava Mariánské Lázně
 Schémata Oficiální schéma linek MHD | Kompletní síť MHD | Detailní mapa trolejbusové sítě


Historické schéma linek v roce 1972 | 1974 | 1990


Schéma sítě MHD: 2004 | 2008 | 2012 | 2015 | 2017


Schéma vývoje sítí elektrické dopravy 1902-2002


Síť v roce 1998 | Mapa sítě v roce 2013 | Schéma sítě v roce 2012 Linky Denní Noční Celkem
4 0 4
Celotýdenní Jen prac. dny
2 2
ZMĚNA PROVOZU TROLEJBUSŮ

Z důvodu pokračující mimořádné situace kolem pandemie čínského koronaviru,
vyhlášení nouzového stavu a dočasného omezení volného pohybu obyvatelstva
dochází k opětovné redukci městské dopravy.

Od 2.11.2020 je zaveden celotýdně jízdní řád pro volné dny,
kdy jsou z trolejbusových linek v provozu pouze č. 6 a 7.
Linky 3, 5 jsou tak až do odvolání zrušeny.
Číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz
3 ANTONÍČKŮV PRAMEN – Dopravní podnik – Kovárna –
Úšovická křižovatka – Chebská křižovatka – Knihovna –
Centrum – Mírové náměstí – KOLONÁDA –
Goethovo náměstí – City service – Slovan –
Chebská křižovatka – Úšovická křižovatka – Kovárna – DOPRAVNÍ PODNIK – ANTONÍČKŮV PRAMEN
polookružní, pracovní dny
5 PANSKÁ POLE – Nádraží – Klas – Úšovická křižovatka –
Chebská křižovatka – Knihovna – Centrum – Mírové náměstí –
KOLONÁDA – Goethovo náměstí – City service –
Slovan – Chebská křižovatka – Úšovická křižovatka –
Klas – Nádraží – PANSKÁ POLE
polookružní, pracovní dny
6 CITY SERVICE - Slovan - Chebská - (Kaufland) -
Velká Hleďsebe, Prádelna - Velká Hleďsebe, Růžek - KLIMENTOV - Klimetov, sídliště -
Velká Hleďsebe, Prádelna - (Kaufland) -
Chebská - Knihovna - CENTRUM
polookružní, celotýdně
7 ANTONÍČKŮV PRAMEN - Dopravní podnik - Kovárna -
Úšovická - Klas - Nádraží - Třešňovka - (Kaufland) - Chebská -
Knihovna - Centrum - Mírové náměstí - KOLONÁDA -
Goethovo náměstí - City service - Slovan - Chebská -
(Kaufland) - Třešňovka - Panská pole - Nádraží - Klas - Úšovická -
Kovárna - DOPRAVNÍ PODNIK - ANTONÍČKŮV PRAMEN
polookružní, celotýdně
Vysvětlivky
PANSKÁ POLE- základní konečná zastávka
DOPRAVNÍ PODNIK- konečná zastávka spojů zatahujících do vozovny
KOLONÁDA
KLIMENTOV-Tyto konečné zastávky jsou pouze formální, uváděné
na linkových orientacích, cestující nemusí vystupovat,
vozy odjíždějí bez prodlevy zpět do výchozí stanice.
Třešňovka


-


zastávka ležící mimo úseky s trolejovým vedením,
obsluhují ji jen vozy vybavené pomocným pohonem.
(Kaufland)-zastávka vybraných spojů ležící mimo úseky
s trolejovým vedením, obsluhují ji jen vozy
vybavené pomocným pohonem.
(Z)- zastávka zřízena jen ve směru ZPĚT
Mimořádnosti, výluky, změny v provozu
   Od 2.11.2020 se přistupuje k redukci provozu městské dopravy z důvodu pokračující mimořádné situace kolem řádění čínského koronaviru. Zavádí se provoz v rozsahu volných dnů, je obnovena linka 7, ponechán celotýdenní režim linky 6, zatímco linky 3 a 5 jsou dočasně zrušeny.


 » INFO na webu MDML
Archiv mimořádností, výluk a změn v provozu
   Od 25.5. do 25.10.2020 probíhá rekonstrukce Chebské třídy zásadně ovlivňující pravidelný chod městské dopravy. Střídává jízda v jednom jízdním pruhu "na semafor" způsobuje velká zpoždění
na lince 6 (a dalších), proto je později dočasně zrušena zastávka Kaufland. Od 10.9.2020 je navíc vyloučen veškerý provoz na Chebské v úseku mezi Hlavní a Husovo třídou, proto trolejbusy linky 6 jezdí po objízdné trase přes Komenského a Husovu, kam je také přesunuta zastávka Chebská.


 » INFO na webu MDML


   Od 25.5.2020 se zásadně mění rozsah provozu městské dopravy (od 18.3.2020 utlumené kvůli koronakrizi). Z důvodu celkové rekonstrukce Chebské třídy se výrazně omezuje provoz linky 7 » zůstávají prakticky jen spoje, kterými trolejbusy konají nájezdy nebo zátahy z/do vozovny na l. 5.
V souvislosti s tímto se obnovuje celotýdenní provoz na linkách 3, 5 a 6 (zrušený roku 2010)
a zvyšuje se výprava trolejbusů o volných dnech.


 » INFO na webu MDML


   Mezi 18.3. a 24.5.2020 byl z důvodu vyhlášení nouzového stavu a dalších opatření proti pandemii čínského koronaviru výrazně omezen provoz MHD. Celotýdně se zavádí provoz v rozsahu volných dnů, což fakticky znamená pozastavení provozu na trolejbusových linkách 3, 5 a 6. Při přepravě
ve vozech MHD platí povinnost použít roušku, až do 30.4.2020 je zákaz nástupu předními dveřmi, cestující se tak neodbavují a jezdí se zdarma.


 » INFO na webu MDML
 Vozový park Provozní Historické Celkem
8 0 8
 Alternativní
 zdroj energie
Dieselagregát Trakční baterie Celkem / [%]
0 8 8 / 100%
V provozu Historické vozy
Typ Počet Roky dodávek Typ Ev.č. Prav. provoz Od roku
30Tr 8 2020 Dopravce historické vozy nemá » viz Poznámky
Souhrn všech typů trolejbusů městského provozu za celou dobu existence
ŠKODA   7, 8, 9, 14, 24, 30Tr
Poznámky
   Trojice 24Tr » č. 55, 56 a 57 po vyřazení
z provozu nalézá zájemce a je prodána
do bulharského provozu v Chaskovo, spolu
s plzeňskými vozy č. 498 a 503 stejného typu.
   Příchodem nové generace trolejbusů postupně zmizely z ulic vozy řady 24Tr. Jeden z nich » ev. č. 54 byl vybrán pro další setrvání u podniku, neboť byl oproti ostatním v nejlepším technickém stavu a s nejnižším nájezdem kilometrů. Pro plnou operativnost byl v červenci 2020 osazen dieselagregátem demontovaným z vozu č. 53. I když byl původně uvažován
jako historický vůz, nakonec byl prodán na Ukrajinu.
   Na jaře 2020 uskutečněna životně důležitá dodávka nových trolejbusů. Jde o osmero vozů ŠKODA-SOR 30Tr (ev. č. 58-65) všechny osazené trakčními bateriemi pro nezávislou jízdu. První provozní nasazení se odehrává 23.4.2020 s dvojicí č. 60 a 61.
   V létě r. 2019 byl po 45 letech ukončen provoz trolejbusů řady 14Tr, vyřazením posledního zástupce - ExPlzeňské 14TrM č. 47/II.. Předtím byl trolejbus ve středu 10.7.2019 mimořádně nasazen celodenně na linku č. 5 a v sobotu 13.7.2019 se pak uskutečnila rozlučková akce, kdy během dne vůz operoval na "obnovené" lince č. 9, večer pak vyrazil na speciální noční fotojízdu, která byla symbolickou tečkou za úspěšnou érou těchto legendárních ostrovských trolejbusů.
   Trojice vozů 24Tr č. 53, 55 a 56 z roku 2006 je vybavena pomocným zdrojem » dieselagregátem. Jejich dodávka umožnila rozvoj trolejbusové dopravy i do míst, kam není natažené trolejové vedení, došlo k zavedení linky 7 jako alternativního spojení Úšovic s centrem města přes Nádraží a Panská Pole.
   Historické vozy (ex ML) v jiných sbírkách »

» 7Tr1 č. 3 (Škoda-Bus-Club Strašice)

» 9TrHT26 č. 28 (DSZO Zlín)

» 14Tr11/6 č. 45 (soukromý vůz)
 Vozovny V provozu Zrušené Celkem
1 1 2
Vozovna Vznik Zánik
Nákladní
1952 1961
ÚŠOVICE
1961 -
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
   MDML
Oficiální stránky dopravce
   Jízdní řády trolejbusů
Přímý link na seznam linek trolejbusů
s odkazy na kompletní jízdní řád,
který lze stáhnout v .pdf a vytisknout.
   Seznam-Autobusu.cz
Podrobná evidence
mariánskolázeňských trolejbusů
   K-report - Mariánské Lázně
Diskuzní fórum K-report.net
» část věnovaná mariánskolázeňské MHD.
   SPVD - Mariánské Lázně
Popis mariánskolázeňského
trolejbusového provozu.
   Tbusy.plzenskamhd.net - ML
Část webu, věnující se mariánskolázeňským trolejbusům.
   ČNDS - Mariánské Lázně
Již téměř spící portál ČNDS a jeho část
věnující se mariánskolázeňské MHD.
   ČDS - Trolejbusy Mar. Lázně
Stručně vzatá stať o mariánskolázeňských trolejbusech braná k roku 1998.
   Wikipedia - TBUS v ML
Článek o trolejbusech v Mariánských Lázních
na otevřené encyklopedii Wikipedia.
MHD Zastávka - M. Lázně
8/2013 | 6/2021
Postřehy a fotografie z návštěv
mariánskolázeňského provozu MHD.
   Trolejbus.cz - Mariánské Lázně
Snímky z mariánskolázeňských ulic
od 80. let do současnosti
   Fotodoprava - Mariánské Lázně
Velké množství pěkných snímků mariánskolázeňských trolejbusů,
pořízených v různém časovém období.
   IMHD.sk - Mariánské Lázně
Směsice snímků mariánskolázeňské MHD.
Stránka mariánskolázeňské elektrické MHD
s fotografiemi, seznamem vozového parku aj.
Neuspořádaná směsice fotografií obou trakcí mariánskolázeňské MHD
ze současnosti i minulosti.
   PN TBUS - Mariánské Lázně
Popis a snímky z provozu mariánskolázeňských trolejbusů na "Plzeňských trolejbusech".
   PN TBUS - 24Tr pro ML v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů 24Tr pro M. Lázně při zkuš. jízdách v Plzni.
"Klasický" trolejbusový snímek z Mariánských Lázní pod Katolickým kostelem
v klesání Reitenbergerovy ulice u kolonády Rudolfova pramene. Původně plzeňská 14TrM č. 417 (zde jako 47/II.) jede na pořadí dělené směny linky 3. Nyní, kdy je již budoucnost místního provozu zajištěna, lze podobný záběr pořídit s novou generací parciálních trolejbusů 30Tr.
Mariánské Lázně (CZ)  1.8.2013

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 27.4.2022