Hlavní strana » Trolejbusové provozy » Česká republika » Troppau


Základní popis stránky Plná verze této stránky


TROLEJBUSOVÝ PROVOZ
O P A V A Česká republika
Pořadí Vznik Zánik Linek Vozů Soustava
14. 24.8.1952 - 4 35 600V =
Rychlé odkazy
Web DOPRAVCE » MDPO Aktuální MAPA MHD
JÍZDNÍ ŘÁDY MHD JÍZDNÉ & TARIF MHD
Základní informace

   Opava jako centrum české části Slezska zřídila již počátkem 20. století plnohodnotnou
městskou dopravu v podobě sítě úzkorozchodných tramvají. Ta, ač v létech tzv. první republiky patřila k nejlépe udržovaným v Československu, vlivem těžkého období během II. světové války
zchátrala natolik až bylo počátkem 50. let rozhodnuto o její náhradě.

   Moderní dopravní prostředek - trolejbusy přebírají od tramvají dopravní zátěž postupně.
První trasa se buduje od smyčky Stadión (u Východního nádraží) přes centrum města
na blokové obratiště Gottwaldova (Englišova) blízko Nemocnice.

   V průbehu 50. let se postupně otevírají další úseky - na Jaktař a do Kateřinek (čímž se zcela nahrazují tramvaje) a také na točnu Vítkovská nebo k důležitému strojírenskému podniku Ostroj. Během stagnace v 60. a na počátku 70. let se provoz potýká s tíživou situací s obnovováním vozového parku, existenčně však ohrožen není, dochází i k drobnému rozšíření sítě (v podobě odbočky k Městskému hřbitovu).

   Renesance trolejbusů v 80. letech se Opavy dotýká jen mírně, přináší však novou trať
na točnu Bílovecká. Zde navazuje manipulační úsek do tehdy rozestavěného a až o mnoho let později otevřeného kapacitního technického a deponovacího zázemí v Kylešovicích.
Další podstatné tratě se již bohužel nedaří realizovat a trolejové vedení tak chybí například
skrze sídliště Kateřinky nebo od Bílovecké ke kylešovické škole.

   Zajímavým a rovněž neuskutečněným projektem přelomu 80. a 90. let je stavba meziměstské trolejbusové tratě jižním směrem do Hradce nad Moravicí, jež měla nahradit železnici vedenou
ve stejné trase. Pro její pokrytí se počítalo s nákupem kapacitních kloubových trolejbusů 15Tr.

   Na přelomu tisiceletí se díky finančnímu přispění dvojice nákupních řetězců postaví
blokové obratiště Hypernova (Albert) místo dosavadní točny Vítkovská nebo krátké prodloužení
od Ostroje ke Globusu a v Jaktaři se zřídí náhrada původní smyčky kruhovým objezdem.

   Dlouhodobým záměrem na rozšíření sítě (prakticky od roku 1949) bylo dotažení trolejbusové trati na "kylešovický kopec". Roku 1984 se podařilo otevřít první část na "dočasnou" točnu Bílovecká. Odtud měla vést trať skrze Kylešovice až k tamní škole. Po letech příprav a odkladů se na konci druhé dekády 21. století zdálo, že vlastní realizaci již nic nebrání. Stavba měla vydané povolení
a v rámci prací se počítalo rovněž s výměnou napájecích kabelů na návazném úseku ke Stadionu, či s výstavbou měnírny v areálu vozovny.

   Bohužel nové vedení DP a nákup parciálních trolejbusů s bateriemi nakonec celý záměr v takto pokročilém stádiu zhatil s argumentací, že by projekt podpořený z fondů EU kolidoval s dotacemi
na bateriové trolejbusy, (které by však šlo využít i na jiných trasách). Zazněly dokonce i takové "perly", že nerealizace trolejí bude "významný architektonický přínos na centrum Kylešovic".
Tato formulace se objevila v oficiálním vyjádření MDPO, který tak de facto "jde na ruku" odpůrcům trolejbusů, kteří rádi a často mluví o "ohyzdném vedení", které prý "kazí vzhled města".

   Smutné je, že dopravní podnik by měl být naopak prvním, jež takové mýty a zavádějící fráze
tvrdě odmítne a například vyzdvihne přínos trolejového vedení jako prvku viditelnosti sítě MHD, který tak přispívá k jejímu většímu využívání. V takové atmosféře se nyní jeví rozšiřování trolejbusové trakce i v jiných částech města, jako i postupné nahrazování autobusových linek
právě trolejbusy jako jistá utopie.

   I přes tyto faktory dnes trolejbusová trakce obsluhuje základní přepravní směry města,
značné množství linek je dáno tarifem s omezenými přestupy a nutností tak zajistit přímé spojení jednotlivých konečných. Trolejové vedení vykazuje velmi dobrou údržbu a provoz jako celek disponuje moderním technickým zázemím.

   Vozový park byl na počátku roku 2019 obnoven trolejbusy zcela nového typu 32Tr z produkce ŠKODA-SOR v karoserii NS SOR. Došlo tak k vyřazení zbývajících vozů 14Tr, jediné místní 21Tr
a raritního trolejbusu Solaris Trollino 12T DC se stejnosměrnou výzbrojí.

   Trolejbusy - jejich včlenění do centru města (důsledná absence zbytečných stožárů vrchního vedení zajištěná převěsy kotvenými na domech), architektura i pečlivá květinová výzdoba
jinak vytvářejí velice pěkný obrázek Opavy jakožto velmi úpravného města.

 Dopravce Městský dopravní podnik Opava
 Schémata Kompletní síť MHD | Trolejbusové linky | Autobusové linky | Noční provoz


Schéma linek: 2000 | 2009 | 2012 | 2017 | 2020 | 2021


Historické schéma linek MHD z počátku 90. let


Vývoj sítě opavských tramvají a trolejbusů k roku 2002 | Mapa sítě v roce 2011
Schémata, mapy, plánky MHD - odkazy na další webové stránky
» Transphoto.org - Opava - Mapy & Schémata
 Linky Denní Noční Celkem
4 0 4
Celotýdenní Jen prac. dny
4 0
Číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz
201 KYLEŠOVICE, BÍLOVECKÁ – Stadion – Východní nádraží –
Dolní náměstí – Divadlo – Horovo náměstí –
Nemocnice – MĚSTSKÝ HŘBITOV
celotýdně
202 KATEŘINKY – Švédská kaple – Ratibořská –
Dolní náměstí – Divadlo – Horovo nám. –
Nemocnice (T) – Psychiatrická léčebna (T) –
Albert hypermarket (T) – Dostojevského (Z) – ENGLIŠOVA
celotýdně
203 GLOBUS – Ostroj – Těšínská – Zimní stadion –
Dolní náměstí – Divadlo – SME –
Stará silnice – Šeděnkova – JAKTAŘ
celotýdně
204 KYLEŠOVICE, ŠKOLA – Kylešovice, Bílovecká – Stadion –
Východní nádraží – Ratibořská – Vrchní – Pekařská
Divadlo – Horovo nám. – Nemocnice –
Psychiatrická léčebna – ALBERT HYPERMARKET
celotýdně
Vysvětlivky
KATEŘINKY základní konečná zastávka
KYLEŠOVICE, ŠKOLAkonečná zastávka ležící mimo úseky s trolejovým vedením, obsluhují ji jen vozy s pomocným pohonem.
(Vrchní - Pekařská)

trasa mimo úseky opatřené trolejovým vedením
pojížděná díky pomocnému pohonu (diesel / baterie)
Zastávky "Na znamení", kterých je v Opavě většina, nejsou vyznačeny.
Mimořádnosti, výluky, změny v provozu
   Velké změny v trolejbusovém provozu od 1.3.2022

   Na počátku jara 2022 přistoupil MDPO na základě souhrnu různých okolností k prakticky revoluci v provozu trolejbusů v Opavě. Vzhledem ke stále se snižujícímu počtu cestujících (na čem má jistě podíl i proběhlá pandemie čínského koronaviru), nedostatku řidičů a kvůli ruské agresi proti Ukrajině i rapidně stoupajícím cenám za energie přistupuje DP od 1.3.2022 k zásadní reorganizaci linkového vedení trolejbusů. Zavádí se pouze čtveřice linek s návaznými přestupy na zastávce Divadlo v centru města, čímž zaniká tradice různorodých spojení jednotlivých směrů a konečných.

   Omezení se paradoxně týká pouze trolejbusů (tedy ekologické formy dopravy), zatímco k redukci autobusové dopravy nedochází. Na změnách je pozitivní zavedení jednotného intervalu na všech trolejbusových linkách, a to 12 minut ve špičce, 15/20 minut v sedle a 30 minut večer po 19. hodině.

   Stav linkového vedení trolejbusů po reorganizaci:

» 201» Kylešovice, Bílovecká – Divadlo – Městský hřbitov
číslo i trasa linky zůstává
» 202» Kateřinky – Divadlo – Nemocnice – Albert hypermarket
mírně upravená trasa původní linky 208
» 203» Globus – Divadlo – Jaktař
číslo i trasa linky zůstává
» 204» Kylešovice, škola – Ratibořská – Divadlo – Nemocnice – Albert hypermarket –
Englišova – Divadlo – Ratibořská – Kylešovice, škola
mírně upravená trasa původní linky 221


 » Oficiální INFO na webu MDPO

 » MAPA trolejbusových linek po reorganizaci


   Další proběhlé a již ukončené změny v provozu jsou popsány níže » v Archivu mimořádností.
Archiv mimořádností, výluk a změn v provozu
Archiv je dočasně prázdný.
 Vozový park Provozní Historické Celkem
34 1 35
 Alternativní
 zdroj energie
Dieselagregát Trakční baterie Celkem / [%]
7 10 17 / 50%
V provozu Historické
Typ Počet Roky dodávek Typ Ev.č. Prav. provoz Musejní od
ŠKODA Výrobce 14Tr07 58 1986-2005 kandidát
14Tr 1 (Služební) 1982-1997 14Tr17/6M 82 1997-2019 kandidát
26Tr 13 2010-2015
32Tr 15 2018-2020
SOLARIS Výrobce
12AC 5 2003-2006
Kompletní seznam opavských trolejbusů - odkazy na webové stránky
» SEZNAM-AUTOBUSU.cz » TRANSPHOTO.org
Souhrn všech typů trolejbusů opavského provozu za celou dobu existence
ŠKODA   7, 8, 9, 14, 21, 26, 32Tr
SOLARIS   Trollino: 12 T DC, 12 AC
Poznámky
   Vyřazený opavský trolejbus Solaris Trollino 12AC č. 91
se měl roku 2021 stát hlavním aktérem netradičního projektu podnikatele Alberta Fikáčka » Trolejbusem kolem světa. Vůz měl projít úpravami a absolvovat více než 100 000km křížem krážem kontinenty. Projekt se však kvůli technickým problémům dostal do časového skluzu, nakonec
byl zrušen a trolejbus by měl být darován do Charkova v rámci akce na obnovu infrastruktury těžce poškozené válkou, vyvolanou ruskou vpádem na Ukrajinu.
   Nejnovějšími opavskými trolejbusy je flotila vozů typové řady 32Tr, která je společným výrobkem plzeňského závodu ŠKODA a libchavského výrobce SOR. Opava jako úplně první město obdržela vozidla v nové generaci karoserie - modelu NS 12 resp. TNS 12, jehož design navrhoval Patrik Kotas.
První desítka vozů přichází postupně v druhé pol. roku 2018
a všechna vozidla disponují trakčními bateriemi pro jízdu
i mimo trolejové vedení, zbylá pětice dodaná roku 2020
jsou "čistokrevné" trolejbusy bez baterií.
   Po vyřazení trolejbusů 14Tr z provozu došlo k jejich nabídce na odprodej a to současně s jediným opavským vozem řady 21Tr. Stejný osud potkává i unikátní Solaris Trollino 12T DC
č. 84 » jediný vůz své řady v ČR se stejnosměrnou výzbrojí.
   Vlivem časového skluzu při schvalování nového typu 32Tr ze strany Drážního úřadu dochází ke zpoždění generační obměny opavských trolejbusů a vozy 14Tr neplánovaně zasahují do provozu až do zimy 2018 / 2019. Poté je většina vyřazených trolejbusů nabídnuta k odprodeji mimo poslední dodanou 14TrM č. 82. Ta zůstává v DP jako služební vůz a do doby renovace historické 14Tr07 č. 58 supluje její roli při zvláštních jízdách, poprvé 16.11.2019, kdy u příležitosti výročí sametové revoluce jezdí na běžných spojích linky 201.
   Provoz opavských trolejbusů legendární řady 14Tr symbolicky ukončuje velkolepá rozlučková akce v sobotu 11.10.2018, která ve své šíři zahrnovala den otevřených dveří ve vozovně Kylešovice, jízdy zvláštních linek, na něž byla vypravována historická i netradiční vozidla (ex chomutovská kloubová 15Tr), výpravu 14Tr na běžné linky a další doprovodné akce.
   Pohromou pro opavský trolejbusový provoz se stává požár ve vozovně Kylešovice, propukající odpoledne 20.10.2013. Ten zcela zničí sedm trolejbusů (14TrM č. 77 a 81, 12AC č. 89, 90, 96, 98 i unikátní vůz č. 99), poškodí ale i dalších sedm vozů, které se však následně podaří opravit a vrátit do provozu. K události dochází vlivem zahořením jednoho z vozů, jež způsobila závada na elektroinstalaci. Hrubý nedostatek na straně MDPO je ale neexistence řádného pojištění a fakt, že hala nesplňovala protipožární opatření. Incident vede k akutnímu nedostatku vozidel pro výpravu na linky, MDPO si musí zapůjčil autobusy Karosa z Ostravy. Přidělená evropská dotace pomohla k dodávce "náhradní" sedmice vozů typu 26Tr od plzeňského výrobce ŠKODA, příchozí v letech 2014 - 2015.
   Mezi lety 2007 - 2013 disponuje Opava netradičním vozem jinak početně zastoupeného modelu Solaris Trollino 12AC, který byl původně vyroben pro bulharské hlavní město - Sofia. Od ostatních se lišil zbarvením - dopravce v Sofii užívá na trolejbusech kombinaci modré a žluté resp. žlutooranžové. Dalším výrazným poznávacím znakem byla okna se širokou posuvnou částí pro lepší ventilaci salonu pro cestující. Trolejbus bohužel zničil požár ve vozovně Kylešovice v říjnu 2013.
   Cestující v Opavě měli možnost se mezi lety 2003-2020
vozit unikátním trolejbusem – druhým vyrobeným vozem Solaris Trollino 12 T DC tzv. českým prototypem a jediným u nás provozovaným trolejbusem svého typu se stejnosměrnou elektrovýzbrojí. Jeho prvním působištěm se stala roku 2002 Ostrava, odkud se následně dostal do Opavy. Jeho mise byla úspěšná a vedla k nákupu obdobných trolejbusů,
(avšak již se střídavou výzbrojí,) do obou měst.
   Dvojice opavských vozů řady 14Tr ze série 01 (č. 50 a 52) byla na přelomu tisíceletí modernizována na typ 14TrM firmou PARS NOVA Šumperk pro kterou to zároveň byla jediná zakázka tohoto druhu. Trolejbusy obdržely čela dle vzoru 14TrM, digitální informační panely, výraznou proměnou prošel také interiér. I po rekonstrukci, ale byly snadno rozeznatelné díky původním prodlouženým skleněným výplním dveří,
jež se používaly až do série 05. Vůz č. 52 byl vystaven na Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno 2000 a k jeho odstavení až roku 2016 tj. po 34(!) letech služby od vyrobení. Druhý modernizovaný – č. 50 byl předčasně vyřazen
po zahoření už v roce 2010.
   Vyřazená opavská 14TrM č. 78 se na jaře 2019 prodává polskému zájemci - společnosti TLT, jež provozuje trolejbusovou dopravu ve městě Tychy v katovické aglomeraci. Vůz si místní pořídili jednak jako netradiční historické vozidlo, jednak také pro připomenutí pokusu výrobce ŠKODA OSTROV o návrat na polský trh v 90. letech, kdy právě v Tychy byl téměř šest měsíců v roce 1998 zkoušen jeden sériový trolejbus 14TrM.
   Bývalé opavské vozy v jiných historických sbírkách »

» 9Tr20 č. 36 (PKT Gdynia - Polsko)

» 14Tr17/6M č. 78 (TLT Tychy - Polsko)
 Vozovny V provozu Zrušené Celkem
1 1 2
Vozovna Vznik Zánik
Krnovská
1952 2002
KYLEŠOVICE
2002 -
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
   MDPO
Oficiální stránky dopravce
   Jízdní řády trolejbusů  Přímý link na seznam linek trolejbusů (i autobusů)
 s odkazy na jízdní řád, který lze vytisknout.
   Seznam-Autobusu.cz
Podrobná evidence opavských trolejbusů
   K-report - Opava
Diskuzní fórum K-report.net
» část věnovaná opavské MHD.
   K-r - TBUS v Opavě - Fotky
Prohlížeč obrázků zaslaných do diskuze
portálu K-report o teplických trolejbusech.
   SPVD - Opavské trolejbusy
Popis opavského trolejbusového provozu.
   ČNDS - Opava
Již téměř spící portál ČNDS
a jeho část věnující se opavské MHD.
   ČDS - Trolejbusy v Opavě
Stručně vzatá stať o opavských trolejbusech braná k roku 1998.
   Wikipedia - TBUS v Opavě
Článek o trolejbusech v
na otevřené encyklopedii Wikipedia.
MHD Zastávka - Opava
9/2004 | 8/2013 | 2/2021
Postřehy a fotografie z návštěv
opavského provozu MHD v různém období.
   Trolejbus.cz - Opava
Několik snímků opavských trolejbusů
   Fotodoprava - Opava
Velké množství pěkných snímků opavských trolejbusů, pořízených v různém časovém období.
   IMHD.sk - Opava
Směsice snímků opavské MHD.
Stránka opavské elektrické MHD s fotografiemi, seznamem vozového parku aj.
Neuspořádaná směsice fotografií obou trakcí opavské MHD ze současnosti i minulosti.
   PN TBUS - Opava
Popis a snímky z provozu opavských trolejbusů
na "Plzeňských trolejbusech".
   PN TBUS - 26Tr pro Opavu v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů
26Tr pro Opavu při zkušebních jízdách v Plzni.
   Vladanfoto - Opavské TBUS
Set snímků opavských trolejbusů.
Vzorně úpravné centrum Opavy s příkladnou integrací trolejbusové trakce přímo do historického jádra města - povšimněte si důsledné absence stožárů trakčního vedení, když vše lze řešit převěsy ukotvenými na domech - novějších nebo historických. Celek pak tvoří dokonalou a prospěšnou symbiózu.
Na snímku se nalézá shluk vozů s karoserií Solaris, stojících na hlavní
opavské zastávce - Divadlo, kudy projíždějí všechny páteřní trolejbusové linky.
Opava (CZ)  6.6.2015

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 25.9.2022