Základní popis stránky Plná verze této stránky


O P A V A Česká republika
Pořadí Vznik Zánik Linek Vozů Soustava
14. 24.8.1952 - 11 35 600V =
Základní informace

   Opava jako centrum české části Slezska zřídila již počátkem 20. století plnohodnotnou
městskou dopravu v podobě sítě úzkorozchodných tramvají. Ta, ač v létech tzv. první republiky patřila k nejlépe udržovaným v Československu, vlivem těžkého období během II. světové války
zchátrala natolik až bylo počátkem 50. let rozhodnuto o její náhradě.

   Moderní dopravní prostředek - trolejbusy přebírají od tramvají dopravní zátěž postupně.
První trasa se buduje od smyčky Stadión (u Východního nádraží) přes centrum města
na blokové obratiště Gottwaldova (Englišova) blízko Nemocnice.

   V průbehu 50. let se postupně otevírají další úseky - na Jaktař a do Kateřinek (čímž se zcela nahrazují tramvaje) a také na točnu Vítkovská nebo k důležitému strojírenskému podniku Ostroj. Během stagnace v 60. a na počátku 70. let se provoz potýká s tíživou situací s obnovováním vozového parku, existenčně však ohrožen není, dochází i k drobnému rozšíření sítě (v podobě odbočky k Městskému hřbitovu).

   Renesance trolejbusů v 80. letech se Opavy dotýká jen mírně, přináší však novou trať
na točnu Bílovecká. Zde navazuje manipulační úsek do tehdy rozestavěného a až o mnoho let později otevřeného kapacitního technického a deponovacího zázemí v Kylešovicích.
Další podstatné tratě se již bohužel nedaří realizovat a trolejové vedení tak chybí například
skrze sídliště Kateřinky nebo od Bílovecké ke kylešovické škole.

   Zajímavým a rovněž neuskutečněným projektem přelomu 80. a 90. let je stavba meziměstské trolejbusové tratě jižním směrem do Hradce nad Moravicí, jež měla nahradit železnici vedenou
ve stejné trase. Pro její pokrytí se počítalo s nákupem kapacitních kloubových trolejbusů 15Tr.

   Na přelomu tisiceletí se díky finančnímu přispění dvojice nákupních řetězců postaví
blokové obratiště Hypernova (Albert) místo dosavadní točny Vítkovská nebo krátké prodloužení
od Ostroje ke Globusu a v Jaktaři se zřídí náhrada původní smyčky kruhovým objezdem.

   Dlouhodobým záměrem na rozšíření sítě (prakticky od roku 1949) bylo dotažení trolejbusové trati na "kylešovický kopec". Roku 1984 se podařilo otevřít první část na "dočasnou" točnu Bílovecká. Odtud měla vést trať skrze Kylešovice až k tamní škole. Po letech příprav a odkladů se na konci druhé dekády 21. století zdálo, že vlastní realizaci již nic nebrání. Stavba měla vydané povolení
a v rámci prací se počítalo rovněž s výměnou napájecích kabelů na návazném úseku ke Stadionu, či s výstavbou měnírny v areálu vozovny.

   Bohužel nové vedení DP a nákup parciálních trolejbusů s bateriemi nakonec celý záměr v takto pokročilém stádiu zhatil s argumentací, že by projekt podpořený z fondů EU kolidoval s dotacemi
na bateriové trolejbusy, (které by však šlo využít i na jiných trasách). Zazněly dokonce i takové "perly", že nerealizace trolejí bude "významný architektonický přínos na centrum Kylešovic".
Tato formulace se objevila v oficiálním vyjádření MDPO, který tak de facto "jde na ruku" odpůrcům trolejbusů, kteří rádi a často mluví o "ohyzdném vedení", které prý "kazí vzhled města".

   Smutné je, že dopravní podnik by měl být naopak prvním, jež takové mýty a zavádějící fráze
tvrdě odmítne a například vyzdvihne přínos trolejového vedení jako prvku viditelnosti sítě MHD, který tak přispívá k jejímu většímu využívání. V takové atmosféře se nyní jeví rozšiřování trolejbusové trakce i v jiných částech města, jako i postupné nahrazování autobusových linek
právě trolejbusy jako jistá utopie.

   I přes tyto faktory dnes trolejbusová trakce obsluhuje základní přepravní směry města,
značné množství linek je dáno tarifem s omezenými přestupy a nutností tak zajistit přímé spojení jednotlivých konečných. Trolejové vedení vykazuje velmi dobrou údržbu a provoz jako celek disponuje moderním technickým zázemím.

   Vozový park byl na počátku roku 2019 obnoven trolejbusy zcela nového typu 32Tr z produkce ŠKODA-SOR v karoserii NS SOR. Došlo tak k vyřazení zbývajících vozů 14Tr, jediné místní 21Tr
a raritního trolejbusu Solaris Trollino 12T DC se stejnosměrnou výzbrojí.

   Trolejbusy - jejich včlenění do centru města (důsledná absence zbytečných stožárů vrchního vedení zajištěná převěsy kotvenými na domech), architektura i pečlivá květinová výzdoba
jinak vytvářejí velice pěkný obrázek Opavy jakožto velmi úpravného města.

 Dopravce    Městský dopravní podnik Opava
 Schémata

   Síť MHD (trolejbusy i autobusy) | Historické schéma linek MHD z počátku 90. let

   Vývoj sítě opavských tramvají a trolejbusů k roku 2002 | Mapa sítě v roce 2011

 Linky Denní Noční Celkem
11 0 11
Celotýdenní Jen prac. dny
7 4
Číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz
201 KYLEŠOVICE, BÍLOVECKÁ - Stadion - Východní nádraží -
Dolní náměstí - Divadlo - Horovo náměstí -
Nemocnice - MĚSTSKÝ HŘBITOV
celotýdně
202 GLOBUS » Ostroj » Těšínská » Zimní stadion »
» Ratibořská » Švédská kaple » KATEŘINKY
pracovní dny
1x denně
školní spoj
jen v uvedeném směru
203 GLOBUS - Ostroj - Těšínská - Zimní stadion -
Dolní náměstí - Divadlo - SME -
Stará silnice - Šeděnkova - JAKTAŘ
celotýdně
204 KYLEŠOVICE, BÍLOVECKÁ - Stadion - Východní nádraží -
Dolní náměstí - Divadlo - Horovo náměstí -
Nemocnice - Psychiatrická léčebna (T) -
Purkyňova (Z) - ALBERT HYPERMARKET
pracovní dny
205 KATEŘINKY - Švédská kaple - Ratibořská -
Dolní náměstí - Divadlo - SME -
Stará silnice - Šeděnkova - JAKTAŘ
pracovní dny
206 KYLEŠOVICE, BÍLOVECKÁ - Stadion - Východní nádraží -
Dolní náměstí - Divadlo - SME -
Stará silnice - Šeděnkova - JAKTAŘ
celotýdně
207 KYLEŠOVICE, BÍLOVECKÁ - Stadion - Východní nádraží - Ratibořská - Švédská kaple - KATEŘINKY celotýdně
208 KATEŘINKY - Švédská kaple - Ratibořská -
Dolní náměstí - Divadlo - Horovo nám. -
Nemocnice (T) - Psychiatrická léčebna (T) -
Albert hypermarket (T) - Dostojevského (Z) - ENGLIŠOVA
celotýdně
209 GLOBUS - Ostroj - Těšínská -
Zimní stadion - Divadlo - Dolní náměstí -
Horovo nám. - Nemocnice - MĚSTSKÝ HŘBITOV
pracovní dny
210 KYLEŠOVICE, BÍLOVECKÁ - Stadion - Východní nádraží -
Zimní stadion - Těšínská - Ostroj - GLOBUS
celotýdně
221 KYLEŠOVICE, ŠKOLA - Kylešovice, Bílovecká - Stadion -
Východní nádraží - Ratibořská - Vrchní - Pekařská -
Divadlo - Horovo nám. - Nemocnice -
Psychiatrická léčebna - ALBERT HYPERMARKET
celotýdně
Vysvětlivky
KATEŘINKY- základní konečná zastávka
KYLEŠOVICE, ŠKOLA

-

konečná zastávka ležící mimo úseky s trolejovým vedením, obsluhují ji jen vozy s pomocným pohonem.
(Vrchní - Pekařská)


-


trasa mimo úseky opatřené trolejovým vedením
pojížděná díky pomocnému pohonu (diesel / baterie)
Zastávky "Na znamení", kterých je v Opavě většina, nejsou vyznačeny.
 Vozový park Provozní Historické Celkem
34 1 35
V provozu Historické
Typ Počet Roky dodávek Typ Ev.č. Prav. provoz Musejní od
ŠKODA Výrobce 14Tr07 58 1986-2005 kandidát
14Tr 1 1982-1997 14Tr17/6M 82 1997-2019 kandidát
26Tr 13 2010-2015
32Tr 10 2018
SOLARIS Výrobce
12AC 10 2003-2006
Souhrn všech typů trolejbusů opavského provozu za celou dobu existence
ŠKODA   7, 8, 9, 14, 21, 26, 32Tr
SOLARIS   Trollino: 12TDC, 12AC
Poznámky
   Provoz opavských trolejbusů legendární řady 14Tr symbolicky ukončuje velkolepá rozlučková akce v sobotu 11.10.2018, která ve své šíři zahrnovala den otevřených dveří ve vozovně Kylešovice, jízdy zvláštních linek, na něž byla vypravována historická i netradiční vozidla (ex chomutovská kloubová 15Tr), provoz trolejbusů 14Tr na běžných linkách a další doprovodné akce.
   I v období po rozlučkové akci se vozy 14Tr dál objevují v provozu,
a to až do plnohodnotného schválení trolejbusů 32Tr, (jež se staly prvními vozy
úplně nové výrobní řady,) ze strany Drážního úřadu. Poté byla většina vyřazených čtrnáctek nabídnuta k odprodeji mimo poslední dodanou č. 82. Ta zůstává v DP jako služební vůz a do doby renovace historické 14Tr07 č. 58 supluje její roli
při zvláštních jízdách. Na jeden den » 15.11.2019 se 82ka dokonce vrátila
do běžného provozu s cestujícími na linku 201 k výročí sametové revoluce.
   Po vyřazení trolejbusů 14Tr z provozu došlo k jejich nabídce na odprodej a to současně s jediným opavským vozem řady 21Tr. Stejný osud potkává i unikátní Solaris Trollino 12T DC
č. 84 » jediný vůz své řady v ČR se stejnosměrnou výzbrojí.
   Bývalé opavské vozy v jiných historických sbírkách »

» 9Tr20 č. 36 (PKT Gdynia - Polsko)

» 14Tr17/6M č. 78 (TLT Tychy - Polsko)
 Vozovny V provozu Zrušené Celkem
1 1 2
Vozovna Vznik Zánik
Krnovská
1952 2002
KYLEŠOVICE
2002 -
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
   MDPO
Oficiální stránky dopravce
   Jízdní řády trolejbusů  Přímý link na seznam linek trolejbusů (i autobusů)
 s odkazy na jízdní řád, který lze vytisknout.
   Seznam-Autobusu.cz
Podrobná evidence opavských trolejbusů
   K-report - Opava
Diskuzní fórum K-report.net
» část věnovaná opavské MHD.
   SPVD - Opavské trolejbusy
Popis opavského trolejbusového provozu.
   ČNDS - Opava
Již téměř spící portál ČNDS
a jeho část věnující se opavské MHD.
   ČDS - Trolejbusy v Opavě
Stručně vzatá stať o opavských trolejbusech braná k roku 1998.
   Wikipedia - TBUS v Opavě
Článek o trolejbusech v
na otevřené encyklopedii Wikipedia.
MHD Zastávka - Opava
9/2004 | 8/2013
Postřehy a fotografie z návštěv
opavského provozu MHD v různém období.
   Trolejbus.cz - Opava
Několik snímků opavských trolejbusů
   Fotodoprava - Opava
Velké množství pěkných snímků opavských trolejbusů, pořízených v různém časovém období.
   IMHD.sk - Opava
Směsice snímků opavské MHD.
Stránka opavské elektrické MHD s fotografiemi, seznamem vozového parku aj.
Neuspořádaná směsice fotografií obou trakcí opavské MHD ze současnosti i minulosti.
   PN TBUS - Opava
Popis a snímky z provozu opavských trolejbusů
na "Plzeňských trolejbusech".
   PN TBUS - 26Tr pro Opavu v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů
26Tr pro Opavu při zkušebních jízdách v Plzni.
   Vladanfoto - Opavské TBUS
Set snímků opavských trolejbusů.
Vzorně úpravné centrum Opavy s příkladnou integrací trolejbusové trakce přímo do historického jádra města - povšimněte si důsledné absence stožárů trakčního vedení, když vše lze řešit převěsy ukotvenými na domech - novějších nebo historických. Celek pak tvoří dokonalou a prospěšnou symbiózu.
Na snímku se nalézá shluk vozů s karoserií Solaris, stojících na hlavní
opavské zastávce - Divadlo, kudy projíždějí všechny páteřní trolejbusové linky.
Opava (CZ)  6.6.2015

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 3.12.2019