Základní popis stránky Plná verze této stránky


P R A H A   II. Česká republika
Pořadí Vznik Zánik Linek Vozů Soustava
18. 15.10.2017 - 1 1 600V =
Aktuality
5.8.2020 Plán zavedení trolejbusů na Letiště nemusí procházet procesem EIA
   Výrazně snažší a rychlejší by mohla být cesta od záměru k realizaci náhrady autobusů na lince 119 na Letiště Ruzyně parciálními trolejbusy. Magistrát hlavního města Prahy po interním řízení rozhodl, že projekt stavby trolejbusové trati nemusí projít náročným procesem posouzení vlivu
na životní prostředí (EIA), jež běžně zabere několik měsíců. I díky tomu by zahájení prací
na elektrifikaci mohlo dojít už na počátku roku 2022, hotovo by pak mělo být do konce daného roku.


   Více informací viz:

   ZDOPRAVY.cz » článek
27.7.2020 První zkušební jízda prvního novodobého trolejbusu v majetku DPP
   Na jaře zakoupený trolejbus ŠKODA 24Tr z Plzně se v pondělí 27.7.2020 vydal na první zkušební jízdu pod pražskou trolejí a vykonal také Technicko-bezpečnostní zkoušku. Od svého pořízení navíc prošel v hostivařských ústředních dílnách repasí a přelakováním do nátěru dle pražských autobusů Karosa Renault Citybus. Jelikož ty letos čeká úplné vyřazení z provozu, zůstane nový trolejbus posledním zástupcem tohoto typu karoserie v hlavním městě, v rámci posloupnosti číslování trolejbusů obdržel č. 9508.

   Díky výbavě vozu pomocným naftovým agregátem přijel z Hostivaře na trolejbusovou trať v Libni na Prosecké po vlastní ose. DP plánuje jeho využívání zvláště pro služební účely, zácviky řidičů
a podobně, vyloučen však není ani občasný provoz na lince 58 také s cestujícími.


Trolejbus ŠKODA 24Tr č. 9508 poprvé pod pražskou trolejí


          Více informací viz:

   Československý dopravák » článek | ZDOPRAVY.cz » článek | BUSportál » článek
8.6.2020 Rada hl. města schválila konverzi čtyř autobusových linek na trolejbusové
   Rada hlavního města Prahy schválila 8.6.2020 záměr na elektrifikaci čtveřice vytížených pražských autobusových linek a jejich převedení pod trolejbusovou trakci s výhledem realizace
po roce 2023. Stalo se tak v souladu s již přijatou koncepcí o využití alterntaivních paliv v pražské MHD. Projekt naváže na připravovanou "letištní linku" (119) a přivede trolejbusy z oblasti Letiště přes Petřiny, Vypich a Strahov do oblasti Smíchova (linka 191). Z terminálu Knížecí (později z jeho náhrady) bude vycházet obnovená trolejbusová trasa po současné lince 137 přes kopcovitou oblast Malvazinek k Waltrovce. Součástí záměru je i elektrifikace dalších dvou trolejbusových tratí původního provozu - z Karlova náměstí přes Jiráskův most a Arbesova náměstí na Hřebenka
a ke Stadionu Strahov (linka 176) a z Bořislavky přes Hanspaulku, Julisku, Dejvice a Bubeneč
na Hradčanskou (linka 131).

   Všechny nové trasy budou obsluhovány parciálními trolejbusy s trakčními bateriemi, neboť trolejové vedení bude vybudováno jen na částech trasy (u linky 137 pak téměř na celé tj. ca. 95%). Vozový park se má rozrůst z 35 vozů (uvažovaných pro linky 119 a 140, jež přijdou k realizaci dříve) o dalších 56 trolejbusů. Pokud se projekt za více než 1mld korun, (u nějž je šance na částečné pokrytí z fondů EU), podaří zrealizovat, bude mít hlavní město Praha již utěšeně velký trolejbusový provoz s výhledem na jeho další rozšiřování.


Autobusy na budoucích trolejbusových linkách


              Více informací viz:


   USNESENÍ RADY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. 1130 ze 8.6.2020


   KONCEPCE VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH PALIV - ke stažení v .pdf na fóru Pirátské strany


   Československý dopravák » článek | ZDOPRAVY.cz » článek | BUSportál » článek
8.5.2020 První (novodobý) trolejbus v majetku DPP
   Pražský dopravní podnik zakoupil první trolejbus do svého vlastnictví (všechna vozidla dosud testovaná na lince 58 byla buď pronajatá nebo jen zapůjčená). Stalo se tak ještě před uskutečněním výběrového řízení a následnou dodávkou finálních vozidel pro tuto a letištní linku (zatím č. 119).


   Nejde ale o nově vyrobený vůz, Praha odkoupila od Plzeňských městských dopravních podniků postarší trolejbus ŠKODA 24Tr v karoserii Karosa Citybus ev. č. 500, vyrobený roku 2005,
v Plzni provozovaný do prosince 2019. Oproti dosud v Praze zkoušeným vozidlům,
tento pro pohyb mimo trolejové vedení využívá pomocný naftový agregát.
Díky tomu bude "nový" trolejbus používán především ke služebním účelům
(zácviky pro řidiče, školení) a není jisté, jestli se objeví i na běžném spoji pro cestující.


   Kupní smlouvu zainteresované strany podepisují 29.4.2020 a do 10 dnů by DPP měl trolejbus
od PMDP převzít. Náklady na pořízení vozu dosáhly částky 238 000,- Kč bez DPH (tedy již jen zlomku původní ceny vozu).


Běžný provoz trolejbusu 24Tr č. 500 v Plzni - pod trolejemi i mimo ně


                  Více informací viz:

   Československý dopravák » článek
6.4.2020 112 trolejbusů do roku 2024
   Radní hlavního města Prahy podnikly 6.4.2020 další významný krok k postupnému návratu trolejbusů do pražských ulic. Schválili totiž: "Koncepci využití alternativních paliv v podmínkách autobusové dopravy" Dopravního podniku hl. m. Prahy. Jde o dokument zásadního významu, který by se mohl stát základem pro skutečný start prosazování trolejbusů (a částečné i elektrobusů) v MHD. Pro nejbližší období do roku 2022 má být hotová elektrifikace první novodobé pražské trolejbusové linky č. 58 (dnes 140 Palmovka - Letňany - Čakovice - Miškovice). Zde je nutné rozšířit trolejovou infrastrukturu (dostavět úsek z Prosecké na Palmovku a zpět po Zenklově třídě)
a adaptovat garáže Klíčov pro deponii většího počtu trolejbusů a možnost jejich nočního dobíjení.

   Druhým významný počinem má být elektrifikace l. 119 a přivedení trolejbusů na Letiště Ruzyně. Pro tuto velmi zatíženou větev se počítá s pořízením 20-ti velkokapacitních tříčlánkových vozů
o délce až 25 metrů. U tohoto záměru se uvažuje s vybudování průběžné trolejbusové tratě
od Nádraží Veleslavín (z dnešního autobusového terminálu) po Evropské až ke starému letišti (Terminál 3). Pro odstav vozů se plánuje využití současných autobusových garáží Řepy.

   První fáze tak pražské MHD přinese dvojici trolejbusových linek. tento základ pak výborně poslouží pro další rozšiřování závislé silniční trakce také do dalších částí města a současně také
na bývalé trolejbusové trasy prvního provozu. Do roku 2024 mají autobusy opustit linky 112, 131, 137, 176 a 191. Cestující se tak s moderními trolejbusy setkají nejen při cestách do Zoologické zahrady, ale i na linkách z Bořislavky přes Hanspaulku, Podbabu, Bubeneč na Hradčanskou (131), z Knížecí přes Malvazinky k Waltrovce (137), z Karlova náměstí přes Náměstí Kinských
a Hřebenka ke Stadionu Strahov (176). Linka 191 spojuje Knížecí s Letištěm Ruzyně
přes Klamovku, Stadion Strahov, Vypich, Petřiny a Divokou Šárku, a právě její elektrifikace
umožní další rozvoj trolejbusů na Praze 5.

   Perspektivními "adepty" na převedení do elektrického módu jsou vytížené autobusové linky
tzv. severojižní tangenty (136, 177, 195). V souladu s přijatou koncepcí bude do roku 2024
ve službě Pražanům až 112 trolejbusů, podle smělých plánů by na konci této dekády mohlo být
v Praze vozů silniční elektrické trakce (trolejbusů i elektrobusů) čtvrtina až polovina současného autobusového vozového parku. Nezbývá než si přát, aby se tato smělá myšlenka proměnila v činy
a hlavní město Praha se zařadilo k dalším 13 městům republiky,
kde funguje plnohodnotný moderní trolejbusový provoz.


   Více informací viz:


   USNESENÍ RADY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. 631 ze 6.4.2020


   KONCEPCE VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH PALIV - ke stažení v .pdf na fóru Pirátské strany


   Československý dopravák » článek
30.11.2019Ukončení provozu trolejbusu 30Tr č. 9506
   Koncem listopadu 2019 se završuje několikrát prodloužená zapůjčka trolejbusu 30Tr č. 9506. Následně došlo k jeho přepravě zpět do výrobního závodu ŠKODA Electric v Plzni-Doudlevcích,
kde byl adaptován pro svého budoucího provozovatele. Tím se stal DP Hradec Králové a zde jezdí pod ev. č. 38. Jeho úspěšný a za celou dobu trvání poruchou nestižený provoz v Praze, výrazně přispěl k dobrému náhledu na trolejbusovou trakci jako jednu z možných variant ekologizace pražské MHD do budoucna.


Set snímků z posledního provozního nasazení - večera 30.11.2019


               


               
1.10.2019 Velkokapacitní parciální trolejbusy na  l e t i š t ě  a ještě dál


   Nejčerstvějším schváleným záměrem, kde v Praze využít předností trolejbusové trakce
a rozšířit tak pole působnosti tohoto, ještě nedávno opomíjeného, dopravního prostředku,
je jeho použití ke spojení Letiště Ruzyně a stanice metra Nádraží Veleslavín.

   Mezinárodní letiště se dlouhodobě potýká s poměrně nevyhovujícím napojením na veřejnou dopravu, které je řešeno pouze standardními kloubovými autobusy a "expresní" linkou AE.
Postrádá napojení kolejovou dopravou, léta se (jen) hovoří o výstavbě železniční rychlodráhy
z Masarykova nádraží, dříve se také počítalo s prodloužením trasy metra A z Motola právě
až na Letiště. Tyto úvahy se však ukazují jako velmi dlouhodobé a problém kapacitního napojení je nutné řešit bezodkladně, neboť význam i počty odbavených cestujících na pražském letišti stoupají.


Popis snímků se zobrazí po najetí kurzorem myši na vybraný náhled.


           


   V současnosti je nejvytíženějším autobusovým spojem na letiště linka 119,
na níž DPP v minulosti nasazoval v rámci zkušebního provozu různé druhy velkokapacitních vozů včetně dvoukloubového (tj. tříčlánkového). Podobné chtěl také objednat natrvalo.

   V září 2019 však poměrně nečekaně vedení hlavního města Prahy představuje
a 16.9.2019 také schvaluje záměr vyřešit napojení letiště na MHD pomocí parciálních trolejbusů. Podobně jako u linky 140, kterou má v budoucnu nahradit trolejbusová linka 58, i zde dojde
k vybudování trolejového vedení pouze na části trasy současné linky 119 (předběžně se hovoří
o úseku Nádraží Veleslavín - Terminál 3 včetně trolejí na výchozím obratišti u stanice metra),
zbytek budou vozy překonávat s energií čerpanou z trakční baterie. Pro její doplnění i mimo troleje bude zřízena dobíjecí stanice v odstavném stanovišti autobusů MHD na Letišti.

   Energetické pokrytí zajistí trojice měníren, z nichž jedna bude stávající tramvajová Červený vrch, další bude vybudována na Dědině (později patrně využitelná i pro napájení prodloužení tramvajové trati z Divoké Šárky na sídliště Dědina), třetí pak na Letišti.

   Aby nový dopravní prostředek nabídnul opravdovou změnu oproti autobusům, chce jít Praha cestou pořízení velkokapacitních tříčlánkových trolejbusů (takové spojují např. letiště s centrem města ve švýcarském Luzernu). Už 30.9.2019 vypisuje tzv. předběžné oznámění sloužící pro výzvu firem na účasti na předběžných tržních konzultacích. DP se zajímá o vozidla delší jak 19 metrů, jejich parametry, dojezd na baterie, životnost atd. Pro takto velká resp. dlouhá vozidla vznikne adekvátní zázemí v současných autobusových garážích Řepy, kde rovněž dojde k vybudování infrastruktury pro dobíjení trakčních baterií.

   Záměr na rozšíření pole působnosti trolejbusů v pražské MHD (i když oficiálně i v médiích
se stále téměř tvrdošíjně opakuje termín "elektrobus") však nekončí jen u této jedné letištní linky. Praha a DPP zvažují elektrifikaci také dalších významných linek v levobřežní části Prahy.
Např. druhé letištní č. 191 z Knížecí a také č. 131 z Bořislavky přes Hanspaulku a Bubeneč
na Hradčanskou. To by bylo více než symbolické, neboť část této autobusové trasy
(Bořislavka - U Matěje) je jedním z úseků úplně první pražské (a zároveň československé) trolejbusové trati, otevřené roku 1936.

   Pokud se tento záměr podaří dotáhnout do úspěšného konce získá hlavní město nejen kvalitní
a odpovídající spojení s letištěm, ale dojde také k výraznému upevnění pozice trolejbusů v rámci MHD a jejich další rozvoj bude jistě snáze a prokazatelněji obhajitelný. Kopcovitý terén Smíchova, Strahova, Košíří, Malvazinek, Jinonic atd. je pro trolejbusy přímo předurčen (a už se tady také
ve své minulé pražské éře více než osvědčily), schválený záměr vedení Prahy by tak mohl
otevřít cestu i budoucí elektrifikaci např. linek 137 a 176 (bývalých trolejbusových 52 a 53).

   Navíc příležitosti využití velkokapacitních trolejbusů město dále spatřuje také na vytížené autobusové lince 112 spojující Nádraží Holešovice se Zoologickou zahradou, později
i na významných autobusových linkách 136, 177, 195 tzv. východní tangenty
(Severovýchodní oblast města - Libeň - Žižkov - Vršovice - Jižní Město).


   Více informací viz:


   USNESENÍ RADY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. 1953 Z 16.9.2019 » PDF


   ZDOPRAVY.cz » článek | ZDOPRAVY.cz » článek | Československý dopravák » článek


   Československý dopravák » článek » Poptávka trolejbusů


16.9.2019Zkušební a předváděcí provoz trolejbusu EKOVA Electron


   Po téměř půl roce od krátkodobého působení kloubového trolejbusu se na první pražské trolejbusové trati objeví další vozidlo na zkušební a prezentační provoz. Půjde o vůz ostravského výrobce EKOVA, model Electron 12T, který designově vychází z firemní řady elektrobusů.

   Trolejbus je řešen jako parciální, osazený trakční baterií o kapacitě elektrické energie 47kWh
s opakovaným dojezdem mimo trolejové vedení až 12km. Karoserii si za pomoci přípravků zakoupených právě od býv. výrobce autobusů TEDOM, vyrobily přímo v Ekově, elektrická výzbroj pochází od fy. Cegelec. Jedná se o prototyp, jenž má za sebou zkušební provoz v Ostravě,
po jehož absolvování získal potřebný průkaz způsobilosti drážního vozidla.


Popis snímků se zobrazí po najetí kurzorem myši na vybraný náhled.


          Trolejbus má být přivezen do Prahy počátkem týdne od 16.9.2019 a zůstávat zde po dobu
ca. 1 měsíce. Během toho bude vypravován na linku 58 (Palmovka - Letňany), denně vykoná
10 kol a nejede ca. 110 kilometrů. Zatím není jasné, zda-li bude v provozu společně se "stálým" pražským trolejbusem 30Tr č. 9506, nebo jej na dobu svého zkušebního provozu nahradí.


   Více informací viz:

   EKOVA » tisková zpráva | Československý dopravák » článek | ZDOPRAVY.cz » článek


27.3.2019Zkušební a předváděcí provoz  k l o u b o v é h o  trolejbusu ŠKODA 27Tr


   V ranních hodinách 25.3.2019 dosedl na povrch pražských Garáží Klíčov první k l o u b o v ý trolejbus určený pro zkušební a předváděcí provoz na zatím jediné trolejbusové trati a lince č. 58. Jedná se o zcela nový plzeňský vůz ŠKODA 27Tr ev. č. 583 (v Praze označen jako č. 9000)
z poslední dodávky uskutečněné právě v průběhu března 2019. V trolejbusu, postaveném
v karoserii polské firmy SOLARIS IV. generace "New Trollino", je zabudována osvědčená
elektrická výzbroj od podniku ŠKODA Electric Plzeň. Ten je také finálním dodavatelem vozidla
a v případě Prahy také financuje zápůjčku daného vozu od PMDP.


Popis snímků se zobrazí po najetí kurzorem myši na vybraný náhled.


              Trolejbus po nezbytných úpravách (doplnění pražských evidenčních čísel a jména dopravce -
vše nalepeno na skla, v interiéru pak montáž odbavovacího systému) vyjel na první zkušební jízdy již 25.3.2019 v odpoledních hodinách. Následujícího dne se vystavuje v obratišti Palmovka,
kde probíhá jeho prezentace médiím a zástupcům vedení města.


              Ostrý provoz s cestujícími startuje 27.3.2019, kdy vchází v platnost dočasně upravený jízdní řád linky 58, u níž se celodenně zkracuje interval na 30 minut (tj. zavádí se druhé pořadí, obsluhované právě kloubovým trolejbusem č. 9000, zatímco první zajišťuje "pražský" vůz č. 9506). Kloubové vozidlo budí pozornost díky neobvyklému vzhledu (v Praze převažují autobusy SOR) i netradičnímu nátěru kombinace bílé a dvou odstínů zelené, typických barev pro plzeňské trolejbusy.


                                    Zkušební a předváděcí provoz kloubového trolejbusu bude dle plánů probíhat téměř tři týdny,
a to do 14.4.2019. Pokud bude vyhodnocen úspěšně, bude Praha opět o krok blíže skutečně významné trolejbusové lince, neboť právě dodávka až 15-ti kloubových vozů, plánovaná
k realizaci do roku 2021, nastartuje novou éru pražských trolejbusů, jakožto plnohodnotné
součásti městské dopravy hlavního města.


           22.3.2019Přípravy na předváděcí provoz  k l o u b o v é h o  trolejbusu v Praze


   Po již úspěšně rozběhnutém provozu "krátkého trolejbusu" se DPP ve spolupráci s plzeňským výrobcem ŠKODA Electric vydal cestou příprav zkušebního a předváděcího provozu trolejbusu kloubového, jehož vyšší kapacita bude rozhodně vhodnější pro nahrazení páteřní autobusové linky 140, kde by měla elektrická trakce vystřídat emisní dieselové vozy již do dvou let.

   Původně se zamýšlí prezentovat v Praze nový typ trolejbusu ŠKODA 35Tr postavený původně
v karoserii IVECO Urbanway (po neúspěchu v kontraktu pro Milán, kam bylo určení vozu i dle barevného řešení předpokládáno) dochází k zásadní úpravě přední partie vozu dle modelové řady Crealis. V této podobě se měl trolejbus objevit v Praze, na podzim roku 2018, avšak pro jeho nutnou expedici do Francie ze záměru sešlo.

   Mezitím přichází do Českých Budějovic jedenáctikusová dodávka vozidel 27Tr s karoserií Solaris
IV. generace tzv. New Trollino, kde všechny vozy disponují pomocnými trakčními bateriemi pro jízdu mimo trolejové vedení. Do Prahy však vzhledem k dotačním podmínkám nemohou být zapůjčeny
a prezentace klobového trolejbusu v pražských ulicích se tak odsouvá až na následující rok.


       


   Zlom přichází s vyrobením sedmi nových kloubových trolejbusů 27Tr pro Plzeň
(konfigurací obdobných těm českobudějovickým), které jejich majitel » PMDP může poskytnout
na zápůjčku na zkušební a předváděcí provoz do Prahy. Stává se tak koncem března 2019
a ještě před příjezdem trolejbusu do Prahy proběhne drobná, avšak pro jeho bezproblémový provoz na trolejbusové trati nezbytná úprava.


       


   V pátek 22.3.2019 montážníci vrchní stavby DPP přesouvají natrolejovávací stříšky z počátku trolejového vedení na Prosecké (směr Letňany) na zastávku Kundratka v odstupu za těmi stávajícími na vzdálenost nutnou k bezpečnému natrolejení sběračů kloubového trolejbusu.
Na dané zastávce se taky nyní na trolejích nachází obě stříšky, přední stále slouží
krátkému "sólo" vozu 30Tr, druhé pak bude využívat kloubová 27Tr.


1.7.2018Zahájení pravidelného provozu trolejbusové dopravy v Praze


   Významným mezníkem dějin pražské hromadné dopravy se zajisté stane 1. červenec 2018,
kdy byl zahájen pravidelný provoz trolejbusů v Praze, oficiálně ohlášený jak DPP
tak i organizací ROPID spravující Pražskou integrovanou dopravu. Ještě donedávna prakticky vyloučená věc se stala skutkem - do Prahy se po dlouhých 46 letech vrací trolejbusy jako plnohodnotná součást městské hromadné dopravy!
   

           


   Do "ostrého" provozu vyrazila (prakticky obnovená původní trolejbusová linka) 58 se stejnou trasou v jaké byla vedena během zkušebního a předváděcího provozu od října 2017. Její rozsah i význam je zatím víc než symbolický vzhledem k tomu, že DPP nyní disponuje pouze jedním trolejbusem, bude provoz udržován jen ca. mezi 9. až 18. hodinou v 60 minutovém intervalu.
   V budoucnu se počítá s postupným převzetím dopravní zátěže od autobusové linky 140,
to je však závislé na dodávce dalších vozidel i rozšíření traťových úseků.


27.5.2018Poslední jízdy trolejbusu ACUMARIO


   Poté co se rodící se pražský trolejbusový provoz rozrostl o další vůz - ŠKODA-SOR 30Tr č. 9506, jezdily po krátký čas oba pražské trolejbusy společně, velmi krátce pak byly nasazovány do provozu naráz (na lince 58 tak zkrátily interval). Avšak brzo po zprovoznění 30Tr č. 9506 bylo rozhodnuto
o navrácení trolejbusu "Acumario" zpět výrobci resp. jeho předchozímu provozovateli - DP Brno.
   


              Naposledy tak vyrazil opravdu první novodobý pražský trolejbus do provozu s cestujícími
o víkendu 26. a 27.5.2018, kdy byl spolu s 30Tr nasazen na linku 58 (vždy jeden vůz obsluhoval
její trasu, druhý se dobíjel na Palmovce).


              Posledním výkonem vozu č. 9505 "Acumario" se stal spoj s odjezdem v 17:25 z Letňan.
K převozu trolejbusu zpět do Brna došlo 13.6.2018.


          Ačkoliv svou konfigurací nebyl trolejbus "ACUMARIO" příliš vhodný pro pražské podmínky provozu (převažující jízda na pomocný pohon, navíc do prudkého stoupání a s tím spojené nedostatečné dimensování trakčních baterií), přesto však položil základ novodobým pražským trolejbusům. Právě díky němu a úspěchu zkušebního provozu DPP přikročil k záměru plné elektrifikace autobusové linky č. 140 právě trolejbusy, které se v budoucnu možná objeví jako náhrada dalších významných autobusových linek.


17.4.2018Dodání druhého trolejbusu


   Ještě před schválením záměru plné elektrifikace autobusové linky 140 parciálnimi trolejbusy uzavřel DP Praha smlouvu s plzeňským výrobcem ŠKODA Electric o dlouhodobém pronájmu krátkého "sólo" trolejbusu s karoserií SOR. Jde o vůz napohled stejný s prvním vozidlem novodobého pražského provozu - "Acumario", vychází však z již dříve vyráběného typu 30Tr
a je prvním takovým vyrobeným v závodu ŠKODA s pomocným bateriovým pohonem.
   Trolejbus byl zkompletován v prvním čtvrtletí roku 2018 a zaslán napřed do Hradce Králové,
kde byl ve všech směrech vyzkoušen a dočkal se i nasazení na pravidelnou linku s cestujícími. Zkoušky se uskutečnily hlavně pro ověření koncepce a technických řešení zvláště pří jízdách
mimo zatrolejované úseky, neboť se jedná o první vůz vzešlý ze spolupráce ŠKODA-SOR,
osazený trakčními bateriemi a podobné trolejbusy budou zanedlouho právě do Hradce Králové dodány pro rozšíření tamního provozu.


          Nový pražský trolejbus nesl v Hradci dočasné číslo 99, v Praze naváže na obnovenou řadu 9xxx vyhrazenou již roku 1963 právě pro trolejbusy a bude veden pod číslem 9506. Zvnějšku bude působit nezvykle svým celobílým nátěrem, uvnitř naopak zaujmou sedačky s textilním potahem
a také hluboká schrána na zadní plošině, ukrývající právě set baterií pro jízdu mimo trolejové vedení, což bude v Praze silně využíváno.
   Vůz č. 9506 bude DPP prozatím pronajat jen na 1 rok s možností prodloužení. Do Prahy byl
z Hradce Králové převezen 17.4.2018 a spolu s prvním pražským trolejbusem č. 9505 "Acumario" našel zázemí ve "vozovně" Garáže Klíčov.
   Na první zkušební jízdu v rámci školení řidičů a jejich seznámení s novým vozem se č. 9506 vydává 3.5.2018. Projede se několikrát celá trasa linky 58 a trolejbus se také předvede vedení magistrátu města - náměstkovi pro dopravu Petru Dolínkovi, který vyjádří spokojenost nad svižnou jízdou i rychlostí dobíjení. Vůz opravdu vykazuje oproti druhému trolejbusu "Acumario" lepší vlastnosti při jízdě na baterie, neboť narozdíl od něj má dvojitou sadu trakčních baterií, koncipovanou pro jízdu mimo troleje na delší vzdálenost, kdežto "Acumario" má baterie zastavěny skutečně jen jako nouzový zdroj.


          Cestující veřejnosti a dalším zájemcům se nový pražský trolejbus představuje o víkendu 5.-6.5.2018, kdy se nasazuje na "prezentační jízdy elektrobusu pro veřejnost" a zdarma pendluje mezi Palmovkou a Letňany na lince 58. Díky menší době potřebné pro jeho nabití se zkracuje interval a z Palmovky se odjíždí každou hodinu.


              Od 14.5.2018 se nasazoval do pravidelného provozu linky 58 spolu s druhým trolejbusem "Acumario". Společná výprava umožňovala zkrátit interval a trolejbusem tak bylo možné z Palmovky do Letňan nebo opačně dojet každou půlhodinu. Hned od 16.5.2018 byl ale interval opět prodloužen na hodinový a na lince 58 se tak střídavě objevuje buď 30Tr č. 9506 nebo "Acumario" č. 9505.


           11.4.2018Návrat trolejbusů do Prahy potvrzen


   Vskutku přelomovým datem pro novodobý pražský trolejbusový provoz se jistě právem stane středa 11.4.2018, kdy Dopravní podnik hlavního města Prahy uveřejnil tiskovou zprávu, ve které představil záměr na plnou elektrifikaci autobusové linky 140 Palmovka - Letňany - Čakovice - Miškovice pomocí parciálních trolejbusů (samozřejmě pod kódovým označením elektrobus
s dynamickým dobíjením).
   Jde skutečně o revoluční krok, který, pokud se uskuteční, znamená již velmi reálnou šanci
na postupný plnohodnotný návrat trolejbusů do systému městské dopravy v našem hlavním městě. DP Praha dospěl k takovému rozhodnutí po vyhodnocení zkušebního provozu trolejbusu "Acumario", který byl na části trasy linky 140 testován od poloviny října 2017 a veřejnosti pak
v praxi ukazován během prezentačních jízd pořádaných vždy ve vybraných dnech. Vůz jezdil
(a stále jezdí) jako linka 58 (historicky Libeň, Prosek i Letňany obsluhující) mezi stanicemi metra Palmovka a Letňany. Cestující převážel zdarma.
   Zkušební provoz řádně prověřily i velké mrazy v prvních měsících letošního roku a systém jako celek obstál, což bylo přímým předpokladem pro kladné stanovisko DP i města k dalšímu rozvoji trolejbusů v Praze.
   Plná elektrifikace autobusové linky 140 v sobě skrývá hlavně rozšíření zatrolejovaných úseků (protažení trati ze zastávky Kelerka až na Proseckou / Prosek, výstavbu trati Letňany -
OC Čakovice a možná také vznik jednosměrné spojky mezi Kundratkou a Palmovkou). Vzhledem
k tomuto bude nutné značně posílit napájecí soustavu (možná i provést přechod ze soustavy 600V na 750V i když norma jež toto přikazuje již dnes není závazná). Měnírna Prosecká se (spolu s již stávajícím zatrolejovaným úsekem ve stoupání ulice) stane trvalou stavbou a pro pokrytí horních úseků dojde k reaktivaci původní trolejbusové měnírny Letňany na ulici Beranových,
jež sloužila mezi lety 1952 - 1965 k napájení trasy tehdy vedené kolem průmyslových závodů
Rudý Letov a skrze Avii k čakovickému cukrovaru.
   DP Praha také vypíše výběrové řízení na dodávku až 15 kloubových parciálních trolejbusů, které bude deponovat v Garážích Klíčov, kde vznikne odpovídající zázemí včetně nabíjecí
trolejové stopy i zásuvek pro šetrné noční nabíjení a tzv. balancování článků trakčních baterií.
   Pokud se nastíněný plán podaří dovést do konce (hotovo má být do roku 2021) získá Praha svoji prvou novodobou trolejbusovou linku navíc významného páteřního charakteru, na jejímž provozu bude možné zcela reálně dokázat vhodnost trolejbusů pro náročné podmínky pražské MHD
a pomoci tak přivést trolejbusy i na další trasy a do dalších částí města.


15.10.2017SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU TROLEJBUSŮ


Popis snímků se zobrazí po najetí kurzorem myši na vybraný náhled.


   Slavnostní zahájení trolejbusového provozu se uskutečnilo v neděli 15.10.2017,
tedy přesně 45 let od uzavření první pražské trolejbusové éry (1936 - 1972).
Ještě za ranního rozbřesku se z Muzea MHD - Vozovny Střešovice na začátek trati na Prosecké přiváží historický vůz TATRA T400 č. 431, který shodou okolností byl také úplně posledním pražským trolejbusem, který osudnou noc z 15. na 16. října 1972 zatáhl do smíchovské vozovny. Spolu s prvním novodobým pražským trolejbusem SOR TNB 12 č. 9505 a elektrobusem NS 12
byl nyní vyrovnán do řady blízko křižovatky Prosecké s Hejtmánkovou tj. nedaleko konečné
původní trolejbusové linky 58 - U Kříže. Kolem deváté ranní je už kolem vozidel značně "živo".


               


   "Čtyřstovku" zdobí nápis s výmluvným textem: "Trolejbusy se vítají s Prahou. Praha se vítá
s trolejbusy"
přesný opak "smuteční" verze z roku 1972, kdy naopak 431čka vozila nápis "Trolejbusy se loučí s Prahou. Praha se loučí s trolejbusy". Na druhé bočnici mezi střední a zadní dveře se pak umisťuje údaj "15.10.1972 - 15.10.2017" značící období dlouhých 45 let bez trolejbusů v hlavním městě.
   Kolem půl desáté začíná program oslav zahájený projevem pana Jana Čecha, pamětníka posledního dne prvních pražských trolejbusů, který (bohužel však bez mikrofonu) zajímavě povídá
v zadních nástupních dveřích TATRY T400 a následně přestřihne pásku s poněkud kostrbatým textem "45 let od ukončení provozu trolejbusových tratí v Praze". Zájem se následně přesouvá
před trolejbus SOR TNB 12 (poněkud marně vydávaný za elektrobus) a zde již špičky města (primátorka Krnáčová) a DPP (ředitel Gillar) pronášejí projevy své (do mikrofonu ale bohužel
s mizerným zesilovačem, takže je slyší stejně jen přímo kolemstojící). Poté společně přestřihnou pásku s textem "15.10.2017 testování elektrobusu s dynamickým dobíjením v ul. Prosecká"...


               


   Následuje hlavní část slavnosti - jízdy trolejbusů (a elektrobusu). První vyráží zcela obsazená TATRA T400 a zcela bezchybně a s největší razancí do prudkého kopce stoupá pod vedením zkušeného řidiče pana Podívína z Pardubic. Cesta je krátká, končí spolu s trolejí na zastávce Kelerka, kde se vůz zapřahuje za podnikový tahač LIAZ a pomocí něj se obrací do druhého směru. Jezdí se tak i z kopce do zastávky Kundratka opět na konec trati. Trolejbus SOR vozí cestující také pod trolejí, ale ze zastávky Kelerka pokračuje díky bateriím až za zastávku Prosecká, kde se otočí do protisměru a vrací se opaět na Kundratku. Oba trolejbusy jsou označeny dobově jako linka 58, která těmito místy v letech 1952 - 1965 vedla. Elektrobus jezdí celou trasu budoucí trolejbusové linky z Palmovky přes Prosek až do Letňan.


           


   O svezení se všemi vozidly byl velký zájem, díky naprosto vydařenému počasí akce přilákala plno lidí a zvlášť TATROVKA přímo "praskala ve švech". Celý den se pěkně vydařil zásluhou dobré, velmi pohotové organizaci ze strany DP Praha a zvlášť jejího technického ředitele Ing. Šurovského, který také velkou měrou přispěl k návratu trolejbusů do Prahy!


10.10.2017 Pantografická zkouška - první jízda trolejbusu pod trolejí po 45 letech


Popis snímků se zobrazí po najetí kurzorem myši na vybraný náhled.


   Úterý 10.10.2017 se zapíše do dějin pražské městské hromadné dopravy jako den první jízdy trolejbusu po 45-leté přestávce. Stalo se tak u příležitosti konání pantografické zkoušky nové trolejbusové trati "Kundratka - Kelerka" a díky přítomnosti jen den předtím 9.10.2017 do Prahy
z Brna přiveženého trolejbusu určeného pro zkušební provoz, a to SOR TNB 12 "Acumario" - společného výrobku Sdružení opravárenství a rozvoje Libchavy, RAIL Electronics Ostrov nad Ohří
a Dopravního podniku města Brna v jehož vozovně Komín byl vůz zkompletován.


               


   Zkušební jízda se uskutečnila dopoledne 10.10.2017, kdy trolejbus vyrazil z Garáží Klíčov
a na baterie dojel až na Palmovku. Poté se vrátil zpět na Proseckou ulici, kde se na druhý pokus "nabidloval" a krátce po čtvrt na jedenáct se poprvé rozjel pod trolejí. Nejdříve stoupal k zastávce Kelerka omezenou rychlostí (kontroloval se kontakt sběrače a troleje, správné vytrasování trolejové stopy apod.). Po otočení do protisměru sjel vůz k zastávce Kelerka, kde se opět nabidloval nyní již do stopy "z kopce" a dojel před zastávku Kundratka. Na baterie se jel otočit na "historickou" konečnou původní trolejbusové linky č. 58 "U Kříže" a po nasazení sběračů na trolej (nyní přímo
v zastávce Kundratka, kde byla zjištěna nutnost posunu trolejové stopy blíže k chodníku) se rozjel do prudkého svahu již plnou rychlostí a ukázal tak hlavní přednost trolejbusů tj. svižnost a velkou akceleraci, která si poradí i s náročným kopcovitým terénem. Na horní zastávce chvíli setrval,
aby se následně otočil a znovu použil druhé trolejové stopy pro směr dolů a následně odjel vyzkoušet nabíjení z "Dobudky" na konečné na Palmovce. Zpět se vydal již na baterie, dojel až
na druhý konec linky na "terminál v polích" - stanici metra Letňany a odtud zatáhl do Garáží Klíčov.


               


   Druhý den byl již trolejbus SOR (původně provozovaný v Brně) převléknut do pražského kabátu, obdržel na sebe logo DPP a hlavně evidenční číslo 9505 tvořící plynulé pokračování přerušené trolejbusové řady původního pražského provozu (poslední dodaná 8Tr měla č. 504 resp. 9504). Jízdy probíhaly i 12.10.2017, kdy proběhla TBZ (Technicko-bezpečnostní zkouška) trati.


Základní informace
   Novodobý pražský trolejbusový provoz - ještě nedávno se to mohlo zdát jen jako přání
na úrovni snů, přesto je to dnes již realitou. Město i DP po dlouhou dobu návrat trolejbusů vylučovaly z různých důvodů. Sílící tlak na ekologizaci provozu, kdy emisní dieselové autobusy
hrají v pražské MHD nezastupitelnou úlohu a jejich síť je velmi rozsáhlá, a současná rozbíhající se masivní výroba tzv. parciálních trolejbusů (vozů s pomocným zdrojem energie - trakčními bateriemi) dávají velký impuls k hledání nových řešení MHD pro budoucnost. Tyto faktory vedou dopravní podnik vpravdě k historickému rozhodnutí - reaktivaci zaniklého trolejbusového provozu.

   V první fázi se objevuje záměr postupné elektrifikace vytížené autobusové linky č. 140
v severovýchodní části města - v oblasti Libně, Proseka a Letňan. Na části její trasy se v létě 2017
(na prudkém stoupání Prosecké ulice mezi zastávkami Kundratka a Kelerka) zbuduje nedlouhá, přesto však významná trolejbusová trať, (totiž první nová v Praze po 50-ti letech).

   Zkušební (ověřovací) provoz na nové trati a lince spojující Palmovku a Letňany se slavnostně zahajuje v symbolické datum 15.10.2017 (45 let od derniéry původních pražských trolejbusů).
Od 1.7.2018 pak startuje pravidelný provoz zajištěný linkou 58. Na ní se postupně objevují vozidla různých výrobců a celá trať je takovým experimentálním polygonem pro ověření životaschopnosti koncepce parciálních trolejbusů v pražských podmínkách. Díky dobrým výsledkům pak vedení města, nejen souhlasí s využitím trolejbusů pro náhradu autobusové linky č. 140 v celé délce
tj. Palmovka - Letňany - Čakovice - Miškovice, ale připravuje i další plány na rozšíření angažmá trolejbusů v pražské MHD.

   Významnou úlohu pro novodobé pražské trolejbusy představuje záměr města ze září 2019 vyřešit jejich prostřednictvím dlouhodobě neuspokojivý stav dopravy cestujících mezi podzemní dráhou
na Nádraží Veleslavín a mezinárodním letištěm v Ruzyni. Prodloužení trasy metra A až k jeho terminálům se dnes zdá být už nereálné a výstavba kapacitního železničního spojení z centra města se táhne již desetiletí. Současná obsluha autobusovými linkami s klasickými kloubovými vozy se ocitá dlouhodobě na hraně kapacity, proto se přichází s myšlenkou elektrifikace linky 119
a její obsluha tříčlánkovými parciálními trolejbusy délky až 25 metrů.

   Projekt počítá s výstavbou trolejového vedení od Nádraží Veleslavín až po Terminál 3
(Staré letiště) a nabíjecí infrastrukturou u Terminálů 1, 2. Deponovací a opravárenské prostory získají trolejbusy v autobusových garážích Řepy, které se mají stát základnou budoucího dalšího rozvoje "elektrifikovaných" autobusových linek v levobřežní části města.

   Konkrétní podobu vskutku smělého plánu přináší Koncepce využití alternativních paliv
v podmínkách autobusové dopravy
, vypracovaná dopravním podnikem a schválená radou města
v dubnu 2020. Ta se kromě dvou pilotních linek (140 a 119) zmiňuje i o pronikání trolejbusů
do oblasti Prahy 5 a 6. Po lince 119 má být elektrifikována druhá "letištní" linka č. 191 vedená
přes Petřiny, Vypich, Stadion Strahov a Klamovku na smíchovský uzel Na Knížecí. I z hlediska historického kontextu je pozitivní, že má dojít k návratu trolejbusů na tři trasy původního pražského provozu (1936 - 1972). Zpátky se jejich přítomnosti dočkají velmi sklonově náročné trasy, kde dnes operují autobusové linky č. 131 (Bořislavka - U Matěje - Hradčanská); 137 (Na Knížecí - Malvazinky - U Waltrovky) a 176 (Karlovo náměstí - Nám. Kinských - Hřebenka - Stadion Strahov).

   Zvláště na lince 137, obsluhující hustě obydlenou oblast nad Smíchovem je natolik silný provoz, že požadovanému ustálenému čs. pravidlu o výhodnosti zavedení trolejbusů tj. min. 70 spojů
za den se na této lince vykoná jen za odpolední špičku(!) Vrácení nekolejové elektrické trakce
do významné rezidenční čtvrti Hanspaulka je symbolické tím, že právě zde vedla úplně první pražská i československá trolejbusová trať, strahovská větev byla zase jednou z úplně posledních provozovaných, zrušená až v samém závěru existence prvního provozu tj. na podzim 1972.

   Pokud se někdy podaří železniční rychlodráhu na Letiště skutečně postavit, počítá se
s převedením velkokapacitních trolejbusů i na další významné autobusové linky, především
na tzv. východní tangentu - l. 136, 177, 195 (při využití bývalé trolejbusové vozovny Michle
resp. současných autobusových garážích Vršovice). V plánech pro nejbližší léta je ale i převedení spojení metra C z Holešovic a Zoologické zahrady - linku 112 na velkokapacitní trolejbusy.

   Úspěšnou realizací záměru na zavedení trolejbusů na Letiště bude otevřena cesta
i k dalšímu rozvoji sítě, navyšování počtu vozů a pozice trolejbusů v rámci pražské MHD
bude tak do budoucna již plně zajištěná.
Podrobný popis vývoje událostí


   Rozšířený text o "historickém" vývoji události kolem novodobého pražského trolejbusového provozu, sledovaný od zahájení prací na trolejbusové trati na Prosecké až po současnost.
Pro jeho zobrazení, klikněte prosím na tlačítko níže »»»   K návratu trolejbusů do pražských ulic vedla velmi dlouhá a složitá cesta,
korunovaná úspěchem až roku 2017. Tento rok se podařilo prosadit a realizovat zárodek budoucí nové pražské trolejbusové sítě - trať na Prosecké ulici pro ověřovací provoz parciálních trolejbusů s trakčními bateriemi pro linku 140 (resp. 58) z Libně přes Prosek do Letňan.

   Město již delší čas řešilo otázku náhrady emisních dieselových autobusů za ekologicky přívětivější formy silniční hromadné dopravy. Jako první se experimentuje s elektrobusy několika výrobců a provedení, na různých trasách, různě zatížených linek. Poměrně dlouhodobý zkušební provoz odhaluje, (zejména v zimním období) reálné nedostatky čistě "nezávislého" elektrického vozidla silně limitovaného kapacitou baterií, určujících jeho dojezd a režim jejich dobíjení zase pohotovost vozidla k provozu.

   Zcela logická varianta klasického trolejbusu se dlouhou dobu přehlíží a z různých důvodů
předem zavrhuje. Přesto byla na konci léta 2017 skutečná trolejbusová trať v Praze postavena!
Jde o trolejové vedení natažené na části trasy současné autobusové linky 140 mezi zastávkami Kundratka a Kelerka na pomezí Libně a Proseka, v celé délce vedoucí velmi strmým stoupáním Prosecké ulice. Není bez zajímavosti, že právě tímto úsekem dříve vedla ucelená trať původní pražské sítě a využívala ji linka 58 vedená z Libně přes Letňany do Čakovic. A do této,
byť modifikované trasy se trolejbusy vrací a od původní linky převzaly i číselné označení.
Řada 5x byla v předstihu uvolněna od nočních tramvají a vrací se do držení trolejbusové trakce.

   Trolejbusová trať včetně měnírny se po stavební stránce dokončuje na konci září 2017.
Pro ověřovací provoz se z Brna půjčuje prototyp trolejbusu SOR TNB12 s trakčními bateriemi "Acumario", který si dopravní podnik pronajímá a deponuje v Garážích Klíčov. Poprvé se trolejbus pod nově zhotovenou pražskou trolejí rozjíždí 10.10.2017 během pantografické zkoušky trati.

   Slavnostní zahájení zkušebního provozu pražských trolejbusů probíhá za slunečné neděle 15.10.2017, symbolicky na den 45. výročí od ukončení prvního pražského provozu roku 1972
a 50 let od vybudování posledního nového úseku trolejového vedení
(spojky ve Vodní ulici na Smíchově) v roce 1967.

   O celém projektu se původně oficiálně hovořilo jako o pokusném provozu elektrobusů
s dynamickým dobíjením během jízdy na "k tomu zřízené infrastruktuře". O skutečnosti, že půjde vlastně o parciální trolejbusy s trakční baterií se dlouhou dobu mlčelo. Jelikož však dle platné legislativy opravdu jde o trolejbusy - vozidla i infrastrukura spadají pod Drážní úřad,
začal postupně DPP pomalu přiznávat, že celý projekt je v podstatě zkušební provoz trolejbusů.

   Od podzimu 2017 až do jara 2018 šlo o experiment a stavba trolejbusové trati byla označena
jako "dočasná". Řádný zkušební provoz pak prověřil navržené řešení (zvláště v těžších zimních podmínkách) a díky tomu DP oznámil 11.4.2018 v tiskové zprávě záměr plnohodnotné elektrikace autobusové linky 140 pomocí parciálních trolejbusů, rozšíření zatrolejovaných úseků a měnírenských kapacit, jakož i vypsání výběrového řízení a dodávku až 15 kloubových trolejbusů vybavených trakčními bateriemi.

   Mezi květnem a červnem 2018 probíhal zkušební provoz trolejbusů v úseku mezi Palmovkou
a Letňany pravidelně každý den v hodinovém intervalu ca. mezi 9. a 18. hodinou, a to linkou 58 pojatou jako prezentační, na které byla bezplatná přeprava. Do Prahy také dorazil druhý vůz - ŠKODA 30Tr zapůjčený výrobcem, jež je zároveň prototypem řady 30Tr s trakčními bateriemi
a jehož zkušební provoz krátkodobě probíhal v Hradci Králové.

   Přelomovým dnem se stává 1.7.2018, kdy vstupuje v účinnost "Trvalá změna PID" oficiálně zřizující trolejbusovou linku 58 s trasou Palmovka - Letňany, provozovanou denně v 60 minutovém intervalu. Do Prahy se tak po dlouhých 46 letech oficiálně vrací trolejbusová doprava, řádně zařazená do systému PID. Ač rozsah a význam linky prozatím není příliš velký, lze předpokládat
v nejbližší budoucnosti převzetí hlavní přepravní zátěže od autobusů na lince 140 v rámci záměru na její plnou elektrifikaci. To však bude možné uskutečnit až po dodávce dalších trolejbusů a také rozšíření traťových úseků, na druhém jmenovaném se pracuje v průběhu zbytku roku i následně.

   Hledání vhodného vozidla jako adekvátní náhrady autobusů na dané lince pokračuje přípravami na vyzkoušení kloubového trolejbusu. Ještě na podzim 2018 se uvažuje o prezentaci zásadně pozměněného prototypu ŠKODA 35Tr s karoserií IVECO Crealis, který však musí být předčasně expedován francouzskému zákazníkovi. Pozornost se upíná na sérii nových článkových trolejbusů pro České Budějovice řady ŠKODA 27Tr v karoserii Solaris tzv. IV. generace "New Trollino". Zápujčka však koliduje s dotačními podmínkami EU, odkud DPMČB čerpal finanční prostředky,
a proto se také neuskutečňuje.

   Situace se řeší až po vyrobení a předání sedmikusové série obdobných trolejbusů,
vyrobených pro plzeňské PMDP, u nichž je možné zápůjčku mimo domovské troleje provést.
Na konci března 2019 se tak do Prahy dostává první kloubový trolejbus v historii, jde o typ 27Tr
(ev. č. 583 u PMDP, v Praze ev.č. 9000), se kterým probíhá každodenní zkušební a předváděcí provoz až do 13.4.2019. Vůz je nasazován společně se stávajícím pražským trolejbusem č. 9506 na linku 58, u které tak byl po dobu přítomnosti plzeňské posily zkrácen interval na 30 minut.

   Úspěšný zkušební provoz kloubového trolejbusu přispívá k utvrzení v myšlence pořízení
právě takových vozidel pro náhradu autobusové linky č. 140 a v důsledku nejen to.
Zatímco se pracuje na projektu její elektrifikace, pozornost se obrací dalším směrem.
A tím je obsluha pražského letiště v Ruzyni. Zde dlouhodobě stoupá počet cestujících
při stále více nedostačujícím autobusovém spojení s nejbližší stanicí metra. Dopravní podnik zde postupem času zkouší několik velkokapaciitních autobusů a připravuje nákup tříčlánkových vozů. Dobré zkušenosti s trolejbusy na Prosecké i posun vizí města v otázce snižování emisí v MHD vedou ke vskutku revoluční myšlence obsluhy pražského letiště, jež by obstarávaly parciální
velkokapacitní tříčlánkové trolejbusy o délce téměř 25 metrů. Záměr se projednává
na sklonku léta a 16.9.2019 jej Rada hlavního města Prahy schvaluje.

   Cílem projektu je nabídnout za stávajících možností (a co nejrychleji) výrazné zlepšení dostupnosti důležitého dopravního cíle - Letiště pomocí městské hromadné dopravy. Jelikož se nepodařilo realizovat prodloužení metra trasy A, které mělo mít cílovou stanici až zde a otázka výstavby kapacitního železničního spojení s centrem města v podobě rychlodráhy je stále spíše
jen dlouhodobou vizí, pak právě trolejbusy mají být adekvátní vyšší úrovní dopravy, realizované navíc v poměrně krátkém horizontu 3-4 let.

   Předpokládá se vybudování trolejbusové trati mezi autobusovým terminálem Nádraží Veleslavín
a odtud souběžně s tramvají po Evropské třídě přes Divokou Šárku, nadjezdem přes Pražský okruh a dále až k Terminálu 3 (Starému Letišti). Odtud budou vozy pokračovat díky zabudovaným trakčním bateriím po spojovací komunikaci až k hlavní části pražského letiště - Terminálům 1 a 2.
V místě odstavu autobusů bude zřízeno dobíjecí místo včetně nezbytné infrastruktury.
Trať na Veleslavíně bude energeticky pokrývat stávající tramvajová měnírna Červený vrch, vzdálenější část pak připadne na novou měnírnu Dědina (později použitelnou také pro prodloužení tramvajové trati z Divoké Šárky) nebo z mobilní kontejnerové měnírny.

   Deponii, dobíjecí stání i prostory pro údržbu a opravy se zajistí adaptací části autobusových garáží Řepy, která se nově stane také trolejbusovou vozovnou. Sloužit má nejen pro "letištní linku", ale také jako základna pro předpokládaný budoucí rozvoj trolejbusů v levobřežní části Prahy, především v oblasti Strahova a Smíchova, ale i Dejvic a Bubenče na Praze 6.

   Současně s linkou 119 totiž schválená koncepce počítá s elektrifikací dalších významných autobusových linek, a tak by se později, brzy po realizaci letištní 119ky, měly trolejbusy objevit také na lince 131 (Bořislavka - Hanspaulka), kde by se tak v úseku Bořislavka - U Matěje ocitly ve své historické trase z roku 1936, obsluhované linkou K resp. 51. Elektrická nekolejová trakce by měla také proniknout na Strahov a Smíchov, kde se čeká "zadrátování" další letištní linky č. 191
(jezdící z Knížecí), pokud i zde vznikne adekvátní napájecí a dobíjecí struktura je to již jen krůček
k návratu trolejbusů na své původních tratě z Knížecí přes Malvazinky do Jinonic k Waltrovce »»»
linka 137 u níž je velmi silný provoz a velmi krátký interval, troleje by bylo vhodné vrátit
i na strahovskou trasu přes Hřebenky - linka 176 od Stadionu na Karlovo náměstí.

   Radou města přijatý záměr dále hovoří o budoucím angažmá trolejbusů i v dalších částech Prahy, především na silně vytížené tzv. východní autobusové tangentě, reprezentované hlavně linkami 136, 177 a 195, které spojují sever, východ a jih města. Pro ně se počítá s využitím provozoven Klíčov a Vršovice. U druhé to bude pro trolejbusy další návrat, neboť vozovna na bohdaleckém kopci dříve zvaná také jako Michle, byla původně postavená právě čistě jen pro trolejbusy.
O použití velkokapacitních vozidel silniční elektrické trakce se dále uvažuje také u turistické linky 112, jež spojuje stanici metra C Nádraží Holešovice se Zoologickou zahradou.

   Již na konci září, přesně 30.9.2019 vypisuje hlavní město Praha tzv. předběžné oznámení
pro výrobce trolejbusů, aby se účastnili předběžných tržních konzultací. Město resp. DPP poptává parciální trolejbus délky větší jak 19 metrů, zajímají jej jeho parametry, garantovaný dojezd
v bateriovém módu, životnost při udaném ročním kilometrickém proběhu apod.
Tento krok může být důkazem, že trolejbusy na Letiště nezůstanou jen vizí.

   V průběhu září a října 2019 probíhá na lince 58 zkušební provoz trolejbusu Electron 12T ostravského výrobce EKOVA (prakticky dceřiná společnost ostravského dopravního podniku »
jeho dílny údžby v Martinově). Jde o čtvrtý novodobý pražský trolejbus (po dobu svého působení
v hlavním městě obdržel číslo 9507), který předtím jezdil v rámci homologačního procesu
ve zkušebním režimu v Ostravě a to i s cestujícími.

   Na konci listopadu se rozloučí s pražskými ulicemi trolejbus ŠKODA-SOR 30Tr č. 9506,
na linku 58 naposledy vypravený 30.11.2019 a 5.12.2019 vrácený výrobci - převezený do Plzně
do doudleveckého závodu ŠKODA Electric. Po nezbytných adaptacích se novým majitelem
a provozovatelem stává DP Hradec Králové na jehož síti probíhaly zkušební jízdy trolejbusu
už roku 2018, ještě před jeho zápůjčkou do Prahy.

   Pro obsluhu trolejbusové linky 58 je tak k dispozici opět jen jediný trolejbus EKOVA Electron 12T. Jeho přítomnost v Praze měla být omezena jen na jeden měsíc, nakonec setrvává u DPP až do dubna 2020. Jeho provoz však je poznamenán poruchovostí připisovanou sběračovému systému. Od poloviny března už na linku 58 není nasazován a 6.4.2020 opouští Prahu a míří do Plzně,
kde poslouží rovněž jako předváděcí vůz.

   Od 20.3.2020 je provoz na trolejbusové lince 58 dočasně přerušen. Pro zajištění její obsluhy nemá DPP adekvátní vozidlo, počítá se s jejím obnovením až v rámci plné elektrifikace
autobusové linky 140 a po dodání (až) 15 kloubových parciálních trolejbusů.

   Dalším významným mezníkem pro pražské trolejbusy je 6.4.2020, kdy rada hlavního města schválila dokument Koncepce využití alternativních paliv v podmínkách autobusové dopravy, který stanovuje další kroky v ekologizaci městské silniční hromadné dopravy za pomoci trolejbusů (a částečně elektrobusů). Kromě již připravovaných linek na elektrifikaci (140 a letištní 119) se zcela vážně zamýšlí konverze linek 131, 137, 176 a 191 na trolejbusové. Tři první z nich jsou bývalými trolejbusovými trasami někdejšího provozu - linkami 51, 52 a 53. Pokud se záměry skutečně podaří dotáhnout do zdárného konce, bude již pozice trolejbusů v pražské MHD vskutku neotřesitelná.

   Jelikož po skončení působení vozu Ekova Electron 12T nedisponuje Praha žádným trolejbusovým vozidlem a dodávka nových je zatím ve fázi před vyhlášením výběrového řízení, přistupuje DPP
k pořízení staršího (ojetého) trolejbusu ŠKODA 24Tr s karoserií Karosa Citybus původem z Plzně, který byl vyroben roku 2005 a sloužil až do prosince 2019. Jde o vůz pro jízdu mimo trolejové vedení vybavený pomocným dieselagregátem, proto nejspíš nebude sloužit pro běžný provoz
na lince 58. Je však v plánu jej využít pro služební účely jako jsou zácviky řidičů, školení apod. Zároveň je to úplně první trolejbus skutečně v majetku DP Praha (poslední trolejbusy byly přitom pořízeny roku 1960 ještě pro původní pražský provoz » 1936-1972). Od PMDP byl zakoupen
dne 27.4.2020 za cenu 238 000,- Kč bez DPH.

   Potvrzení záměru elektrifikace čtveřice autobusových linek na levém břehu Vltavy přichází 8.6.2020 ze strany Rady hlavního města, jež schvaluje usnesení a pověřuje DPP a další zúčastněné strany k zahájení přípravných projektových prací. Pokud se vše zdárně podaří dotáhnout až do konce, proběhne konverze linek 131, 137, 176 a 191 na trolejbusové po roce 2023, tj. po "letňanských" a "letištních" trolejbusech. Vozový park bude čítat 35 + ca. 56 - dohromady už ca. 91 parciálních vozů.

   Spolu s tím pronikne trolejbusová měděná pavučina do dalších částí města (na mnoha úsecích
se vrátí tam, kde již existovaly tratě původního pražského provozu). U jednotlivých linek se počítá
s různou mírou ztrolejování, z nichž nejvíce (ca. 95%) bude vrchní vedení (oprávněně) pokrývat trasu linky 137 z Knížecí přes Malvazinky k Waltrovce, kde jsou sklonové podmínky více než náročné. U strahovské větve by měl být zatrolejován úsek z Arbesova náměstí na Stadion Strahov (obousměrně) a případně zřízena dobíjecí stopa na Karlovo náměstí. Trakční vedení má protkat také oblast Hanspaulky, linka 131 by měla jezdit pod trolejí mezi Bořislavkou a Zelenou ulicí
v Podbabě. "Letištní" 191čka bude využívat hned několik úseků pokrytých trolejemi.
Společně s linkou 119 bude jezdit od Terminálu 3 po Divokou Šárku, dále samostatně ze zastávky Litovický potok přes Petřiny a Větrník po Vypich a od zastávky Štefkova po zbytek trasy
přes Strahov a Klamovku až na Knížecí.

   V červenci 2020 dokončily dílny Hotivař práce na trolejbusu ŠKODA 24Tr zakoupeném na jaře
z Plzně. Vozidlo z roku 2005 prošlo nezbytnou repasí a především změnou nátěru do klasického pražského provedení jako na autobusech Karosa Citybus. V pondělí 27.7.2020 se vůz (označený jako ev. č. 9508) vydal vlastní silou (díky pomocnému dieselagregátu) z Hostivaře do Libně, kde se poprvé dotkl pražské trolejbusové troleje na Prosecké. Zde došlo k vykonání zkušební jízdy spojené s Technicko-bezpečnostní zkouškou, aby bylo možné trolejbus zařadit do provozu.
Jeho novým domovem se staly Garáže (resp. už také Vozovna) Klíčov. Primárním účelem prvního novodobého trolejbusu v přímém vlastnictví DP Praha bude sloužit pro zácviky řidičů, školení apod., vyloučen však není ani občasný (patrně) víkendový provoz s cestujícími na lince 58.

   Výrazným urychlením pro realizaci záměru trolejbusového spojení Letiště a Nádraží Veleslavín může být rozhodnutí pražských radních, že projekt nemusí projít časově náročným procesem posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Trolejbusy by tak mohly autobusy na lince 119
nahradit už koncem roku 2022.

   Současné plány na zapojení trolejbusů do pražské městské hromadné dopravy jsou opravdu velmi smělé a nezbývá si než přát, aby došlo k jejich realizaci, neboť jen pomocí trolejbusů lze reálně snížit emise z autobusové dopravy a nabídnout za ní stejně (i více) kapacitní, k životními prostředí nesmírně ohleduplnější prostředek, který (také v Praze) odvedl velký kus práce a má stále co nabídnout. Zakázka na tříčlánkové trolejbusy se také může stát impulsem k vývoji ryze českého velkokapacitního vozidla, neboť takové zatím produkují pouze zahraniční dodavatelé a vzhledem
k pozici dvorního dodavatele autobusů pro DPP - totiž libchavský SOR, je možné, že právě tento výrobce bude chtít přijít na trh s adekvátním vozidlem, vhodným pro budovanou "letištní" linku.

 Dopravce    Dopravní podnik hlavního města Prahy
 Schémata
   Oficiální schéma PID | Oficiální schéma DPP (metro a auto/trolejbusy)


   Schématická mapa trolejbusové trati "Prosecká" a linky 58


   Leták PID o zahájení provozu linky 58 | Schéma linky 58


   Schéma linky 58 s vyznačením trasy pod trolejí a bez ní


   Schéma trolejového vedení trolejbusů - stav 2017


   Detailní zákres trolejového vedení trolejbusů na Prosecké


   Schéma trolejbusové trati linky 58 (současný stav a budoucí rozšíření)


   Schéma budoucího trolejbusového spojení na Letiště Ruzyně


 Linky Denní Noční Celkem
1 0 1
Stávající Budoucí Možná rozšíření
1 7 4
STÁVAJÍCÍ
Číslo Trasa Provoz&Interval
Od 20.3.2020 je provoz na lince 58 dočasně přerušen.
58 PALMOVKA - Kundratka /Z/ - Kelerka /Z/ - Prosecká /Z/ -
Prosek - Nový Prosek /Z/ - Letňanská - LETŇANY
celotýdně

13-19hod.

60
Vysvětlivky
Mezi zastávkami vypsanými kurzívou
jezdí vozidla pod trolejovým vedením.
Poznámky
Trolejbusová linka 58 (prozatím v takto zkrácené trase) posiluje
páteřní autobusovou linku 140, kterou v budoucnu zcela nahradí.
PROJEKTOVANÉ, PŘIPRAVOVANÉ, UVAŽOVANÉ
Současné číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz&Interval
140 PALMOVKA - Kundratka /Z/ - Kelerka /Z/ - Prosecká /Z/ -
Prosek - Letňanská - LETŇANY - Tupolevova -
OC Čakovice - Za Avií - Cukrovar Čakovice -
Nádraží Čakovice - ČAKOVICE - Radonická - MIŠKOVICE
celotýdně

7-9/15/15
Poznámky
Autobusová linka vybraná jako pilotní pro elektrifikaci pomocí "elektrobusů
s dynamickým dobíjením" přeloženo » trolejbusů s trakčními bateriemi.
Prozatím posilována v trase Palmovka - Letňany linkou 58, která v horizontu dvou let (do 2021) » po dostavbě dalších traťových úseků a dodání adekvátního počtu vozidel, autobusovou linku 140 vystřídá.
119 NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN - Divoká Šárka - Nová Šárka -
Dědina - K Letišti - Terminál 3
- U Hangáru - LETIŠTĚ
celotýdně

3-4/7,5/7,5
Vysvětlivky
Mezi zastávkami vypsanými kurzívou bude vybudováno trolejové vedení.
Poznámky
Významnou a dlouhodobě přetíženou "letištní" autobusovou linku 119
by měly nahradit velkokapacitní tříčlánkové trolejbusy do roku 2022-23.
131 BOŘISLAVKA - Hanspaulka - Dyrinka -
U Matěje - Juliska - Zelená - Nemocnice Bubeneč -
Sibiřské náměstí - HRADČANSKÁ
celotýdně

6-7/10/12
Poznámky
Autobusová linka vedená ve velmi kopcovitém terénu vilové čtvrti Hanspaulka, v části trasy se kryjící s první pražskou trolejbusovou linkou.
Její elektrifikace se předpokládá po realizaci trolejbusů na Letiště (po 2023).
191 NA KNÍŽECÍ - Klamovka - Podbělohorská -
Stadion Strahov - Televizní věž - U Landronky - Vypich -
Větrník - Petřiny - Libocká - Divoká Šárka - Nová Šárka - Dědina - K Letišti - Terminál 3 - U Hangáru - LETIŠTĚ
celotýdně

6-7/10/12
Poznámky
Druhá významná "letištní" linka zajišťující spojení přes Petřiny a Strahov
na Smíchov v této trase vedená značně kopcovitým terénem ideálním
pro náhradu těžkopádných autobusů svižnými trolejbusy.
Výměna trakcí se předpokládá po spuštění l. 119 (po roce 2023).
137 NA KNÍŽECÍ - Santoška - Václavka -
Malvazinky - Farkáň - U WALTROVKY
celotýdně

4-6/5-8/7-8
Poznámky
Historická trasa, kde trolejbusy spolehlivě sloužily téměř 30 let (1939-69)
a kde je tehdejší autobusy nedokázaly ani adekvátně nahradit, se má dočkat "reelektrifikace" hned v druhé vlně vracení trolejbusů do pražské MHD,
a to po roce 2023 společně s linkami 131, 176 a 191. Provoz na lince v její části ze Smíchova k Waltrovce je až neobvykle čilý, a to i o volných dnech. Jedná se o sklonově výrazně obtížný úsek, kde takto častý provoz autobusů zamořuje ovzduší a obtěžuje hlukem. Náhrada za trolejbusy tak není jen vhodná, je téměř nutná.
U této trasy navíc proběhne téměř úplná elektrifikace, tj. postavení trolejového vedení až na 95% trasy Na Knížecí - U Waltrovky, neboť intenzivní provoz linky nejen ekonomické předpoklady pro výstavbu tratě (min. 70 spojů za den v jednom směru) splňuje, ale dokonce je výrazně předčí (70 spojů se na lince vykoná jen za odpolední špičku).
Ve zbytku trasy současné autobusové linky 137 (U Waltrovky - Malá Ohrada)
je provoz víceméně slabý a náhrada trolejbusem se nejeví příliš perspektivní. Obsluha tohoto úseku tak bude patrně řešena jiným způsobem.
176 KARLOVO NÁMĚSTÍ - Jiráskovo náměstí -
Švandovo divadlo - Holečkova -
Hřebenka - STADION STRAHOV
celotýdně

7,5/10/15
Poznámky
Bývalá trolejbusová trasa, obsluhovaná v elektrické trakci mezi lety 1948-72 linkami 53 resp. 51/II. prvního pražského provozu. V úseku mezi Švandovo divadlem a Stadionem vede sklonově náročným terénem, překonává velké převýšení i cestu serpentinami. Na lince stále panuje čilý provoz, a proto bude náhrada dieselů lopotících se do prudkého kopce více než na místě.
O znovuzavedení trolejbusů v této relaci se hovořilo už za minulé pražské radnice po úspěchu projektu na Prosecké. K uskutečnění by mělo dojít
s rozšířením elektrifikovaných autobusových linek na Praze 5
(po realizaci l. 191, tj. po roce 2023).
112 NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE - Pelc Tyrolka - Trojská -
Čechova škola - ZOOLOGICKÁ ZAHRADA -
Botanická zahrada Troja - PODHOŘÍ
celotýdně

7,5/7,5/2-5
Poznámky
Výrazně turistická linka zajišťující kapacitní spojení zoologické zahrady v Tróji
a stanice metra Nádraží Holešovice. Narozdíl od ostatních linek provoz na ní kulminuje o víkendech, kdy interval klesá i k pouhým dvoum minutám.
Pro náhradu nekolejovou elektrickou trakcí je tak více než vhodná.
MOŽNÁ ROZŠÍŘENÍ
Současné číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz&Interval
136

SÍDLIŠTĚ ČAKOVICE - Cukrovar Čakovice - Za Avií -
OC Čakovice - Tupolevova - Letňany -
Nový Prosek /Z/ - Prosek - Nad Jetelkou - Vysočany - Nádraží Libeň - Novovysočanská - Krejcárek - Ohrada - Rokycanova - Olšanské náměstí - Flora - Orionka - Vlašimská - Bělocerkevská - Bohdalec - Spořilov -
Chodovec - Litochlebské náměstí - Chodov -
Ke Kateřinkám - Háje - JIŽNÍ MĚSTO

celotýdně

5-8/10/15
Poznámky
Jedna z velmi vytížených linek tzv. východní autobusové tangenty.
Tento svazek linek zajišťuje spojujení významných pražských předměstí
od severu přes východ po jih bez nutnosti cestování do centra města.
Protože se těší velké oblibě cestujících, možnosti autobusů zde dlouhodobě narážejí na své limity. Počítá se ve výhledu s elektrifikací této linky a nahrazení dieselové trakce velkokapacitními tříčlánkovými parciálními trolejbusy.
177

POLIKLINKA MAZURSKÁ - Krakov - Odra - Podhajská pole - Písečná - Kobylisy - Střelničná - Ládví -
Třebenická - Střížkov - Prosek - Nad Jetelkou - Vysočany - Nádraží Libeň - Spojovací - Sídliště Malešice - Limuzská - Skalka - Zahradní město - OC Hostivař -
Na Košíku - Donovalská - Litochlebské náměstí -
Opatov - U Dálnice - Volha - CHODOV

celotýdně

7,5/10/15
Poznámky
Druhá z významných východních tangenciálních linek, u které se počítá
s náhradou za trolejbusy spojuje sídliště Bohnice s Jižním městem přes východní předměstí, částečně se trasou kryje s linkou 136, což bude výhodné pro co největší využívání zatrolejovaných úseků.
195 KRAUSOVA - AVIA LETŇANY - Staré Letňany - Boletická -
Letňany - Nový Prosek /Z/ - Prosek - Nad Jetelkou - Vysočany - Nádraží Libeň - Spojovací - Sídliště Malešice - Limuzská - Skalka - Zahradní město - Hlohová - JESENICKÁ
celotýdně

7,5/15/15
Poznámky
Třetí ze svazku autobusových linek tzv. východní tangenty, jejíž trasa se částečně překrývá s l. 136 a 177 (což je výhodné pro obhájení výstavby trolejového vedení). Trolejbusy by se ve Starých Letňanech díky elektrifikaci linky 195 vrátily do části historické trasy po Beranových,
kudy v letech 1952-65 vedla trať prvního provozu linky 58.
123 (NA KNÍŽECÍ - Anděl ) - KLAMOVKA -
Schodová - Cibulka - Naskové - ŠMUKÝŘKA
celotýdně

10/15/15
Poznámky
Další rozšíření autobusových linek konvertovaných na parciálně trolejbusové může v budoucnu představovat linka 123, která slouží primárně jako napaječ tramvají ze sídelní oblasti Cibulka a Šmukýřka ve výše položené části Prahy 5 jižně od Plzeňské třídy. Právě pro náročný terén i pro relativní blízkost,
v budoucnu také elektrifikované, linky 191 je linka 123 k náhradě trolejbusem velmi vhodná, ačkoliv se o ni oficiálně zatím ještě neuvažuje.
 Vozový park Provozní Vyřazené Celkem
1 4 5
Ev. číslo Typ Zařazen Vyřazen Snímek Poznámka
9505 SOR TNB 12
prototyp
"Acumario"
10.10.2017 13.6.2018 Majetek výrobce,
zapůjčen DPP.
Před a současně
v Brně pod č. 3703.
9506 ŠKODA-SOR 30Tr prototyp
s trakčními
bateriemi
17.4.2018 5.12.2019 Majetek výrobce,
pronajat DPP.
Po vyrobení zkoušen
v Hradci Kr. pod č. 99.
Zpět do HK č. 38/IV.
9000 ŠKODA 27Tr
s trakčními
bateriemi
25.3.2019 14.4.2019 Majetek PMDP
ev. č. 583,
zapůjčen DPP.
9507 EKOVA Electron 12T
s trakčními
bateriemi
9/2019 6.4.2020 Majetek výrobce
zapůjčen DPP.
9508 ŠKODA 24Tr
s naftovým
agregátem
5/2020 - Vyroben 2005;
ExPlzeň č. 500;
První vůz v majetku DPP, služební účely
 Vozovny V provozu Budoucí Celkem
1 2 1
Vozovna Vznik Zánik
KLÍČOV
2017 -
ŘEPY
PLÁNOVANÁ
VRŠOVICE
UVAŽOVANÁ
Všechny provozovny jsou současné autobusové garáže. U Klíčova bylo v době jeho vzniku uvažováno i se zázemím pro trolejbusy (tehdejšího provozu, zrušeného roku 1972). Pro Řepy to bude trolejbusová premiéra a dopravní závod se stane výchozím bodem pro rozvoj elektrifikace autobusových linek v oblasti Prahy 5 a 6. Garáže Vršovice jsou původně trolejbusová vozovna, postavená roku 1955 výhradně pro tento dopravní prostředek, roku 1968 přenechaná autobusům.
V areálu se nachází dodnes funkční měnírna, napájející tramvajovou trať na Vršovické.
Tu bude možné opět použít také pro trolejbusy, zejména pro noční dobíjení jejich trakčních baterií.
Prozatím se s touto provozovnou počítá také pro deponii elektrobusů.
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
   DPP
Oficiální stránky dopravce
   Jízdní řád trolejbusové linky
Přímý link na kompletní jízdní řády linky 58,
které lze stáhnout a vytisknout.
   Seznam-Autobusu.cz
Evidence pražských trolejbusů
(zaniklého i současného provozu).
   K-report - Trolejbusy v Praze
Diskuzní fórum K-report.net
» část věnovaná pražským trolejbusům.
   Wikipedia - TBUS v Praze
Článek o trolejbusech v Praze
na otevřené encyklopedii Wikipedia.
Stránka pražské elektrické MHD mj. také se seznamem trolejbusového vozového parku.
   Trolejbusy v Praze
Stránky věnující se pražským trolejbusům - historii, současnosti a rozsáhle i možným plánům do budoucna.
   TBUS v Praze - TT Prosecká
Část stránek věnující se výstavbě
trolejbusové trati v Prosecké ulici.
   TBUS v Praze - 1. Zkuš. jízda
Reportáž z prvních jízd trolejbusu v Praze po 45 letech v rámci pantografické zkoušky nové trati.
   TBUS v Praze - Zahájení provozu
Reportáž ze slavnostního zahájení provozu trolejbusů v Praze, konaného 15.10.2017.
   TBUS v Praze - Jízdy vozu
   Acumario na lince 58
Reportáž z prezentačních jízd trolejbusu
Acumario na lince 58 dne 5.11.2017.
   TBUS v Praze - Schválení
   návratu trolejbusů do Prahy
Přepis tiskové zprávy DPP o záměru
plné elektrifikace autobusové linky 140
   TBUS v Praze - Druhý trolejbus
Fotoreportáž nového pražského trolejbusu ŠKODA-SOR 30Tr č. 9506 na prvních jízdách.
   Trolejbusy v Praze -
   Poslední jízdy vozu Acumario
Reportáž z víkendových jízd obou trolejbusů
na lince 58. Pro Acumario to bylo poslední provozní nasazení pod pražskými trolejemi.
   TBUS v Praze -
   Kloubový trolejbus
Informace o zkušebním provozu kloubového trolejbusu na portálu trolejbusyvpraze.net.
   TBUS v Praze - Trolejbus EKOVA
Info o zkušebním provozu trolejbusu
ostravské Ekovy na portálu trolejbusyvpraze.net.
   TBUS v Praze - Trolejbusy
   na Letiště schváleny
Zpráva o schválení radou města Prahy záměru zavedení parciálních trolejbusů na Letiště.
   ČsD - Pražské trolejbusy
Článek odborného časopisu Čs. dopravák věnovaný návratu trolejbusů do Prahy.
   ČsD - První jízda
Článek Československého dopraváku
o prvních zkušebních jízdách trolejbusu.
   ČsD - Zahájení provozu
Článek Čs. dopraváku věnovaný
slavnostnímu zahájení trolejbusového provozu.
   ČsD - Škoda 30Tr již v Praze
Článek Čs. dopraváku přinášející informaci
o dodávce druhého trolejbusu pro rodící se pražský provoz.
   ČsD - První jízda trolejbusu 30Tr
Článek Čs. dopraváku o prvních jízdách nového pražského trolejbusu škodovácké provenience.
   ČsD - Konec vozu Acumario
Článek Čs. dopraváku o posledním provozním nasazení trolejbusu Acumario v Praze.
   ČsD - Kloubový trolejbus
Zpráva Čs. dopraváku o přípravách testování kloubového trolejbusu ŠKODA 27Tr v Praze.
   ČsD - Kloubový TBUS v Praze
Zpráva Čs. dopraváku o přivezení
plzeňského kloubového trolejbusu do Prahy.
   ČsD - Trolejbus EKOVA
Zpráva Čs. dopraváku o blížících se zkouškách
trolejbusu Electron 12T od ostravské Ekovy.
   ČsD - 20 kloubů na letiště
Zpráva Čs. dopraváku o přípravě pořízení 20 velkokapacitních trolejbusů pro linku na letiště.
   ČsD - Přerušení provozu
Zpráva Čs. dopraváku o dočasném
přerušení provozu trolejbusů.
   ČsD - Až 112 Tbusů pro Prahu
Zpráva Čs. dopraváku o schválení koncepce ekologizace dopravy pomocí trolejbusů.
   ČsD - Trolejbus 24Tr z Plzně
Zpráva Čs. dopraváku o zakoupení
ojetého trolejbusu 24Tr z Plzně pro DPP.
   ZDopravy - Trolejbus Ekova
Zpráva magazínu ZDopravy o zápůjčce trolejbusu Electron 12T ostravské Ekovy.
   ZDopravy - Trolejbusy na letiště
Zpráva o záměru vedení Prahy spojit letiště
s metrem pomocí velkokapacitních trolejbusů.
   ZDopravy - TBUSY na letiště II.
Článek o schválení záměru zavedení trolejbusů na letiště včetně detailů.
   ZDopravy - Trolejbusy a Praha
Článek o zkušebním provozu trolejbusu EKOVA i dalším směřování v ekologizaci pražské MHD.
   ZDopravy - Přerušení provozu
Článek o ukončení testovacího provozu trolejbusů po vrácení vozu Electron 12T.
   Citybus - Zahájení provozu
Fotografický report s velmi povedenými snímky ze zahájení provozu trolejbusů 15.10.2017.
   MHD86 - Návrat trolejbusů
Report Ondřeje Matěje Hrubeše
ze slavnostního návratu trolejbusů do Prahy.
   FDrive - První kilometry
Článek o první jízdě trolejbusu
pod pražskou trolejí po 45 letech.
   FDrive - Návrat trolejbusů
Článek o návratu trolejbusů
do služeb pražské MHD.
   SPŽ - Návrat trolejbusů
Aktualita k zahájení provozu trolejbusů v Praze.
   SPŽ - Další trolejbus
Aktualita k dodávce druhé trolejbusu pro Prahu.
   Česká televize - Reportáž
Reportáž Studia 6 z 12.10.2017 o návratu pražských trolejbusů (!) i televize to (trošku opatrně) přiznala.
   Česká televize - Reportáž 2
Reportáž Studia 6 z 14.11.2017 o (nyní již
zcela neskrývaně) pražských trolejbusech.
Odkazy na reportáže, články a zprávy o pražských trolejbusech
nově vkládány do části webu TROLEJBUSOVÉ UDÁLOSTI.
Dvě "čtyřstovky" vedle sebe, jedna pádící po Novovysočanské ulici skrze kolonii Krejcárek na historickém záběru z 50. let, druhá muzejní č. 431 sjíždějící klesání Prosecké při slavnostním návratu trolejbusů do Prahy dne 15.10.2017.


Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 10.8.2020