Hlavní strana » Trolejbusové provozy » Česká republika » Teplitz-Schönau


Základní popis stránky Plná verze této stránky


T E P L I C E Česká republika
Pořadí Vznik Zánik Linek Vozů Soustava
12. 1.5.1952 - 10 38 600V =
Základní informace
   Teplický trolejbusový provoz patří ke středně velkým v ČR, přesto má elektrická trakce v MHD
na vlastním území Teplic rozhodující podíl a dlouhou tradici.

   Tratě poměrně rovnoměrně protkávají celé město, na jeho střed napojují velké sídlištní celky - Trnovany, Šanov II, Panorama, Prosetice, Nová Ves; dřívější průmyslové středisko - Řetenice
i lázeňskou zónu - Šanov I. Vozový park byl v posledních letech kompletně omlazen
a nyní zahrnuje už jen nízkopodlažní trolejbusy, jeho zpestřením je pak historický vůz 9TrHT pravidelně se objevující v ulicích ve dny provozu nostalgické linky č. 111.

   Trolejbusům předcházela elektrická dráha na úzkém rozchodu (1000mm) otevřená roku 1895 jako teprve druhý provoz elektrické tramvaje v Čechách. Kolejová síť se později ustálila na hlavní větev
z Řetenic přes střed města a Trnovany do Novosedlic a Dubí a odbočnou do lázeňské čtvrti Šanov.

   Počátek 50. let přeje v Československu vzniku mnoha trolejbusových provozů vedoucí také
k zavedení tohoto druhu dopravy v Teplicích. Původní projekt počítá s vybudování dvou okruhů
a na ně navazujících tratí do přilehlých obcí a se zachováním tramvajové dopravy resp. její páteřní větve. Takto se realizuje prvá část, ale značná nevytíženost trolejbusů v takto zvoleném řešení
a poměrně vysoká finanční náročnost na provozování kompletního trojlístku prostředků MHD vzhledem k velikosti města vede k rozhodnutí o postupném zrušení tramvajové malodráhy
a její náhradě trolejbusy.

   Změna koncepce vede k opuštění některých nedávno vybudovaných trolejových tras,
(na kterých navíc ještě nebyl zahájen provoz) a naopak vystavění trati do Řetenic právě nahrazující část sítě tramvají. Bohužel nikdy se nepodařilo vybudovat všechny úseky, jež by kompenzovaly kompletní rozsah tramvajové dopravy až do Dubí, trolejbusová trať sice dosáhla Novosedlic, navazující pokračování však nebylo realizováno. Také ani Pozorka a Sobědruhy se dosud svého napojení na síť nedočkaly.

   Poslední nová trasa zřízená ještě před krizovým obdobím elektrické trakce (60. resp. 70. léta)
v ČSSR obsloužila staré Trnovany, padla však za obět rozsáhlé přestavbě této části města tak jako stará zástavba. V tu dobu se také Dopravní podnik potýkal s nedostatkem nových trolejbusů,
dokonce se uvažovalo o importu sovětských vozů ZIU-9.

   Zásadní zlepšení přináší až 80. léta a opětovný příklon k elektrické dopravě, budují se nové tratě (Zemská, do Trnovan jednak na točnu Anger a také k závodu Somet, do Prosetic). 90. léta přejí trolejbusům hlavně díky poloze Teplic v tehdy značně znečištěných severních Čechách, kam byly soustředěny značné prostředky pro zlepšení kvality ovzduší. Díky tomu se postaví tratě na Šanov II, Třešňovku a Novou Ves. Také se zřizuje trasa po Jateční ulici paralelní k řetenické větvi, sloužící případně také jako odklonová při výlukách či uzavírkách na této páteři. Poslední nová trať konečně po letech plánů dosáhne smyčky Panorama. Jedinou redukcí sítě je v druhé polovině 90. let zrušení úseku od Vozovny do Novosedlic, kam vlivem různých faktorů klesala přepravní poptávka a trať navíc potřebovala generální rekonstrukci, pro níž se však nenašlo financování.

   Smělé období rozvoje střídá počátkem tisiceletí stagnace, spojená s redukcí provozu, stárnutím vozového parku i zhoršujícím se stavem trolejového vedení v určitých úsecích. Město se náhle chová k trolejbusům přezíravě až nakonec roku 2004 se začnou z úst činovníků radnice ozývat hlasy pro postupnou redukci provozu až po jeho úplné zrušení. Krizi se nakonec i za přispění veřejnosti podaří odvrátit a od roku 2006 probíhají investice do rozsáhlé obnovy vozového parku, který dnes zahrnuje už jen nízkopodlažní trolejbusy.

   Nová organizace dopravy v Ústeckém kraji preferující hlavně linkovou autobusovou dopravu značně zredukovala provoz autobusových linek MHD v Teplicích, trolejbusům zkomplikovala případné rozvíjení se do nejbližšího okolí města. Výhodně by však mohly převzít dopravu
do Novosedlic, Bystřice, Pozorky a Dubí. Přes Sobědruhy dosáhnout nedaleko ležící Krupky
a v budoucnu by bylo možné uvažovat i o propojení s ústeckým trolejbusovým provozem
přes Přestanov a Chabařovice do Starých Předlic, kam troleje vedou.
V současné době to vše ale zní jako utopie...

   Teplický trolejbusový provoz jako takový podléhal dlouhodobé stagnaci po stránce rozvoje
své sítě. Zlom nastává až s příchodem doby tzv. parciálních vozů - tedy trolejbusů vybavených alternativním pohonem - trakčními bateriemi, jež je ekologickou náhradou dříve užívaných dieselagregátů. V tu chvíli bylo možné nastínit budoucí rozvoj v Teplicích právě za přispění takových vozidel a díky nim rozšířit pole působnosti trolejbusů v MHD.

   První takové úvahy spadají do roku 2013 a sílí v roce 2014 po prezentaci nového škodováckého trolejbusu s trakčními bateriemi určeného pro španělský Castellón, jež vzbudí dobrý ohlas.
Po krátké odmlce (o dva roky později) město schvaluje rozhodnutí o nákupu první pětice trolejbusů takto vybavených vozů, ty nakonec přijdou v létě 2018 a to ve verzi Škoda 30Tr (v karoserii SOR).
Vozidla se slavnostně představují veřejnosti 10.7.2018 na Zámeckém náměstí za účasti zástupců radnice. Do pravidelného provozu vyrážejí s reorganizací linkového vedení teplické MHD
od 3.9.2018, kdy se zavádí trolejbusové linky jezdící v části své trasy mimo úseky s trolejovým vedením (nově je obsluhován Hudcov ležící jihozápadně za Řetenicemi a historická trasa,
kde trolejbusy už měly jezdit od 50. let, a to přes Valy.)

   Stejně důležitý je i fakt, že se město po víc jak dvou dekádách rozhodlo rozšířit trolejovou síť,
a to výstavbou spojovací trati přes trnovanské sídliště. Její počátek by měl navazovat na současnou manipulační trasu do vozovny na křižovatce Emilie Dvořákové x Stanová, odtud pak těmito ulicemi Jana Koziny - Přítkovská - Obránců míru - Maršovská - Jana Koziny - Bohosudovská
a tudy na křižovatku s Přítkovskou, kde se troleje zaústí do stávající trati K Angru.
Také v jiné části nové trasy už trolejové vedení této trasy visí a patří právě zmíněné trati.

   S podobným "dozatrolejováním" Trnovan se počítalo už na přelomu tisiceletí, projekt se tenkrát nepodařilo dovést do realizace. Spolu s touto stavbou dojde zároveň k snesení dlouhodobě nepoužívané krátké odbočky na točnu Zemská, (kam frekvence dopravy prudce poklesla v 90. letech po zániku blízkých průmyslových podniků) a již víc jak 15 let na ní není pravidelný provoz.

   Konečně také dojde k vyřešení navázání obou tratí v lázeňské čtvrti Šanov I, kde se trolejbusy bezprostředně potkávají, ale troleje fyzicky propojeny nejsou. Nově bude původní smyčka šanovské trati demontována a místo ní vznikne plnohodnotný trolejový trojúhelník. Po této změně bude možné výrazně optimalizovat dopravu do lázeňské čtvrti (například odklonem některých průjezdných linek vedených na Panoramu nebo Šanov II právě na trasu přes lázeňské území). Zároveň se počítá s celkovou rekonstrukcí hlavní teplické měnírny na Riegrově ulici, která napájí značnou část sítě a jejíž zařízení slouží už víc jak třicet let.

   Město také v současnosti podniká další kroky v obnově vozového parku, který je sice již zcela nízkopodlažní, přesto nejstarší "moderní" vozy už slouží přes 13 let a je tedy nutné pomýšlet
na postupnou obměnu. V nedávné době vyrobil plzeňský závod ŠKODA Electric trojici trolejbusů nových typů, k nimž karoserie zhotovil libchavský SOR. Jde o dvě "krátké" 32Tr a kloubovou 33Tr (ta je úplně první kloubovým trolejbusem postaveným na základě nové generace vozových skříní SOR verze NS v designu Patrika Kotase.).

   Realizace všech nastíněných projektů se předpokládá mezi lety 2020 - 2023, po jejím dokončení bude výrazně upevněna pozice trolejbusů, které by se měly stát zcela dominantním prostředkem MHD v Teplicích. Mají totiž převzít provoz na všech současně provozovaných autobusových linkách, což je pravda, ale jejich počet se v rámci reorganizace krajské dopravy značně redukoval
a ty z nich, jež zajíždějí do přilehlých obcí byly převedeny do systému meziměstských linek.
Do vlastního města však stále zajíždějí, tedy autobusy úplně nezmizí.
 Dopravce Arriva City s.r.o. (oblast Teplice)
 Schémata Kompletní schéma MHD


Schéma linek: 2013 | 1/2015 | 9/2015 | 9/2017 | 11/2017 | 2018 | 4/2019


Schéma linek: 7-8/2019 | 9/2019 | 6-8/2020 | 9/2020 | 11/2020 | 6/2021


Schéma linek: 8/2021 | 9/2021 | 11/2021


Schéma DÚK: 2017 | 2019 | 2020


Schéma sítě v roce 2008 | Schéma sítě v roce 2011


Návrh koexistence tramvají a trolejbusů z roku 1948


Vývoj trolejbusových (a tramvajových) tratí v Teplicích
Schémata, mapy, plánky MHD - odkazy na další webové stránky
» Transphoto.org - Teplice - Mapy & Schémata
 Linky Denní Noční Celkem
10 0 10
Celotýdenní Jen prac. dny Nostalgické
7 2 1
Číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz
101 NOVÁ VES - Bílá cesta – Třešňovka – Bílinská – Alejní –
Benešovo náměstí – Hotel de Saxe – Masarykova – Jankovcova – Šanov II – Somet – Maršovská – ANGER
celotýdně
102 ŘETENICE, TOLSTÉHO – Řetenice, sídliště –
Nemocnice – Alejní – Benešovo náměstí –
Hotel de Saxe – Masarykova – Trnovany – Luna – ANGER
celotýdně
103 PROSETICE – Pražská – Divadlo – Benešovo náměstí –
Hlavní nádraží – Masarykova – Trnovany – Somet –
ŠANOV II (– Fráni Šrámka – PANORAMA)
pracovní dny
(do 18. hodin)
104 HUDCOV – Hudcov, Panorama – ŘETENICE, V BŘÍZKÁCH –
Řetenice, sídliště – Nemocnice – Bílinská –
Bystřanská u přejezdu – Valy – Divadlo –
Benešovo náměstí – Hlavní nádraží – Masarykova –
Jankovcova – Fráni Šrámka – PANORAMA
celotýdně
105 ŘETENICE, TOLSTÉHO – Řetenice, sídliště – Nemocnice –
Alejní – Benešovo náměstí – Hotel de Saxe – Masarykova
Trnovany – Somet – Šanov II – Fráni Šrámka – PANORAMA
celotýdně
106 NOVÁ VES – Novoveská – Bílá cesta – Třešňovka –
Bílinská – Nemocnice – Jateční – Křižíkova –
Divadlo – Pražská – Šanov I lázně – Raisova
Fráni Šrámka – PANORAMA
polookružní
pracovní dny
(do 18. hodin)
107 ŘETENICE, TOLSTÉHO – Řetenice, sídliště – Nemocnice –
Alejní – Benešovo náměstí – Divadlo – Pražská – PROSETICE
celotýdně
108 NOVÁ VES – Bílá cesta – Třešňovka –
Bílinská – Alejní – Benešovo náměstí –
Hotel de Saxe – Trnovany – Luna – ANGER
celotýdně
113 PROSETICE – Pražská – Šanov I lázně – Pražská – Divadlo – Benešovo náměstí – Hlavní nádraží – Masarykova –
Trnovany – Somet – Šanov II – Fráni Šrámka – PANORAMA
pracovní dny
(po 18. hodině)

volné dny
Vysvětlivky
PROSETICE- základní konečná zastávka
(PANORAMA)- konečná vybraných spojů v prodloužené trase
HUDCOV - konečná zastávka ležící mimo úseky s trolejovým vedením,
obsluhují ji jen vozy s pomocným pohonem.
Bystřanská - Valy


-


trasa mimo úseky opatřené trolejovým vedením
pojížděná díky pomocnému pohonu
111 ŠANOV I LÁZNĚ – Pražská – Divadlo – Benešovo náměstí – Alejní – Bílá cesta – Nová Ves – Bílá cesta – Třešňovka – Nemocnice – Jateční – Hlavní nádraží – Masarykova –
Trnovany – Somet – Šanov II – Fráni Šrámka – PANORAMA
nostalgická
občasně
Provoz nostalgické linky 111 v roce 2022 těchto víkendových dnech:
2.4. | 23.4. | 14.5. | 28.5. | 29.5.


J Í Z D N Í   Ř Á D   N O S T A L G I C K É   L I N K Y

Mimořádnosti, výluky, změny v provozu
   V současnosti neprobíhají v trolejbusovém provozu podstatné mimořádnosti či výluky.


   Další proběhlé a již ukončené změny v provozu jsou popsány níže » v Archivu mimořádností.
Archiv mimořádností, výluk a změn v provozu
   Výluka křižovatky Luna v Trnovanech při výstavbě nové trolejbusové trati

   O Velikonocích 15.-18.4.2022 je přerušen provoz trolejbusů přes zastávku Luna v Trnovanech. Výluka souvisí s výstavbou nové trolejbusové trati na ulici Jana Koziny resp. s usazováním stožárů nové trolejové křižovatky. Linky 102 a 108 uzavřený úsek objíždějí po zánovní trati přes zastávku Maršovská.

 » Informační leták


   Letní a podzimní výluky 2021 - Jankovcova, Duchcovská, Trnovany

   Výluky se MHD v Teplicích nevýhýbají ani v letní a podzimní části roku 2021.
Kromě "obvyklé" uzavírky Jankovcovy ulice se přidává rekonstrukce na Duchcovské třídě
u zastávky Okresní soud a později v Trnovanech u Červeného kostela.

   První fáze začíná 14.6.2021 a dotýká se těchto linek:
» 101 Namísto Jankovcovo ulicí jezdí z Benešova nám. kolem Divadla a přes Šanov I.
» 102 Uzavřený úsek u Okresního soudu objíždí přes Mariánský dvůr.
» 103 Celotýdenní provoz (běžně jen ve všední dny).
» 104 Uzavírku Jankovcovy ulice objíždí přes Zeyerovo náměstí,
druhou u Okresního soudu stejně jako linka 102 přes Mariánský dvůr.
» 105 Upraven rozsah provozu pouze na volné dny a v pracovních dnech jen večer,
uzavírku na Duchovské třídě objíždí přes Mariánský dvůr.
» 106 Není v provozu.
» 107 Uzavřenou část Duchcovské u Okresního soudu spoje objíždějí přes Mariánský dvůr.
» 108 Během dne (do ca. 18:30) odkloněna z konečné Trnovany, Anger na Trnovany, Somet.
» 113 Není v provozu.
» 115 Linka kombinující trasy linek 105 a 106, účelově zavedená během výluky.
V provozu jen ve pracovních dnech do 18 hodin.


   V druhé fázi od 30.8.2021 končí uzavírka Duchovské a výlukový stav tak zůstává jen na linkách vedoucích za běžného stavu přes Jankovcovu ulici. Končí provoz linky 115, naopak se obnovuje linka 106, a to v polookružní trase Nová Ves - Nemocnice - Jateční - Hlavní nádraží - Benešovo náměstí a zpět.

   Třetí fáze probíhá od 27.9. do 30.10.2021 a zahrnuje výluku u Červeného kostela v Trnovanech. Trolejbusy uzavřenou část Masarykovy třídy objíždějí právě kolem této cihlové sakrální stavby. Dočasná změna se týká linek 102, 103, 104, 105, 108 a 113. Linka 104 je vedena odklonem přes Trnovany a Šanov II. V její trase přes Jankovcovu ji zastupuje linka 105 v běžném stavu jezdící právě přes Trnovany. Linka 106 je dočasně zkrácena na smyčku Šanov I. Linka 108 je v koncovém úseku v Trnovanech odkloněna po nově postavené trati přes zastávku Maršovská, po ukončení výluky ji zde vystřídá linka 101.

Výlukové schéma teplické MHD platné od: 14.6.2021 | 30.8.2021 | 27.9.2021


   Letní a podzimní výluka 2020 - Jankovcova

   Letní období roku 2020 opět probíhá úplná uzavírka Jankovcovy ulice spojená s vyloučením
veškerého provozu. Změny v MHD vstupují v platnost 30.5.2020 a mají skončit do 30.8.2020,
nakonec trvají až do podzimu a termín obnovy běžného stavu se neustále odsouvá.
Mění se trasa linky 101 (z Benešova náměstí odkloněna přes Divadlo a Šanov I lázně),
linka 104 se vyhýbá uzavírce přes Zeyrovo náměstí (u obou linek je potřeba parciálních trolejbusů pro překonání úseků bez trolejí). U linky 106 se zavádí polookružní trasa Nová Ves - Nemocnice - Jateční - Benešovo náměstí a zpět. Linka 113 přestává zajíždět na Šanov I lázně a všechny spoje míří bez závleku do Prosetic.

   Během letní sezóny se dále vybrané spoje linky 104 prodlužují z Hudcova
k rekreační vodní nádrži Barbora vzniklé zatopením býv. hnědouhelného lomu.

 » Schéma teplické MHD během výluky


   Rekonstrukce trolejového vedení - Panorama

   Mezi 17.-25.8.2019 byl přerušen provoz trolejbusů mezi smyčkou Šanov II a Panorama z důvodu rekonstrukce trolejového vedení. Změna se dotkla linek 105 a 113 (zkráceny na Šanov II),
ve vyloučeném úseku jezdily bezplatně autobusy náhradní dopravy označené jako X05.

 » Informační leták


   Letní a podzimní výluka 2019 - Jankovcova

   Během období letních prázdnin od 29.6. do 31.8.2019 probíhala výluka Jankovcovy ulice
spojená s její celkovou uzavírkou, díky čemuž muselo být pozměněno vedení několika linek »
č. 101 byla ze své obvyklé trasy odkloněna přes lázeňskou čtvrť Šanov I, linka 104 po trase autobusů l. 122 přes Zeyrovo náměstí. Na obě zmíněné byly nasazeny parciální trolejbusy
s možností jízdy mimo trolejové vedení pomocí trakčních baterií. Během uzavírky došlo
ke zkrácení linky 106 na Hlavní nádraží.

 » Informační leták    »» Schéma teplické MHD během výluky


   Změny linkového vedení

   Další úprava linkového vedení probíhá k 1.4.2019. Projevila se zkrácením většiny spojů
linky 103 na Šanov II, prodloužením linky 106 za využití parciálních trolejbusů ze Šanova I lázní
na Panoramu; změnou trasy linky 113 (z Řetenic převedena do Prosetic) a zrušením linky 114 (nahrazena celotýdenním provozem linky 104).

 » Informační leták    »» Schéma teplické MHD k 1.4.2019


   Změny linkového vedení po dodání prvních parciálních trolejbusů (s bateriemi)

   Revoluci do městské hromadné dopravy v Teplicích přinášejí od 3.9.2018 nově dodané
parciální trolejbusy (s trakčními bateriemi pro jízdu i mimo trolejové vedení). Díky nim se
výrazně mění linkové vedení a trolejbusy nově obsluhují i lokality mimo dosah pevné trakční sítě.

   Linka 104 se prodlužuje od Nemocnice přes Řetenice do Hudcova a místo vedení přes Alejní ulici nyní jezdí po trase nikdy nedokončeného tzv. II. trolejbusového okruhu přes Valy na Laubeho náměstí - oba nově obsluhované úseky pojíždějí vozy právě díky trakčním bateriím. Linka 106 ztrácí svůj polokružní charakter a nově je od Nemocnice odkloněna na Novou Ves, zavádí se dvojice nových trolejbusových linek – č. 113 a 114, jezdících ve večerních hodinách a o volných dnech (tj. mimo provozní čas l. 103 a 104), kombinující jejich trasy.

 » Informační leták    »» Schéma teplické MHD k 3.9.2018


   Letní výluka 2018 - Duchcovská

   K letním uzavírkám se ještě v období mezi 1.8.-2.9.2018 přidává výluka trati do Řetenic
z důvodu opravy vodohospodářských sítí na Duchcovské ulici. Linky 102, 105 a 107 se během pracovních dní zkracují do zastávky Nemocnice, kde navazuje bezplatná náhradní autobusová linka "X". Během večerního provozu a o volných dnech jsou pak trolejbusy plně nahrazeny autobusy.

 » Informační leták


   Letní výluky 2018 - Jankovcova, Opavská, Libušina

   Letní období roku 2018 (červen - srpen) se vyznačuje několika paralelními výlukami omezujícími trolejbusový provoz. Uzavírky Jankovcovy ulice, Opavské a Libušiny (v Řetenicích) ovlivňují linky: 101 a 108 vynechávají zastávky Slovenská (a Opavská), linka 101 dále z Benešova náměstí
směr Šanov II jezdí namísto Jankovcovou ulicí přes Šanov I lázně; 104 pak objízdnou trasou
přes Zeyerovo náměstí a linky 106 a 111 (nostalgická) nejsou vůbec v provozu.

 » Informační leták


   Korekce linkového vedení po změnách při integraci do DÚK

   Nová podoba teplické MHD spuštěná v září 2017 se nejprve nesetkala s přílišným pochopením veřejnosti, vlivem mnoha připomínek a podnětů došlo k 5.11.2017 k dalším změnám, dotýkajících se trolejbusových linek 101 a 104 » obě z Panoramy odkloněny přes Šanov II a Somet do Trnovan na smyčku Anger. Linka 106 se mění na polookružní s trasou Šanov I lázně - Benešovo nám. - Jateční - Nemocnice - Alejní - Benešovo nám. - Šanov I lázně.

   Současně byla vrácena trolejbusová doprava na Novou Ves, kam byl provoz přerušen
od léta 2017 z důvodu uzavírek Lounské a Opavské ulice.

 » Informační leták    »» Schéma teplické MHD k 5.11.2017


   Změny při integraci teplické MHD do DÚK

   Od 4.9.2017 je provoz MHD v Teplicích zapojen do Integrovaného dopravního systému - DÚK.
To s sebou přináší plošné přečíslování linek na "stovkovou" řadu (1»101 atd.), mění se linkové vedení, intervaly mezi spoji, zavádí se garantované přestupy.

   Linka 101 je ze Šanova II a Sometu odkloněna k Angru, linka 104 se zkracuje k Nemocnici, zavádí se linka 106 ze Šanova I lázní přes centrum města po jinak jen občasně využívané trati
na Jateční k Nemocnici a odtud na Novou Ves. Linka č. 110 mění označení na 108.
Upravuje se rovněž vedení nostalgické linky 111, jejíž trasa je nově stanovena ze Šanova I lázní
přes centrum města a Alejní ulici na Novou Ves a odtud po své původní trase na Panoramu.

 » Informační leták    »» Informační plakát    »»» Schéma teplické MHD k 4.9.2017
 Vozový park Provozní Historické Celkem
36 2 38
 Alternativní
 zdroj energie
Dieselagregát Trakční baterie Celkem / [%]
0 13 13 / ~35%
V provozu Historické vozy
Typ Počet Roky dodávek Typ Ev.č. Prav. provoz Od roku
14Tr 1 (Služební) 1983-1996 9TrHT28 105/VI. od 1980 1993
15Tr 1 (Služební) 1990 15Tr 205 1990-2014 kandidát
24Tr 3 2006-2008
25Tr 2 2008
26Tr 6 2009-2010
28Tr 7 2009-2015
30Tr 8 2013-2018
32Tr 7 2019-2020
33Tr 1 2019
Kompletní seznam teplických trolejbusů - odkazy na webové stránky
» SEZNAM-AUTOBUSU.cz » SEZNAM-AUTOBUSU.cz » TRANSPHOTO.org
Souhrn všech typů trolejbusů teplického provozu za celou dobu existence
ŠKODA   7, 8, 9, 14, 15, 24, 26, 28, 30, 32, 33Tr
SOR   TN 12A
Poznámky
   Na jaře 2021 došlo k odprodeji čtveřice nejstarších trolejbusů ŠKODA 24Tr společnosti TRAM FOR ENVI, která u třech vozů (č. 165, 167 a 168) zajistila následný přeprodej do bulharského města Chaskovo, kde od května 2021 zasahují do provozu společně s vozy stejného typu, původem ale z Plzně.
   Nejnovějšími přírůstky ve vozovém parku jsou vozy 32 a 33Tr v novém provedení karoserie SOR NS s designem Ing. Kotase. Teplice se staly prvním a zatím jediným provozovatelem řady 33Tr tj. kloubové varianty. Jako parciální je řešena pětice sólo vozů, zbylé dva a článkový alternativní zdroj energie nemají.
   Revoluci do elektrické MHD v Teplicích přinášejí první parciální trolejbusy dodané roku 2018 v provedení
ŠKODA-SOR 30Tr s trakčními bateriemi pro jízdu
i na místa bez trolejového vedení. Této vlastnosti se následně využije při náhradě autobusových linek a trolejbusy díky tomu začínají obsluhovat nové lokality nebo je možno u nich variabilně měnit trasu při výlukách, objíždách, uzavírkách apod.
   Jako možný budoucí historický vůz zůstává v Teplicích také kloubová 15Tr07/7 č. 205, oficiálně vedená jako služební
(dříve také jako záložní vůz). Zájemce vozila také při výročí
66 let trolejbusů v Teplicích.
   Posledním trolejbusem řady 14TrM v Teplicích je ev. č. 163, sloužící dnes jako výcvikové vozidlo Autoškoly a jako služební vůz. Na oslavách 66-ti let trolejbusů v září 2018 jezdil
na zvláštní lince i s cestujícími.
   Teplice patří k městům s pravidelnou nostalgickou linkou,
na níž je nasazován historický vůz. Jde o trolejbus ŠKODA 9TrHT28 č. 105/VI. z roku 1980, u nějž je zajímavostí, že nikdy nebyl oficiálně vyřazen, a i když od 90. let jezdí jen občasně,
dal by se považovat za poslední devítku v provozu v ČR.
   Historické vozy (ex Teplice) v jiných sbírkách »

» SOR TN 12A č. 100 (Muzeum velkých volantů – Loučeň)
 Vozovny V provozu Zrušené Celkem
1 0 1
Vozovna Vznik Zánik
EMÍLIE DVOŘÁKOVÉ
1952 -
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
   Arriva - Teplice
Oficiální stránky dopravce
   DÚK
Oficiální stránky krajské integrované dopravy.
   Seznam-Autobusu.cz
Podrobná evidence
současných teplických trolejbusů
   Seznam-Autobusu.cz
Evidence trolejbusů býv. DP Teplice
   K-report - TBUS v Teplicích
Diskuzní fórum K-report.net
» část věnovaná teplické MHD.
   K-r - TBUS v Teplicích - Fotky
Prohlížeč obrázků zaslaných do diskuze
portálu K-report o teplických trolejbusech.
   MHDTeplice.cz
Internetový magazín o MHD v Teplicích.
   MHDTP - Historické dokumenty
Historické snímky, jízdenky a kupony, letáky
a spousta novinových článků o MHD v Teplicích.
   TBUSPNMHD.net - Teplice
Sada fotografií z Oslav 50. výročí trolejbusů.
   SPVD - Historie trolejbusů
Historie teplického trolejbusového provozu.
   SPVD - Trolejbusová krize
Vývoj událostí kolem krizového období let
2004 - 2005, kdy vedení města vážně uvažovalo
o zrušení teplického trolejbusového provozu.
   SPVD - Fotogalerie
Směsice fotografií teplické MHD
(zvláště z let 2004 - 2007).
   ČNDS - Teplice
Již téměř spící portál ČNDS
a jeho část věnující se teplické MHD.
   Wikipedia - TBUS v Teplicích
Článek o trolejbusech v Teplicích
na otevřené encyklopedii Wikipedia.
MHD Zastávka - Teplice
3/2006 | 6/2011 | 7/2015 | 6/2020
Postřehy a fotografie z návštěv
teplického provozu MHD v různém období.
   Trolejbus.cz - Teplice
Snímky z teplických ulic kolem přelomu tisíceletí
   Fotodoprava - Teplice
Velké množství pěkných snímků teplických trolejbusů, pořízených v různém časovém období.
   IMHD.sk - Teplice
Směsice snímků teplické MHD.
   Mestskadoprava.net - Teplice
Set fotografií teplické MHD.
Stránka teplické elektrické MHD s fotografiemi, seznamem vozového parku aj.
Neuspořádaná směsice fotografií obou trakcí teplické MHD ze současnosti i minulosti.
   Flickr.com - TBUS v Teplicích
Velké množství historických i současných fotografií teplických trolejbusů.
   PN TBUS - Teplice
Popis a snímky z provozu teplických trolejbusů
na "Plzeňských trolejbusech".
   PN TBUS - 24Tr pro TP v Plzni
Snímky a popis (tehdy) nově vyrobených trolejbusů 24Tr pro Teplice při zkušebních jízdách v Plzni.
   PN TBUS - 25Tr pro TP v Plzni
Snímky a popis (tehdy) nově vyrobených trolejbusů 25Tr pro Teplice při zkušebních jízdách v Plzni.
   PN TBUS - 26Tr pro TP v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů
26Tr pro Teplice při zkušebních jízdách v Plzni.
   PN TBUS - 28Tr pro TP v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů
28Tr pro Teplice při zkušebních jízdách v Plzni.
Dnešní podoba teplické trolejbusové MHD je spjata již jen
s nízkopodlažními vozy. Zde na smyčce Panorama dvě 26Tr.
Teplice (CZ)  27.4.2011

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 24.4.2022