Hlavní strana » Trolejbusové provozy » Česká republika » Zlín


Základní popis stránky Plná verze této stránky


Z L Í N Česká republika
Pořadí Vznik Zánik Linek Vozů Soustava
3. 27.1.1944 - 14 58 600V =
Externí fotogalerie - odkazy na snímky


Popis snímků se zobrazí po najetí kurzorem myši na vybraný náhled.


                                                             


Základní informace
   Zlínský trolejbusový provoz patří k velmi dobře udržovaným v rámci ČR a trolejbusy
se zde vždy těšily značné oblibě i v těžkých dobách odklonu od elektrické trakce v 70. letech.
   Trolejová síť zahrnuje jak vlastní území města, tak významnou část tvoří větev
do sousedních Otrokovic (trolejbusy zajišťují kapacitní napojení hlavního vlakového nádraží souměstí umístěného právě v Otrokovicích se Zlínem). Vozidla vybavená alternativním zdrojem (dieselagregátem nebo trakčními bateriemi) zajíždějí i do mnoha lokalit, kam troleje nezasahují.

   Jako celá aglomerace i trolejbusy vděčí za svůj vznik obuvnickému koncernu Baťa.
První etapa výstavby spadá ještě do válečného období protektorátu, další následuje brzo po válce.
Základ sítě tvoří okružní trať městem z Náměstí Práce k Baťově nemocnici (v jejíž blízkosti se staví vozovna) a odbočných větví na Lesní čtvrť a do Prštného. Poválečný rozvoj přináší trať na Vršavu,
do Podhoří a na etapy stavěný meziměstský úsek přes Malenovice a Kvítkovice do Otrokovic.
I přes to, že v 60. a 70. letech prochází provoz víceméně nucenou stagnací, udrží si zde trolejbusy zásadní pozici a během renesance elektrické trakce v 80. letech se podaří otevřít nové důležité úseky směr Příluky, Bartošova čtvrť a hlavně na sídliště Jižní svahy.

   Zlínský provoz byl od počátku pojat velmi moderně a v době svého otevření technickou úrovní značně předčil dvojici již existujících (Praha a Plzeň). Zásluhu na tom měl především pan inženýr Vilém Pecina, který vůbec myšlenku na zřízení trolejbusové dopravy ve Zlíně nejen vyslovil,
ale také zdárně dovedl projekt do konce. Vysoká technická úroveň provozu byla zajištěna již
od počátku, neboť značná část technického zařízení i vozidla se díky inž. Pecinovi objednala
ve Švýcarsku - trolejové vedení od firmy Kummler-Matter s dodnes nepřekonanou konstrukcí pružného závěsu, zařízení měníren anebo dvounápravové trolejbusy FBW-BBC moderní koncepce, které spolehlivě sloužily víc jak 20 let.

   Dnešní doba zlínským trolejbusům přeje, obsluhují významné přepravní proudy, disponují neustále obnovovaným vozovým parkem, vzorným trolejovým vedením i technickým zázemím na dobré úrovni. Na druhé straně se však na dlouhá léta zcela zastavil stavební rozvoj sítě a rozšíření provozu trolejbusových linek se děje pouze díky využívání alternativních zdrojů energie v běžném provozu. Přitom již několik dekád existuje projekt na značné rozšíření působnosti trolejbusů
v Otrokovicích, vybudováním "městské tratě" od nádraží na Štěrkoviště. Tato trať se nyní dokonce připravuje do výstavby, avšak ne v celé její délce bude nataženo trolejové vedení, část trasy budou muset vozy stále překonávat opět jen díky bateriím nebo agregátu.

   Podobně došlo k posílení pozice trolejbusů v rámci MHD v roce 2019, kdy se uskutečnila
dodávka sedmi parciálních trolejbusů ŠKODA-SOR 30Tr pro projekt elektrifikace městské dopravy ke zlínské ZOO na zámku Lešná a do přilehlých obcí Kostelec a Štípa. Není jistě bez zajímavosti, že s trolejbusy do těchto míst počítal koncern Baťa už koncem 40. let, ale uskutečnění se záměr nakonec dočkal až v létě 2019 a to ještě za pomoci trolejbusů s bateriemi. Tímto krokem byl opět navýšen dosah elektrické dopravy i do přilehlého okolí města a podařilo se také významně redukovat zajíždění autobusů do centra ze směru nově obsluhovaného trolejbusy, jakož také odstranit dlouhý souběh závislé a nezávislé trakce mezi středem města a Vršavou.

   I přes tento významný počin není potenciál trolejbusů
v celé zlínsko-otrokovické aglomeraci ani zdaleka vyčerpán.
 Dopravce    Dopravní společnost Zlín-Otrokovice
 Schémata Kompletní síť MHD | ONLINE mapa MHD


Schéma sítě MHD: 2008 | 2009 | 2014 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021


Trolejbusová síť: 2011 | 2021


Dobová schémata MHD: 1983 | 1985 | 1989 | 1991 | Linky v roce 1990


Výlukové schéma - Uzavírka mostu na Cigánově v roce 1999


 Linky Denní Noční Celkem
14 0 14
Celotýdenní Jen prac. dny
12 2
Číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz
1 PŘÍLUKY – Obeciny – Příční – Slovenská – Náměstí Míru (T) – Školní (Z) – Náměstí Práce – Poliklinika – Prštné –
Louky, křiž.– U Mlýna – Malenovice ZPS – Trávníky – Kvítkovice, Zlínská – OTROKOVICE, ŽEL. ST.
celotýdně, jen několik spojů
2 BARTOŠOVA ČTVRŤ – Baťova nemocnice – Padělky IX –
Cigánov – Dlouhá – Náměstí Míru (T) – Školní (Z) –
Náměstí Práce – Poliklinika – Prštné – Louky, křiž. –
Cihelna /Z/ – Malenovice ZPS – Trávníky –
Kvítkovice, Zlínská – OTROKOVICE, ŽEL. ST. –
(Otrokovice náměstí – Nadjezd /Z/ – Hurdisky /Z/ – Společenský dům – OTROKOVICE ŠTĚRKOVIŠTĚ)
celotýdně
3 LESNÍ ČTVRŤ – (Gymnázium Lesní čtvrť (Z)) – Lazy, škola – Slovenská – Náměstí Míru (T) – Školní (Z) –
Náměstí Práce – Poliklinika – Prštné –
Louky, křiž. – Louky hřiště /Z/ - LOUKY TOČNA
celotýdně
4 PODHOŘÍ – (Škola M. Alše) – Letná, škola – Náměstí Práce – Školní – Dlouhá – Cigánov – Burešov – VRŠAVA –
Kostelec, Lázně – Štípa, škola – LEŠNÁ ZOO –
Kostelec, střed – Kostelec, Lázně –
Burešov –
Cigánov – Dlouhá – Náměstí Míru – Náměstí Práce –
Letná, škola – (Škola M. Alše) – PODHOŘÍ
polookružní, celotýdně
5 PODHOŘÍ – Letná, škola – Náměstí Práce – Školní –
Dlouhá – Cigánov – Burešov – VRŠAVA –
Kostelec, Lázně – Kostelec, střed – LEŠNÁ ZOO –
Štípa, škola – Kostelec, Lázně –
Burešov –
Cigánov – Dlouhá – Náměstí Míru –
Náměstí Práce – Letná, škola – PODHOŘÍ
polookružní, celotýdně
6 JIŽNÍ SVAHY, KOCANDA – Česká – Slunečná – Čepkov –
U Zámku – Náměstí Práce – Poliklinika – Prštné –
Louky, křiž.– U Mlýna – Malenovice ZPS – Trávníky – Kvítkovice, Zlínská – OTROKOVICE, ŽEL. ST.
celotýdně
7 JIŽNÍ SVAHY, KOCANDA – Česká – Slunečná – Čepkov –
U Zámku – Náměstí Práce – SPORTOVNÍ HALA
celotýdně, jen několik spojů
8 JIŽNÍ SVAHY, KOCANDA – Česká – Slunečná – Čepkov –
U Zámku – Školní – Dlouhá – Cigánov – Padělky IX –
BAŤOVA NEMOCNICE – Příční – Slovenská – Náměstí Míru – Čepkov – Slunečná – Česká – JIŽNÍ SVAHY, KOCANDA
polokružní, celotýdně
9 JIŽNÍ SVAHY, STŘEDOVÁ – Slunečná – Čepkov – U Zámku –
Školní – Slovenská – Příční – BAŤOVA NEMOCNICE –
Padělky IX – Cigánov – Dlouhá – Náměstí Míru – U Zámku – Čepkov – Slunečná – JIŽNÍ SVAHY, STŘEDOVÁ
polokružní, celotýdně
10 JIŽNÍ SVAHY, STŘEDOVÁ – Slunečná – Čepkov – U Zámku –
Náměstí Práce – Poliklinika – Prštné – Louky, křiž.–
U Mlýna – Malenovice ZPS – MALENOVICE, CENTRO
pracovní dny
11 LUŽKOVICE, NA GRUNTECH – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA, TOČNA / PŘÍLUKY, ZA KAPLIČKOU – PŘÍLUKY – Příční – Slovenská –
Náměstí Míru (T) – Školní (Z) – Náměstí Práce –
SPORTOVNÍ HALA / – Poliklinika – ANTONÍNOVA /
(– Poliklinika – PRŠTNÉ, NÁVES)
celotýdně
12 ŽELECHOVICE, ŠKOLA – ŽELECHOVICE, KŘIŽOVATKA
PŘÍLUKY – Obeciny – Příční – Slovenská –
Náměstí Míru (T) – Školní (Z) – Náměstí Práce –
SPORTOVNÍ HALA / – Poliklinika – ANTONÍNOVA
celotýdně
13 LESNÍ ČTVRŤ – (Gymnázium Lesní čtvrť (Z))  – Lazy, škola –
Slovenská – Náměstí Míru (T) – Školní (Z) –
Náměstí Práce – SPORTOVNÍ HALA
celotýdně
14 JIŽNÍ SVAHY, STŘEDOVÁ – Slunečná – Čepkov –
U Zámku – Náměstí Práce – SPORTOVNÍ HALA
pracovní dny
Vysvětlivky
PŘÍLUKY- základní konečná zastávka
LOUKY TOČNA

-

konečná zastávka ležící mimo úseky s trolejovým vedením, obsluhují ji jen vozy s pomocným pohonem.
(Z)- zastávka zřízena jen ve směru ZPĚT
 (Gymnázium Lesní čtvrť) - zastávka obsluhovaná vybranými spoji jedoucími
                     v části trasy mimo úseky pod trolejovým vedením
Mimořádnosti, výluky, změny v provozu
   Na podzim roku 2020 byl opět rozšířen rozsah úseků, kam trolejbusy zajíždějí, aniž by tam došlo k vybudování trolejového vedení. Od 1.10.2020 zajíždějí vybrané spoje linky 11 na konečnou Prštné, náves - ležící na sever od páteřní trasy do Otrokovic.
Archiv mimořádností, výluk a změn v provozu
   Velká revoluce v linkovém vedení zlínských trolejbusů se uskutečňuje 1.6.2019,
kdy se zavadí elektrická doprava do oblasti Kostelce, Štípy a Zoologické zahrady na zámku Lešná. Díky nákupu nových parciálních trolejbusů se mění podoba linky č. 4 (prodlužuje se z Vršavy
o úsek Kostelec - Štípa - Lešná - Kostelec), doplněná o novou linku č. 5, která má z Podhoří
přes centrum města až na Vršavu s linkou 4 shodnou trasu, liší se protisměrným projížděním koncového úseku k Lešné. Do vybudování nácestné zastávky pro směr k ZOO u stávajícího obratiště Vršava funguje také pomocná linka č. 44 vedená z Vršavy ke Sportovní hale.
 Vozový park Provozní Historické Celkem
56 2+2 58+2
 Alternativní
 zdroj energie
Dieselagregát Trakční baterie Celkem / [%]
30 10 40 / ~71%
V provozu Historické vozy
Typ Počet Roky dodávek Typ Ev.č. Prav. provoz Od roku
24Tr 18 2004-2014 9TrHT26 1V. ML 1979-96 2004
25Tr 13 2005-2018 14Tr17/6M 170 1995-2019 2019
26Tr 6 2013-2016 Karosa B40 - ? 2013
27Tr 11 2013-2014 Jelcz PO-1E - ? 2017
30Tr 7 2019
35Tr 1 2020
Karosa B40 a Jelcz PO-1E jsou vlečné vozy, užívané k vytvoření dobové soupravy
s historickým trolejbusem 9Tr nebo autobusem ŠKODA 706RTO
Souhrn všech typů trolejbusů zlínského provozu za celou dobu existence
ŠKODA   7, 8, 9, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 30, 35Tr, Sanos 200Tr
FBW-BBC   51ZH
FBW-ČKD   TBS-WH
VÉTRA-ČKD   TB51
Poznámky
   Zlín je jediné město v ČR, provozující trolejbus ŠKODA 35Tr v karosérii IVECO Urbanway 18M. Tato typová řada (navazující na typ 25Tr) byla zatím vyrobena jen v počtu 5 exemplářů, z nichž ale 4 disponují odlišně designovanou vozovou skříní tzv. Metrostyle pod obchodním jménem Crealis a tři z nich zamířily do francouzského Limoges.
   V polovině r. 2019 se uzavřela kapitola nenízkopodlažních trolejbusů ve zlínském provozu, kdy v květnu došlo k vyřazení poslední kloubové 15Tr (č. 350) a v červnu pak z provozních k historickým vozům přeřazena poslední 14TrM (č. 170).
   Výrazné rozšíření flotily bateriových trolejbusů přichází na jaře 2019, a to dodávkou sedmi parciálních vozů ŠKODA-SOR 30Tr. Pro Zlín jsou to první trolejbusy v karosérii libchavského výrobce, navíc první čtyřdvéřové. Primárně byly pořízeny
pro zavedení elektrické MHD do oblasti Kostelce, Lešné a Štípy.
   Kvůli nedostatku kapacitních vozidel využil DSZO příležitosti
a odkoupil z Chomutova tamní jedinou 25Tr č. 026, kterou po repasi a přelakování zařadil v létě 2018 pod ev. č. 400. Jedná se zároveň o jediný vůz svého typu ve Zlíně, který není vybaven pomocným dieselagregátem pro jízdu mimo troleje.
   Pod ev. č. 271 jezdí ve zlínském provozu prototyp řady ŠKODA 26Tr s trakčními bateriemi, jež je zároveň prvním parciálním trolejbusem, určeným pro ČR. Jeho sérioví následovníci pak jezdí např. v Plzni, Brně nebo Ostravě.
   Zlín byl městem, kde po více než roční etapě předváděcího provozu po různých městech roku 2005 natrvalo zakotvil prototyp trolejbusu ŠKODA 25Tr - prvního kloubového vozu z plzeňského závodu ŠKODA ELECTRIC a jediného v karosérii Karosa-Renault Citybus 18M. Během své provozní kariéry v Baťově městě najezdil úctyhodný milion kilometrů, zradil ho však technický stav. Bohužel namísto zasloužené cesty do mu-sejních sbírek (třeba TMB) skončilo toto unikátní vozidlo v kovo-šrotu - další škodovácký prototyp tak zmizel v propadlišti dějin(!)
   Pro Zlín vyrobila Škodovka hned dva trolejbusy 24Tr jednoho evidenčního čísla. První "206ka" do místa svého určení však nedorazila. Při přepravě po železnici vůz ve stanici Úvaly zahořel a musel se vrátit zpět do závodu. Zde byl repasován
a poté prodán do Mariánských Lázní, kde jezdil pod č. 52.
Jako náhrada za tento nedodaný vůz musel být pro Zlín následně vyroben náhradní "duplikát".
   Když v 80. letech konečně přišly do výroby kloubové trolejbusy, stal se tehdejší Gottwaldov domovským městem
2. prototypu kooperačního československo-jugoslávského vozu ŠKODA-SANOS 200Tr. Po skončení provozní služby byl pak předán do sbírek TMB. To jej roku 2019 poslalo zpět do Zlína
na provedení generální opravy.
   Bývalé zlínské vozy v jiných historických sbírkách »

» 8Tr6 č. 32 (DPO - Ostrava)

» 9TrHT28 č. 126 (Soukromá sbírka - Plovdiv - Bulharsko)

» 14Tr10/6 č. 147 (ZHTA - Jihlava)

» Sanos 200Tr č. 301 (TMB - Brno) » v současnosti probíhá generální oprava v DSZO

» Sanos 200Tr č. 329 (PSHŽD - Pardubice)
 Vozovny V provozu Zrušené Celkem
1 0 1
Vozovna Vznik Zánik
PODVESNÁ
1944 -
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
   DSZO
Oficiální stránky dopravce
   DSZO - Jízdní řády trolejbusů
Přímý link na seznam linek trolejbusů
s odkazy na kompletní jízdní řád.
Na jednotlivá období rozdělený článek,
pojednávající o historii MHD ve Zlíně a okolí.
   Seznam-Autobusu.cz
Podrobná evidence zlínských trolejbusů
   K-report - MHD ve Zlíně
Diskuzní fórum K-report.net
» část věnovaná MHD ve Zlíně a okolí.
   Trajfly.wz.cz
Stránky o trolejbusech a dopravě obecně ve Zlíně a okolí. Historie, seznam vozového parku, bohatá fotogalerie (i z jiných měst) atd.
   Zlín.estránky.cz - Trolejbusy
Historie MHD ve Zlíně a okolí a věci související...
   Wikipedia - Trolejbusy
   ve Zlíně a v Otrokovicích
Článek o trolejbusech ve Zlíně a Otrokovicích
na otevřené encyklopedii Wikipedia.
   SPVD - TBUS Zlín-Otrokovice
Popis zlínsko-otrokovického
trolejbusového provozu.
   ČNDS - Zlín
Již téměř spící portál ČNDS
a jeho část věnující se MHD ve Zlíně a okolí.
MHD Zastávka - Zlín
5/2007 | 7/2012 | 7/2020
Postřehy a fotografie z návštěv
zlínského provozu MHD v různém období.
   Trolejbus.cz - Zlín
Snímky ze zlínských ulic od 80. let do současnosti
   Fotodoprava - Zlín a Otrokovice
Velké množství pěkných snímků městských trolejbusů, pořízených v různém časovém období.
   IMHD.sk - Zlín-Otrokovice
Směsice snímků MHD ve Zlíně a okolí.
Stránka zlínské elektrické MHD s fotografiemi, seznamem vozového parku aj.
Neuspořádaná směsice fotografií všech trakcí MHD ve Zlíně a okolí ze současnosti i minulosti.
   PN TBUS - 24Tr pro Zlín v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů 24Tr pro Zlín při zkušebních jízdách v Plzni.
   PN TBUS - 25Tr pro Zlín v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů 25Tr pro Zlín při zkušebních jízdách v Plzni.
   PN TBUS - 26Tr pro Zlín v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů 26Tr pro Zlín při zkušebních jízdách v Plzni.
   PN TBUS - 27Tr pro Zlín v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů 27Tr pro Zlín při zkušebních jízdách v Plzni.
Konečná u otrokovického nádraží (ve své tehdejší, dnes již notně pozměněné, podobě) je stále důležitým přestupním bodem mezi železnicí a páteřní trolejbusovou tratí z Otrokovic do Zlína.
Na snímku dnes již vyřazený vůz 15Tr č. 340 (prodán do DP Lvov).
Zlín (CZ)  21.6.2008

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 6.3.2022