Hlavní strana » Trolejbusové provozy » Maďarsko
Základní popis stránky Plná verze této stránky


M A Ď A R S K O - Magyarország - Hungary
V provozu 3 Zrušených 1 Celkem 4
Pořadí Město Vznik Zánik
 1.
BUDAPEST (BUDAPEŠŤ) I.
16.12.1933  21.10.1944 
 2.
BUDAPEST (BUDAPEŠŤ) II.
21.12.1949  -
 3.
SZEGED
29.4.1979  -
 4.
DEBRECEN
2.7.1985  -
 
Transphoto.org - informace, seznamy trolejbusů, schémata a fotografie
Wikipedia - Seznam maďarských trolejbusových provozů na otevřené encyklopedii
Portál YTRAM - Informace, schémata a fotografie z vybraných provozů

   Maďarsko je zemí, kde i přes silnou průmyslovou tradici i příznivý vztah k elektrické MHD, jezdí trolejbusy pouze ve třech městech. Jde o hlavní město Budapešť, kde je nynější provoz již druhý v pořadí (první nepřežil konec II. světové války), Szeged na jihovýchodě země u hranic se Srbskem a východomaďarský Debrecen nedaleko hraniční čáry s Rumunskem.

   Poprvé se trolejbusy rozjely už ve 30. letech v Budapešti a to v pravobřežní části města - Buda. Jediná trať vedoucí od konečné tramvaje k místnímu hřbitovu však vzala za své během těžkého dobývání města na konci druhé světové války a již nebyla obnovena. Po krátké přestávce a v časech záměrů na uplatnění trolejbusů především v hornaté Budě se započalo s budováním nových tratí naopak na levém břehu v Pešti. Zde postupně vzniká v rámci širšího centra města skutečně hustá síť linek namnoze nahrazující rušené tramvajové tratě. Po úspěšném rozvoji trvajícím až do počátku 60. let přichází koncem této dekády naopak útlum a objevuje se i myšlenka úplného zrušení trolejbusů. Naštestí následný ropný šok karty obrací a síť je naopak rozšířena o nové linky do dalších směrů. Bohužel i přes toto období expanze zůstávají trolejbusy až do současnosti pouze lokálním prostředkem několika obvodů hlavního města a jejich potenciál zůstává výrazně nenaplněn. Stále se například nedostaly na druhý břeh Dunaje, ač záměry dovést je tam se objevovaly i v době nedávné. V současnosti alespoň probíhá celkem kontinuální obnova vozového parku. Pro rok 2022 se plánuje dodávka 48 nových vozidel, což patrně povede k vyřazení stále ještě sloužících legendárních ryze maďarských trolejbusů GANZ-Ikarus 280T, které byly pro Budapešť po dlouhá desetiletí typické. Nové trolejbusy Solaris v sobě nesou českou stopu, neboť jejich elektrická výzbroj, již od dodávek z roku 2014, pochází od plzeňského výrobce ŠKODA ELECTRIC.

   Druhé maďarské město, které včlenilo trolejbusy do svého systému MHD je Szeged, jež se tak rozhodl zvláště pro skokové zvýšení cen paliv během ropných krizí 70. let. Trolejbusová síť vhodně doplňuje páteřní tramvajové linky a navíc vede i do Nového Szegedu - části města na druhém břehu řeky Tisza. I přes to, že Maďarsko nepatřilo k odběratelům čs. trolejbusů ze závodu ŠKODA OSTROV, právě do Szegedu byly v 90. letech dodány kloubové trolejbusy řady 15Tr. Proslulé jsou pak také dílny místního DP, zabývající se mj. i generálními opravami vozů v rámci svých potřeb i pro další zákazníky nebo i unikátními přestavbami autobusů na trolejbusy - v minulosti si zde tak postavili trolejbusy na základě běžných autobusů Mercedes Citaro. Konverzí také prošly bývalé plzeňské autobusy Škoda 21Ab mající stejnou vozovou skříň jako trolejbusová řada 21Tr. Zatím poslední masivní dodávka nových vozidel proběhla mezi lety 2013-2014 a to maďarsko-českými kloubovými trolejbusy Ikarus-ŠKODA.

   Třetím a (zatím stále) posledním novým provozem trolejbusů je Debrecen a ač se jedná o druhé největší město Maďarska, je zdejší trolejbusová síť poměrně malá. Myšlenka na výstavbu trolejbusových tratí jako náhrada za rušené tramvajové linky se objevuje už koncem 70. let. Provoz je však zahájen až v polovině 80. let a tempo realizace se oproti plánům výrazně zpomaluje. Nakonec se provoz ustaluje jen na několika linkách a po stránce stavebního rozvoje už téměř dvě dekády stagnuje, vozový park již také není nejmladší.

   Trolejbusová doprava v Maďarsku je celkově v kondici, přesto by se nabízelo ji rozšiřovat ve stávajících provozech, případně i implementovat trolejbusy jakožto moderní ekologický dopravní prostředek i do jiných vhodných sídel. Bohužel současnost spíše nahrává elektrobusům, případně jiným výstřelkům a rozvoji trolejbusů není věnováná patřičná pozornost, přičemž na vině bývá často i nedostatek finančních prostředků.

Kloubové trolejbusy postavené na základě legendárního maďarského autobusu Ikarus řady 280 patří neodmyslitelně k obrazu Budapešti už od poloviny 70. let. V současnosti se lze ještě stále potkat v běžném provozu se zástupci typu 280T
s tyristorovou výzbrojí od koncernu GANZ (vyráběné v 80. letech v licenci německého Kiepe). Na snímku č. 200 na významné lince 75 jezdící
od přestupního bodu Puskás Ferenc Stadion do centra na Jázsai Mari tér.
Budapešť (HU)  12.8.2019

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 26.2.2022