Základní popis stránky Plná verze této stránky


S L O V E N S K O - Slovakia
V provozu 5 Zrušeno 0 Celkem 5
Pořadí Město Vznik Zánik
 1.
BRATISLAVA
31.7.1941  -
 2.
PREŠOV
13.5.1962  -
 3.
BANSKA BYSTRICA
24.8.1989  -
 4.
KOŠICE
27.9.1993  -
 5.
ŽILINA
17.11.1994  -

   Slovenská republika provozuje trolejbusovou dopravu v celkem 5 městech.

   První provoz moderních trolejbusů se zahajuje roku 1941 v Bratislavě,
avšak velký poválečný boom na přelomu 40. a 50. let se území Slovenska vyhýbá.
Jediný vzešlý systém z tohoto období se otevírá roku 1962 v Prešově
(jako poslední před odklonem od trolejbusů v ČSSR).


   V 70. letech se zvláště v Bratislavě projevují silné likvidační tlaky, které však trolejbusy ustávají. Další rozvoj přichází až během renesance elektrické dopravy v 80. letech,
spolu s vládní vyhláškou č. 205 z roku 1981, která přisuzuje trolejbusům a tramvajím
velký význam pro budoucnost městské dopravy v Československu (což je zcela
v protikladu s, do té doby užívanou, doktrínou bezbřehé preference autobusů).


   Vyhláška s sebou přináší seznam měst, kde se má přednostně přistoupit k výstavbě trolejbusových provozů, přičemž soustředí se hlavně na slovenská města (hovoří se o městech Banska Bystrica, Nitra, Martin, Košice, Žilina, Považska Bystrica apod.). Jako první přichází
do realizace síť v krajském sídle Banská Bytrica, která se stává prvním městem, kde je trolejové vedení trolejbusů napájeno zvýšenou hladinou napětí tj. 750 místo dosud užívaných 600V.


   Politické a hospodářské změny na konci 80. let znamenají však obrat ve smělých plánech. Daří se vybudovat nové trolejbusové provozy jen ve dvou dalších městech, a to v Košicích
a následně v Žilině. Zatímco košická trolejová síť nakonec zůstává nedokončená oproti původním předpokladům a význam trolejbusové dopravy tak zůstává víceméně okrajový,
Žilina buduje svoji novou MHD postupně dle pečlivých plánů a v rekordně krátkém čase se trolejbusy stávají ve městě páteří veřejné dopravy a odsouvají autobusy do pozadí.
Unikátní však je způsob financování, kdy valnou většinu prostředků dokázalo město
najít ve svých zdrojích a jen zlomek tvořily státní dotace.


   Dotační politika slovenského státu se postupně stále více odlišuje od ČR a tamní veřejná doprava poměrně trpí podfinacovaností i nedostatkem investic. To se velmi promítá především do zmrazení stavebního rozvoje trolejových sítí i zastaráváním vozového parku v jednotlivých městech a absenci nových nízkopodlažních vozů.


   Situace se vyhrocuje napřed v Banské Bystrici, kde vlivem změny provozovatele MHD se trolejbusový provoz k poslednímu dni roku 2005 zastavuje (!) Krizová situace trvá téměř dva roky a je řešena až nástupem nové politické garnitury na místní radnici, která se zavazuje obnovit trolejbusovou dopravu, ale než k tomu dojde setkává se při řešení tohoto úkolu
s obstrukcemi z mnohých stran. Přesto se však daří trolejbusy vrátit na své předchozí pozice
a později i částečně obnovit vozový park nákupem nových vozů.


   Velmi nejistou budoucnost prožívají trolejbusy v Košicích, kde je od roku 2015 doprava "přerušena", Záminkou pro tento stav se stala rekonstrukce tramvajové trati v centru města (křížící se s trolejovým vedením trolejbusů). Košice se dlouhodobě potýkaly se zastaráváním svého vozového parku, na jehož obnovu však měly příslíbenu dotaci. Namísto toho platily
z úvěru nákup autobusů, které trolejbusy na linkách vystřídaly a jako závoj posloužilo pořízení více než dvacítky malokapacitních elektrobusů (navíc s jinak oslnivým denním dojezdem,
jež se měly stát vlajkovou lodí nové "ekologické" dopravy. Situace takto byla zakonzervována dlouhodobě, neboť DP ani město nebyly ochotné věc jakkoliv řešit, postupně se ze stavu odepisují odstavené trolejbusy a DP nereflektuje ani na nabídku Bratislavy na odprodej ojetin
z hlavního města právě do Košic. K "pohnutí ledů" nakonec došlo až roku 2019,
kdy po výměně vedení radnice nový představitel města slíbil návrat trolejbusů
v dohledné době. To se stalo v podobě (prozatím jen symbolického) nedělního provozu
tzv. Dobrého trolejbusu. Jelikož však ze strany DP není ochota se k trolejbusům vrátit
a odmítl veškerou nabízenou pomoc (posudky odborníků na stav trakčního vedení a zařízení), záměr na nákup ojetých trolejbusů z rakouského Linze atd. Primátor města mezitím ztratil většinu na radnici a návrat trolejbusů do košických ulic je tak opět více než nejistý.


   Faktickou záchranou i zárukou rozvoje trolejbusové trakce v jednotlivých městech
mohou být také dotace z fondů Evropské unie, které lze použít buď na nákup nových vozidel nebo i pro rozšíření rozsahu jednotlivých sítí. Díky štědré finanční injekci obnovila zcela svůj vozový park Bratislava, Prešov hodlá výrazně rozšířit provoz o nové tratě. Nízkopodlažní vozy
s finančním přispěním nakoupila také Žilina. Možná v budoucnu dopomůže k novým trolejbusům také Košicím anebo Banské Bystrici s výstavbou potřebné trati na sídliště Sásová.


Kloubový vůz 25Tr určený pro Prešov, zachycený na zkušebních jízdách v Plzni.
Plzeň (CZ)  14.7.2008


Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 23.6.2020