Hlavní strana » Trolejbusové provozy » Slovensko » Bratislava


Základní popis stránky Plná verze této stránky


B R A T I S L A V A Slovensko
Pořadí Vznik Zánik Linek Vozů Soustava
1. 31.7.1941 - 14 147 600V =
Rychlé odkazy
Web DOPRAVCE » DPB Aktuální MAPA MHD
JÍZDNÍ ŘÁDY MHD JÍZDNÉ & TARIF MHD
Externí fotogalerie - odkazy na snímky


Popis snímků se zobrazí po najetí myší na vybraný náhled obrázku.


                                     


Základní informace
   Bratislava je v pořadí prvním a zároveň největším trolejbusovým provozem na Slovensku.
K současnému stavu však vedla dlouhá cesta, lemovaná napřed výstavbou prvních tratí ještě
za válečného období tzv. Slovenského štátu, masivním rozvojem v 50. letech, ale i pomalou stagnací následující dekády i výrazným rušením jednotlivých traťových úseků především v letech sedmdesátých. Na mnohé opuštěné úseky se ale díky změně náhledu na elektrickou trakci trolejbusy během 90. let opět vrátily a po roce 2015, kdy se podařilo vyřešit ožehavý problém se zastaralostí vozového parku jeho kompletní obměnou má Bratislava velkorysé plány na stavební rozvoj už tak rozsáhlé trolejbusové sítě, závisející však na přísunu finančních prostředků.

   O trolejbusech v Bratislavě se rozhoduje roku 1940 a následující jaro se nad ulice zavěšují
první metry měděné pavučiny pro trolejbusovou linku spojující Národné Divadlo a Hlavnú stanicu přes Račianské Mýto. Její provoz se slavnostně zahajuje 31.7.1941 a již na podzim vyráží trolejbusy i dalším směrem k Patrónce. Ještě během válečného konfliktu se daří vystavět
sklonově náročný úsek na Kolibu nebo trasu kolem Hradu na Červený kríž. Provozu se zvlášť dotkne osvobozování města a ústup německých vojsk (zničená vozidla, stržené trolejové vedení)
a doprava se obnovuje až v roce 1946.

   Následuje období mohutného rozvoje, kdy se trolejbusy zavádí na Trnávku, k Vojenské nemocnici, na Ružovou dolinu, na Šafarikovo namestie nebo do čtvrti Prievoz. Vlastní realizace nových traťových úseků poněkud předběhne výstvabu kapacitních dílenských a deponovacích prostor a ani nízký stav vozového parku nedovoluje trolejbusové linky plně pokrýt, proto se
na některé zhusta vypravují autobusy.

   Od 60. let se silně projevuje odklon od trolejbusové trakce. Velké rekonstrukce komunikací zavdají k vhodným záminkám pro rušení jednotlivých tratí, síť je těmito zásahy výrazně okleštěna,
s trolejbusy se počítá už jen v kopcovitých částech města. Změna přichází v 80. letech, kdy návrat
k elektrické trakci způsobí opačný efekt - zpětnou elektrifikaci mnoha předtím opuštěných tras
i výstavbu tratí ve zcela nových směrech (sídlisko Dolné Hony, zdravotnické ústavy),
nebo i od ostatní sítě zcela izolované trati na sídlisko Dlhé diely v prvních letech nového tisiceletí.

   Léta je naopak zanedbávána obnova vozového parku, což vede až ke krizovému stavu u vypravenosti a disponibility vozidel. Díky masivní finanční injekci z fondů EU se podaří mezi lety 2014 - 2015 uskutečnit kompletní obměnu flotily trolejbusů. V současné době se již reálně připravuje výstavba několika nových tratí (napojení izolované trati na Dlhé Diely na ostatní síť;
trať k Avion Shopping Parku; z Mliekarenské na Grófské nivy; po zatím nezatrolejované trase k Novému SND).

   Dále se počítá s postupnou modernizací pevné trakční sítě, modernizací výhybek a křížení pro možnost rychlejší jízdy a i s jinými úpravami souvisejícími mj. také s již potvrzeným nákupem velkokapacitních tříčlánkových 24-mterových trolejbusů ŠKODA-SOLARIS pro nosné linky
vedené z centra na sídlisko Dolné hony.

   V dlouhodobém výhledu se má pak síť rozvíjet např. tratí přes Slavín, Drôtarskou cestu,
na Zlaté piesky, na sídliště Lamač, v budoucnu ale také i vytvořením soustavy tratí
na pravém břehu Dunaje, kde mají trolejbusy sloužit jako doplňkový a napájecí prostředek
pro největší bratislavské sídliště - Petržalka.

   Z tohoto výčtu je patrné, že bratislavské trolejbusy drží v rámci MHD opravdu významnou pozici
a jejich důležitost bude v blízké budoucnosti ještě dále stoupat.
 Dopravce    Dopravný podnik Bratislava
 Schémata Kompletní síť MHD


Orientační schéma - denní provoz | Orientační schéma - noční provoz


Linky trolejbusů | Trolejbusová síť | Historický vývoj trolejbusové sítě (1909-2021)


Plánovaný rozvoj trolejbusů | Napájení trolejbusové sítě | Věk trolejbusových tratí
Schémata, mapy, plánky MHD - odkazy na další webové stránky
» IMHD.sk - Mapy & Schémata » Transphoto.org - BA - Mapy
 Linky Denní Noční Celkem
11 3 14
Celotýdenní Jen prac. dny
13 0
Nové číslo Trasa (jen vybrané zastávky) Provoz
Pův. ozn.
33 DLHÉ DIELY – Matejkova – Hany Meličkovej – RIVIÉRA celotýdně
40 HLAVNÁ STANICA – Karpatská – Račianske mýto –
Krížna – Autobusová stanica – Čulenova – NOVÉ SND
celotýdně
210
42 ČERVENÝ MOST – Patrónka – Nemocnica Kramáre – Bárdošova – Sokolská – Hodžovo námestie –
Špitálska – Autobusová stanica – Miletičova –
Mierová – Strojnícka – CINTORÍN VRAKUŇA
celotýdně
212
44 BÚDKOVÁ – Červený kríž – Radvanská –
Hrad – Hodžovo námestie – Úrad vlády SR –
Karpatská – Jeséniova – KOLIBA
celotýdně
203
45 ČERVENÝ MOST – Patrónka –
Nemocnica Kramáre – NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV
celotýdně
211
47 ČERVENÝ MOST – Patrónka – Valašská – Lovinského – Búdková – Radvanská – Hrad – Hodžovo námestie –
Americké námestie – Saleziáni – ZIMNÝ ŠTADIÓN
celotýdně
207
49 NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV / NÚSCH – Bárdošova – Sokolská – Karpatská – Račianske mýto –
Saleziáni – MLIEKÁRENSKÁ
celotýdně
209
60 RAJSKÁ – Autobusová stanica – Kulíškova –
Saleziáni – Zimný štadión – Sabinovská –
Hanácka – Bulharská – RÁDIOVÁ
celotýdně
205
64 VALAŠSKÁ – Nemocnica Kramáre – Bárdošova –
Sokolská – Karpatská – Račianske mýto – Zimný štadión – Sabinovská – Hanácka – Bulharská – RÁDIOVÁ
celotýdně
204
71 HLAVNÁ STANICA – Karpatská – Račianske mýto –
Saleziáni – Miletičova – Gagarinova – Ondrejovova –
Cintorín Vrakuňa – Komárovská – Hronská – ČILIŽSKÁ
celotýdně
201
72 RAJSKÁ – Autobusová stanica – Košická –
Miletičova – Gagarinova – Ondrejovova –
Cintorín Vrakuňa – Komárovská – Hronská – ČILIŽSKÁ
celotýdně
202
N44 HODŽOVO NÁMESTIE – Úrad vlády SR –
Karpatská – Jeséniova – KOLIBA
noční
celotýdně
N47 VALAŠSKÁ – Lovinského – Búdková –
Radvanská – Hrad – HODŽOVO NÁMESTIE
noční
celotýdně
N72 HODŽOVO NÁMESTIE – Autobusová stanica – Košická –
Miletičova – Gagarinova – Ondrejovova –
Cintorín Vrakuňa – Komárovská – Hronská – ČILIŽSKÁ
noční
celotýdně
Vysvětlivky
VALAŠSKÁ - základní konečná zastávka
(NOVÉ SND)-konečná zastávka vybraných spojů
ležící mimo úseky s trolejovým vedením,
obsluhují ji jen vozy s alternativním zdrojem energie.
(T)- zastávka zřízena jen ve směru TAM
(Z)- zastávka zřízena jen ve směru ZPĚT
Aktuální přehled linkového vedení - odkazy na oficiální webové stránky DP
» Dopravný podnik Bratislava / IMHD.sk - Linky & Jízdní řády
Mimořádnosti, výluky, změny v provozu
   Významná změna v bratislavské trolejbusové dopravě proběhla k 1.11.2021, kdy došlo
ke kompletnímu přečíslování trolejbusových linek. Z jednotné "dvoustovkové" řady se přechází
pouze na dvouciferná čísla, která splývají s autobusy a již netvoří ucelenou řadu.

   První číslice má označovat oblast, kterou linka primárně obsluhuje (na autobusech je tento systém zaváděn již od roku 1997), druhá pak většinou koresponduje s původním poslední číslicí předchozího označení linky, případně s číslem noční linky jezdící v obdobné trase,
nebo např. číslice "0" značí, že linka obsluhuje Autobusovou stanici (hlavní autobusové nádraží).

 » Info na portálu IMHD.sk
 Vozový park Provozní Historické Celkem
141 6+1* 147
 Alternativní
 zdroj energie
Dieselagregát Trakční baterie Celkem / [%]
15 0 15 / ~10%
V provozu Historické vozy
Typ Počet Roky dodávek Typ Ev.č. Prav. provoz Od roku
14Tr 2+3 1982-2014 FBW 80 1947-1963 1994
15TrM 8+1 1990-2013 8Tr 141 1958-1976 1976*
21TrAC 1 2004 9TrH25 152 1978-1991 1991
25Tr 6 2006 9TrHT28 53 1981-1995 1995
30Tr 50 2014-2015 14Tr01 6207 1982-2009 2009
31Tr 70 2014-2015 15TrM 6617/II. 2003-2015 kandidát
* 8Tr č. 141 patří do sbírek TM Brno. 200Tr 6505 1985-1998 1999
Vozy 14Tr dlouhodobě odstaveny, do provozu s cestujícími nezasahují, aktivní jsou pouze služební vozy.
Kompletní seznam bratislavských trolejbusů - odkazy na webové stránky
» EVIDENCIA-DOPRAVCOV.eu » IMHD.sk » TRANSPHOTO.org
Souhrn všech typů trolejbusů bratislavského provozu za celou dobu existence
ŠKODA   7, 8, 9, 14, 15, 21, 25, 30, 31, 200Tr a T11
TATRA   T400
MAN   MAN-Siemens-Schuckert
FBW   FBW-Tüscher-Oerlikon Tr51
Poznámky
   Bratislava už delší čas uvažuje o zásadním navýšení kapacity páteřních linek na sídliště Dolné hony a řešením se ukazují být tříčlánkové dvoukloubové trolejbusy. Pro ověření reálných vlastností a hlavně průjezdu ulicemi s téměř 25 metrů dlouhým vozidlem, zapůjčil si DPB v listopadu 2020 prototyp Solaris Trollino 24. Jeho úspěšná prezentace vedla k objednávce 16 vozů – elektrická výzbroj bude tradičně značky ŠKODA.
   Po takřka úplné obměně vozového parku zbylo v Bratislavě jen zanedbatelné množství dříve dominantních typů 14 a 15Tr (několik vozů také jako služebních). V pravidelném provozu se objevovaly víceméně jen na nočních spojích. Až v roce 2020 se šestice vozů 15TrM dočkala reaktivace a zasahují do provozu rovněž i denních linek. Na nočních spojích naopak nahradily
typ 14Tr, jehož výpravě nenahrávala pro noční klid ne úplně vhodná originální hlučná hnací náprava RÁBA.
   Na výročí 110 let od zahájení trolejbusového provozu
v Bratislavě (prvního tzv. historických trolejbusů na Železnou studienku roku 1909) dokončil DPB dlouho trvající (za to však precizní) opravu historického trolebusu ŠKODA-SANOS 200Tr č. 6505. Pro propagaci výročí opatřil vůz 25Tr č. 6703 polepem, stylizovaným do vzhledu Sanosů (dveře), ale i starších generací (polomáčený nátěr a nápis "TROLEJBUS BRATISLAVA",
jež byl obvyklým doplňkem bočnic vozů v začátcích provozu).
   Pro rozšíření pole působnosti trolejbusů i mimo pevnou trakční síť i pro různé mimořádnosti a výluky, pořídil DPB
v rámci masivní obnovy vozového parku také 15 "sólo"
30Tr s dieselagregátem (ten je umístěný nezvykle v prostoru cestujících mezi 3. a 4. dveřmi). Pravidelně se jej používá
na lince zhruba kopírující první trasu bratislavských trolejbusů z roku 1941 (od Hlavné stanice po Nové SND), kde na části trasy dosud chybí trolejové vedení.
   Na přelomu první a druhé dekády 21. století se bratislavský provoz potýkal se značnou přestárlostí vozového parku, jeho nedostatečnou obnovou a prakticky absencí nízkopodlažních vozidel. Za pomoci štědrého dotačního krytí ze strany EU se podařilo v průběhu let 2014-2015 provést kompletní výměnu trolejbusové flotily nákupem 50 vozů ŠKODA 30Tr z toho 15 s dieselagregátem a 70 kloubových vozů ŠKODA 31Tr.
   Situace se zajišťováním denní výpravy trolejbusů byla roku 2013 již tak kritická, že ji musel DPB řešit pronájmem celkem šest trolejbusů od české společnosti "4Rail" - 2 vozy 14Tr původem ze Zlína a 4 vozy 15TrM původem z Plzně.
Stalo se tak pro krátkodobé překrytí období let 2013-2014,
tedy před masivní dodávkou nové generace trolejbusů ŠKODA.
   Fyzický stav trolejbusů začínal být kolem roku 2010 již velmi neuspokojivý, proto bylo pokračováno v generálních opravách a také došlo k pořízení několika ojetých trolejbusů z ČR.
Od společnosti Zliner pořídil DPB jednu 15Tr z Chomutova
a jednu 15TrM ze Zlína. Dvojice původně bratislavských 14Tr, odeslaná do Zlineru na GO, byla nahrazena dvěma
ex-jihlavskými vozy, které vykazovaly lepší technický stav.
   Roku 2006 byla otevřena od ostatní sítě zcela izolovaná trať na sídliště Dlhé diely. Pro její obsluhu byla zakoupena šestice nízkopodlažních vozů 25Tr s pomocným dieselagregátem,
jež se zpočátku používal pravidelně i na lince (trati nejprve chybělo dolní obratiště Molecova resp. Riviéra).
Vůz č. 6701 je zároveň prototyp 25Tr s dieselagregátem.
   Nastartovat obnovu vozového parku chtěl DPB již začátkem nového tisíceletí. Ve výběrovém řízení, konaném roku 2002, uspěla česká firma VIKO (mj. výhradní zástupce maďarského producenta náprav RÁBA) s trolejbusem 21TrAC od výrobce ŠKODA OSTROV. Ještě před zprovozněním prvního vozu,
jež byl mj. také prvním nízkopodlažním trolejbusem a prvním
se střídavou elektrovýzbrojí na Slovensku, však tradiční český závod v Ostrově ohlásil konec výroby. To zapříčinilo, že jediný zástupce typu 21Tr nakonec zůstal v Bratislavě osamocen. Jeho provozní éra navíc nebyla příliš úspěšná a mj. velmi poruchový statický měnič zapřičinil více než desetileté odstavení vozu z provozu (2009-2019). Dopravce se jej snažil nabídnout k odprodeji do Brna, které v určitém období skupovávalo typ 21Tr z jiných měst v ČR, tento záměr však nevyšel. Až roku 2019 bylo zainvestováno do koupě nového měniče a od následujícího roku se vůz celkem pravidelně objevuje na lince 44 (ex 203) na Kolibu.
   Bratislava se může pochlubit poměrně pestrou paletou služebních trolejbusů, používaných k různým účelům - jako cvičné vozy Autoškoly nebo k aplikaci rozmrazovacího postřiku na troleje v mrazivých zimních nocích. Nově se počítá také
s úpravou jedné 14Tr na Měřící vůz, jehož úkolem bude měřit vlastnosti trolejového vedení respektive jeho součinnost se sběrači vozu a zároveň vše zaznamenávat mj. i na video pomocí několika kamer.
Ve stavu je také uchováván bývalý vůz Autoškoly náležející
k sérii 14Tr01, ten poslouží jako zdroj náhradních dílů
pro historickou 14Tr č. 6207 ze stejného období.
 Vozovny V provozu Zrušené Celkem
2 2 4
Vozovna Vznik Zánik
Pribinova
1941 1950 (1964)
Hroboňova
1944 1970
TRNÁVKA (JURAJOV DVOR)
1955 -
HROBOŇOVA
1976 -
PŘÍMÝ LINK na danou stránku Popis ÚVOD
   Dopravný podnik Bratislava
Oficiální stránky dopravce
   DPB - Historie MHD
Stručné dějiny MHD v Bratislavě na webu DPB
   IMHD.sk - Bratislava
Rozsáhlý portál nejen o bratislavské MHD.
   IMHD.sk - Jízdní řády MHD
Přehledně uspořádané jízdní řády.
   IMHD.sk - Historie MHD
Historie bratislavské MHD na portálu IMHD.sk
   IMHD.sk - Vozový park
Přehled a popis trolejbusového vozového parku.
   IMHD.sk - Fotogalerie
Bohatá fotogalerie trolejbusového provozu
v Bratislavě.
   Evidencia-dopravcov.eu
Evidence bratislavských trolejbusů
na slovenských stránkách podobných
českému Seznamu autobusů
   Seznam-Autobusu.cz
Evidence bratislavských trolejbusů
na českém webu Seznam autobusů.
   FB - Bratislavské trolejbusy
Skupina Bratislavské trolejbusy na Facebooku.
   Wiki (SK) - TBUS v Bratislave
Článek o trolejbusech v Bratislave
na slovenské otevřené encyklopedii Wikipedia.
   Wiki (CZ) - TBUS v Bratislavě
Článek o trolejbusech v Bratislavě
na české otevřené encyklopedii Wikipedia.
MHD Zastávka - Bratislava
  9/2005 |   9/2005 |   9/2005 | 11/2006 |   9/2010 | 10/2011 | 10/2012 | 10/2015 | 10/2016 | 10/2017 | 10/2018 | 10/2019
Postřehy a fotografie z návštěv
bratislavského provozu MHD v různém období.
   Kamim.sk - Bratislava
Set snímků bratislavské trolejbusové dopravy.
   Trolejbus.cz - Bratislava
Pár snímků z bratislavských ulic konce 80. let.
   Fotodoprava - Bratislava
Množství pěkných snímků městských trolejbusů, pořízených v různém časovém období.
Stránka bratislavské elektrické MHD
s fotografiemi, seznamem vozového parku, schématy sítě a dalšími údaji.
   Trolleymotion.eu - Bratislava (EN)

   Trolleymotion.eu - Bratislava (DE)
Karta bratislavských trolejbusů na portálu Trolleymotion.eu se základními údaji o provozu
i pravidelně přinášenými aktualitami
Neuspořádaná směsice fotografií všech trakcí bratislavské MHD ze současnosti i minulosti.
   PN TBUS - Bratislava
Popis a snímky z provozu bratislavských trolejbusů na "Plzeňských trolejbusech".
   PN TBUS - 30Tr pro v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů 30Tr pro Bratislavu při zkušebních jízdách
v Plzni - sídle výrobce.
   PN TBUS - 31Tr pro v Plzni
Snímky a popis nově vyrobených trolejbusů 31Tr pro Bratislavu při zkušebních jízdách v Plzni - sídle výrobce.
Symbolem současné generace bratislavských trolejbusů jsou krátké
i kloubové vozy ŠKODA-SOR. K nim se v nejbližších letech přidají další
nové vozy, tak jak bude postupovat plánovaný rozvoj místního provozu.
Na hlavních linkách by se pak měly objevit také velkokapacitní tříčlánkové
24-metrové vozy ŠKODA-SOLARIS.
Bratislava (SK)  29.5.2021

Na začátek této stránky
Plná verze této stránky
D o m ů Z P Ě T
Klíčová slova
Poslední aktualizace: 29.12.2021